TrưỜng đẠi học nha trang chưƠng trình học phần ngành kỹ thuật tàu thủy chuyên ngành đÓng tàU


Chủ đề 3: Công nghệ chế tạo phân tổng đoạntải về 2.39 Mb.
trang10/22
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích2.39 Mb.
#4179
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Chủ đề 3: Công nghệ chế tạo phân tổng đoạn

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Lắp ráp, cân chỉnh và hàn phân tổng đoạn

 2. Kiểm tra phân tổng đoạn

3

3Thái độ

 1. Công đoạn thể hiện năng lực, trình độ lao động, quản lý sản xuất của nhà máy đóng sửa tàu thủy.

 2. Công đoạn quyết định chất lượng của quá trình đóng mới tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Lắp ráp, cân chỉnh và hàn phân tổng đoạn cụ thể

 2. Kiểm tra phân tổng đoạn cụ thể

3

3Chủ đề 4 : Công nghệ lắp ráp tàu trên bệ

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Lắp ráp, cân chỉnh và hàn tổng thành sản phẩm tàu chế tạo.

 2. Kiểm tra tổng thành

3

3Thái độ

 1. Công đoạn quyết định chất lượng lắp ráp của sản phẩm tàu chế tạo.

 2. Cần đặc biệt lưu ý đảm bảo độ chính xác khi tiến hành lắp ráp tàu trên triền đà.
Kỹ năng

 1. Lắp ráp, cân chỉnh và hàn tổng thành tàu thủy

 2. Kiểm tra tổng thành tàu thủy

3

3Chủ đề 5 : Công nghệ sơn tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Phương pháp làm sạch bề mặt kết cấu tàu thủy

 2. Phương pháp sơn tàu thủy

3

3Thái độ

 1. Công đoạn hoàn thiện, mang tính thẩm mỹ và bảo vệ bề mặt vỏ tàu.

 2. Kỹ thuật sơn tàu thủy rất phức tạp, phải tuân thủ theo đúng quyt trình sơn và các quy định của Quy phạm.
Kỹ năng

 1. Làm sạch bề mặt kết cấu tàu thủy

 2. Sơn tàu thủy

3

34. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

2 tuần
2

2

2 tuần
2

3

2 tuần
2

4

1 tuần
1

5
Tổng

7 tuần
7


5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Bùi Văn Nghiệp

Hướng dẫn thực tập chuyên ngành

2003

Lưu hành

nội bộ


Giảng viên cung cấp

2

Nguyễn Đức Ân

Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy

2003

Đại học Quốc gia Tp HCM

Thư viện

3

Cục Đăng kiểm Việt nam

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển – Phần NB-07

2005

Đăng kiểm Việt Nam

Giảng viên cung cấp

4

Hyundai - Vianshin

Quality Standard – Hyundai Vinashin Shipyard co., LTD

2008
Giảng viên cung cấp

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật tàu thủy
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Thực tập tổng hợp

Mã học phần : NAA3849

Số tín chỉ : 2 TC

Học phần tiên quyết : Công nghệ đóng sửa tàu thủy và Đồ án môn học

Thực tập chuyên ngành

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Đóng tàu thủy

Bộ môn quản lý : Kỹ thuật tàu thủy

Phân bổ thời gian trong học phần:

- Nghe giảng lý thuyết :

- Làm bài tập trên lớp :

- Thảo luận :

- Thực hành, thực tập : 5 tuần

- Tự nghiên cứu :

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Người học sẽ được tham gia thực tập tại các nhà máy đóng sửa tàu và vận dụng kiến thức tổng hợp đã học để tìm hiểu và tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thực tế tại các nhà máy. Tìm hiểu sử dụng máy móc, thiết bị, phần mềm dùng trong ngành đóng tàu, tính chi phí vật tư, nguyên vật liệu, giá thành gia công sản phẩm cụ thể v..v… , tham gia thực hành giai đoạn cụ thể trong quá trình thiết kế, đóng sửa tàu thủy.v..v…3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

 1. Công tác quản lý của nhà máy

 2. Bố trí nhà máy đóng sửa tàu và các phân xưởng

 3. Công tác chuẩn bị sản xuất cho tàu thực tế

 4. Máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

 5. Đặc điểm kết cấu của tàu thực tế

 6. Quy trình công nghệ đóng mới hoặc sửa chữa của tàu cụ thể

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Công tác quản lý của nhà máy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Sơ đồ tổ chức, quản lý nhân sự

 2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

 3. Cơ chế quản lý sản xuất và phương pháp quản lý

2

22

Thái độ

 1. Công tác quản lý sản xuất có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của quá trình sản xuất nói chung và đóng sửa tàu thủy nói riêng.

 2. Quản lý sản xuất là một trong những chuyên môn của người kỹ sư .
Kỹ năng

 1. Tổ chức, sắp xếp, quản lý nhân sự nhà máy đóng sửa tàu

 2. Phương pháp quản lý nhà máy đóng sửa tàu

3

3Chủ đề 2: Bố trí nhà máy đóng sửa tàu và các phân xưởng

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Vị trí địa lý của nhà máy đóng sửa tàu

 2. Bố trí chung nhà máy đóng sửa tàu

 3. Các phân xưởng

2

22

Thái độ

 1. Vị trí và bố trí nhà máy sẽ có ảnh hưởng lớn đến điều kiện sản xuất và quy trình công nghệ đóng sửa tàu thủy.

 2. Kiến thức về bố trí cần thiết trong phân tích bố trí hợp lý các phân xưởng trong nhà máy đóng sửa tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Phân tích bố trí chung và các phân xưởng của nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Bố trí hợp lý nhà máy đóng sửa tàu và các phân xưởng

3

3Chủ đề 3: Công tác chuẩn bị sản xuất cho tàu thực tế

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Công tác chuẩn bị phục vụ sản xuất

 2. Công tác phóng dạng

 3. Công tác khai triển

 4. Công tác chế tạo dưỡng mẫu

3

33

3


Thái độ

 1. Công đoạn ảnh hưởng hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của quá trình sản xuất.

 2. Phải đảm bảo công tác chuẩn bị sản xuất theo đúng yêu cầu để có thể hoàn thành sản phẩm tàu hiệu quả và đạt chất lượng.
Kỹ năng

 1. Chuẩn bị phục vụ sản xuất cho tàu thực tế.

 2. Phóng dạng tàu

 3. Khai triển kết cấu tàu thủy.

 4. Chế tạo dưỡng mẫu

1

33

3


Chủ đề 4: Máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Các loại dụng cụ chuyên dùng trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

 2. Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nhà máy đóng sửa tàu thủy

2

2Thái độ

Cơ sở quan trọng quyết định đến quy trình công nghệ và hiệu quả sản xuất


Kỹ năng

 1. Sử dụng dụng cụ chuyên dùng trong nhà máy đóng sửa tàu thủy.

 2. Sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng trong nhà máy đóng sửa tàu thủy.

3
3


Chủ đề 5: Đặc điểm kết cấu tàu thực tế

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Hệ thống kết cấu

 2. Đặc điểm các chi tiết kết cấu ngang

 3. Đặc điểm các chi tiết kết cấu dọc

 4. Đặc điểm các chi tiết kết cấu gia cường

 5. Đặc điểm các kết cấu khác

3

33

3

3Thái độ

 1. Kiến thức về kết cấu chính là cơ sở để lập quy trình và tổ chức quá trình thi công đóng sửa tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Đọc hiểu bản vẽ và phân tích đặc điểm kết cấu tàu thủy

 2. Lập quy trình và tổ chức thi công, chế tạo kết cấu tàu thủy.

3

3Chủ đề 6: Quy trình công nghệ đóng mới hoặc sửa chữa cho tàu cụ thể

Nội dung

Mức độ

Kiến thức

 1. Quy trình đóng mới hoặc sửa chữa

 2. Phương pháp kiểm tra mối hàn, kết cấu và phân tổng đoạn

 3. Kiểm tra, giám sát đóng mới hoặc sửa chữa tàu thủy

2

22

Thái độ

 1. Quy trình công nghệ có vai trò quyết định đến hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của quá trình đóng sửa tàu thủy.

 2. Kiến thức về quy trình công nghệ đóng sửa là cơ sở để tổ chức quá trình đóng sửa tàu thủy.
Kỹ năng

 1. Lập quy trình đóng mới hoặc sửa chữa tàu thủy

 2. Kiểm tra chất lượng mối hàn, kết cấu và phân tổng đoạn

 3. Kiểm tra, giám sát đóng mới hoặc sửa chữa tàu thủy

3

33

4. Phân bổ thời gian chi tiết

Chủ đề


Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

1

0.5 tuần
0.5

2

0.5 tuần
0.5

3

0.5 tuần
0.5

4

0.5 tuần
0.5

5

0.5 tuần
0.5

6

2.5 tuần
2.5

Tổng

5 tuần
5


5. Tài liệu

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Bùi Văn nghiệp

Hướng dẫn thực tập tổng hợp

2003

Bài giảng

Giảng viên cung cấp

2

Nguyễn Đức Ân

Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy

2003

ĐH quốc gia

Tp HCM


Thư viện

3

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển – Phần NB-07

2005

Đăng kiểm Việt Nam

Giảng viên cung cấp

4

Hyundai Vinashin

Quality Standard – Hyundai Vinashin Shipyard co., LTD

2008

Hyundai Vinashin

Giảng viên cung cấp

6. Đánh giá kết quả học tập

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số

(%)

1

Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…

Quan sát, điểm danh

50

2

Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…

Chấm báo cáo, bài tập…

3

Hoạt động nhóm

Trình bày báo cáo

4

Kiểm tra giữa kỳ

Viết, vấn đáp

5

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ

Viết, vấn đáp, thực hành

6

Thi kết thúc học phần

Viết, vấn đáp, tiểu luận…

50TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS TS Trần Gia Thái TS Huỳnh Văn Vũ

CHUYÊN NGÀNH ĐỘNG LỰC TÀU THỦY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Kỹ thuật Giao thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Động lực
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần : Kỹ thuật thủy khí

Mã học phần : MAE3735

Số tín chỉ : 3 TC

Học phần tiên quyết : Nguyên lý máy,

Đào tạo trình độ : Đại học

Giảng dạy cho các ngành : Chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Cơ điện tử

Khoa học hàng hải

Bộ môn quản lý : Động lực

Phân bổ thời gian trong học phần

- Nghe giảng lý thuyết : 30

- Làm bài tập trên lớp : 3

- Thảo luận : 10

- Thực hành, thực tập : 2

- Tự nghiên cứu : 90tải về 2.39 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương