TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang21/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Chủ đề 1: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy tàu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản chất và qui luật hao mòn, hư hỏng máy

 2. Phương pháp và thiết bị kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy tàu

2

3Thái độ

 1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật là cơ sở để quyết định tính đúng đắn của các công đoạn tổ chức sửa chữa máy tàu.

 2. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật là một trong những nghiệp vụ của người Đăng kiểm viên tàu thủy
Kỹ năng

 1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy tàu

 2. Lập hồ sơ kỹ thuật máy tàu

2

3Chủ đề 2 : Phân loại, lập kế hoạch sửa chữa

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các cấp độ sửa chữa máy tàu

 2. Lập kế hoạch sửa chữa máy tàu

2

3Thái độ

 1. Dự tính thời hạn phục vụ chi tiết và cụm chi tiết máy là cơ sở cho bài toán lập kế hoạch vật tư, nhân công, thời gian và địa điểm sửa chữa.

 2. Lập kế hoạch sửa chữa tốt sẽ giảm bớt hao phí hữu hình và vô hình của công tác sửa chữa máy tàu, tăng độ tin cậy khi khai thác
Kỹ năng

 1. Dự tính thời hạn phục vụ chi tiết và cụm chi tiết máy

 2. Lập kế hoạch vật tư, nhân công và thời gian sửa chữa

2

3Chủ đề 3 : Tổ chức sửa chữa máy trong điều kiện khai thác

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các hư hỏng thường gặp trong quá trình khai thác máy tàu

 2. Tổ chức sửa chữa máy trong điều kiện khai thác

2

3Thái độ

Tổ chức sửa chữa máy tàu trên biển đảm bảo sức sống chung của tàu


Kỹ năng

 1. Xác định nguyên nhân hư hỏng

 2. Tổ chức sửa chữa máy tàu trên biển

2

3Chủ đề 4 : Tổ chức sửa chữa máy khi tàu lên đà

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các loại hình sửa chữa máy khi tàu lên đà

 2. Tổ chức sửa chữa máy khi tàu lên đà

2

3Thái độ

 1. Tổ chức sửa chữa máy khi tàu lên đà làm tăng chất lượng, giảm chi phí sửa chữa, giảm thời gian dừng khai thác của tàu thủy.

 2. Lập qui trình, giám sát quá trình sửa chữa máy tàu thủy là một trong những nghiệp vụ chuyên môn Đăng kiểm viên.
Kỹ năng

 1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật máy tàu

 2. Lập qui trình, giám sát quá trình sửa chữa máy tàu

2

3
Chủ đề 5 : Tổ chức thử máy tàu và nghiệm thu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Qui định của Đăng kiểm về kiểm tra, thử máy tàu

 2. Tổ chức thử máy tàu và nghiệm thu

2

3Thái độ

 1. Công đoạn không thể thiếu theo Quy định của Đăng kiểm nhằm kiểm tra chất lượng sửa chữa, đảm bảo an toàn cho tàu.

 2. Là cơ sở pháp lý giữa chủ tàu và các bên liên quan.
Kỹ năng

 1. Tổ chức thử máy tàu theo Qui định của Đăng kiểm

 2. Lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu

2

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

02
04
12

18

2

01
02
06

09

3

02
04
12

18

4

02
04
12

18

5

03
06
18

27

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Tự động hóa thiết bị năng lượng tàu thủy

Mã học phần : MAE3853

Số tín chỉ : 3 TC

Học phần tiên quyết : Kỹ thuật tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Thiết bị thủy khí, Thiết bị năng lượng tàu thủy.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 10 tiết

- Thực hành, thực tập : 5 tiết

- Tự nghiên cứu : 90 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức tự động hóa thiết bị năng lượng tàu thủy gồm các nội dung khái niệm, nguyên tắc xây dựng các hệ thống tự động trên tàu, tự động hóa tốc độ quay động cơ Diesel, nồi hơi, tuabin, hệ thống điều khiển từ xa và các thiết bị phụ trên tàu.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Những vấn đề cơ bản về tự động hóa tàu thủy

 2. Tự động điều chỉnh tốc độ quay động cơ Diesel tàu thủy

 3. Tự động điều khiển động cơ Diesel tàu thủy

 4. Tự động hóa nồi hơi tàu thủy

 5. Tự động hóa sự làm việc của tuabin hơi tàu thủy.

 6. Tự động hóa sự làm việc các thiết bị phụ.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Những vấn đề cơ bản về tự động hóa tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Những thuật ngữ và khái niệm cơ bản.

 2. Nguyên tắc xây dựng các hệ thống tự động trên tàu thủy

 3. Các phần tử trong hệ thống điều khiển tự động

1

22

Thái độ

 1. Hầu hết thiết bị hiện nay đều trang bị hệ thống điều khiển tự động nhằm duy trì chế độ khai thác phù hợp tình trạng kỹ thuật thiết bị, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, tin cậy, kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 2. Nắm vững các vấn đề chung của kĩ thuật điều khiển tự động là cần thiết để tiếp cận các hệ thống điều khiển tự động trên tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Nắm vững nguyên tắc điều chỉnh của các hệ thống tự động trên tàu thủy.

 2. Phân biệt được các phần tử trong các hệ thống điều khiển thực tế.

2

2Chủ đề 2 : Tự động điều chỉnh tốc độ quay động cơ Diesel tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, phân loại, thông số đặc trưng của bộ điều chỉnh vòng quay.

 2. Một số điều tốc tiêu biểu.

2

2Thái độ

 1. Tự động điều chỉnh tốc độ quay là phương thức cần thiết nhằm duy trì các chế độ khai thác hợp lí phù hợp với tình trạng kỹ thuật của thiết bị, đảm bảo động cơ Diesel tàu thủy vận hành an toàn, tin cậy và kinh tế.

 2. Bảo đảm trạng thái kỹ thuật của điều tốc và hiệu chỉnh điều tốc đúng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình khai thác động cơ.
Kỹ năng

 1. Nắm được nguyên lí làm việc và các thành phần của các bộ điều tốc có trên động cơ Diesel tàu thủy.

 2. Tổ chức khai thác hợp lí động cơ Diesel tàu thủy về mặt tốc độ.

2
2


Chủ đề 3 : Tự động điều khiển động cơ Diesel tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, các quy định chung và cấu trúc cơ bản của hệ thống tự động điều khiển động cơ Diesel tàu thủy.

 2. Nguyên lí xây dựng các mạch điều khiển và thuật toán điều khiển.

 3. Một số hệ thống điều khiển từ xa động cơ Diesel

2
2


2

Thái độ

 1. Hệ thống tự động điều khiển từ xa cho phép rút ngắn thời gian thao tác vận hành, đáp ứng các lệnh điều khiển ổn định và chính xác, tối ưu hóa khả năng làm việc hiệu quả của động cơ và giảm thiểu số lượng sĩ quan và thuyền viên trên.

 2. Hệ thống tự động điều khiển từ xa đang là xu hướng phát triển chung của các ngành kỹ thuật hiện nay và hầu hết các máy móc thiết bị sử dụng trên tàu thủy đều được trang bị hệ thống điều khiển tự động.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu bản vẽ và phân tích được nguyên lí làm việc của các hệ thống điều khiển động cơ diesel tàu thủy.

 2. Vận hành, khai thác các máy móc, thiết bị có trang bị hệ thống điều khiển tự động từ xa.

2
2


Chủ đề 4 : Tự động hóa nồi hơi tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương trình động của đối tượng điều chỉnh nồi hơi tàu thủy.

 2. Tự động điều chỉnh cấp nước nồi hơi Tàu thủy.

 3. Tự động điều chỉnh quá trình cháy

 4. Tự động điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt.

 5. Tự động điều chỉnh các quá trình phục vụ phụ trợ nồi hơi.

 6. Tự động điều chỉnh nồi hơi phụ tàu thủy.

2

33

3

33

Thái độ

 1. Nồi hơi có vai trò quan trọng phục vụ cho sự làm việc an toàn tin cậy của các thiết bị năng lượng tàu và các nhu cầu sinh hoạt trên tàu.

 2. Tự động hóa nồi hơi tàu thủy bảo đảm nồi hơi hoạt động an toàn, kinh tế, độ tin cậy cao khi cấp hơi nước cho các nhu cầu sử dụng của tàu.
Kỹ năng

 1. Nắm được các thông số điều chỉnh và nguyên tắc điều chỉnh của nồi hơi.

 2. Vận hành nồi hơi có trang bị hệ thống điều khiển tự động.

2

2Chủ đề 5 : Tự động hóa sự làm việc của tuabin hơi tàu thủy.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tính động học của tuabin tàu thủy.

 2. Hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay và bảo vệ tuabin hơi tàu thủy.

 3. Hệ thống tự động điều chỉnh áp suất vòng kín hơi.

 4. Hệ thống tự động điều chỉnh bầu ngưng hơi.

 5. Hệ thống tự động điều khiểnTuabin Tàu thủy

2

33

3

3Thái độ

 1. Thiết bị tuabin khí loại thiết bị động lực có tính cơ động cao.

 2. Tự động hóa sự làm việc tuabin tàu thủy bảo đảm cho quá trình vận hành hệ thống năng lượng an toàn, kinh tế và tin cậy.
Kỹ năng

 1. Nắm được thông số điều chỉnh và nguyên tắc điều chỉnh tuabin tàu thủy.

 2. Vận hành tuabin có trang bị hệ thống điều khiển tự động.

2

2Chủ đề 6 : Tự động điều khiển thiết bị phụ tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hệ thống tự động điều khiển máy nén khí và hệ thống khí nén trên tàu.

 2. Nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh nhiệt độ nước làm mát.

 3. Nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh nhiệt độ nước dầu bôi trơn.

 4. Tự động điều khiển hệ thống lacanh.

 5. Hệ thống tự động chống cháy.

3

33

3

3Thái độ

 1. Các thiết bị phụ có tầm quan trọng đặc biệt phục vụ cho sự làm việc an toàn tin cậy của các thiết bị năng lượng tàu .

 2. Tự động hóa sự làm việc của các thiết bị phụ nhằm nâng cao khả năng làm việc an toàn tin cậy của tàu, giảm số lượng người phục vụ và nâng cao tính kinh tế.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu bản vẽ hệ thống điều khiển tự động các thiết bị phụ tàu thủy

 2. Vận hành, khai thác các thiết bị phụ tàu thủy có trang bị các hệ thống điều khiển tự động

2

2
4. Phân bổ thời gian chi tiết


Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

10


20

30

2

6
2

1

18

27

3

4
2

2

16

24

4

4
2
12

18

5

3
2
10

15

6

3
2

2

14

21

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Đặng Văn Uy

Hệ thống tự động hệ động lực tàu thủy

2004

Trường ĐHHH

Giảng viên cung cấp

2

Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng

Lý thuyết điều khiển tự động

2006

ĐHQG, TpHCM

Thư viện

3

Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực

2000

NXB Giáo dục

Thư viện

4

Nguyễn Ngọc Phương

Hệ thống điều khiển bằng khí nén

1999

NXB Giáo dục

Thư viện

5

Virgil Cox

Automation & control for Marine EngineersGiảng viên cung cấp

6

P. N. Paraskevopoulos

Modern Control Engineering

2002

Marcel, Dekker

www.dekker.com

7
Digital control of Diesel engines

2003
www.mi-verlag.de

8

Antonio Visioli

Practical PID Controlwww.ing.unibs.it/˜visioli


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương