TrưỜng đẠi học giao thông vận tải tp. HỒ chí minhtải về 56.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích56.53 Kb.
#4024

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG

VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

__________

Số: 968/KH-ĐH GTVT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường

Năm học 2016 - 2017

_______________


I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục phát huy hiệu quả tính sáng tạo và công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

- Tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên toàn trường.

- Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.


2. Yêu cầu:

- Đề tài/Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

- Thực hiện đúng theo thể lệ Giải thưởng (đính kèm), đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN:


 1. Đối tượng:

Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông chính quy hiện đang học tập tại trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh đều có quyền đăng ký tham gia, theo 2 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên và 01 giáo viên hướng dẫn), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

 1. Số lượng:

Nhằm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, trước khi đăng ký giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng Nghiên cứu khoa học cấp trường, các Khoa chuyên môn có trách nhiệm đánh giá chất lượng đề tài, chỉ xét chọn đề tài có chất lượng tốt thuộc lĩnh vực hoặc sinh viên khoa quản lý sau đó giới thiệu tham gia Giải thưởng cấp trường. (Đối với các cá nhân, tập thể nộp đề tài nghiên cứu trực tiếp về cấp trường mà không thông khoa khoa quản lý thì Ban Tổ chức cấp trường sẽ phân loại và chuyển về khoa để đánh giá chất lượng như quy trình như trên).

Số lượng đề tài tham gia ở mỗi ngành, mỗi lĩnh vực tham gia giải thưởng không giới hạn nhưng phải đảm bảo chất lượng khi tham gia.3.Kế hoạch triển khai và địa điểm nộp đề tài:


3.1. Kế hoạch triển khai:

- Triển phù hợp theo kế hoạch số 833/KH-ĐHGTVT-KHCN ngày 11/8/2016 đã đăng tải trên website trường.

- Tiếp nhận hồ sơ đề tài hoàn chỉnh tham gia Giải thưởng trực tiếp trước ngày 30/5/2017 (bắt đầu lúc 8h00 sáng và kết thúc vào 16h00 chiều).

Lưu ý: Từ ngày triển khai kế hoạch này thì sinh viên bắt đầu lên ý tưởng, thực hiện đề tài theo lĩnh vực mình chọn cùng sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn mà không cần phải đăng ký trước với Ban Tổ chức, sau khi hoàn thành kết quả nghiên cứu đề tài của mình thì sinh viên trình bày theo mẫu đính kèm trong Phụ lục kèm theo của Giải thưởng và nộp về cho Ban Tổ chức thông qua:

3.2. Địa điểm:

Phòng Khoa học công nghệ, NC&PT

(Lầu 2, dãy Nhà A, trường Đại học GTVT TP.HCM, Số 02, D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

ĐT: 083.512.0678- 0838.035.341
III. NỘI DUNG:


 1. Các nhóm lĩnh vực dự thi:

STT

Lĩnh vực nghiên cứu

NgànhKỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử

- Kỹ thuật điện tử, truyền thông;

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá;

- Kỹ thuật điện, điện tử .
Cơ khí – Chế tạo máy

- Kỹ thuật cơ khí;

- Máy tàu thủy;

- Kỹ thuật tàu thủy.
Xây dựng

- Kỹ thuật công trình xây dựng;

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Khoa học máy tính

- Truyền thông và mạng máy tính.

- Công nghệ thông tin.

Kinh tế

- Kinh tế vận tải.

- Kinh tế xây dựng.

- Khai thác vận tải2. Một số nội dung định hướng nghiên cứu

- Ban tổ chức khuyến khích nghiên cứu các vấn đề cơ bản về biển Đông và phát triển kinh tế biển; nghiên cứu dự báo các nguồn lợi biển, phục vụ xây dựng các công trình trên biển và khai thác tổng hợp các nguồn lợi từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển, các kỹ thuật quân sự đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

- Khuyến khích các đề tài nghiên cứu hưởng ứng 7 chương trình đột phá của thành phố Hồ Chí Minh:


 • Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 • Chương trình cải cách hành chính

 • Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

 • Chương trình giảm ùn tắc giao thông

 • Chương trình giảm ngập nước

 • Chương trình giảm ô nhiễm môi trường

 • Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị

- Các đề tài

3. Các giai đoạn triển khai giải thưởng:

3.1. Giai đoạn 1: (từ tháng 9/2016 đến tháng 05/2017): tổ chức triển khai, tuyên truyền, giới thiệu và tiếp nhận đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, thể lệ Giải thưởng đến các đơn vị thuộc trường.

- Tiếp nhận đề tài tham gia từ các khoa, các cá nhân tham gia.
3.2. Giai đoạn 2: (từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/09/2017): tổng hợp, phân loại các đề tài, tiến hành chấm giải và tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng.

- Chấm thi vòng sơ tuyển: do các khoa thực hiện trước khi chuyển về Ban tổ chức.

- Chấm thi vòng chung kết (từ ngày 16/09 đến 20/09/2017): ban tổ chức thành lập hội đồng khoa học cấp trường để đánh giá, chấm điểm và xếp hạng đề tài/công trình theo từng lĩnh vực sau đó chọn đề những đề tài có chất lượng tốt nhất để tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp thành phố và toàn quốc.
IV. GIẢI THƯỞNG:


 1. Tất cả tác giả các công trình nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được Ban tổ chức Giải thưởng tặng Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017.

 2. Hỗ trợ kinh phí đối với đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học (áp dụng theo quy định của kế hoạch số 833/KH-ĐHGTVT-KHCN ngày 11/08/2016 của Nhà trường về việc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học của sinh viên cấp Trường năm học 2016-2017 ):

Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài được duyệt thực hiện qua 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Tất cả đề tài được duyệt cho thực hiện cấp Trường, mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ mức kinh phí tối đa là 3.000.000 đồng/01 đề tài nếu được hội đồng đánh giá cấp Khoa/Viện nghiệm thu xếp từ mức đạt trở lên.

+ Giai đoạn 2: Đối với các đề tài gửi dự thi cấp Trường, mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ thêm với mức kinh phí là 500.000 đồng/01 đề tài.

+ Giai đoạn 3: Đối với các đề tài gửi dự thi cấp Bộ/Thành phố, mỗi đề tài sẽ được hỗ trợ thêm với mức kinh phí tối đa là 2.000.000 đồng/01 đề tài. 1. Giá trị giải thưởng cho các đề tài đoạt giải:

- Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là:

+ 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trường Nhà trường.

+ 01 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trường Nhà trường.

+ 01 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trường Nhà trường.

+ Các giải KK: 1.000.000 đồng/giải + Giấy khen Hiệu trường Nhà trường.

- Ngoài ra sinh viên đạt giải cấp trường còn được cộng điểm khuyến khích học tập theo quy định của Nhà trường.V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

- PGS-TS Đồng Văn Hướng – Phó BT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban

- PGS-TS Vũ Ngọc Bích – Trưởng Phòng KHCN, NC&PT - Phó ban TT

- Thầy Phạm Quang Dũng – Trưởng Phòng CTCT và QLSV - Phó ban

- ThS. Nguyễn Hải Dương – Bí thư Đoàn TNCS HCM trường - Phó ban

Thành viên Ban tổ chức

- ThS. Lưu Thiện Quang – UVTV, Trưởng Ban Học tập và NCKh Đoàn trường.

- CN. Hồ Hải Vinh – Chuyên viên Phòng KHCN, NC&PT.

- ThS. Nguyễn Anh Sơn – Chuyên viên Phòng CTCT và QLSV.

- Đ/c Mai Hoàng Thương – UVBTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

- Đ/c Trương Văn Ý - UVBTV, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Đoàn trường.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Chánh Văn Phòng Đoàn trường.

- Đ/c Ông Hoàng Ý – Phó CHánh Văn phòng Đoàn trường.

- Đ/c Nguyễn Hoàng Anh – UVBCH Đoàn trường, Phó CT Hội Sinh viên trường.

- Đ/c Lê Tuấn Vũ - Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường.

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương – Chủ nhiệm CLB Truyền thông-HSV trường

2.Phân công nhiệm vụ:

2.1. Phòng KHCN, NC&PT

- Là cơ quan Thường trực Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017;

- Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017 đến các đơn vị thuộc trường;

- Tham mưu cho Ban tổ chức thành phần các hội đồng khoa học; phụ trách thư ký các hội đồng chấm giải;

- Tiếp nhận các đề tài/công trình tham gia giải thưởng cấp trường;
2.2. Phòng Công tác Chính trị và QLSV:

Tuyên truyền, giới thiệu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017 đến các đơn vị thuộc trường và toàn thể sinh viên trường;


2.3. Đoàn trường:

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các khoa tham mưu với Ban Chủ nhiệm các khoa về kế hoạch tổ chức Giải thưởng tại đơn vị, có giải pháp tuyên truyền vận động sinh viên tham gia Giải thưởng cấp trường;

- Phối hợp cùng Hội Sinh viên trường tuyên truyền, giới thiệu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017 đến toàn thể sinh viên trường;
2.2. Các khoa chuyên môn:

- Là đơn vị thẩm định, chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn của đề tài trước khi tham gia cấp trường;

- Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017 đến toàn thể giảng viên và sinh viên thuộc khoa quản lý, phát động thành phong trào nghiên cứu khoa học rộng rãi trong toàn khoa.

- Mỗi khoa tham gia ít nhất 03 đề tài đối với các khoa có số lượng sinh viên trên 1.000 thì tham gia thêm 02 đề tài.


2.3. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các khoa:

Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017 đến toàn thể giảng viên trẻ và sinh viên thuộc khoa quản lý, phát động thành phong trào nghiên cứu khoa học rộng rãi trong toàn khoa.


VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ tháng 10/2016: Phát động Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm học 2016-2017 đến toàn thể giảng viên và sinh viên trường.

- Từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017: Tổ chức tuyên truyền và tiếp nhận đề tài tham (hạn cuối nhận đến hết ngày 30/5/2017).- Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016: ban tổ chức thành lập hội đồng khoa học cấp trường để đánh giá, chấm điểm và xếp hạng đề tài/công trình theo từng lĩnh vực sau đó chọn đề những đề tài có chất lượng tốt nhất để tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp thành phố và toàn quốc.


 • KT. HIỆU TRƯỞNG

 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 • (đã ký)


PGS-TS. Đồng Văn Hướng

PHỤ LỤC

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VÀ ĐĂNG KÝ GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


NĂM HỌC 2016-2017

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 968/KH-ĐH GTVT, ngày 05/10/2016)
I. BỐ CỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

1. Đặt vấn đề: nêu lên sự cần thiết của đề tài, lý do chọn đề tài,

2. Tổng quan tài liệu: tổng quan tóm lược đề tài, nêu những giải pháp khoa học đã được giải quyết ở trong và ngoài nước, những vấn đề tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu và phương án giải quyết của tác giả (nhóm tác giả).

3. Mục tiêu - Phương pháp: mục tiêu của công trình, phương pháp nghiên cứu.

4. Kết quả - Thảo luận: nội dung - kết quả nghiên cứu đạt được.

5. Kết luận - Đề nghị: nêu lên kết luận, ý nghĩa khoa học, hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội, qui mô và phạm vi áp dụng, đề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.

6. Tài liệu tham khảo, phụ lục; danh mục các công trình trước đây của tác giả (nếu có).
II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY:

1. Nội dung công trình được đánh máy trên giấy A4 (210 x 297 mm), khuyến khích in 2 mặt, phông chữ Unicode, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, đánh số thứ tự trang ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang.

2. Các phần, mục, tiểu mục phải được đánh số thứ tự rõ ràng theo một kiểu thống nhất: 1.; 1.1.; 1.1.1...

3. Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường, các ký hiệu phải có chú thích rõ ràng. Bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa... phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.

4. Tên tác giả nước ngoài nêu trong công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó hoặc theo cách phiên âm hệ chữ latinh (căn cứ vào tài liệu tham khảo).

5. Không viết tên tác giả, tên giảng viên hướng dẫn; không viết lời cám ơn, không được dùng các ký hiệu riêng, gạch dưới các câu trong toàn bộ công trình và không được ký tên. Mục đích nhằm thể hiện tính khách quan, đảm bảo công bằng khi chấm điểm và đánh giá.

6. Trang bìa của công trình phải được đóng bằng giấy bìa, màu xanh nước biển, gáy dán keo màu xanh dương đậm (không dùng gáy lò xo).

 1. 7. Phần công trình:

- Tóm tắt công trình (bắt đầu từ trang thứ nhất) tối đa 1 mặt giấy A4.

- Nội dung công trình (trình bày từ trang kế tiếp).


Lưu ý: công trình phải được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt, nếu công trình được viết bằng tiếng nước ngoài cần có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo. Ban tổ chức sẽ không nhận các công trình chỉ được trình bày bằng tiếng nước ngoài.
Lời cảm ơn: Lời cảm ơn để sau phần kết luận bao gồm cảm ơn về tài chính, về cố vấn khoa học, giúp đỡ về trang thiết bị thực hiện, về cá nhân tham gia một phần trong đề tài nhưng không đứng tên trong phần tác giả. Trường hợp công trình công bố được tài trợ từ nhiều nguồn kinh phí (đề tài, chương trình,) khác nhau cần nêu cụ thể tất cả các nguồn kinh phí được tài trợ (đề tài, chương trình,).

TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

Tài liệu tham khảo sử dụng trong bài báo là những tài liệu khoa học chính thống được lưu chiểu, tài liệu mang tính thời sự, mới cập nhật. Hạn chế sử dụng tài liệu là các luận văn, luận án, tài liệu mạng, tài liệu lưu hành nội bộ, tài liệu mật của Quốc gia.

Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn ( ). Nếu có 2 tác giả thì dùng dấu (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu + et al., năm, ví dụ: (Sambrook, Russell, 2001; Andersen et al., 2002). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa hai tác giả thành chữ "và", thay cụm từ "et al." bằng cụm từ "đồng tác giả", năm để trong ngoặc đơn, ví dụ: Sambrook và Russell (2001), Andersen và đồng tác giả (2002)... Tài liệu tham khảo/References không đánh số, sắp xếp theo thứ tự alphabet (A  Z).

Các tài liệu được trích dẫn theo mẫu sau đây:

Trích dẫn sách – một tác giả:

Nguyễn, Hiến Lê. 2002. Bảy ngày trong Đồng tháp mười. Hà Nội: nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.hoặc Nguyễn, H.L. 2002. Bảy ngày trong Đồng tháp mười. Hà Nội: nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Trích dẫn sách – hai tác giả & ba hay bốn tác giả trở lên

Craton, M. and G. Saunders. 1992. Islanders in the Stream: A history of the Bahamian people. Athens: University of Georgia Press.

Leeder, S.R., Dobson, A.J., Gibbers, R.W., Patel, N.K., Mathews, P.S., Williams, D.W. & Mariot, D.L. 1996. The Australian film industry. Dominion Press: Adelaide.

Trích một chương sách từ một cuốn sách có nhiều tác giả

Repgen, K. 1987. What is a 'Religious War'? In E. I. Kouri and T. Scott (eds), Politics and society in Reformation Europe. pp. 311-328. London: Macmillan.Trích bài báo từ một tạp chí (báo in)

Herring, G. 1998. ‘The Beguiled: Misogynist myth or feminist fable?’ Literature Film Quarterly 26 (3): pp. 214-219.

Trích bài báo (báo in) – không có tên tác giả

Thanh Niên. 2009. Chưa thống nhất diện Việt kiều được sở hữu nhiều nhà, 27.2, tr.3.

Trích dẫn một bài viết trên mạng – có tên tác giả

Nguyễn, Trần Bạt. 2009. Cải cách giáo dục Việt Nam, xem 12.3.2009

[Tên tác giả bài viết, ngày xem (accessed), địa chỉ trang web.]

Bài báo từ một tạp chí điện tử - có tên tác giả

Morris, A 2004. ‘Is this racism? Representations of South Africa in the Sydney Morning Herald since the inauguration of Thabo Mbeki as president’, Australian Humanities Review, Issue 33, August – October 2004, xem 29.5.2007, .Trích từ website – nếu không có tên tác giả

Land for sale on moon 2007, xem 9.6.2007, .

Tên tạp chí quốc tế được viết tắt theo quy định chung (Tham khảo Danh mục viết tắt các Tạp chí Quốc tế trên mạng Pubmed tại Website

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/noprov/loftext_full_noprov.html) và bỏ dấu chấm sau chữ viết tắt. Tên tạp chí trong nước, tên sách và các tài liệu khác được viết đầy đủ.
SUMMARY

Khoảng 250 - 350 từ, cung cấp đầy đủ lượng thông tin cần thiết nhất, bản dịch phải thể hiện đúng nội dung phần tóm tắt bằng tiếng Việt.Keywords: Phải có từ 5 - 7 từ tiếng Anh sắp xếp theo thứ tự alphabet (A  Z).

Hình và bảng (sử dụng font Arial, size 10 pt, 1 line)

Hình (bao gồm: Hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ...) và bảng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, có tính khoa học và thẩm mỹ cao khi in ấn. Hình ảnh màu để ở độ phân giải tối thiểu 600 dpi, hình ảnh đen trắng tối thiểu 1200 dpi.

Phía dưới hình và phía trên bảng phải có chú thích (Legend): Hình/Bảng + số thứ tự: Tên đầu đề ngắn gọn nhưng đảm bảo thông tin; Chú thích phải diễn giải rõ ràng các ký hiệu, dấu hiệu.

Trường hợp hình và bảng có quá ít thông tin thì không lập thành hình và bảng mà chuyển các số liệu đó thành lời văn và bình luận trong bài báo.

Không đưa những hình ảnh chất lượng kém, ít thông tin, phản cảm vào bài báo.
4. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường và các ký hiệu viết tắt

Các thuật ngữ khoa học chưa được Việt hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh. Ví dụ: acid, amino acid, allele, chlorine, DNA, RNA, cặp base, glucose, latose, lipid, locus, nitrate, nitrogen, nucleotide, oxygen, peptide, phosphorus, phosphate, prime, virus,

Các thuật ngữ khoa học từ các ngôn ngữ không thuộc hệ La-tinh thì phải có phiên âm La- tinh và chú thích bằng tiếng Anh.

Nếu dùng nhiều từ viết tắt thì phải có danh mục các từ viết tắt sau phần Từ khóa.

Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, các ký hiệu đơn vị đo lường thông dụng được viết tắt, không cần chú thích, theo đúng quy định chung của nhà nước và quốc tế.

Thời gian (giây - s, phút - min, giờ - h); Trọng lượng (ng, µg, mg,2 µg,3 g, kg); Chiều dài/Độ dài (nm, µm, mm, cm, m, km); Dung tích/ Thể tích (ml, l, m , m ); Khối lượng phân tử (Da, kDa). Độ dài nucleotide (bp, kb). Mole (M); Nhiệt độ C (°C); Nhiệt độ Kelvin (K); Calorie (cal); Kilocalorie (kcal); Gauss (G); Ampere (A); Volt (V); vòng/phút (rpm).BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

_____ TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016Mẫu 1 (Dành cho tác giả)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

LẦN THỨ NĂM HỌC 2016 - 2017


____
1. Tên công trình:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 Đánh dấu chọn nếu công trình nghiên cứu từ những vấn đề gợi ý, đặt hàng của doanh nghiệp, cơ quan hoặc các tổ chức, cá nhân. (gửi kèm đơn, công văn hoặc hợp đồng đặt hàng)2. Lĩnh vực nghiên cứu: …………………………………………………………

Chuyên ngành: ……………………………………………………………………
3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ) :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


4. Tên giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


5. Tác giả, nhóm tác giả (không quá 5 người):Ảnh 3 x4

(đóng dấu

giáp lai)

Tác giả 1:

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:

- Khoa:


- Trường :

- Tỉnh/ Thành phố:


Ảnh 3 x4

(đóng dấu

giáp lai)


Tác giả 2:

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:


- Khoa:

- Trường :

- Tỉnh/ Thành phố:
Tác giả 3:
Ảnh 3 x4

(đóng dấu

giáp lai)

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:


- Khoa:

- Trường:

- Tỉnh/ Thành phố:
Tác giả 4:
Ảnh 3 x4

(đóng dấu

giáp lai)

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:


- Khoa:

- Trường :

- Tỉnh/ Thành phố:
Tác giả 5:
Ảnh 3 x4

(đóng dấu

giáp lai)

- Họ tên :

- Nam/Nữ :

- Năm sinh :

- Địa chỉ:

- Điện thoại :

- Email:


- Khoa:

- Trường:

- Tỉnh/ Thành phố:

6. Cam kết của tác giả, nhóm tác giả: Tôi xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu khoa học của tôi (hoặc nhóm chúng tôi). Các số liệu, kết quả nêu trong đề tài là trung thực và có nguồn gốc. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Giải thưởng và pháp luật về các kết quả nghiên cứu của đề tài này.
Tác giả (hoặc trưởng nhóm)

Ký tên
Mẫu trang bìa:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

----------------------ĐỀ TÀI DỰ THI

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 - 2017

TÊN ĐỀ TÀI:

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

CHUYÊN NGÀNH:


Mã số công trình: …………………………….(Phần này do BTC Giải thưởng ghi)

Ghi chú:(Không ghi tên sinh viên thực hiện, giáo viên hướng dẫn ở trang bìa và trong toàn bộ các trang của đề tài nghiên cứu. Đề nghị sinh viên ghi rõ công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực, nhóm ngành nào theo thể lệ của Ban tổ chức.)


Каталог: public -> img -> files -> TB%202016
files -> Tấm gương nhà giáo Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
files -> NgưỜi thầy của mùa hạ
files -> Những ngưỜi thầy của tôI
TB%202016 -> I những chặng đƯỜng của hội ccb việt nam thành lập Hội ccb việt Nam
TB%202016 -> TrưỜng đẠi học giao thông vận tải tp hồ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TB%202016 -> TrưỜng đẠi học giao thông vận tải tp. HỒ chí minh
TB%202016 -> Tù ®¸nh gi¸ trong gi¸o dôc ®¹i häc
TB%202016 -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếU ĐĂng ký tham dự cuộc thi
TB%202016 -> Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 02 năm 2016 ĐIỀu lệ Hội thi “Tự hào Sử Việt” lần 3, năm 2016

tải về 56.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương