TrưỜng đẠi học kinh doanh và CÔng nghệ khoa cộng nghệ thông tin  ĐỒ Án tốt nghiệP


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNtải về 238.23 Kb.
trang2/18
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích238.23 Kb.
#184178
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Đồ án xây dựng hệ thống mạng LAN cho doanh nghiệp
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

  1. Về thái độ, ý thức của sinh viên:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

  1. Về đạo đức, tác phong:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

  1. Về năng lực chuyên môn:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

  1. Kết luận :

Nhận xét:……………………………………………………………………
Điểm: ……………………………………………….
…………….., ngày tháng năm ……

Giảng viên hướng dẫn


MỤC LỤC

CHƯƠNG ITỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 7
I.1. Giới thiệu đề tài 7
I.1.1 Lý do chọn đề tài 7
I.1.2. Mục tiêu đề tài 7
I.1.3. Các giai đoạn thực hiện đề tài 8
I.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 9
I.3 Phương pháp nghiên cứu 9
I.4 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 9
CHƯƠNG IIKHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG 10
II.1. Yêu cầu 10
II.2. Giải pháp cho hệ thống mạng của doanh nghiệp 10
II.2.1 Quản lý hệ thống mạng tập trung (Client – Server) 11
II.2.2 Cấp IP động cho các máy trạm, sử dụng dịch vụ DHCP (Dynamic Host Confguration Protocol) 12
II.2.3 Quản lý dữ liệu tập trung: (File Server – Database Server) 12
II.2.4 In ấn (Print Server) 12
CHƯƠNG III TRIỂN KHAI 14
III.1. Cấu hình Switch 14
III.1.1. VLAN là gì 14
III.1.2. NAT (Network Address Translation) 22
III.2. Cấu hình máy chủ và cài đặt dịch vụ 29
III.2.1. Cài đặt Active Directory 29
III.2.1.1. Nâng cấp lên Domain Controller 29
III.2.1.2. Gia nhập máy trạm vào Domain để kiểm tra 36
III.2.2. Tạo Group và User cho Domain 37
III.2.3. Tạo tài khoản người dùng (User) 39
III.2.4. Tạo tài khoản nhóm (Group) 39
III.2.5. Phân quyền truy nhập Domain cho User 40
III.3. Cài đặt và cấu hình DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – dịch vụ cấp IP động cho máy trạm 43
III.3.1. Chứng thực dịch vụ DHCP trong Active Directory: 43
III.3.2. Cấu hình dịch vụ DHCP 44
III.3.3. Kiểm tra dịch vụ tại máy trạm 48
KẾT LUẬN 50
tải về 238.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương