TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang16/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Chủ đề 3 : Phương thức truyền năng lượng từ máy chính đến thiết bị đẩy tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tính năng hàng hải của tàu thủy (SV tự chuẩn bị)

 2. Khái niệm và các dạng truyền động

 3. Các phương án truyền động chính trên tàu

 4. Thiết bị của hệ truyền động

2

22

Thái độ

Phương thức truyền động từ máy chính đến thiết bị đẩy tàu có ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật và kinh tế.


3


Kỹ năng

 1. Lựa chọn phương án truyền động phù hợp với từng loại tàu cụ thể

 2. Phân tích lựa chọn thiết bị của hệ truyền động tàu thủy

3

3Chủ đề 4 : Hệ trục tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tính toán sức bền của trục quay (SV tự chuẩn bị)

 2. Các tiêu chuẩn và quy phạm liên quan (SV tự chuẩn bị)

 3. Đặc điểm và các phương án bố trí hệ trục

 4. Tính toán, thiết kế hệ trục tàu thủy

 5. Lắp đặt hệ trục tàu thủy

2

33

Thái độ

 1. Hệ trục là bộ phận truyền năng lượng từ máy chính đến thiết bị đẩy để đẩy tàu chuyển động.

 2. Thiết kế, bố trí, lắp đặt hệ trục hợp lý và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động, tính kinh tế và an toàn của tàu.Kỹ năng

 1. Phân tích lập phương án thiết kế, bố trí hệ trục tàu thủy

 2. Tổ chức thi công lắp đặt hệ trục tàu thủy

3

3Chủ đề 5 : Hệ thống trên tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Cấu tạo và nguyên lý các máy phụ tàu thủy (SV tự chuẩn bị trước)

 2. Hệ thống phục vụ máy chính, máy phụ tàu thủy

 3. Hệ thống bảo đảm an toàn tàu thủy

 4. Đảm bảo điều kiện sống

 5. Thiết lập và tính toán hệ thống đường ống tàu thủy

3

33

3


Thái độ

 1. Các hệ thống trên tàu thủy góp phần đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn

 2. Đảm bảo hệ thống tàu thủy hoạt động tốt sẽ đảm bảo điều kiện sống và sự sống còn của chính con tàu.Kỹ năng

 1. Tính toán lựa chọn các phần tử của hệ thống tàu cụ thể

 2. Tổ chức thi công lắp đặt hệ thống tàu cụ thể

3

3Chủ đề 6 : Thiết bị phụ tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Cấu tạo, nguyên lý của các máy móc phụ

 2. Nguồn năng lượng cung cấp cho máy móc phụ

3

3Thái độ

Thiết bị phụ đảm bảo sự hoạt động của máy chính và các hệ thống trên tàu, góp phần đảm bảo sự hoạt động và sự sống còn của con tau

Kỹ năng

 1. Lựa chọn máy móc phụ phù hợp với yêu cầu của tàu

 2. Lựa chọn phương án cung cấp năng lượng cho máy móc phụ và tính chọn trạm điện tàu thủy

2

3Chủ đề 7 : Thiết bị buồng máy tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Cấu tạo máy chính và các máy móc phụ tàu thủy (SV tự chuẩn bị)

 2. Yêu cầu đối với việc bố trí máy móc trong buồng máy

 3. Bố trí máy chính trong buồng máy

 4. Bố trí các máy móc, thiết bị trong buồng máy tàu thủy

 5. Hạn chế tác hại khi máy móc hoạt động (chống ồn, rung động và thông gió buồng máy)

2

22

2


Thái độ

Việc bố trí các máy móc trong buồng máy đúng quy định, hợp lý góp phần đảm bảo hiệu quả kinh tế, tính an toàn cho tàu và cho người vận hành


3


Kỹ năng

 1. Đọc, hiểu và xây dựng bản vẽ bố trí máy móc trong buồng máy

 2. Phân tích bố trí máy móc trong buồng máy.

 3. Đ ề xuất giải pháp nhằm hạn chế tác hại khi máy móc hoạt động

3

33

4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

10

1

1
24

36

2

5

7

3
30

45

3

3

2

1
12

18

4

6
2
16

24

5

5
1
12

18

6

2
1
6

9

7

4
1

5

20

30

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Nguyễn Đình Long

Bài giảng trang bị động lực

Trang bị động lực2007

1994


Lhành nội bộ

Nông nghiệpThư viện

2

Phạm Văn Thể

Trang bị động lực điêden

2006

KHKT

Thư viện

3

Nguyễn Đình Long

Hướng dẫn thiết kế trang bị động lực

1992


ĐH Nha Trang

Thư viện

4

Trần Văn Phương, Phan Thái Hùng

Thiết kế hệ thống động lực tàu thuyền

2003

ĐHQG Tp HCM

Thư viện

5

Nguyễn Đăng Cường

Thiết kế và lắp ráp thiết bị tàu thủy

2000

KH&KT

Thư viện

6

Lê Xuân Ôn

Thiết bị năng lượng tàu thuỷ

1996

ĐH

Hàng Hải


Thư viện

7

Đồng Quang Mạnh và các tác giả

Trang trí hệ động lực tàu thuỷ

1996

ĐH

Hàng Hải


Thư viện

8

Trương Thanh Dũng

Bài giảng Trang trí hệ động lực tàu thủy

2009

ĐH GTVT Tp HCM

Mạng Internet

9

Lê Văn Vang

Bài giảng Trang trí hệ động lực tàu thủy

2006

ĐH GTVT Tp HCM

Mạng Internet

10

Quách Đình Liên

Nguyên lý động cơ đốt trong

2000

Nông nghiệp

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Máy khai thác

Mã học phần : MAE3863

Số tín chỉ : 2

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật khai thác thủy sản, Động lực tàu thủy

Bộ môn quản lý : Động lực

Học phần tiên quyết : Máy nâng chuyển, Lý thuyết tàu thủy

Phân bổ tiết giảng của học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 18

- Thảo luận : 4

- Thực hành, thực tập : 8

- Tự nghiên cứu : 60

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến việc sử dụng những thiết bị cơ khí nhằm thay thế lao động chân tay trong quá trình đánh bắt thủy sản. Trên cơ sở đó, giúp người học giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cơ giới hoá những thao tác đánh bắt thủy sản trên tàu đánh cá.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Các thông số và các bộ phận cơ bản của máy khai thác.

 2. Cơ cấu chấp hành máy khai thác

 3. Dẫn động cho máy khai thác thủy sản thủy sản

 4. Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới kéo.

 5. Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới vây.

 6. Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới rê.

 7. Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề câu

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Các thông số và các bộ phận cơ bản của máy khai thác

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nghề cá và vấn đề cơ giới hóa nghề cá

 2. Phân loại các thao tác trong quá trình đánh bắt cá.

 3. Phân loại máy khai thác

 4. Các thông số cơ bản của máy khai thác

 5. Các bộ phận cơ bản của máy khai thác

1

22

2

2Thái độ

 1. Việc phân loại các thao tác trong quá trình đánh bắt thủy sản và máy khai thác có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề cơ giới hóa quá trình đánh bắt cá.

 2. Các thông số cơ bản lượng hóa tính năng và năng suất của máyKỹ năng

 1. Phân biệt và lựa chọn các thiết bị cơ giới hóa các thao tác trong quá trình đánh bắt cá.

 2. Đánh giá tính năng, công dụng và tác động qua lại giữa máy móc khai thác và tàu cá.

2
2


Chủ đề 2 : Cơ cấu chấp hành và dẫn động máy khai thác thủy sản

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Cơ cấu chấp hành máy khai thác

 2. Loại hình và phương án dẫn động máy khai thác

2

2Thái độ

 1. Cơ cấu chấp hành của máy móc nói chung và máy khai thác nói riêng quyết định công dụng của máy.

 2. Loại hình và phương án dẫn động máy móc nói chung và máy khai thác nói riêng đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn và hiệu quả.Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế cơ cấu chấp hành máy khai thác thủy sản

 2. Phân tích, lựa chọn loại hình và phương án dẫn động máy khai thác

3

3Chủ đề 3 : Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới kéo.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Lưới kéo và đánh cá lưới kéo

 2. Trang bị cơ giới nghề cá lưới kéo

2

2Thái độ

 1. Đánh cá lưới kéo là nghề phổ biến nhất ở nước ta hiện nay

 2. Nghề có năng suất cao nhưng không có tính chọn lọc.Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế, bố trí thiết bị cơ giới nghề lưới kéo trên tàu cá cụ thể.

 2. Vận hành, bảo trì, sửa chữa máy tời lưới kéo

3

3Chủ đề 4 : Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới vây

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Lưới vây và đánh cá lưới vây

 2. Trang bị cơ giới nghề cá lưới vây

2

3Thái độ

 1. Lưới vây là một trong những nghề đánh bắt phổ biến và có năng suất cao ở nước ta hiện nay.

 2. Hiệu quả đánh cá lưới vây phụ thuộc rất lớn vào tốc độ vây bắt.Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế, bố trí các thiết bị cơ giới nghề vây trên tàu cá cụ thể.

 2. Vận hành, bảo trì, sửa chữa máy tời lưới vây, máy thu lưới vây

3

3Chủ đề 5 : Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề cá lưới rê

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Lưới rê và đánh cá lưới rê.

 2. Trang bị cơ giới nghề cá lưới rê

2

3Thái độ

 1. Lưới rê là một trong những nghề đánh bắt phổ biến và có năng suất cao ở nước ta hiện nay.

 2. Nghề lưới rê đánh bắt thụ động, không cần công suất máy chính cao và trang bị cơ khí đơn giản.Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế, bố trí các thiết bị cơ giới nghề lưới rê trên tàu cá cụ thể

 2. Vận hành, bảo trì, sửa chữa máy tời lưới vây, máy thu lưới rê.

2

3Chủ đề 6 : Ngư cụ, kỹ thuật đánh bắt và trang bị cơ giới nghề câu

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Ngư cụ và kỹ thuật đánh cá nghề câu.

 2. Trang bị cơ giới nghề câu cá

2

3Thái độ

 1. Nghề câu là một trong những nghề đánh bắt phổ biến và có năng suất cao ở nước ta hiện nay.

 2. Nghề câu đánh bắt tương đối thụ động, không yêu cầu công suất máy chính cao và đánh bắt được những loài giá trị cao.Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế, bố trí các thiết bị cơ giới nghề câu trên tàu cá cụ thể

 2. Vận hành, bảo trì, sửa chữa các trang bị cơ giới nghề câu

2

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3


6

9

2

2


4

6

3

3


6

9

4

2
1
6

9

5

2
1

2

10

15

6

2
1

2

10

15

7

22

8

12

8

2
1

2

10

15


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương