TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Điều 24. Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phầntải về 68.61 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích68.61 Kb.
#100583
1   2   3   4   5   6

Điều 24. Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần

1. Mỗi học kỳ chỉ tổ chức hai kỳ thi kết thúc học phần: lần I và lần II, cách nhau từ 2 đến 5 tuần.


2. Trong mỗi kỳ thi, từng học phần được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số học phần trong cùng một buổi thi của một sinh viên.

3. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó, ít nhất là nửa ngày cho mỗi tín chỉ. Hiệu trưởng quy định thời gian học ôn và thi. Không tổ chức thi ngoài các kỳ thi đã thông báo.

4. Sinh viên không được dự thi kết thúc học phần do chưa đóng đủ học phí hoặc bỏ thi không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm không (0).

5. Với mỗi học phần, sau lần thi thứ nhất, nếu điểm học phần bị điểm F, sinh viên được quyền dự thi kết thúc học phần thêm lần thứ 2. Sau lần thi thứ 2, điểm học phần được tính bao gồm cả điểm thành phần và điểm kết thi kết thúc học phần của kỳ thi lần thứ 2.

6. Đề thi kết thúc các học phần được lấy từ ngân hàng đề thi do Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục quản lý. Đề thi kết thúc học phần được xây dựng có nội dung phù hợp với đề cương học phần đã công. Hiệu trưởng quy định cụ thể về quy trình và cách thức xây dựng đề thi từ ngân hàng đề thi.

7. Việc tổ chức thi, xử lý vi phạm kỷ luật thi, chấm thi kết thúc học phần được thực hiện theo các Quy chế đào tạo ở Đại học Điện lực.

8. Các bảng điểm thi kết thúc học phần phải được thực hiện theo mẫu chung của trường, phải có chữ ký của các cán bộ chấm thi và phải được gửi về Phòng Đào tạo, chậm nhất là 7 ngày sau khi thi.

9. Đối với các học phần tổ chức thi theo hình thức vấn đáp; thi thực hành kết quả thi kết thúc học phần phải được giảng viên thông báo ngay cho sinh viên sau khi kết thúc buổi thi. Đối với các học phần còn lại, kết quả thi kết thúc học phần được thông báo công khai đến từng sinh viên chậm nhất là 15 ngày sau mỗi kỳ thi. Sinh viên nhận kết quả thi kết thúc học phần qua việc truy cập tài khoản cá nhân do nhà trường cấp.

Điều 25. Điều kiện dự thi kết thúc học phần


1. Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu hội đủ các điều kiện sau đây:

Có mặt trên lớp hoặc tại nơi thực hành, thực tập không dưới 70%  thời gian quy định cho học phần đó. Đóng đầy đủ, đúng hạn học phí theo quy định của trường.

Điều kiện dự thi của sinh viên sẽ được phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng cập nhập và thông báo trên hệ thống tổ chức thi học phần trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

2. Trường hợp sinh viên chưa dự kiểm tra – đánh giá định kỳ vì lý do chính đáng và có đủ minh chứng đúng quy định, giảng viên tổ chức kỳ kiểm tra bổ sung để sinh viên có đủ điểm kiểm tra – đánh giá định kì. Thời gian và hình thức tổ chức kỳ kiểm tra bổ sung do giảng viên quyết định và và phải hoàn thành trước ngày công bố điều kiện dự thi của học phần khi nộp cho các Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.


Điều 26. Chấm phúc tra


1. Sinh viên có quyền đề nghị chấm phúc tra kết quả thi kết thúc học phần. Đơn đề nghị phúc tra kết quả thi phải được gửi đến đơn vị tổ chức thi, trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Tất cả các đề nghị chấm phúc tra đều phải đóng lệ phí do trường quy định. Thời gian chấm phúc tra không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn của sinh viên.

2. Sau khi chấm phúc tra, nếu điểm cao hơn hoặc thấp hơn trước từ 1 điểm trở lên thì Trưởng đơn vị tổ chức chấm thi phải đề nghị một cán bộ thứ 2 có cùng chuyên môn chấm lại. Kết quả cuối cùng phải do Trưởng đơn vị tổ chức chấn thi ký xác nhận mới được công bố. Điểm sau phúc tra là kết quả cuối cùng của học phần.CHƯƠNG 4

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
Điều 27. Các hình thức nghiên cứu khoa học của sinh viên


Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động quan trọng, cần thiết trong quá trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học, bao gồm các hình thức sau đây:

- Tham gia câu lạc bộ khoa học sinh viên, xêmina chuyên đề khoa học, báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học; công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

- Tham gia khảo sát thực địa, thực nghiệm khoa học, thực hiện khoá luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn.

Điều 28. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên


Trường Đại học Điện lực tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên: triển khai nghiên cứu, tổ chức hội nghị khoa học sinh viên, đánh giá và khen thưởng hàng năm công tác nghiên cứu khoa học sinh viên của Trường.

Cán bộ giảng dạy có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo phân công của khoa trong kế hoạch giảng dạy hàng năm. Cán bộ giảng dạy hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học được tính giờ chuẩn theo quy định hiện hành.

Điều 29. Điểm thưởng nghiên cứu khoa học và Ý tưởng sáng tạo của sinh viên


Công trình nghiên cứu khoa học hoặc Ý tưởng sáng tạo sinh viên đạt giải được thưởng điểm. Điểm thưởng được cộng vào điểm trung bình chung học tập của năm học để làm căn cứ xét học bổng, xét tốt nghiệp, xét chuyển tiếp vào bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức thưởng điểm được quy định như sau:

1. Giải cấp Bộ Công thương, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương:

a. Giải nhất: 0,40 điểm

b. Giải nhì: 0,30 điểm

c. Giải ba: 0,20 điểm

d. Giải khuyến khích: 0,10 điểm

2. Giải cấp trường

a. Giải nhất: 0,20 điểm

b. Giải nhì: 0,15 điểm

c. Giải ba: 0,10 điểm

3. Trong học kỳ hoặc năm học, nếu sinh viên đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất. Trong suốt khoá học, nếu sinh viên đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học thì chỉ được cộng điểm thưởng một lần ở mức giải cao nhất vào điểm trung bình chung học tập của toàn khóa học.Nếu công trình do nhiều người cùng làm thì điểm thưởng được chia đều cho số người cùng tham gia.

Điều30. Chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học thành kết quả học tập


1. Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện trong thời gian sinh viên hoàn thành niên luận hoặc tiểu luận thì kết quả nghiên cứu khoa học có thể được coi như kết quả của niên luận hoặc tiểu luận.

2. Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể thay cho một học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ và được tích luỹ vào kết quả học tập chung của học kỳ, của năm học cũng như của toàn khoá.

3. Việc chuyển đổi các kết quả được thực hiện nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Được hội đồng cấp khoa đánh giá cho điểm (quy về thang điểm 10) và quy định thay cho niên luận, tiểu luận, hoặc một học phần tự chọn cụ thể trong chương trình đào tạo của ngành học;b. Sinh viên có nguyện vọng.

4. Sinh viên tham gia các kỳ thi cấp Quốc gia dành cho sinh viên nếu có nguyện vọng được nhận điểm kết quả đánh giá ở một học phần có chương trình học tương ứng với môn dự thi với mức điểm đánh giá như sau:

a. Giải nhất, giải nhì: 10,0 điểm

b. Giải ba, giải Khuyến khích: 9,0 điểm

c. Tham gia dự thi nhưng không đoạt giải: 8,0 điểmtải về 68.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương