TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang5/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

2
1
6

9

2

6
4

4

28

42

3

2
1
6

9

4

2.5
1
7

10.5

5

2.5

3

1
13

19.5

Tổng

15

3

8

4

60

90

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Bùi Văn nghiệp

Hàn tàu thủy

2010

Bài giảng

Thư viện

2

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép TCVN 6259 – 2003, Phần 6

2003

Cục Đăng kiểm

Giảng viên cung cấp

3

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển – Phần NB-07

2005

Cục Đăng kiểm

Giảng viên cung cấp

4

Hyundai Vinashin Shipyard co., LTD

Quality Standard – Hyundai Vinashin Shipyard co., LTD

2008
Giảng viên cung cấp


6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Trang trí nội thất tàu thủy

Mã học phần : NAA3860

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Công nghệ đóng sửa tàu thủy.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 11 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 02 tiết

- Thảo luận : 12 tiết

- Thực hành, thực tập : 05 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về trang trí nội thất tàu thủy, bắt đầu từ các yêu cầu khi trang trí nội thất, quy cách các loại vật liệu, cho đến việc hướng dẫn người học tổ chức thi công và nghiệm thu công trình trang trí nội thất tàu thủy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Tổng quan về trang trí nội thất trên tàu thủy

 2. Qui trình công nghệ lắp đặt nội thất tàu thủy

 3. Tổ chức thi công và nghiệm thu trang trí nội thất tàu thủy.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về trang trí nội thất trên tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm trang trí nội thất tàu thủy

 2. Yêu cầu chung về trang trí nội thất trên tàu thủy

 3. Vật liệu, phôi liệu dùng trong trang trí nội thất tàu thủy

 4. Các thiết bị dùng trong thi công trang trí nội thất tàu thủy

 5. Khuyết tật cho phép trong trang trí nội thất tàu thủy

 6. Công tác thiết kế và thi công lắp đặt nội thất tàu thủy

 7. Chống ăn mòn phá hủy và trang trí cho nội thất tàu thủy

1

22

2

22

2


Thái độ

 1. Trang trí nội thất là yếu tố quan trọng để đánh giá sự tiện nghi, hiện đại, tính sang trọng, góp phần đánh giá chất lượng của tàu đóng mới.

 2. Trang trí nội thất là một trong những công đoạn quan trọng hoàn thiện quá trình chế tạo tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Hiểu và phân tích quy trình thiết kế và thi công lắp đặt nội thất tàu thủy

 2. Lựa chọn, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị chuyên dùng trong thi công trang trí nội thất trên tàu thủy.

 3. Tính toán khối lượng và tổng giá thành vật tư cho một tàu cụ thể.

3

3


2

Chủ đề 2: Qui trình công nghệ lắp đặt nội thất tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khung, nút liên kết, giằng cố định dùng cho kết cấu nội thất

 2. Lắp đặt vật liệu cách nhiệt và chống cháy

 3. Lắp đặt vách và trần cabin

 4. Phủ sàn cabin

 5. Lắp đặt cửa và nội thất

2

22

2

2Thái độ

 1. Qui trình công nghệ là yếu tố quyết định chất lượng quá trình thi công nói chung và thi công trang trí nội thất tàu thủy nói riêng.

 2. Lập qui trình công nghệ lắp đặt nội thất là một trong những chuyên môn cần thiết của người kỹ sư ngành Đóng tàu.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu và phân tích được các kết cấu trang trí nội thất tàu thủy trên bản vẽ kỹ thuật.

 2. Lựa chọn phương án, lập quy trình thi công, lắp đặt các kết cấu nội thất cụ thể trên tàu.

2
3


Chủ đề 3: Tổ chức thi công và nghiệm thu trang trí nội thất tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện định mức nhân công cho công trình trang trí nội thất tàu thủy.

 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện định mức vật tư cho công trình trang trí nội thất tàu thủy

 3. Nghiệm thu trang trí nội thất tàu thủy

2
2
2Thái độ

 1. Tổ chức thi công trang trí nội thất tàu thủy là công đoạn quan trọng, quyết định chất lượng của công tác trang trí nội thất.

 2. Tổ chức thi công và nghiệm thu trang trí nội thất là một trong những chuyên môn cần thiết của người kỹ sư ngành Đóng tàu.
Kỹ năng

 1. Tổ chức thi công trang trí nội thất cho một con tàu cụ thể.

 2. Phát hiện và đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề bất hợp lý về mặt kết cấu, vật tư trong công tác thiết kế, thi công trang trí nội thất tàu thủy

 3. Kiểm tra, đánh giá chất lượng quá trình trang trí nội thất tàu thủy.

3

3


3


4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

5
4
20

29

2

4

1

5

4

30

44

3

2

1

3

1

10

17

Tổng

11

2

12

5

60

90

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Lê Văn Bình

Trang trí nội thất tàu thủy

2010

Lưu hành

nội bộ


Thư viện

2

Cục đăng kiểm Việt Nam

Quy phạm về trang trí

nội thất tàu thủy


GTVT

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Công trình thủy công

Mã học phần : NAA3857

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Lý thuyết tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 15 tiết

- Thảo luận : 15 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức cần thiết về các nhà máy đóng sửa tàu thủy, quá trình hạ thủy tàu trên các loại công trình thủy công trong các nhà máy đóng sửa tàu hiện nay, nhằm giúp người học vận hành, tính toán, lập quy trình hạ thủy tàu trên các công trình thủy công thông dụng hiện nay như triền đà, ụ khô, ụ nước, ụ nổi v..v…3. Nội dung chi tiết học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Bố trí nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Bệ tàu, bến trang trí và thiết bị vận chuyển trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

 3. Đà tàu

 4. Triền tàu

 5. Ụ tàu

 6. Máy nâng tàu theo phương thẳng đứng

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Bố trí nhà máy đóng sửa tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các bộ phận chủ yếu của nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Quy hoạch nhà máy đóng sửa tàu thủy

 3. Lịch sử phát triển các dạng công trình thủy công

2

21

Thái độ

 1. Bố trí chung thể hiện chiến lược, quy mô phát triển và có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của quá trình sản xuất trong các nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Công trình thủy công là bộ phận không thể thiếu trong nhà máy đóng sửa tàu thủy
Kỹ năng

 1. Phân tích bố trí tổng thể nói chung và chức chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chủ yếu trong nhà máy đóng sửa tàu thủy nói riêng.

 2. Phân tích các dạng công trình thủy công thông dụng

2
2


Chủ đề 2: Bệ tàu, bến trang trí và thiết bị vận chuyển trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Công dụng, cách bố trí, tính toán số lượng, kích thước và kết cấu bệ tàu

 2. Công dụng, kết cấu và tính toán sơ bộ số lượng, kích thước bến trang trí

 3. Các thiết bị vận chuyển trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

2

22

Thái độ

 1. Bệ tàu, bến trang trí là các công trình cần thiết phục vụ quá trình lắp ráp tàu thủy.

 2. Thiết bị vận chuyển dùng để vận chuyển tàu, phân đoạn tàuKỹ năng

 1. Tính toán sơ bộ bệ tàu và bến trang trí trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Vận hành, sửa chữa thiết bị vận chuyển trong nhà máy đóng tàu thủy

2

2Chủ đề 3: Đà tàu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, phân loại và các bộ phận chủ yếu của đà tàu

 2. Các hình thức kết cấu đà tàu

 3. Tính toán đà tàu

 4. Quy trình hạ thủy tàu bằng đà tàu

1

22

2


Thái độ

 1. Đà tàu là dạng công trình thủy công phổ biến trong các nhà máy đóng sửa tàu cở nhỏ ở Việt Nam.

 2. Tính toán, thiết kế và lập quy trình hạ thủy bằng đà tàu là một trong những nhiệm vụ chuyên môn của kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu thủy.Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế đà tàu trong nhà máy đóng sửa tàu thủy.

 2. Tính toán lập quy trình hạ thủy bằng đà tàu.

3

3Chủ đề 4: Triền tàu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, công dụng và các bộ phận của triền tàu

 2. Kết cấu đường triền tàu

 3. Tính toán các bộ phận của triền tàu.

 4. Quy trình hạ thủy tàu bằng đường triền.

1

22

2


Thái độ

 1. Triền tàu là dạng công trình thủy công phổ biến trong các nhà máy đóng sửa tàu ở Việt Nam.

 2. Tính toán, thiết kế và lập quy trình hạ thủy bằng triền tàu là một trong những nhiệm vụ chuyên môn của kỹ sư ngành Kỹ thuật tàu thủy.Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế triền tàu trong nhà máy đóng sửa tàu thủy.

 2. Tính toán lập quy trình hạ thủy bằng triền tàu.

3

3
tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương