TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàU


Chủ đề 3 : Quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu trong ĐCĐTtải về 2.39 Mb.
trang13/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

Chủ đề 3 : Quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu trong ĐCĐT

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quá trình và thiết bị tạo hỗn hợp cháy trong ĐCĐT

 2. Diễn biến và các thông số đánh giá chất lượng quá trình cháy

 3. Các giải pháp nâng cao chất lượng quá trình cháy trong ĐCĐT

2

22

Thái độ

 1. Quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu có ý nghĩa quyết định chất lượng làm việc của ĐCĐT.

 2. Cơ sở để nghiên cứu một số vấn đề liên quan như sử dụng nhiên liệu thay thế, lựa chọn chế độ sử dụng động cơ hợp lý v..v…
Kỹ năng

 1. Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các thông số của quá trình cháy đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

 2. Tính chọn các thông số chỉ thị chu trình công tác của ĐCĐT

 3. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quá trình cháy

3
3


3

Chủ đề 4 : Quá trình thay đổi khí của ĐCĐT

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, yêu cầu của quá trình và cơ cấu thay đổi khí

 2. Diễn biến và các thông số đánh giá chất lượng quá trình thay đổi khí

 3. Các giải pháp nâng cao chất lượng quá trình thay đổi khí

2

22

Thái độ

Quá trình thay đổi khí của ĐCĐT (có thể ví như hệ thống hô hấp) góp phần đáng kể vào quá trình tạo hỗn hợp cháy, tạo điều kiện để đốt kiệt nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường do động cơ gây ra


Kỹ năng

 1. Phân tích và đánh giá được ảnh hưởng của các thông số của quá trình thay đổi khí đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

 2. Tính chọn các thông số cơ bản của hệ thống trao đổi khí của ĐCĐT

 3. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quá trình thay đổi khí trong ĐCĐT

3
3


3

Chủ đề 5 : Bôi trơn cho ĐCĐT

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Chức năng nhiệm vụ, yêu cầu và ý nghĩa của việc bôi trơn động cơ

 2. Các hình thức và thiết bị bôi trơn cho ĐCĐT

 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả bôi trơn trong ĐCĐT

1

22

Thái độ

 1. Hệ thống bôi trơn là một trong các hệ thông phục vụ quan trọng nhằm làm giảm ma sát, hao mòn cho các chi tiết chuyển động trong ĐCĐT.

 2. Nâng cao hiệu quả quá trình bôi trơn sẽ góp phần đáng kể cải thiện hiệu suất và tuổi thọ ĐCĐT
Kỹ năng

 1. Tính chọn các thông số chính của hệ thống bôi trơn ĐCĐT

 2. Phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bôi trơn ở động cơ

3

3Chủ đề 6 : Làm mát cho ĐCĐT

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Chức năng nhiệm vụ, yêu cầu và ý nghĩa của việc làm mát cho động cơ

 2. Các hình thức và thiết bị làm mát cho ĐCĐT

 3. Các giải pháp tăng hiệu quả làm mát trong động cơ

1

22

Thái độ

 1. Hệ thống làm mát là một trong các hệ thông phục vụ quan trọng trong động cơ, chống quá nhiệt cho các chi tiết và dầu bôi trơn của động cơ.

 2. Hiểu biết làm mát cho phép hạn chế mất mát nhiệt cho nước làm mát và sự gia tăng ứng suất làm nứt vỡ chi tiết.
Kỹ năng

 1. Nhận biết, đánh giá các loại hình làm mát trong động cơ

 2. Tính chọn các thông số chính Hệ thống làm mát cho ĐCĐT cho trước

 3. Tổng hợp & đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả làm mát ở động cơ

2

33


Chủ đề 7 : Khởi động ĐCĐT

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Chức năng, đặc điểm, các hình thức và thiết bị khởi động ĐCĐT

 2. Nguyên lý, cấu tạo hệ thống khởi động ĐCĐT

 3. Các giải pháp tăng hiệu quả khởi động ĐCĐT

1

22

Thái độ

 1. Hệ thống khởi động là một trong các hệ thống phục vụ, nhằm chuyển động cơ từ trạng thái nghỉ sang trạng thái làm việc.

 2. Hệ thống khởi động có ý nghĩa duy trì sức sống cho ĐCĐT
Kỹ năng

 1. Nhận biết & đánh giá các loại hình khởi động

 2. Phân tích và đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả khởi động

2

24. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

6
9

3

36

54

2

3

3

5
16

27

3

6

5

9
30

50

4

3

2

4
14

23

5

1

2

2
6

11

6

1

3

2
6

12

7

1
2
6

9

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Nguyễn Tất Tiến

Nguyên lý động cơ đốt trong

2008

KH&KT

Thư viện

2

Quách Đình Liên


Thiết kế Nguyên lý động cơ đốt trong

2009


ĐH Nha Trang

Khoa KTGT

3

Lê Viết Lượng

Lý thuyết động cơ Diesel

2000

Giáo dục

Thư viện

4

Trần Hữu Nghị

Động cơ Diesel tàu thuỷ

2003

ĐH HH

Thư viện

5

Hoàng Xuân Quốc

Hệ thống phun xăng điện tử dùng trên xe du lịch

2003

KH&KT

Thư viện

6

Trần Thế San

Đỗ Dũng


Sửa chữa & Bảo trì Động cơ diesel

2005

Đà Nẵng

Thư viện

7

Nguyễn Văn Nhận

Lý thuyết Động cơ đốt trong

2007

ĐH Nha Trang

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Khai thác hệ động lực tàu thủy

Mã học phần : MAE3851

Số tín chỉ : 3 TC

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải

Học phần tiên quyết : Động cơ đốt trong, Thiết bị năng lượng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ tiết giảng của học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 18

- Làm bài tập trên lớp : 03

- Thảo luận : 22

- Thực hành, thực tập :

- Tự nghiên cứu : 902. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức trong tổ chức khai thác hệ động lực tàu thủy, gồm các nội dung: các thông số kỹ thuật đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng, phân tích ảnh hưởng của những yếu tố khai thác đến quá trình làm việc của hệ động lực tàu thủy, giúp người học lập phương án, tính khai thác nhiệt, khai thác công suất cho một hệ động lực tàu, lựa chọn chế độ làm việc hợp lý và các chỉ dẫn cần thiết khi khai thác hệ động lực tàu thủy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Sự phối hợp làm việc của thiết bị động lực tàu thủy

 2. Khai thác hệ động lực tàu thủy về chỉ tiêu năng lượng

 3. Khai thác hệ động lực tàu thủy về chỉ tiêu kinh tế

 4. Trạng thái làm việc của hệ động lực tàu thủy

 5. Ô nhiễm môi trường trong khai thác hệ động lực tàu thủy

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Sự phối hợp làm việc của Thiết bị động lực tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc tính chân vịt tàu thủy.

 2. Đặc tính của động cơ Diesel thủy

 3. Chế độ và miền làm việc của hệ động lực tàu thủy

2

22

Thái độ

 1. Tàu thủy bao gồm ba bộ phận chính là máy, vỏ và chân vịt tàu thủy có mối quan hệ hữu cơ tạo thành liên hợp máy – vỏ - chân vịt tàu thủy

 2. Sự phối hợp làm việc giữa các bộ phận nằm trong liên hợp máy – vỏ – chân vịt tàu thủy sẽ quyết định đếnhiệu quả và độ tin cậy trong quá trình khai thác thiết bị động lực tàu thủy
Kỹ năng

 1. Xây dựng đặc tính vận hành để tổ chức khai thác hệ động lực tàu thủy

 2. Khai thác hiệu quả sự phối hợp làm việc giữa động cơ và chân vịt ở các chế độ khai thác.

3

3
Chủ đề 2 : Khai thác hệ động lực tàu thủy về chỉ tiêu năng lượng

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các chỉ tiêu năng lượng của hệ động lực Diesel tàu thủy

 2. Ảnh hưởng của tải và tốc độ đến các chỉ tiêu công tác chủ yếu của hệ động lực Diesel tàu thủy

2

2
Thái độ

Khai thác tốt chỉ tiêu năng lượng (tốc độ và tải) có thể phát huy được hết công suất máy chính trong liên hợp đẩy tàu trong khi vẫn đảm bảo độ tin cậy, hiệu quả kinh tế và môi trường.


Kỹ năng

 1. Tổ chức khai thác hợp lý công suất động cơ trên các tàu thông dụng.

 2. Tổ chức khai thác hợp lý hệ dộng lực tàu thủy về chỉ tiêu năng lượng

3

3Chủ đề 3 : Khai thác hệ động lực tàu thủy về chỉ tiêu kinh tế

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các chỉ tiêu kinh tế của hệ động lực Diesel tàu thủy.

 2. Ảnh hưởng của yếu tố khai thác đến chỉ tiêu kinh tế của hệ động lực Diesel tàu thủy.

2

2Thái độ

Khai thác tốt hệ động lực tàu thủy về chỉ tiêu kinh tế cho phép giảm bớt chi phí nhiên liệu, thường chiếm (50 - 70)% tổng chi phí chuyến biển.


Kỹ năng

 1. Đề xuất được các biện pháp tận dụng nhiệt thải của động cơ.

 2. Tổ chức khai thác hợp lý hệ động lực tàu thủy theo các chỉ tiêu kinh tế (hiệu suất và suất tiêu hao nhiên liệu) trên các tàu thông dụng.

2

3Chủ đề 4 : Trạng thái làm việc của hệ động lực tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tải trọng cơ và tải trọng nhiệt của hệ động lực Diesel tàu thủy.

 2. Ảnh hưởng của yếu tố khai thác đến trạng thái cơ và nhiệt.

2

2Thái độ

Trạng thái cơ và nhiệt quyết định đến độ tin cậy của hệ động lực trong quá trình khai thác, do đó ảnh hưởng đến sức sống tàu


Kỹ năng

 1. Kỹ thuật khai thác hợp lý hệ động lực tàu thủy tránh sự quá tải về cơ và quá tải về nhiệt.

 2. Lập những chỉ dẫn cần thiết nhằm đảm bảo trạng thái làm việc tin cậy khi khai thác hệ động lực tàu thủy.

3
3


Chủ đề 5 : Vấn đề ô nhiễm môi trường trong khai thác hệ động lực tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Ô nhiễm môi trường do hệ động lực Diesel tàu thủy và thông số đánh giá.

 2. Ảnh hưởng của các yếu tố khai thác đến mức độ ô nhiễm môi trường trong khai thác hệ động lực tàu thủy.

2

2Thái độ

 1. Nguồn phát thải từ ĐCĐT gây ô nhiễm môi trường, làm tác hại nghiêm trọng đến cuộc sống con người.

 2. Tổ chức khai thác hợp hệ động lực tàu thủy có thể làm hạn chế bớt nguồn gây ô nhiễm môi trường.
Kỹ năng

 1. Kỹ thuật khai thác hệ động lực tàu thủy giảm ô nhiễm môi trường.

 2. Đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do hệ động lực tàu thủy Diesel tàu thủy

3

3
4. Phân bổ thời gian chi tiết


Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

4

1

5
20

30

2

2

1

3
12

18

3

2

1

3
12

18

4

2
2
4

8

5

2
2
4

8tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương