TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang14/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Lương Công Nhớ

Khai thác hệ động lực tàu thuỷ

2004

Đại học

Hàng hảiKhoa KTTT

2

Phùng Minh Lộc

Khai thác hệ động lực tàu thuỷ

2009

Lưu hành

nội bộ


Khoa KTTT

3


Trần Hữu Nghị

Đặc tính động cơ Diesel tàu thủy

1990

GTVT

Thư viện

4

Trần Hữu Nghị

Chế độ làm việc động cơ Diesel tàu thủy

1990

GTVT

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Kỹ thuật an toàn và môi trường

Mã học phần : MAE3724

Số tín chỉ : 3 TC

Học phần tiên quyết : không

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Công nghệ kỹ thuật ôtô

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 29 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 02 tiết

- Thảo luận : 10 tiết

- Thực hành, thực tập : 04 tiết

- Tự nghiên cứu : 90 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp, kỹ thuật an toàn, phòng cháy-chữa cháy, bảo vệ môi trường; nhằm giúp cho người học biết ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, có ý thức bảo vệ môi trường.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Khoa học bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp.

 2. An toàn điện

 3. An toàn trong sử dụng hóa chất

 4. An toàn trong sử dụng máy móc và thiết bị cơ khí

 5. Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

 6. Kỹ thuật sơ cứu và thoát hiểm trên biển.

 7. Môi trường và ô nhiễm môi trường.

 8. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Khoa học bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khoa học bảo hộ lao động

 2. Vệ sinh lao động

 3. Bệnh nghề nghiệp

3

3Thái độ

 1. Nhận thức về khoa học bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn cho người và máy móc thiết bị, đảm bảo sức khỏe của người lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất cho người lao động.

 2. Quan tâm đúng mức vấn đề vệ sinh lao động làm giảm thiểu khả năng mắc bệnh nghề nghiệp và mất an toàn của người lao động, giúp làm tăng năng suất lao động.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, đánh giá công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động.

 2. Đề xuất những biện pháp cải thiện môi trường làm việc và phòng tránh bệnh nghề nghiệp

2

2Chủ đề 2 : An toàn điện

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện

 2. An toàn trong các mạng điện công nghiệp

 3. Các dạng tai nạn điện và biện pháp phòng ngừa tai nạn điện

 4. Bảo vệ chống sét cho các công trình công nghiệp.

1

22

2


Thái độ

 1. Nắm vững nguyên nhân gây mất an toàn điện và các biện pháp phòng chống giúp người lao động tự tin hơn trong làm việc.

 2. Bảo vệ người lao động tránh được các tai nạn đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu biết về an toàn điện.
Kỹ năng

 1. Đánh giá an toàn điện cho máy móc thiết bị sử dụng điện

 2. Lựa chọn giải pháp an toàn và sử dụng các trang bị bảo hộ cần thiết khi làm việc với thiết bị điện

2

2Chủ đề 3 : An toàn trong sử dụng hóa chất

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Ứng dụng của hóa chất và độc tính của nó.

 2. Tác hại của một số hóa chất thường gặp

 3. Biện pháp phòng tránh nhiễm độc do hóa chất

1

22

Thái độ

 1. Sử dụng hóa chất không đúng cách có thể gấy tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp.

 2. Kiến thức cơ bản về an toàn hóa chất giúp giảm thiểu được nhiễm độc nghề nghiệp do hóa chất gây ra.
Kỹ năng

 1. Phân biệt độc tính của hóa chất qua biểu tượng trên nhãn mác.

 2. Lựa chọn giải pháp an toàn và sử dụng các trang bị bảo hộ cần thiết khi làm việc với hóa chất.

2

2
Chủ đề 4 : An toàn trong sử dụng máy móc và thiết bị cơ khí

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Kỹ thuật an toàn khi làm việc với các máy công cụ

 2. Kỹ thuật an toàn đối với thiết bị chịu áp lực

 3. Kỹ thuật an toàn khi làm việc với thiết bị nâng hạ

2

22

Thái độ

 1. Các máy công cụ, thiết bị nâng hạ và thiết bị chịu áp lực là các thiết bị chuyên dùng không thể thay thế trong ngành đóng và sửa chữa tàu biển.

 2. Không quan tâm hoặc thiếu kiến thức về an toàn khi dụng các thiết bị này sẽ gây nguy hiểm rất lớn vì phạm vi và mức độ nguy hiểm của chúng.
Kỹ năng

 1. Đánh giá được các nguy hiểm khi làm việc với máy móc, thiết bị cơ khí.

 2. Lựa chọn được giải pháp an toàn và trang bị bảo hộ lao động cần thiết khi làm việc với máy móc, thiết bị cơ khí.

2
2


Chủ đề 5 : Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Những vấn đề cơ bản về cháy nổ

 2. Phòng cháy trong công nghiệp

 3. Chữa cháy và phương tiện chữa cháy

1

22

Thái độ

 1. Phòng cháy và chữa cháy là vấn đề mang tính pháp lý nên cần phải được quan tâm đúng mức.

 2. Thiếu hiểu biết khi xử lý cháy nổ có thể không dập tắt được đám cháy mà còn có thể làm diện đám cháy càng rộng ra, gây nguy hiểm hơn, gây mất an toàn cho người và thiết bị.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, đánh giá công tác phòng cháy và chữa cháy tại các khu vực sản xuất theo quy định của Nhà nước

 2. Sử dụng các trang bị và phương tiện chữa cháy phù hợp

3
3


Chủ đề 6 : Kỹ thuật sơ cứu và thoát hiểm trên biển.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm chung

 2. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị cứu sinh

 3. Tổ chức thoát hiểm kỹ thuật thoát hiểm

 4. Kỹ thuật sơ cứu trên biển

1

22

2


Thái độ

 1. Việc nắm vững các kỹ thuật cơ bản để xử lý khi gặp nạn trên biển giúp thủy thủ tự tin, bảo vệ mạng sống của mình và đồng nghiệp.

 2. Thiếu hiểu biết khi xử lý các tai nạn trên biển có thể gây những sự cố đáng tiếc, kể cả bỏ mạng trên biển.
Kỹ năng

 1. Kỹ thuật sơ cứu và cứu người trên biển

 2. Sử dụng các trang bị và phương tiện cứu sinh trên tàu

3

3Chủ đề 7 : Môi trường và ô nhiễm môi trường.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tác động của môi trường đối với con người

 2. Tác động của con người đến các thành phần của môi trường

 3. Ô nhiễm môi trường

2

22

Thái độ

 1. Ô nhiễm môi trường luôn đồng hành cùng với các nhà máy và xưởng sản xuất công nghiệp.

 2. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và mối quan tâm chung của tất cả mọi người.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra, đánh giá được mức độ gây ô nhiễm của một số máy móc, thiết bị trong ngành.

 2. Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường các do máy móc, thiết bị cơ khsi gây ra.

2
3Chủ đề 8 : Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm và nội dung phát triển bền vững

 2. Các mục tiêu của phát triển bền vững

 3. Chỉ tiêu lượng hóa phát triển bền vững

1

22

Thái độ

 1. Phát triển bền vững là mục tiêu phấn đấu của xã hội loài người hiện nay.

 2. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của tất cả mọi người
Kỹ năng

 1. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong các nhà máy sản xuất

 2. Áp dụng các hướng nghiên cứu về phát triển bền vững cho thực tế sản xuất

2

24. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3

2

1

4

10

16

2

6

2

16

24

3

4

1

10

15

4

2

1

8

12

5

5

1

12

18

6

3

1

10

14

7

2

1

8

12

8

2

1

8

12

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Hồ Đức Tuấn

Bài giảng kỹ thuật An toàn và Môi trường

2006

Lưu hành nội bộ

Thư viện

2

PGS.TS Nguyễn Thế Đạt

Giáo trình an toàn lao động

2003

Giáo dục

Thư viện

3

PGS.TS Phan Đình Đệ và một số tác giả

Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động

2001

Hà Nội

Thư viện

4

Võ Văn Nhuận


Giáo trình an toàn lao động

2001

ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Thư viện

5

Nguyễn Đình Thắng

An toàn điên

2003

Giáo dục

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Lắp đặt, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy và ĐAMH

Mã học phần : MAE3852

Số tín chỉ : 4 TC

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Vận hành, khai thác máy tàu

Bộ môn quản lý : Động lực

Học phần tiên quyết : Động cơ đốt trong, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Máy phụ

Phân bổ tiết giảng của học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 18.

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 27

- Thực hành, thực tập :

- Tự nghiên cứu : 902. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về công nghệ lắp đặt và sửa chữa các máy móc cơ khí nói chung và thiết bị năng lượng tàu thủy nói riêng, bao gồm các nội dung như các dạng hao mòn và hư hỏng thường gặp, phương pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy, giúp người học xây dựng quy trình công nghệ và giám sát thực hiện việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa máy chính, máy phụ, nồi hơi – tuabin, thiết bị phụ, hệ trục chân vịt. Trên cơ sở đó hướng dẫn người học thực hiện đồ án môn học thiết kế, lắp đặt thiết bị năng lượng tàu thủy về vấn đề tính toán, thiết kế hệ động lực, hệ thống tàu, bố trí trang thiết bị buồng máy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Hao mòn và hư hỏng máy

 2. Qui trình và dụng cụ tháo, lắp thiết bị năng lượng tàu thủy

 3. Phương pháp và thiết bị kiểm tra, sửa chữa thiết bị năng lượng tàu thủy

 4. Sửa chữa máy chính tàu thủy

 5. Sửa chữa máy và thiết bị phụ tàu thủy

 6. Sửa chữa hệ thống van, đường ống tàu thủy

 7. Sửa chữa nồi hơi, tua bin tàu thủy

 8. Sửa chữa hệ trục, chân vịt tàu thủy

 9. Tính toán, thiết kế hệ động lực tàu thủy


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương