TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàU


Chủ đề 5 : Xây dựng đặc tính điều chỉnh động cơ diesel tàu thủytải về 2.39 Mb.
trang20/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Chủ đề 5 : Xây dựng đặc tính điều chỉnh động cơ diesel tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa đường đặc tính điều chỉnh diesel tàu thủy.

 2. Phương pháp xây dựng đường đặc tính điều chỉnh động cơ diesel tàu thủy.

2

3Thái độ

 1. Đặc tính điều chỉnh thể hiện ảnh hưởng của các thông số điều chỉnh đến sự làm việc của máy chính tàu thủy

 2. Đặc tính này là cơ sở để điều chỉnh góc phun sớm, áp suất phun nhiên liệu, cơ cấu phân phối khí… của động cơ dieael tàu thủy đạt giá trị tối ưu.
Kỹ năng

 1. Thực hành xây dựng đặc tính điều chỉnh

 2. Phân tích các loại đặc tính điều chỉnh và ứng dụng trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy

2

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

0204

12

18

2

0204

12

18

3

0204

12

18

4

0204

12

18

5

0204

12

18

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Thiết bị tàu thủy và Đồ án môn học

Mã học phần : MAE3846

Số tín chỉ : 3 TC

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật tàu thủy

Bộ môn quản lý : Động lực

Học phần tiên quyết : Máy nâng chuyển, Nguyên lý chi tiết máy

Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết

- Duyệt đồ án trên lớp : 5 tiết

- Thảo luận : 5 tiết

- Thực hành, thực tập : 15 tiết

- Tự nghiên cứu : 120 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cần thiết về các thiết bị tàu thuỷ gồm các nội dung: phân loại, công dụng, kết cấu, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán, thiết kế các thiết bị trên boong tàu như thiết bị lái, thiết bị neo, chằng buộc, thiết bị cứu sinh, xếp dỡ hàng hóa, kể cả thiết bị khai thác thủy sản trên tàu cá v..v… Trên cơ sở đó, học phần hướng dẫn người học thực hiện đồ án môn học gồm nội dung tính toán, thiết kế một hệ thống thiết bị cụ thể trên tàu như thiết bị lái, neo, chằng buộc, cứu sinh, thiết bị khai thác thuỷ sản v..v…

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần:

 1. Thiết bị khai thác thuỷ sản

 2. Thiết bị lái

 3. Thiết bị neo.

 4. Thiết bị chằng buộc

 5. Thiết bị cứu sinh

 6. Thiết bị đóng mở nắp hầm hàng.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Thiết bị khai thác thuỷ sản

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, phân loại máy khai thác thủy sản

 2. Các thông số cơ bản của máy khai thác.

 3. Dẫn động cho máy khai thác thủy sản

 4. Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá

1

22

2


Thái độ

 1. Thiết bị khai thác thủy sản được ví như là cánh tay, giúp tàu cá thực hiện chức năng của mình.

 2. Nắm vững kiến thức về thiết bị khai thác thủy sản giúp phát huy vai trò, chức năng của tàu đánh cá.

2
2Kỹ năng

 1. Vận hành, sửa chữa trang bị cơ giới nghề cá

 2. Tính toán, thiết kế trang bị cơ giới nghề cá lưới kéo, vây, rê và nghề câu

2

3Chủ đề 2 : Thiết bị lái

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nhiệm vụ, yêu cầu chung và phân loại thiết bị lái

 2. Các bộ phận cơ bản của thiết bị lái

 3. Phân loại, bố trí bánh lái và đạo lưu quay trên tàu thủy

 4. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của một số hệ thống lái

 5. Tính toán thiết kế thiết bị lái dùng bánh lái

3

23

3

3Thái độ

 1. Thiết bị lái làm nhiệm vụ điều khiển tàu hoạt động.

 2. Độ tin cậy của thiết bị lái quyết định mức độ an toàn của con tàu

2

2Kỹ năng

 1. Phân biệt, lựa chọn, bố trí kiểu thiết bị lái, bánh lái và đạo lưu quay

 2. Kiểm tra, đánh giá tính năng, kết cấu của một hệ thống lái tàu thủy.

 3. Tính toán thiết kế một hệ thống thiết bị lái tàu thủy

3

33

Chủ đề 3 : Thiết bị neo

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nhiệm vụ, yêu cầu chung và phân loại thiết bị neo

 2. Các bộ phận cơ bản của thiết bị neo

 3. Phân loại, bố trí các bộ phận cơ bản của thiết bị neo trên tàu thủy

 4. Tính toán, thiết kế thiết bị neo tàu thủy theo yêu cầu quy phạm

2

23

3


Thái độ

 1. Thiết bị neo làm nhiệm vụ neo giữ tàu trên biển

 2. Độ tin cậy của thiết bị neo ảnh hưởng đến an toàn của con tàu

2

2Kỹ năng

 1. Lựa chọn, bố trí các bộ phận cơ bản của thiết bị neo trên tàu thủy.

 2. Kiểm tra, đánh giá hệ thống neo tàu thủy

 3. Tính toán, thiết kế một hệ thống thiết bị neo

2

33

Chủ đề 4 : Thiết bị chằng buộc

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nhiệm vụ, yêu cầu chung, phân loại thiết bị chằng buộc tàu thủy

 2. Các bộ phận cơ bản của thiết bị chằng buộc tàu thủy

 3. Phân loại, bố trí các bộ phận cơ bản của thiết bị chằng buộc trên tàu thủy

 4. Tính toán thiết kế thiết bị chằng buộc tàu thủy

2

23

3


Thái độ

 1. Thiết bị chằng buộc (thiết bị cập tàu) dùng giữ tàu khi cập cảng

 2. Thiết bị có ảnh hưởng đến tính an toàn của con tàu khi cập cảng

2

2Kỹ năng

 1. Sử dụng thiết bị chằng buộc tàu thủy

 2. Tính toán thiết kế một hệ thống thiết bị chằng buộc tàu thủy

2

3Chủ đề 5 : Thiết bị cứu sinh

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, yêu cầu chung, phân loại thiết bị cứu sinh

 2. Tính chọn bố trí phương tiện cứu sinh

 3. Cẩu xuồng cứu sinh.

 4. Tính toán, thiết kế cẩu xuồng cứu sinh

2

32

3


Thái độ

 1. Thiết bị cứu sinh dùng cứu sống hành khách và thủy thủ khi tàu gặp nạn..

 2. Độ tin cậy của thiết bị quyết định mức độ an toàn của tàu

2

2Kỹ năng

 1. Sử dụng thiết bị cứu sinh trên tàu thủy

 2. Tính toán, thiết kế, bố trí thiết bị cứu sinh tàu thủy

3

3Chủ đề 6 : Thiết bị đóng mở nắp hầm hàng

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Kết cấu nắp hầm hàng và các phương pháp đóng mở nắp hầm hàng.

 2. Tính toán thiết kế thiết bị cơ giới hóa việc đóng mở nắp hầm hàng

2

3Thái độ

 1. Thiết bị đóng mở nắp hầm hàng là thiết bị không thể thiếu trên tàu hàng cở trung và lớn

 2. Đặc điểm hàng hóa sẽ quyết định đến việc lựa chọn, bố trí và tính toán thiết bị đóng mở nắp hầm hàng

2
2


Kỹ năng

 1. Vận hành thiết bị đóng mở nắp hầm hàng.

 2. Tính toán thiết kế thiết bị cơ giới hóa việc đóng mở nắp hầm hàng.

2

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

7
1

15

70

93

2

5
1
15

21

3

2
1
10

13

4

2
1
10

13

5

2
1
10

13

6

2


5

7


5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Nguyễn Thái Vũ

Thiết bị tàu thủy

2011

LH nội bộ

ĐHNT

2

Nguyễn Thái Vũ

Hướng dẫn thiết kế

Thiết bị tàu thủy2011

Lưu hành

nội bộ


ĐHNT

3

Nguyễn Thái Vũ

Bài giảng điện tử

Máy khai thác2006

Lưu hành

nội bộ


ĐHNT

4

Vũ Văn Xứng

Thiết bị cơ giới hóa các quá trình đánh bắt cá

2004

Nông nghiệp

ĐHNT

5

Trần Công Nghị

Thiết bị tàu thủy

2009

ĐHQG HCM

ĐHNT

6

Huỳnh Văn Hoàng,

Đào Trọng ThườngTính toán máy trục

1975

KH&KT

ĐHNT

7

Phạm Văn Hội

Sổ tay thiết bị tàu thủy

T1 & T2


1987

GTVT

ĐHNT

8

Đăng kiểm Việt nam

TCVN 6259 2003

TCVN 6272 2003

TCVN 6280 2003

TCVN 7111 20022003

2003


2003

2002


GTVT

Mạng

9

Daniel Czekaj

Hydraulics for small fishing vessels

1989

FAO

ĐHNT

10

Nguyễn Đình Long

Kỹ thuật thủy khí

2010

LH nội bộ

ĐHNT

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Tổ chức sửa chữa máy tàu thủy

Mã học phần : MAE3860

Số tín chỉ : 2 TC.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải

Bộ môn quản lý : Động lực

Học phần tiên quyết : TBNL tàu thủy, Máy phụ tàu thủy, Động cơ Diesel tàu thủy

Phân bổ tiết giảng của học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 10 tiết

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 20 tiết

- Thực hành, thực tập :

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về quá trình tổ chức sửa chữa máy tàu thủy gồm các nội dung kiểm tra tình trạng kỹ thuật, phương pháp tổ chức sửa chữa máy khi tàu đang khai thác và lên đà.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật

 2. Phân loại, lập kế hoạch sửa chữa

 3. Tổ chức sửa chữa máy trong điều kiện khai thác

 4. Tổ chức sửa chữa máy khi tàu lên đà

 5. Tổ chức thử máy tàu và nghiệm thu

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương