TrưỜng đẠi học kinh doanh và CÔng nghệ khoa cộng nghệ thông tin  ĐỒ Án tốt nghiệPtải về 238.23 Kb.
trang4/18
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích238.23 Kb.
#184178
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Đồ án xây dựng hệ thống mạng LAN cho doanh nghiệp
Giai đoạn 1 - Thu thập dữ liệu:
Khảo sát tình hình thực tiễn, thu thập dữ liệu (thu thập các yêu cầu từ phía người sử dụng, phân tích yêu cầu, tìm các bài viết, tài liệu liên quan…). Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu các phương pháp, tiếp cận đã biết, tham khảo các hệ thống mạng ở các công ty hiện tại đang được sử dụng. Phác họa bức tranh tổng thể, thiết kế giải pháp.
Giai đoạn 2 – Thiết kế giải pháp:
Từ yêu cầu của khách hàng ta bắt đầu:

 • Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý: Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý liên quan đến việc chọn lựa mô hình mạng, giao thức mạng và thiết đặt các cấu hình cho các thành phần nhận dạng mạng. Những vấn đề chung nhất khi thiết đặt cấu hình cho mô hình mạng là:

 • Định vị các thành phần nhận dạng mạng, bao gồm việc đặt tên cho Domain, Workgroup, máy tính, định địa chỉ IP cho các máy, định cổng cho từng dịch vụ.

 • Phân chia mạng con, thực hiện vạch đường đi cho thông tin trên mạng.

 • Xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng.

 • Thiết kế sơ đồ mạng ở mức vật lý

 • Chọn hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng

 • Cài đặt mạng

 • Kiểm thử

 • Bảo trì hệ thống

Giai đoạn 3 - Tổng kết:
Khái quát hóa và rút ra kết luận chung cho đề tài.

 • Viết báo cáo, công bố kết quả nghiên cứu đề tài.

I.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài


Đề tài có thể được áp dụng sử dụng làm mô hình kết nối mạng cho doanh nghiệp.

I.3 Phương pháp nghiên cứu


 • Khảo sát thực tế việc ứng dụng các hệ thống mạng trong công ty.

 • Thu thập các tài liệu liên quan đến việc thiết kế và xây dựng mô hình mạng cho công ty

 • Thực hiện các công việc như: thu thập các yêu cầu của khác hàng, phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp…..

tải về 238.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương