TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang22/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Thực tập chuyên ngành Động lực

Mã học phần : MAE3848

Số tín chỉ : 4 TC

Học phần tiên quyết : Động cơ đốt trong, Lắp đặt, sửa chữa TBNL tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Kỹ thuật tàu thủy

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 10 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 20 tiết

- Thực hành, thực tập : 90 tiết

- Tự nghiên cứu : 120 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Người học chuyên ngành Động lực tàu thủy sẽ tham gia thực tập quy trình công nghệ lắp đặt và sửa chữa hệ động lực tàu thủy trên mô hình tại phòng thực hành của Khoa hoặc tại nhà máy đóng sửa tàu thủy, giúp người học hình thành và phát triển kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa động cơ chính, hệ trục chân vịt, các hệ thống tàu thủy v..v…3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Khái niệm, phân loại máy khai thác thủy sản

 2. Thực hành tháo lắp, sửa chữa động cơ diesel tàu thủy

 3. Thực hành lắp đặt hệ động lực

 4. Thực hành lắp đặt máy phụ tàu thủy

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Thực hành tháo lắp, sửa chữa động cơ diesel tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quy trình tháo lắp động cơ diesel tàu thủy.

 2. Quy trình đo đạc và kiểm tra chi tiết, các mối ghép của động cơ.

2

2Thái độ

 1. Việc tổ chức sửa chữa động cơ diesel tàu thủy nhằm đảm bảo máy chính của tàu hoạt động an toàn, tin cậy, giúp khai thác hết tính năng của nó.

 2. Tổ chức tháo lắp, sửa chữa động cơ là một trong các chuyên môn chính của kỹ sư ngành Động lực tàu thủy.Kỹ năng

 1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật động cơ

 2. Lập hồ sơ kỹ thuật kỹ thuật động cơ

 3. Tổ chức sửa chữa, điều chỉnh động cơ

2

33

Chủ đề 2 : Thực hành lắp đặt hệ động lực

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quy trình căng tim và chỉnh tâm hệ động lực

 2. Quy trình lắp đặt hệ trục tàu

 3. Quy trình lắp đặt máy chính và bộ truyền động

2

22

Thái độ

 1. Lắp đặt, hiệu chỉnh Hệ động lực tàu thủy là một trong các chuyên môn chính của kỹ sư Động lực tàu thủy.

 2. Chất lượng của công tác này quyết định sự hoạt động tin cậy, an toàn của tàu thủy trên biển


Kỹ năng

 1. Tổ chức lắp đặt, sửa chữa hệ động lực tàu thủy

 2. Tổ chức kiểm tra, điều chỉnh hệ động lực tàu thủy

3

3Chủ đề 3 : Thực hành lắp đặt máy phụ tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quy trình căng tim và chỉnh tâm máy phụ

 2. Quy trình lắp đặt máy phụ

 3. Quy trình lắp đặt bơm và phụ tùng đường ống

2

22

Thái độ

 1. Máy phụ là bộ phận cấu thành Thiết bị năng lượng tàu thủy, góp phần duy trì sức sống tàu.

 2. Lắp đặt đúng qui trình, quy phạm máy phụ sẽ đảm bảo cho máy hoạt động an toàn và đạt được hiệu quả cao khi khai thác.Kỹ năng

 1. Tổ chức lắp đặt, sửa chữa máy phụ tàu thủy

 2. Tổ chức kiểm tra, điều chỉnh máy phụ tàu thủy

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

03
6

30

39

78

2

04
8

30

42

84

3

03
6

30

39

78

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Hữu Nghị

Lê Văn VạnCông nghệ và tổ chức sửa chữa máy tàu thuỷ

1995

Giao thông vận tải

Thư viện

2

Võ Đình Phi Nguyễn Bá Mười

Công nghệ và tổ chức sửa chữa tàu thuỷ

2001

Đại học hàng hải

Thư viện

3

Nguyễn Hữu Lộc

Thực tập động cơ đốt trong

1999

ĐH SPKT TPHCM

Thư viện

4

Lê Xuân Chí

Mai Sơn HảiBài giảng Thực tập chuyên ngành động lực tàu

2005

Lưu hành nội bộ

Khoa KTGT

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần : Thực tập tổng hợp

Mã học phần : MAE3849

Số tín chỉ : 2

Học phần tiên quyết : Động cơ đốt trong, Lắp đặt, sửa chữa TBNL tàu thủy

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Động lực tàu thủy

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 6 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận :

- Thực hành, thực tập : 144 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết

2. Mô tả tóm tắt học phần

Người học tham gia thực tập tại các nhà máy đóng tàu và vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu về quá trình sản xuất, qui trình công nghệ chế tạo, lắp đặt hệ động lực tàu thủy, phương thức tổ chức sản xuất, tham gia thực hành giai đoạn công nghệ cụ thể, tìm hiểu máy móc thiết bị dùng trong đóng tàu …, tính chi phí vật tư, nguyên vật liệu, giá thành gia công sản phẩm. Ngoài ra, người học còn có thể tham gia thực tập vận hành, khai thác phần máy và thiết bị trên các tàu vận tải, tàu lai dắt v..v…3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Quá trình và phương thức tổ chức sản xuất trong đóng, sửa tàu thủy

(phần máy và thiết bị)

 1. Máy móc, thiết bị dùng cho đóng, sửa tàu thủy

 2. Có thể chọn một trong hai chủ đề

3.1. Qui trình công nghệ chế tạo, lắp đặt hệ động lực tàu thủy

3.2. Vận hành, khai thác phần máy và thiết bị trên các tàu vận tải, lai dắt3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Quá trình và phương thức tổ chức sản xuất trong đóng, sửa tàu thủy (phần máy và thiết bị)

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quá trình sản xuất đóng, sửa tàu thủy.

 2. Phương thức tổ chức sản xuất

2

2Thái độ

 1. Quy trình và phương thức tổ chức sửa chữa hợp lý sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công, vật tư.Kỹ năng

 1. Lập sơ đồ tổ chức sản xuất lắp đặt máy và thiết bị tàu thủy

 2. Đánh giá quy trình và phương thức sản xuất ngay tại nhà máy, công ty đóng sửa tàu đang thực tập

2

3Chủ đề 2 : Máy móc, thiết bị dùng cho đóng, sửa tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Máy móc, thiết bị vạn năng dùng cho đóng, sửa tàu thủy

 2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng cho đóng, sửa tàu thủy

2

2Thái độ

 1. Máy móc, thiết bị dùng trong đóng và sửa chữa là bộ phận không thể thiếu trong các nhà máy đóng sửa tàu thủy.

 2. Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả khi thực hiện công việc.Kỹ năng

 1. Sử dụng thiết bị đo kiểm và thiết bị phụ trợ lắp đặt.

 2. Tổ chức kiểm tra tình trạng các thiết bị

2

3Chủ đề 3.1 : Qui trình công nghệ chế tạo, lắp đặt hệ động lực tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quy trình công nghệ chế tạo hệ trục, chân vịt tàu thủy

 2. Quy trình căng tim và chỉnh tâm hệ động lực tàu thủy.

 3. Quy trình lắp đặt hệ trục tàu thủy

 4. Quy trình lắp đặt máy chính và hệ truyền động trên tàu thủy.

2

22

2


Thái độ

 1. Hệ động lực là bộ phận đảm bảo cho sự hoạt động của tàu thủy.

 2. Nắm rõ qui trình công nghệ chế tạo và lắp đặt hệ động lực giúp quá trình thực hiện nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả kinh tế cao.Kỹ năng

 1. Lập qui trình chế tạo hệ trục, chân vịt. tàu thủy

 2. Tổ chức lắp đặt hệ động lực tàu thủy

 3. Triển khai một giai đoạn công nghệ cụ thể, tính chi phí vật tư, nhân công, giá thành sản phẩm

2

33

Chủ đề 3.2 : Vận hành, khai thác máy trên các tàu vận tải, lai dắt

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc tính vận hành tàu thủy

 2. Quy tắc vận hành, khai thác hệ động lực tàu thủy

 3. Quy trình vận hành thiết bị mặt boong tàu thủy

2

22

Thái độ

 1. Vận hành, khai thác máy chính tàu thủy đúng quy định sẽ đảm bảo được độ tin cậy, tuổi thọ máy và thiết bị và hiệu quả kinh tế.

 2. Kết quả nội dung thực tập này là cơ sở để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho các chức danh sĩ quan máy tàuKỹ năng

 1. Trực ca máy theo quy định.

 2. Đề xuất lựa chọn chế độ làm việc cho Hệ động lực và thiết bị mặt boong

2

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

0124

10

35

2

0124

10

35

3

0496

40

140

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Trần Hữu Nghị

Lê Văn VạnCông nghệ và tổ chức sửa chữa máy tàu thuỷ

1995

Giao thông vận tải

Thư viện

2

Võ Đình Phi Nguyễn Bá Mười

Công nghệ và tổ chức sửa chữa tàu thuỷ

2001

Đại học Hàng hải

Thư viện

3

Nguyễn Hữu Lộc

Thực tập động cơ đốt trong

1999

ĐH SPKT TPHCM

Thư viện

4

Lê Xuân Chí

Mai Sơn HảiBài giảng Thực tập chuyên ngành động lực tàu

2005

Lưu hành nội bộ

Khoa KTGT

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương