TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang12/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Điện tàu thủy

Mã học phần : MAE3847

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 17 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 03 tiết

- Thảo luận : 04 tiết

- Thực hành, thực tập : 06 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về trạm phát điện tàu, tự động điều khiển quá trình phát điện, lưới điện tàu thủy, thiết bị điều khiển động cơ điện, truyền động điện tàu, chiếu sáng tàu thủy, các nguồn điện hoá học, hệ thống liên lạc nội bộ, các nghi khí hàng hải, liên lạc vô tuyến, cách bố trí và yêu cầu đi dây trên tàu3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Hệ thống năng lượng điện tàu thủy

 2. Các thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ thống điện

 3. Truyền động điện tàu thủy

 4. Trang bị điện cho hệ thống lái tàu thủy

 5. Trang bị điện cho thiết bị nâng hạ

 6. Trang bị điện cho thiết bị neo và tời quấn dây

 7. Hệ thống chiếu sáng tàu thủy và đèn tín hiệu

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Hệ thống năng lượng điện tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Trạm phát điện tàu thủy

 2. Hệ thống phân phối năng lượng điện

3

3Thái độ

 1. Hệ thống cung cấp điện trên tàu có ý nghĩa sống còn cho sự hoạt động của tất cả các thiết bị phục vụ trên tàu.

 2. Bảo đảm hệ thống cung cấp điện tàu hoạt động an toàn, tin cậy góp phần nâng cao sưc sống và trạng thái sẵn sàng làm việc của tất cả các hệ thống trên tàu
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lí trạm phát điện và hệ thống phân phối điện tàu

 2. Tổ chức vận hành hợp lí hệ thống phát và phân phối năng lượng điện tàu.

2

2Chủ đề 2 : Các thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ thống điện

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các thiết bị điều khiển hệ thống điện.

 2. Các thiết bị bảo vệ hệ thống điện.

3

3Thái độ

 1. Các thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ thống điện có vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn, tính năng hoạt động, độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống điện tàu

 2. Thực hiện nghiêm túc các quy trình vận hành và khai thác động cơ điện an toàn và hiệu quả.
Kỹ năng

 1. Lựa chọn và sử dụng hợp lí thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ thống điện

 2. Sửa chữa các thiết bị điều khiển và bảo vệ hệ thống điện

2

3Chủ đề 3 : Truyền động điện tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tính chọn công suất động cơ trong truyền động điện

 2. Truyền động điện tự động

 3. Các hệ thống điều khiển tự động

3

22

Thái độ

 1. Truyền động điện là hình thức truyền động phổ biến nhất trên tàu thủy nên cần phải nắm vững cấu tạo và đặc điểm làm việc của chúng.

 2. Vận hành và khai thác đúng qui trình làm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm khả năng hoạt động cho các thiết bị phục vụ của tàu.
Kỹ năng

 1. Tính chọn công suất động cơ điện dùng trong truyền động điện.

 2. Vận hành và sửa chữa các hệ thống truyền động điện tàu

3

3Chủ đề 4 : Trang bị điện cho hệ thống lái tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các phần tử điện và tự động sử dụng trong máy lái

 2. Sơ đồ và nguyên lí hoạt động của hệ thống điều khiển hệ thống lái tàu

3

3Thái độ

 1. Thiết bị lái là bộ phận quan trọng trong hệ thống động lực, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của tàu trên biển.

 2. Trang bị điện đảm bảo hệ thống lái hoạt động nhanh, chính xác, làm tăng tính an toàn và độ tin cậy cho tàu đi biển
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu được sơ đồ nguyên lí các hệ thống điều khiển máy lái

 2. Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy lái

3

3Chủ đề 5 Trang bị điện cho thiết bị nâng hạ

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm chung

 2. Động cơ điện sử dụng trong hệ thống nâng hạ

 3. Hệ thống điều khiển thiết bị nâng hạ

1

22

Thái độ

 1. Thiết bị nâng hạ dùng nâng hạ, di chuyển các tải trọng trên tàu.

 2. Trang bị điện đảm bảo được tính cơ động, sự hoạt động nhanh chóng, chính xác cho thiết bị nâng hạ trên tàu.Kỹ năng

 1. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lí các hệ thống điều khiển thiết bị nâng hạ

 2. Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều khiển thiết bị nâng hạ trên tàu.

2

2
Chủ đề 6 : Trang bị điện cho thiết bị neo và tời quấn dây

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm chung

 2. Động cơ điện sử dụng trong truyền động điện neo - tời dây quấn

 3. Hệ thống điều khiển thiết bị neo và tời quấn dây

1

22

Thái độ

 1. Thiết bị neo dùng neo giữ tàu trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của tàu, nhất là khi bị tai nạn hoặc neo đậu trên biển

 2. Trang bị điện tăng tính cơ động của hệ thống điều khiển, giúp hệ thống tời neo hoạt động nhanh chóng và chính xác.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu sơ đồ nguyên lí hệ thống điều khiển thiết bị neo-tời dây quấn

 2. Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều khiển thiết bị neo - tời dây quấn

2

2
Chủ đề 7 : Hệ thống chiếu sáng tàu thủy và đèn tín hiệu.

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đèn chiếu sáng

 2. Mạch điện chiếu sáng tàu thủy

 3. Đèn hành trình và đèn tín hiệu

2

34

Thái độ

 1. Hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu đảm bảo cho sự hoạt động an toàn của tàu trên biển.

 2. Hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu hoạt động an toàn, tin cậy sẽ đảm bảo cho sự vận hành an toàn của tàu.
Kỹ năng

 1. Khai thác hợp lí các hệ thống chiếu sáng trên tàu.

 2. Lắp đăt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu, đèn hành trình tàu thủy.

3

3
4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

3


6

9

2

21

6

9

3

4

3
2

18

27

4

2
1

1

8

12

5

2
1

1

8

12

6

2
1

1

8

12

7

2
1
6

9

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Ng. Thị Ngọc Soạn

Điện tàu thủy

2004

Lưu hành nội bộ

Thư viện

2

Trần Hoài An

Kỹ thuật điện tàu thủy

2005

ĐHQG TpHCM

Thư viện

3

Bùi Thanh Sơn

Trạm phát điện tàu thủy

2000

GTVT

Thư viện

4

Lưu Đình Hiếu

Truyền động điện tàu thủy

2000

ĐHHH

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Động cơ đốt trong và Đồ án môn học

Mã học phần : MAE3850

Số tín chỉ : 5 TC

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Công nghệ kỹ thuật ôtô

Vận hành, khai thác máy tàu

Bộ môn quản lý : Động lực

Học phần tiên quyết : Nguyên lý chi tiết máy, Nhiệt kỹ thuật

Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết : 24

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận : 33

- Thực hành, thực tập : 3

- Tự nghiên cứu : 120

2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học kiến thức về cấu trúc tổng quát và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong nói chung và động cơ tàu thủy nói riêng, chu trình công tác, những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến và chất lượng của quá trình nạp, xả, tạo hỗn hợp cháy và cháy ở động cơ đốt trong, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống phục vụ trên động cơ đốt trong. Trên cơ sở đó, hướng dẫn người học thực hiện đồ án môn học bao gồm các nội dung: phân tích, lựa chọn phương án, tính toán nhiệt động học và động lực học, thiết kế kỹ thuật một hệ thống chức năng của động cơ đốt trong.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Tổng quan cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong

 2. Chu trình công tác và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

 3. Quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu trong ĐCĐT

 4. Quá trình hình thành hỗn hợp và cháy nhiên liệu trong ĐCĐT

 5. Quá trình thay đổi khí của ĐCĐT

 6. Bôi trơn cho ĐCĐT

 7. Làm mát cho ĐCĐT

 8. Khởi động ĐCĐT

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Tổng quan cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, phân loại & phạm vi ứng dụng của ĐCĐT

 2. Cấu trúc tổng thể của ĐCĐT

 3. Nguyên lý hoạt động của ĐCĐT

1

22

Thái độ

 1. Động cơ là bộ phận quan trọng nhất của hệ động lực, cung cấp nguồn năng lượng đảm bảo sức sống cho mọi hoạt động trên tàu.

 2. Nắm vững nguyên lý, cấu tạo là cơ sở giải quyết những vấn đề liên quan đến vận hành, khai thác, sửa chữa động cơ.
Kỹ năng

 1. Nhận biết các kiểu loại động cơ đốt trong

 2. Phân tích được nguyên lý, cấu tạo của các loại ĐCĐT cụ thể

2

3Chủ đề 2: Chu trình công tác và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Khái niệm, ý nghĩa của chu trình công tác và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

 2. Các nhóm chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

 3. Các giải pháp nâng cao chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

1
2


2

Thái độ

 1. Chu trình công tác và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để đánh giá chất lượng, lựa chọn chế độ làm việc,

 2. Cơ sở cho những giải pháp cải tiến về cấu tạo và khai thác ĐCĐT
Kỹ năng

 1. Phân tích, đánh giá khả năng, hiệu quả, chất lượng làm việc của ĐCĐT

 2. Tính chọn các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của ĐCĐT

 3. Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của ĐCĐT

3

33tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương