TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàUtải về 2.39 Mb.
trang11/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về các thiết bị và truyền động thủy khí gồm các nội dung: cơ sở lý thuyết về thủy lực và khí nén, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại bơm và động cơ thủy lực, hệ thống truyền động và điều khiển bằng thuỷ lực và khí nén, nguyên tắc thiết kế mạch thuỷ lực và khí nén.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Tính chất, đặc điểm và các tính toán lưu chất.

 2. Máy thủy lực

 3. Máy nén khí và động cơ khí nén

 4. Truyền động và điều khiển bằng thủy lực

 5. Truyền động và điều khiển bằng khí nén

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Tính chất, đặc điểm và tính toán lưu chất

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất lỏng chuyển động

 2. Tính chất, đặc điểm và tính toán dòng chất khí chuyển động

2

2Thái độ

 1. Lưu chất được ứng dụng trong hệ thống truyền động và điều khiển.

 2. Tính chất của lưu chất có ảnh hưởng đến sự lưu động cũng như trao đổi năng lượng

3


Kỹ năng

 1. Tính toán xác định được các thông số động học cơ bản của lưu chất như vận tốc, lưu lượng, tổn thất năng lượng v..v…

3


Chủ đề 2 : Máy thủy lực

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Nguyên lý máy (SV tự chuẩn bị)

 2. Bơm và động cơ thủy lực động học (cấu tạo, nguyên lý, tính năng …)

 3. Bơm và động cơ thủy lực thể tích (cấu tạo, nguyên lý, tính năng, …)

2

2Thái độ

 1. Các kiểu bơm và động cơ thủy lực có các tính năng và phạm vi áp dụng nhất định.

 2. Đóng vai trò quyết định trong hệ thống truyền động và điều khiển bằng thủy lực

3


Kỹ năng

 1. Tính chọn bơm, động cơ thủy lực

 2. Tổ chức vận hành, sửa chữa các loại bơm, động cơ thủy lực

3

3Chủ đề 3 : Máy nén khí và động cơ khí nén

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Tính chất nhiệt động của chất khí (không khí) (SV tự chuẩn bị)

 2. Nguyên lý máy (SV tự chuẩn bị)

 3. Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu động học

 4. Máy nén khí và động cơ khí nén kiểu thể tích

2

2Thái độ

 1. Các kiểu máy nén khí và động cơ khí nén có các tính năng và phạm vi áp dụng nhất định.

 2. Đóng vai trò quyết định trong hệ thống truyền động và điều khiển bằng khí nén.

3


Kỹ năng

 1. Tính chọn máy nén khí, động cơ khí nén

 2. Tổ chức vận hành và sửa chữa các máy nén khí, động cơ khí nén

3

3Chủ đề 4 : Truyền động và điều khiển bằng thủy lực

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc điểm của truyền động thủy lực

 2. Các phần tử của hệ truyền động và điều khiển bằng thủy lực

 3. Các dạng truyền động thủy lực

 4. Các dạng điều khiển bằng thủy lực

 5. Điều chỉnh và ổn định tốc độ của cơ cấu chấp hành

 6. Tính toán, thiết kế hệ thống thủy lực

1

22

2

22

Thái độ

 1. Truyền động và điều khiển bằng thủy lực có ưu thế hơn hẳn các dạng truyền động và điều khiển khác như truyền động cơ khí, truyền động điện

 2. Truyền động và điều khiển bằng thủy lực được ứng dụng nhiều trong các máy móc, thiết bị cơ khí.

3

Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế hệ thống truyền động và điều khiển bằng thủy lực

 2. Vận hành, sửa chữa hệ thống truyền động và điều khiển bằng thủy lực

 3. Lắp ráp và lắp đặt hệ thống truyền động, điều khiển bằng thủy lực

3

33

Chủ đề 5 : Truyền động và điều khiển bằng khí nén

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Đặc điểm của truyền động khí nén

 2. Các phần tử của hệ truyền động và điều khiển bằng khí nén

 3. Điều chỉnh và ổn định tốc độ của cơ cấu chấp hành.

 4. Truyền động khí nén

 5. Hệ thống điều khiển khí nén và điện – khí nén (phương pháp, các phần tử và mạch điều khiển)

 6. Tính toán, thiết kế hệ thống truyền động bằng khí nén

1

22

2

2


2

Thái độ

 1. Truyền động và điều khiển bằng khí nén có ưu thế hơn hẳn các dạng truyền động và điều khiển khác như truyền động cơ khí, truyền động điện

 2. Truyền động và điều khiển bằng khí nén được ứng dụng nhiều trong các máy móc, thiết bị cơ khí.

3


Kỹ năng

 1. Tính toán, thiết kế hệ thống truyền động và điều khiển bằng khí nén

 2. Vận hành, sửa chữa hệ thống truyền động và điều khiển bằng khí nén

 3. Lắp ráp và lắp đặt hệ thống truyền động, điều khiển bằng khí nén

3

33

4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

7

116

24

2

6

114

21

3

3
2
10

15

4

4
2
12

18

5

6

1

2

2

22

33

5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Nguyễn Đình Long

Kỹ thuật thủy khí

2010

Lưu hành nội bộ

Thư viện

2

Hoàng Đức Liên

Kỹ thuật thủy khí

2007

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Ebook -

Internet


3

Huỳnh Văn Hoàng

Thủy khí kỹ thuật ứng dụng

2005

ĐHBK Đà Nẵng

Ebook

Internet


4

Lương Ngọc Lợi

Cơ học thủy khí ứng dụng

2011

ĐH BK Hà Nội

Thư viện

5

Lê Xuân Hòa,

Ng. Thị Bích NgọcBơm, quạt, máy nén

2004

ĐH SPKT Tp. HCM

Ebook -

Internet


6

Hoàng Thị Bích Ngọc

Máy thuỷ lực thể tích

2007

KHKT

Thư viện

7

Trần Xuân Tùy

và các đồng tác giảHệ thống truyền động thủy khí

2005

ĐH BK Đà Nẵng

Ebook -

Internet


8

Lưu Văn Hy

Hệ thống thủy lực

2003

GTVT

Thư viện

9

Bùi Hải Triều

và các đồng tác giảTruyền động thủy lực và khí nén

2006

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ebook -

Internet


10

Phạm Văn Khảo

Truyền động - Tự động khí nén

2007

KH&KT

Thư viện

11

Lê Văn Tiến Dũng

Điều khiển khí nén và thủy lực

2004

ĐH KTCN Tp.HCM

Ebook -

Internet


12

Trần Xuân Tùy

Hệ thống điều khiển tự động thủy lực

2002

KH&KT

Thư viện

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái Ths Phùng Minh Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Công nghệ sửa chữa và lắp đặt thiết bị tàu thủy

Mã học phần : MAE3862

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Vật liệu kỹ thuật, Nguyên lý chi tiết máy, Sức bền vật liệu, Thiết bị tàu thủy.

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Kỹ thuật tàu thủy, Khoa học hàng hải

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 16 tiết

- Làm bài tập trên lớp : 03 tiết

- Thảo luận : 06 tiết

- Thực hành, thực tập : 05 tiết

- Tự nghiên cứu : 60 tiết2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần cung cấp cho người học kiến thức về hao mòn, hư hỏng của các thiết bị tàu thủy; cách thức kiểm tra, đánh giá tình trạng kĩ thuật của thiết bị; công nghệ và chỉ dẫn công nghệ trong sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tàu thủy.3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật thiết bị tàu thủy

 2. Tổ chức sửa chữa và lắp đặt thiết bị tàu thủy

 3. Lắp đặt và sửa chữa một số bộ phận cơ bản trong thiết bị tàu thủy

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1 : Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật thiết bị tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các dạng hao mòn và hư hỏng của các chi tiết trong thiết bị tàu thủy

 2. Các phương pháp làm sạch chi tiết

 3. Các phương pháp kiểm tra trạng thái chi tiết

3

33

Thái độ

 1. Xác định hao mòn, hư hỏng là bước cần thiết trong công tác sữa chữa.

 2. Đánh giá đúng tình trạng thiết bị sẽ làm giảm chi phí và thời gian sửa chữa.
Kỹ năng

 1. Lựa chọn các phương tiện và phương pháp kiểm tra thích hợp với các đối tượng cần kiểm tra, sửa chữa.

 2. Đánh giá được dạng và mức độ hư hỏng của thiết bị tàu thủy.

2
2Chủ đề 2: Tổ chức sửa chữa và lắp đặt thiết bị tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Bản vẽ trong công tác sửa chữa và lắp đặt thiết bị tàu thủy

 2. Công nghệ sửa chữa và lắp đặt thiết bị tàu thủy

 3. Quy trình công nghệ sửa chữa và lắp đặt thiết bị tàu thủy

3

33

Thái độ

 1. Tổ chức sản xuất là nhiệm vụ của người cán bộ kĩ thuật, giúp làm hợp lí và hoàn thiện quá trình sản xuất và thi công.

 2. Tổ chức sản xuất hợp lý sẽ làm hạ giá thành sửa chữa, giảm bớt hao mòn vô hình, tăng tuổi thọ thiết bị.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu và xây dựng các bản vẽ phục vụ công tác sửa chữa và lắp đặt thiết bị tàu thủy

 2. Lựa chọn, xây dựng được quy trình tháo lắp và sửa chữa thiết bị tàu thủy.

3
3


Chủ đề 3: Lắp đặt và sửa chữa một số bộ phận cơ bản trong thiết bị tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Lắp đặt và sửa chữa Thiết bị khai thác thuỷ sản

 2. Lắp đặt và sửa chữa Thiết bị lái

 3. Lắp đặt và sửa chữa Thiết bị neo.

 4. Lắp đặt và sửa chữa Thiết bị chằng buộc

 5. Lắp đặt và sửa chữa Thiết bị cứu sinh

 6. Lắp đặt và sửa chữa Thiết bị đóng mở nắp hầm hàng.

3

33

3

33

Thái độ

 1. Thiết bị tàu thủy có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và độ tin cậy của con tàu khi vận hành.

 2. Nắm vững nguyên tắc lắp đặt, sửa chữa sẽ cho phép giảm bớt thời gian máy chết, tăng độ an toàn tin cậy cho thiết bị tàu thủy tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Kiểm tra và lựa chọn phương án sửa chữa, phục hồi, thay thế một số bộ phận cơ bản trong thiết bị tàu thủy

 2. Đề xuất phương án, nhân sự, máy móc thiết bị, vật tư phục vụ, lập qui trình tháo, lắp, sửa chữa thiết bị một cách hiệu quả

2
2


4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

41

10

15

2

4

3
1

16

24

3

8
6

3

34

51


5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Nguyễn Thái Vũ

Thiết bị tàu thủy

2010

Lưu hành nội bộ

Thư viện

2

Trần Công Nghị

Thiết bị tàu thủy
ĐHQG Tp HCM

Thư viện

3

Huỳnh Văn Hoàng,

Đào Trọng ThườngTính toán máy trục

1975

KH&KT

Thư viện

4

Phạm Văn Hội

Sổ tay thiết bị tàu thủy Tập 1, 2

1987

GTVT

Thư viện

5

Cục đăng kiểm Việt nam

Quy phạm trang bị an toàn tàu biển
TCVN

Internet

6

Cục đăng kiểm Việt nam

Hội nghị quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển
GTVT

Internet

7

Nguyễn Thái Vũ

Lắp đặt và sửa chữa Thiết bị tàu thủy

2010

LHNB

Thư viện


tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương