TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàU


Chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng chủ đề của học phầntải về 2.39 Mb.
trang15/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy – học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Hao mòn và hư hỏng máy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, phân loại hao mòn và hư hỏng máy

 2. Giới hạn hao mòn chi tiết và mối ghép

1

2


Thái độ

Hiểu biết về hao mòn, hư hỏng là cơ sở để lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc.


Kỹ năng

 1. Nhận biết và phân loại được các dạng hư hỏng máy

 2. Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy

3

3Chủ đề 2 : Qui trình và dụng cụ tháo, lắp thiết bị năng lượng tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quy trình tháo, lắp thiết bị năng lượng tàu thủy

 2. Dụng cụ tháo lắp vạn năng và chuyên dùng

1

2Thái độ

Nắm vững quy trình và sử dụng đúng dụng cụ tháo lắp sẽ tiết kiệm thời gian và bảo toàn được tình trạng chi tiết máy và mối ghép


Kỹ năng

 1. Tổ chức tháo, lắp thiết bị năng lượng tàu thủy

 2. Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thiết bị năng lượng tàu thủy

3

2Chủ đề 3 : Phương pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương pháp và thiết bị kiểm tra

 2. Phương pháp và thiết bị sửa chữa

2

2Thái độ

 1. Phương pháp và dụng cụ kiểm tra, sửa chữa có ý nghĩa quyết định tính đúng đắn của phương án sửa chữa.

 2. Chọn phương pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa đúng sẽ giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian sửa chữa, kéo dài tuổi thọ máy
Kỹ năng

 1. Sử dụng các thiết bị kiểm tra, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy

 2. Tổ chức kiểm tra và lập quy trình sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy

2

3Chủ đề 4 : Sửa chữa máy chính tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hao mòn. hư hỏng các chi tiết và cặp lắp ghép của máy chính

 2. Giới hạn hao mòn và phương pháp kiểm tra

 3. Công nghệ sửa chữa máy chính tàu thủy

2

33

Thái độ

 1. Máy chính là bộ phận quan trọng, thường xuyên xảy ra hư hỏng

 2. Thực hiện tốt công tác sửa chữa máy chính góp phần tích cực vào việc giảm chi phí vận hành, tăng độ tin cậy của máy, đảm bảo sức sống tàu
Kỹ năng

 1. Xác định tình trạng kỹ thuật các chi tiết và mối ghép của máy chính tàu.

 2. Lập phương án và tổ chức sửa chữa, điều chỉnh máy chính tàu thủy

3

3Chủ đề 5 : Sửa chữa máy và thiết bị phụ tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hao mòn, hư hỏng các chi tiết và cặp lắp ghép của máy và thiết bị phụ tàu thủy như bơm, máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt, máy phân ly …

 2. Giới hạn hao mòn và phương pháp kiểm tra

 3. Công nghệ sửa chữa máy và thiết bị phụ tàu thủy

2
3


2

Thái độ

Sửa chữa máy và thiết bị phụ nhằm duy trì sức sống tàu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo công ước quốc tế


Kỹ năng

 1. Kiểm tra hao mòn, hư hỏng của máy và thiết bị phụ tàu thủy

 2. Sửa chữa máy và thiết bị phụ tàu thủy

3

2Chủ đề 6 : Sửa chữa hệ thống van, đường ống

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hao mòn, hư hỏng các chi tiết và cặp lắp ghép của hệ thống van, đường ống tàu thủy.

 2. Giới hạn hao mòn và phương pháp kiểm tra

 3. Công nghệ sửa chữa

2

32

Thái độ

Hệ thống van, đường ống trên tàu thủy hết sức phức tạp và phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của Đăng kiểm khi sửa chữa để đảm bảo sức sống tàu


Kỹ năng

 1. Kiểm tra hao mòn, hư hỏng của hệ thống van, đường ống

 2. Sửa chữa van, đường ống

3

2Chủ đề 7 : Sửa chữa nồi hơi, tua bin tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hao mòn. hư hỏng các chi tiết của Nồi hơi, Tua bin

 2. Giới hạn hao mòn và phương pháp kiểm tra

 3. Công nghệ sửa chữa

2

32

Thái độ

Nồi hơi, Tua bin là máy nhiệt phức tạp, điều kiện làm việc khắc nghiệt, cần tuân thủ đúng quy trình sửa chữa để đảm bảo sự hoạt động tin cậy tàu thủy.


Kỹ năng

 1. Kiểm tra hao mòn, hư hỏng của nồi hơi, tua bin

 2. Sửa chữa nồi hơi, tua bin

3

2Chủ đề 8 : Sửa chữa hệ trục, chân vịt tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hao mòn. hư hỏng các chi tiết và mối ghép của hệ trục, chân vịt tàu thủy

 2. Giới hạn hao mòn và phương pháp kiểm tra hệ trục chân vịt tàu thủy

 3. Công nghệ sửa chữa hệ trục chân vịt tàu thủy

2

22

Thái độ

Hệ trục, chân vịt là bộ phận hữu cơ của liên hợp đẩy tàu, do đó sửa chữa chuẩn bộ phận này góp phần duy trì hiệu suất, độ tin cậy của hệ động lực tàu


Kỹ năng

 1. Tháo, kiểm tra hao mòn, hư hỏng của hệ trục, chân vịt tàu thủy

 2. Sửa chữa, lắp ráp, điều chỉnh hệ trục, chân vịt tàu thủy

2

2Chủ đề 9 : Tính toán, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy (ĐAMH)

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Thiết kế hệ trục tàu thủy

 2. Thiết kế các hệ thống trên tàu thủy

 3. Thiết kế bố trí trang thiết bị trong buồng máy

 4. Lắp đặt hệ động lực tàu thủy

 5. Sửa chữa hệ trục tàu thủy

2

22

Thái độ

 1. Bản thiết kế là cơ sở để triển khai thi công, tính pháp lý khi được duyệt

 2. Tính toán, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy là chuyên môn chính của kỹ sư Thiết bị năng lượng tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa hệ trục chân vịt các loại tàu khác nhau.

 2. Tính toán, thiết kế các hệ thống tàu thủy của các loại tàu khác nhau

 3. Thiết kế bố trí hợp lý máy móc, thiết bị buồng máy các loại tàu khác nhau

 4. Thiết kế lập quy trình công nghệ thi công cho từng khâu công việc

 5. Thiết kế lập quy trình công nghệ sửa chữa cho từng chi tiết

2

23

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

2
0
4

6

2

1
1
4

6

3

2
3
10

15

4

2
3
10

15

5

3
5
16

24

6

2
5
14

21

7

2
2
8

12

8

2
3
10

15

9

2
5
14

21


5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Khiếu Hữu Triển

Sửa chữa hệ động lực tàu thuỷ

2005

ĐH Hàng hải

Khoa KTGT

2

Nguyễn Đăng Cường

Lắp ráp, sửa chữa thiết bị tàu thuỷ

2000

KH&KT

Thư viện

3

Phùng Minh Lộc

Mai Sơn HảiCấu tạo và sửa chữa ĐCĐT

2007

ĐH Nha Trang

Khoa KTGT
Nguyễn Đình Long

Hướng dẫn thiết kế TBĐL

2003


ĐH Nha Trang

Thư viện
Trần Văn Phương, Phan Thái Hùng

Thiết kế hệ thống động lực tàu thủy

2003

ĐHQG Tp HCM

Thư viện
Đặng Hộ

Thiết kế trang trí động lực tàu thủy

2000

ĐH Hàng hảiNguyễn Đăng Cường

Thiết kế và lắp ráp thiết bị tàu thủy

2000

KH&KT

Thư viện
Nguyễn Đình Long

Trang bị động lực

Bài giảng TBĐL1994

2007


Nông nghiệp

Lưu hành nội bộThư viện
Đồng Quang Mạnh và các tác giả

Trang trí hệ động lực tàu thuỷ

1996

ĐH Hàng Hải

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Thiết bị năng lượng tàu thủy

Mã học phần : MAE3845

Số tín chỉ : 4 TC

Học phần tiên quyết : Lý thuyết tàu thủy, Kết cấu tàu thủy,

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật tàu thủy

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 35

- Làm bài tập trên lớp : 10

- Thảo luận : 10

- Thực hành, thực tập : 5

- Tự nghiên cứu : 1202. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về hệ thống các thiết bị năng lượng tàu thủy gồm nội dung về nguyên lý làm việc của động cơ tàu thủy, nguyên lý, kết cấu cơ bản, tính chọn thiết bị năng lượng chính, hệ động lực, hệ thống tàu, bố trí trang thiết bị trong buồng máy tàu, giúp người học tính toán, thiết kế và phân tích, lựa chọn, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của hệ thống thiết bị năng lượng tàu thủy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Máy chính tàu thủy

 2. Chọn máy chính cho tàu thiết kế

 3. Phương thức truyền năng lượng từ động cơ chính đến thiết bị đẩy

 4. Hệ trục tàu thủy

 5. Hệ thống tàu thủy

 6. Thiết bị phụ tàu thủy

 7. Thiết bị buồng máy tàu thủy

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Máy chính tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các tính năng hàng hải tàu thủy (SV tự chuẩn bị trước)

 2. Nguyên lý, đặc điểm, tính năng của các động cơ nhiệt

 3. Công dụng, phân loại, yêu cầu đối với máy chính trong mối tương quan chung với hệ thống động lực tàu thủy

 4. Đặc điểm hoạt động của máy chính tàu thủy

 5. Sự làm việc phù hợp giữa máy chính – thân tàu – thiết bị đẩy

 6. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của máy chính tàu thuỷ

2

2


2

2

2Thái độ

 1. Máy chính là bộ phận quan trọng nhất của hệ động lực, là nguồn động lực cho tàu hoạt động giống như trái tim của con tàu

 2. Kiến thức về máy chính là cơ sở để giải quyết nhiều vấn đề chuyên môn liên quan khác.

3


Kỹ năng

 1. Đánh giá được sự phù hợp giữa máy chính – thân tàu – thiết bị đẩy

 2. Đánh giá máy chính trang bị cho tàu theo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

3

3Chủ đề 2 : Chọn máy chính cho tàu thiết kế

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Những yêu cầu của Quy phạm đối với máy chính tàu thủy

(SV tự chuẩn bị trước)

 1. Tính lực cản vỏ tàu

 2. Tính thiết bị đẩy để chọn máy chính cho tàu đảm bảo tốc độ cho trước

 3. Phân tích chọn máy chính và thiết bị đẩy phù hợp với tàu thiết kế

2

22

Thái độ

Việc lựa chọn máy chính phù hợp có ý nghĩa lớn đến hiệu quả khai thác và tính an toàn của con tàu.


3


Kỹ năng

 1. Phân tích, đánh giá sự làm việc phù hợp giữa máy chính – thân tàu – thiết bị đẩy của một tàu cụ thể.

 2. Tính chọn máy chính phù hợp cho các loại tàu khác nhau.

3

3
tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương