TrưỜng đẠi học khoa học tự nhiên chưƠng trình đÀo tạo trình đỘ tiến sĩtải về 0.83 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu20.12.2019
Kích0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số …..…../QĐ-ĐHQGHN ngày 30/8/2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

NGÀNH: VẬT LÍ HỌC

CHUYÊN NGÀNH: QUANG HỌC

MÃ SỐ: 9440130.05KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh


TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Ngạc An BangHà Nội - 2018
MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương