TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang3/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Đọc hiểu các bản vẽ tàu thủy

 2. Xây dựng bản vẽ đường hình trên máy tính.

 3. Xây dựng bản vẽ kết cấu tàu thủy trên máy tính

 4. Xây dựng bản vẽ bố trí chung tàu thủy trên máy tính.

 5. Xây dựng bản vẽ chế tạo tàu thủy trên máy tính.

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đềcủa học phần

Chủ đề 1 : Đọc hiểu bản vẽ tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ kỹ thuật cơ khí (sinh viên tự nghiên cứu)

 2. Khái niệm, phân loại hệ thống bản vẽ tàu thủy.

 3. Quy cách hệ thống bản vẽ tàu thủy

 4. Thực hành đọc hiểu nội dung một số bản vẽ tàu thủy thông dụng

1

12

Thái độ

 1. Bản vẽ là phương tiện truyền đạt ý đồ của nhà thiết kế đến nhà chế tạo, đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế, chế tạo sản phẩm.

 2. Bản vẽ tàu thủy chính là cơ sở và công cụ để tính toán thiết kế, kiểm tra giám sát và tổ chức thi công đóng sửa tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Tổ chức xây dựng các bản vẽ kỹ thuật.

 2. Đọc hiểu được các bản vẽ kỹ thuật nói chung và các bản vẽ tàu thủy thông dụng nói riêng.

3

3Chủ đề 2 : Xây dựng bản vẽ đường hình trên máy tính

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ đường hình lý thuyết tàu thủy (Sinh viên tự nghiên cứu).

 2. Kỹ thuật xây dựng bản vẽ đường hình tàu trên máy tính.

 3. Lập bảng trị số tuyến hình.

 4. Thực hành xây dựng bản vẽ đường hình tàu bằng phần mềm AutoCAD.

2

23

Thái độ

 1. Bản vẽ đường hình là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán chuyên môn khác như tính toán các tính năng, tính hạ thủy v…v…

 2. Bản vẽ đường hình là tài liệu quan trọng trong hệ thống tài liệu kỹ thuật của phân xưởng vỏ để phục vụ công việc đóng sửa tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Sử dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ đường hình tàu thủy.

 2. Kiểm tra và chỉnh trơn đường hình dáng tàu thủy trên máy tính

3

3Chủ đề 3 : Xây dựng bản vẽ kết cấu tàu thủy trên máy tính

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ kết cấu tàu thủy

 2. Kỹ thuật xây dựng bản vẽ kết cấu cơ bản

 3. Kỹ thuật xây dựng bản vẽ mặt cắt ngang

 4. Thực hành xây dựng bản vẽ kết cấu tàu thủy đơn giản trên máy tính bằng phần mềm AutoCAD

2

22

3


Thái độ

 1. Bản vẽ kết cấu là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán chuyên môn khác như tính toán trọng lượng tàu không, tính sức bền tàu v..v…

 2. Bản vẽ kết cấu là tài liệu quan trọng trong hệ thống tài liệu kỹ thuật của phân xưởng vỏ để phục vụ công việc đóng sửa tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu bản vẽ kết cấu tàu thủy

 2. Sử dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ kết cấu tàu thủy.

3

3Chủ đề 4 : Xây dựng bản vẽ bố trí chung tàu thủy trên máy tính

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ bố trí chung tàu thủy

 2. Kỹ thuật xây dựng bản vẽ kết cấu cơ bản

 3. Thực hành xây dựng bản vẽ bố trí chung tàu thủy đơn giản trên máy tính bằng phần mềm AutoCAD

2

23


Thái độ

 1. Bản vẽ bố trí chung tàu thủy là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán chuyên môn khác như tính toán các tính năng, tính sức bền tàu v…v…

 2. Bản vẽ bố trí chung là tài liệu quan trọng trong hệ thống tài liệu kỹ thuật của phân xưởng vỏ để phục vụ công việc đóng sửa tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu bản vẽ bố trí chung tàu thủy

 2. Sử dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ bố trí chung tàu thủy

3

3Chủ đề 5 : Xây dựng bản vẽ chế tạo tàu thủy trên máy tính

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ chế tạo tàu thủy

 2. Kỹ thuật xây dựng bản vẽ chế tạo một số chi tiết, cụm chi tiết kết cấu tàu thủy trên máy tính bằng phần mềm AutoCAD

2

3Thái độ

 1. Bản vẽ chế tạo là tài liệu chính trong hệ thống tài liệu kỹ thuật của phân xưởng vỏ nhằm phục vụ trực tiếp quá trình đóng sửa tàu thủy.

 2. Bản vẽ chế tạo phục vụ trực tiếp quá trình lắp ráp trên thiết bị hạ thủy và trong các phân xưởng sản xuất của nhà máy đóng tàu
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu bản vẽ chế tạo tàu thủy

 2. Sử dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chế tạo tàu thủy

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3

3

1

0

14

21

2

3

3

2

0

16

24

3

4

1
10

30

45

4

3

2

0

10

30

45

5

3

2

0

10

30

45

Tổng

16

11

3

30

120
5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Phạm Thanh Nhựt

Kỹ thuật vẽ tàu

2010

Lưu hành nội bộ

Bộ môn

2

Trần Công Nghị

Vẽ tàu

2009

ĐHQG tp HCM

Thư viện

3

Hyundai Vinashin Shipyard Co., LTD

Giáo trình KTCN đóng tàu thủy vỏ thép
Lưu hành nội bộ

Bộ môn

4

Nguyễn Hữu Lộc

Sử dụng AutoCAD 2007

2005

ĐHQG tp HCM

Thư viện

5

David.G.M.Watson

Practical Ship Design,

2002

Elsevier

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần

Tên học phần : Sức bền tàu thủy

Mã học phần : NAA3851

Số tín chỉ : 2

Học phần tiên quyết : Lý thuyết tàu thủy, Cơ học kết cấu tàu thủy.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 04 tiết

- Thảo luận : 06 tiết

- Thực hành, thực tập : 00 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức trong phân tích, đánh giá độ bền thân tàu thủy gồm tính độ bền dọc và độ bền cục bộ thân tàu với những nội dung như xây dựng mô hình tính, mô hình ngoại lực tác dụng, xác định ứng suất, chuyển vị và đánh giá độ bền kết cấu thân tàu khi làm việc, kể cả trong các trường hợp đặc biệt như tàu nằm trên triền, trong ụ khô, ụ nổi v..v…, giúp người học tính độ bền, phục vụ việc tính chọn, kiểm tra kết cấu thân tàu cụ thể3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy

 2. Tính độ bền uốn dọc tàu thủy

 3. Tính độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy

 4. Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu thủy

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái quát bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy

 2. Trình tự tính bài toán độ bền kết cấu

 3. Xu hướng nghiên cứu trong bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy

1

22

Thái độ

 1. Tính độ bền nhằm đảm bảo an toàn cho tàu đi biển về mặt kết cấu

 2. Tính độ bền là cơ sở để giải quyết bài toán tối ưu hóa kết cấu.
Kỹ năng

 1. Đặt và giải quyết bài toán tính độ bền kết cấu nói chung và kết cấu thân tàu thủy nói riêng.

 2. Phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tế có liên quan đến bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy.

2
2Chủ đề 2 : Tính độ bền uốn dọc tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quá trình uốn thân tàu trên mặt nước

 2. Mô hình ngoại lực tác dụng thẳng đứng lên kết cấu thân tàu thủy

 3. Mô hình bài toán tính độ bền uốn dọc tàu thủy

 4. Xác định ứng suất, biến dạng trong quá trình uốn dọc tàu thủy

1

22

2


Thái độ

 1. Không đảm bảo độ bền dọc sẽ dẫn đến sự phá hủy các kết cấu thân tàu gây tai nạn tàu trên biển.

 2. Cơ sở để giải quyết nhiều bài toán chuyên môn quan trọng khác như thiết kế tối ưu kết cấu thân tàu, tính độ bền tàu trên ụ v..v...


Kỹ năng

 1. Xác định vị trí cân bằng tàu trên nước tĩnh và trên sóng

 2. Tính độ bền đối với một tàu cụ thể.

3

3Chủ đề 3 : Tính độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Cơ học kết cấu tàu thủy (Sinh viên tự nghiên cứu)

 2. Bài toán tính độ bền cục bộ kết cấu tàu thủy

 3. Mô hình hóa ngoại lực tác dụng cục bộ lên kết cấu tàu thủy

 4. Mô hình hóa các chi tiết, kết cấu tàu thủy

 5. Xác định ứng suất, biến dạng cục bộ kết cấu tàu thủy

2

23

3


Thái độ

 1. Không đảm bảo độ bền cục bộ sẽ gây ra sự phá hủy cục bộ kết cấu tàu, dẫn đến tai nạn tàu trên biển.

 2. Cơ sở để giải quyết nhiều bài toán chuyên môn quan trọng khác như thiết kế tối ưu kết cấu thân tàu, tính độ bền tàu trên ụ v..v...


Kỹ năng

 1. Xây dựng mô hình tính kết cấu nói chung và kết cấu tàu nói riêng.

 2. Tính độ bền cục bộ đối với các kết cấu tàu cụ thể.

3

3Chủ đề 4 : Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tiêu chuẩn đánh giá độ bền tàu thủy

 2. Kiểm tra, đánh giá độ bền kết cấu tàu thủy

 3. Kiểm tra, đánh giá độ ổn định các kết cấu tàu

2

22

Thái độ

 1. Lựa chọn được tiêu chuẩn về độ bền hợp lý sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến bài toán kiểm tra, đánh giá độ bền

 2. Cơ sở để kiểm tra, đánh giá độ bền tàu thủy.Kỹ năng

 1. Tính toán, kiểm tra độ bền đối với một kết cấu thân tàu cụ thể.

 2. Sử dụng các phần mềm phân tích kết cấu

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

31
8

12

2

8

2

2
22

33

3

6

2

2
22

33

4

3
1
8

12

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Gia Thái

Sức bền tàu thủy

2009

KHKT

Thư viện

2

Trần Công Nghị

Cơ học kết cấu tàu thủy

2001

GTVT

Thư viện

3

Edward V. Lewis

Stability and Strength

1998

SNAME

Thư viện

4

J.Randolph Paulling

Strength of ships and Ocean structures

2008

SNAME, USA

Internet


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương