TrưỜng đẠi học khoa học tự nhiên chưƠng trình đÀo tạo trình đỘ ĐẠi học ngàNH: sinh họC ĐẠt chuẩn quốc tế Mà SỐ: 52420101 Hà Nội, 2012tải về 3.14 Mb.
trang3/25
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích3.14 Mb.
#3967
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy


STT

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Cán bộ giảng dạy

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Chuyên ngành đào tạo

Đơn vị công tácGEO1050

Khoa học trái đất và sự sống

3

Phạm Quang Tuấn

Các giảng viên khác
PGS.TS
Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

Thuộc các khoa có liên quan

MAT1090

Đại số tuyến tính

3

Nguyễn Đức Đạt,

Đào Văn Dũng

Phạm Chí Vĩnh, PGS.TS,

Lê Đình ĐịnhPGS.TS

PGS.TS


PGS.TS

TS

Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN
MAT1091

Giải tích 1

3

Đặng Đình Châu

Đào Văn Dũng

Phạm Chí Vĩnh, PGS.TS,

Lê Đình ĐịnhPGS.TS

PGS.TS


PGS.TS

TS

Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN
MAT1192

Giải tích 2

2

Đặng Đình Châu

Đào Văn Dũng

Phạm Chí Vĩnh, PGS.TS,

Lê Đình ĐịnhPGS.TS

PGS.TS


PGS.TS

TS

Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN
MAT1001

Xác suất thống kê

3

Đặng Hùng Thắng

Trần Mạnh Cường

Phạm Đình Tùng,

Hoàng Phương Thảo

Nguyễn Thịnh,

Tạ Công Sơn

Trịnh Quốc Anh

Phan Viết ThưGS.TSKH

TS

ThSThS

TS

ThSTS

PGS.TS

Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKHTN
PHY1100

Cơ - Nhiệt

3

Nguyễn Huy Sinh

Bạch Thành Công

Tạ Đình Cảnh

Lê Thị Thanh Bình

Lê Văn Vũ

Ngô Thu Hương

Ngạc An Bang

Đỗ Thị Kim Anh

Phạm Nguyên Hải


GS.TS

GS.TS


PGS. TS

PGS.TS


PGS.TS

PGS. TS


TS

TS

TS


Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
PHY1103

Điện - Quang

3

Đỗ Thị Kim Anh

Ngạc An Bang

Phạm Văn Bền

Nguyễn Thế Bình

Đào Kim Chi

Trịnh Đình Chiến

Nguyễn Mậu Chung

Võ Lý Thanh Hà

Phạm Nguyên Hải

Hoàng Chí Hiếu

Bùi Văn Loát

Võ Thanh Quỳnh

Nguyễn Huy Sinh

Lưu Tuấn Tài

Đỗ Đức Thanh

Đặng Thanh Thủy

Phạm Quốc Triệu

Lê Tuấn Tú

Nguyễn Anh Tuấn

Bùi Hồng VânTS

TS

PGS.TSPGS.TS

GV

PGS.TSTS

GV

TSTS

PGS.TS


PGS.TS

GS.TS


GS.TS

PGS.TS


ThS.

PGS.TS


TS

TS

ThS.


Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN
CHE1080

Hóa học đại cương

3

Trịnh Ngọc Châu

Phạm Văn Nhiêu

Các giảng viên khác


PGS.TS

PGS.TS

Khoa Hóa học , Trường ĐHKHTN
CHE1081

Hóa học hữu cơ

3

Nguyễn Đình Thành

Nguyễn Văn Đậu

Phan Minh Giang

Trần Thị Thanh Vân

Đoàn Duy Tiên

Trần Mạnh Trí

Nguyễn Thị Sơn

Lê Thị HuyềnPGS. TS

PGS.TS


PGS.TS

TS

TSTS

ThS


ThS
Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN
CHE1057

Hóa học phân tích

3

Nguyễn Văn Ri

Tạ Thị Thảo

TS. Phạm Thị Ngọc Mai

Lê Thị Hương Giang

Vi Anh Tuấn

Bùi Xuân Thành

Từ Bình Minh

Nguyễn Thị Ánh HườngPGS.TS

PGS.TS


TS

ThS.


TS

TS

TSTS
Khoa Hóa học , Trường ĐHKHTN
CHE1069

Thực tập hóa học đại cương

2

Các giảng viên thuộc Bộ môn Hóa vô cơKhoa Hóa học , Trường ĐHKHTNBIO2400

Hóa sinh học

3

Phan Tuấn Nghĩa

Bùi Phương Thuận

Nguễn Quang Huy

Nguyễn Thị Hồng LoanPGS.TS.

PGS.TS.


TS.

TS.


Hóa Sinh học

Hóa Sinh học

Hoá sinh học, Vi sinh vật học

Hóa Sinh họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2401

Sinh học tế bào

3

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Nguyễn Lai Thành

Bùi Việt Anh


TS.

TS.


ThS.

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Công nghệ tế bào


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2402

Sinh học phân tử

3

Võ Thị Thương Lan

Nguyễn Lai Thành

Hoàng Thị Mỹ Nhung


PGS.TS.

TS.


TS.

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2403

Vi sinh vật học

3

Bùi Thị Việt Hà

Mai Thị Đàm LinhTS.

ThS.


Vi sinh vật học

Vi sinh vật họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2404

Sinh học phát triển

3

Nguyễn Lai Thành

Bùi Việt Anh

Hoàng Thị Mỹ Nhung


TS.

ThS.


TS.

Sinh học phân tử

Công nghệ tế bào

Sinh học phân tử


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2405

Sinh lý học người và động vật

3

Phạm Trọng Khá

Lưu Thị Thu Phương

Tô Thanh Thúy


ThS.

ThS.


TS.

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2406

Thống kê sinh học

3

Chu Văn Mẫn

Đỗ Minh HàThS.

TS.


Sinh học người

Lý sinh họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2407

Nghiên cứu khoa học I

2

Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đạt chẩn quốc tếKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2408

Miễn dịch học

3

Nguyễn Quang Huy

TS.

Hoá sinh học, Vi sinh vật học

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2409

Nhập môn công nghệ sinh học

3

Nguyễn Lai Thành

Võ Thị Thương Lan

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Bùi Việt AnhTS.

PGS.TS.


TS.

ThS.


Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Công nghệ tế bàoKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2410

Lý sinh học

3

Nguyễn Thị Quỳ

Đỗ Minh Hà

Bùi Thị Vân Khánh


PGS.TS.

TS.


ThS.

Lý sinh học

Lý sinh học

Sinh học thực nghiệm


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2411

Sinh lý học thực vật

3

LêHồngĐiệp

Phạm Thị Lương Hằng

Lê Quỳnh Mai


TS.

TS.


TS.

Sinh học phân tử

Sinh học dược liệu

Sinh lý thực vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2412

Sinh học người

3

Trịnh Hồng Thái

Nguyễn Thị Tú LinhPGS.TS.

ThS.


Hóa sinh và Sinh học người

Sinh học ngườiKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2413

Sinh thái học quần thể và quần xã

3

Nguyễn Xuân Huấn

Lê Thu Hà

Đoàn Hương Mai


PGS.TS.

TS.


TS.

Động vật học

Sinh thái học

Sinh thái học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2414

Các nguyên lý của sinh học bảo tồn

3

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Quảng

Trần Anh Đức


PGS.TS.

PGS.TS.


TS.

Sinh thái học và sinh học tiến hóa

Côn trùng học

Côn trùng học và sinh học tiến hóa


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2415

Sinh học biển

3

Nguyễn Thành Nam

ThS.

Động vật học

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO2416

Nhập môn sinh thái học môi trường

3

Lê Thu Hà

TS.

Sinh thái học

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3400

Tế bào và cơ thể

4

Đinh Đoàn Long

Nguyễn Quang Huy

Hoàng Thị Mỹ Nhung


PGS.TS.

TS.


TS.

Di truyền học, Sinh dược học

Hoá sinh học, Vi sinh vật học

Sinh học phân tử


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3401

Cá thể và quần thể

4

Phạm Thị Lương Hằng

Đoàn Hương Mai

Lưu Thu Phương

Phạm Trọng KháTS.

TS.


ThS.

ThS.


Sinh học dược liệu

Sinh thái học

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vậtKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3402

Di truyền học đại cương

3

Đinh Đoàn Long

Nguyễn Thị Hồng VânPGS.TS.

TS.


Di truyền học, Sinh dược học

Di truyền họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3403

Thực vật học

4

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Thùy Liên

Nguyễn Thị Kim Thanh


PGS.TS.

TS.


ThS.

Thực vật, cây trồng

Thực vật học

Thực vật học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3404

Động vật học động vật không xương sống

3

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Quảng

Trần Anh Đức

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Thanh Sơn


PGS.TS.

PGS.TS.


TS.

TS.


CN.

Sinh thái học và sinh học tiến hóa

Côn trùng học

Côn trùng học và sinh học tiến hóa

Thủy sinh vật học

Thủy sinh vật học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3405

Động vật học động vật có xương sống

3

Nguyễn Xuân Huấn

Hoàng Trung Thành

Nguyễn Thành Nam


PGS.TS.

ThS.


ThS.

Động vật học

Động vật học

Động vật học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3406

Cơ sở sinh thái học

3

Lê Thu Hà

Đoàn Hương Mai

Trương Ngọc Kiểm


TS.

TS.


ThS.

Sinh thái học

Sinh thái học

Sinh thái học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3407

Di truyền học người

3

Nguyễn Thị Hồng Vân


TS.

Di truyền học

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3408

Hóa sinh học và Trao đổi chất của tế bào

3

Bùi Phương Thuận

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Thị Hồng Loan


PGS.TS.

TS.


TS.

Hóa sinh học

Hóa sinh học, vi sinh vật học

Hóa sinh học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3409

Vi sinh vật y học

3

Bùi Thị Việt Hà

TS.

Vi sinh vật học

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3410

Công nghệ sinh học phân tử

3

Phan Tuấn Nghĩa

Nguyễn Thị Vân Anh

Phạm Bảo Yên


PGS.TS.

TS.


TS.

Hóa sinh học

Khoa học sự sống

Hoa sinh học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3411

Mô học

3

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Nguyễn Lai Thành

Bùi Việt Anh


TS.

TS.


ThS.

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Công nghệ tế bào


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3412

Thực hành di truyền học

3

Đinh Đoàn Long

Nguyễn Thị Hồng VânPGS.TS.

TS.


Di truyền học, Sinh dược học

Di truyền họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3413

Thực hành sinh học phân tử

3

Võ Thị Thương Lan

Nguyễn Lai Thành

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Bùi Việt AnhPGS.TS.

TS.


TS.

ThS.


Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Công nghệ tế bàoKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3414

Kỹ thuật AND tái tổ hợp

3

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Hồng LoanTS.

TS.


Khoa học sự sống

Hoa sinh họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3415

Thực hành hóa sinh học

3

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Thị Hồng LoanTS.

TS.


Hóa sinh học, vi sinh vật học

Hoa sinh họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3416

Thực hành dự án quá trình công nghệ

3

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Hòa AnhTS.

TS.


Khoa học sự sống

Khoa học sự sốngKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3417

Thực hành vi sinh vật học

3

Mai Thị Đàm Linh

ThS.

Vi sinh vật học

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3418

Thực hành sinh học tế bào

3

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Nguyễn Lai Thành

Bùi Việt Anh

Lê Thị Thanh HươngTS.

TS.


ThS.

ThS.


Sinh học phân tử

Sinh học phân tử

Công nghệ tế bào

Sinh học tế bàoKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3419

Phát triển ở thực vật

3

Lê Quỳnh Mai

Phạm Thị Lương Hằng

Trần Thị Dụ Chi


TS.

TS.


ThS.

Sinh lý thực vật

Sinh học dược liệu

Sinh lý thực vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3420

Nội tiết học

3

Tô Thanh Thúy

Phạm Trọng Khá

Lưu Thị Thu Phương


TS.

ThS.


ThS.

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3421

Sinh lý động vật có xương sống so sánh

3

Phạm Trọng Khá

Lưu Thị Thu Phương

Tô Thanh Thúy


ThS.

ThS.


TS.

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3422

Sinh học thần kinh

3

Phạm Trọng Khá

Lưu Thị Thu Phương

Tô Thanh Thúy


ThS.

ThS.


TS.

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3423

Thực hành sinh lý học thực vật

3

Phạm Thị Lương Hằng

Lê quỳnh Mai

Lê Hồng Điệp


TS.

TS.


TS.

Sinh học dược liệu

Sinh lý thực vật

Sinh học phân tử


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBio3424

Thực hành sinh lý học động vật

3

Lưu Thị Thu Phương

Phạm Trọng Khá

Tô Thanh Thúy


ThS.

ThS.


TS.

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật

Sinh lý học người và động vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3425

Nghiên cứu khoa học II

3

Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đạt chẩn quốc tếKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3426

Thực vật và con người

3

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Thùy Liên

Nguyễn Thị Kim Thanh


PGS.TS.

TS.


ThS.

Thực vật, cây trồng

Thực vật học

Thực vật học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3427

Sinh thái học tiến hóa

3

Trần Anh Đức

Nguyễn Văn VịnhTS.

PGS.TS.


Côn trùng học và sinh học tiến hóa

Sinh thái học và sinh học tiến hóaKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3428

Côn trùng học đại cương

3

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Vịnh

Trần Anh Đức


PGS.TS.

PGS.TS.


TS.

Côn trùng học

Sinh thái học và sinh học tiến hóa

Côn trùng học và sinh học tiến hóa


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3429

Thủy sinh vật học đại cương

3

Nguyễn Xuân Quýnh

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Thanh Sơn


PGS.TS.

TS.


CN.

Thủy sinh vật học

Thủy sinh vật học

Thủy sinh vật học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3430

Sinh học nghề cá

3

Nguyễn Xuân Huấn

Nguyễn Thành NamPGS.TS.

ThS.


Động vật học

Động vật họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3431

Tập tính học động vật

3

Nguyễn Văn Quảng

Hoàng Trung ThànhPGS.TS.

ThS.


Côn trùng học

Động vật họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3432

Thực hành sinh thái học

3

Lê Thu Hà

Đoàn Hương Mai

Trương Ngọc Kiểm


TS.

TS.


ThS.

Sinh thái học

Sinh thái học

Sinh thái học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3433

Nghiên cứu khoa học II

3

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Xuân Quýnh

Nguyễn Văn Quảng

Trần Anh Đức

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Thanh Sơn

Ngô Thị Minh Thu

Nguyễn Xuân Huấn

Lê Thu Hà

Vũ Ngọc Thành

Hoàng Trung Thành

Thạch Mai Hoàng

Nguyễn Thành Nam

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Thùy Liên

Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Thị Kim Thanh

Hồ Thị Tuyết Sương

Đoàn Hương Mai

Trương Ngọc Kiểm

Bùi Thị Hoa

Trịnh Hồng Thái

Tô Thanh Thúy

Chu Văn Mẫn

Lưu Thị Thu Phương

Đỗ Minh Hà

Phạm Trọng Khá

Nguyễn Thị Tú Linh

Phạm Thị Bích


PGS.TS.

PGS.TS.


PGS.TS.

TS.


TS.

CN.


CN.

PGS.TS.


TS.

CN.


ThS.

ThS.


ThS.

ThS.


ThS.

PGS.TS.


TS.

ThS


ThS.

CN.


TS.

ThS.


ThS.

PGS.TS.


TS.

ThS


ThS.

TS.


ThS.

ThS.


CN.

Sinh thái học và sinh học tiến hóa

Thủy sinh vật học

Côn trùng học

Côn trùng học và sinh học tiến hóa

Thủy sinh vật học

Thủy sinh vật học

Động vật không xương sống

Động vật học

Sinh thái học

Động vật học

Động vật học

Nhân học


Động vật học

Động vật học

Động vật học

Thực vật, cây trồng

Thực vật học

Thực vật học

Thực vật học

Thực vật học

Sinh thái học

Sinh thái học

Sinh thái học

Hóa sinh và Sinh học người

Sinh lý học người và động vật

Sinh học người

Sinh lý học người và động vật

Lý sinh học

Sinh lý học người và động vật

Sinh học người

Sinh lý học người và động vật


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3434

Tin sinh học

3

Trịnh Hồng Thái

Đỗ Minh HàPGS.TS.

TS.


Hóa sinh và Sinh học người

Lý sinh họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3435

Proteomic và sinh học cấu trúc

3

Trịnh Hồng Thái

Đỗ Minh HàPGS.TS.

TS.


Hóa sinh và Sinh học người

Lý sinh họcKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO3436

Vi rút học cơ sở

3

Bùi Thị Việt Hà

TS.

Vi sinh vật học

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO4074

Sinh thái học nhiệt đới và bảo tồn

3

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Xuân Quýnh

Nguyễn Văn Quảng

Trần Anh Đức

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Thanh Sơn

Ngô Thị Minh Thu

Nguyễn Xuân Huấn

Lê Thu Hà

Vũ Ngọc Thành

Nguyễn Thị Lan Anh

Hoàng Trung Thành

Thạch Mai Hoàng

Nguyễn Thành Nam

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Thùy Liên

Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Thị Kim Thanh

Hồ Thị Tuyết Sương

Đoàn Hương Mai

Trương Ngọc Kiểm

Bùi Thị Hoa


PGS.TS.

PGS.TS.


PGS.TS.

TS.


TS.

CN.


CN.

PGS.TS.


TS.

CN

ThS.ThS.

ThS.


ThS.

ThS.


PGS.TS.

TS.


ThS.

ThS.


CN

TS.


ThS.

ThS.


Sinh thái học và sinh học tiến hóa

Thủy sinh vật học

Côn trùng học

Côn trùng học và sinh học tiến hóa

Thủy sinh vật học

Thủy sinh vật học

Động vật không xương sống

Động vật học

Sinh thái học

Động vật học

Động vật học

Động vật học

Động vật học

Động vật học

Thực vật học

Thực vật, cây trồng

Thực vật học

Thực vật học

Thực vật học

Thực vật học

Sinh thái học

Sinh thái học

Sinh thái học


Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTNBIO4075

Khóa luận tốt nghiệp

9

Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đạt chẩn quốc tếKhoa Sinh học, Trường ĐHKHTNtải về 3.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương