TrưỜng đẠi học cần thơ  luận văn tốt nghiệP


PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC TRƯƠNG NỞ HẠT XỐPtải về 0.51 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/42
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích0.51 Mb.
#184216
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
FILE 20220526 152223 LVTN-1
PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC TRƯƠNG NỞ HẠT XỐP 
EPS ................................................................................................................................ 55 
PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ TỶ LỆ CHẤT ĐÓNG RẮN VÀ THỜI GIAN ĐÓNG 
RẮN NHỰA UPE ........................................................................................................ 57 


 
Luận văn tốt nghiệp 
 
GVHD: TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh 
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Nguyên
 
Trang vi 
MỤC LỤC BẢNG 
Bảng 2- 1. TCVN 6260:2009 (PCB 40) ........................................................................ 16
Bảng 2- 2. TCVN 6260:2009 (PCB 50) ........................................................................ 17
Bảng 2- 3. Đặc tính cơ bản của nhựa UPE .................................................................... 19 
Bảng 2- 4. Thành phần hóa học trong gỗ bạch đàn ....................................................... 21
Bảng 3- 1. Tỷ lệ phối trộn thành phần bê tông nhẹ EPS. .............................................. 25
Bảng 4- 1. Kết quả đo cơ tính mẫu tỷ lệ thành phần hỗn hợp tấm bê tông nhẹ EPS. ... 40 
Bảng 4- 2. Kết quả đo cơ tính độ bền va đập tấm lõi giữa bê tông xốp EPS. ............... 45 
Bảng 4- 3. Kết quả đo cơ tính độ bền va đập tấm panel composite vân gỗ. ................. 47 
Bảng 4- 4. So sánh sản phẩm tấm panel vân gỗ và tấm conwood................................. 48 


 
Luận văn tốt nghiệp 
 
GVHD: TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh 
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Nguyên
 
Trang vii 
MỤC LỤC HÌNH
Hình 2- 1. Cấu tạo vật liệu composite ............................................................................. 5
 
Hình 2- 2. Pha trung gian ................................................................................................ 6
 
Hình 2- 3. Sơ đồ phân loại vật liệu composite ................................................................ 6
 
Hình 2- 4. Một số loại bê tông nhẹ hiện nay ................................................................... 7
Hình 2- 5. Bê tông cốt liệu EPS .................................................................................... 11
 
Hình 2- 6. Bê tông bị phân tầng .................................................................................... 11
 
Hình 2- 7. Sơ đồ điều chế Polystyrene từ phản ứng trùng hợp Styrene…. ................... 12
Hình 2- 8. Hạt xốp polystyrene với nhiều kích cỡ khác nhau ....................................... 12
 
Hình 2- 9. Nguyên lý tạo hạt EPS và cấu trúc hạt dưới kính hiển vi ............................ 13
 
Hình 2- 10. Xi măng thành phẩm .................................................................................. 15
 
Hình 2- 11. Công thức cấu tạo MEKP .......................................................................... 20
 
Hình 2- 12. Cây bạch đàn trong tự nhiên ...................................................................... 21
 
Hình 3- 1. Hạt xốp EPS (Đường kính 3 ± 0,1 mm) ....................................................... 22
 
Hình 3- 2. Xi măng đa dụng INSEE Power-S ............................................................... 22
 
Hình 3- 3. Nhựa UPE .................................................................................................... 23
 
Hình 3- 4. Phơi bào bạch đàn chưa qua xử lý sơ bộ ...................................................... 23
 
Hình 3- 5. Thiết bị ép nóng Panstone P-100-PCD ........................................................ 24 
Hình 3- 6. Thiết bị đo độ bền va đập ............................................................................. 25
 
Hình 3- 7. Quy trình kích nở hạt EPS............................................................................ 27
 
Hình 3- 8. Hạt EPS nguyên sinh. ................................................................................... 27 
Hình 3- 9. Thiết bị dùng để kích nở: (a) Bình đun sôi siêu tốc và (b) Nhiệt kế. ........... 28 
Hình 3- 10. Quá trình kích nở hạt EPS lần 1. ................................................................ 28 
Hình 3- 11. Quá trình kích nở hạt EPS lần 2. ................................................................ 29 
Hình 3- 12. a) Sàn lọc hạt và b) Hạt đã được phân loại. ............................................... 29 
Hình 3- 13. Quy trình gia công tấm lõi xốp EPS .......................................................... 30 
Hình 3- 14. Quy trình tiền xử lý phơi bào ..................................................................... 30 


 
Luận văn tốt nghiệp 
 
GVHD: TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh 
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Nguyên
 
Trang viii 
Hình 3- 15. Quy trình gia công tấm mat phơi bào. ........................................................ 31 
Hình 3- 16. Sơ đồ gia công tổng quát hoàn thiện tấm panel bê tông xốp EPS vân gỗ.. 31 
Hình 3- 17. Quy trình chuẩn bị nhựa UPE. ................................................................... 32 
Hình 3- 18. Gia công hoàn thiện hai mặt tấm panel bê tông xốp vân gỗ. ..................... 33 
Hình 3- 19. Thử độ bền va đập theo tiêu chuẩn ASTM D256. ..................................... 33 
Hình 4- 1. Biểu đồ khảo sát kích thước và thời gian trương nở hạt xốp EPS. .............. 35 
Hình 4- 2. (a) Kích thước tối đa hạt xốp ở quy mô thủ công; (b) Kích thước hạt xốp ở 
quy mô công nghiệp và (c) Quy trình sản xuất xốp EPS công nghiệp .......................... 37 
Hình 4- 3. Hạt xốp EPS sau khi sàn lọc với các đường kính 2 ± 0,1 mm; 3 ± 0,1 mm; 4 
± 0,1 mm ........................................................................................................................ 38 
Hình 4- 4. Hình thái vật liệu bê tông nhẹ gia cường bằng EPS (a) Mẫu tỷ lệ BT 3-2; (b) 
Mẫu tỷ lệ BT 3-3; (c) Mẫu tỷ lệ BT 3-4 ........................................................................ 39 
Hình 4- 5. Độ bền va đập của mẫu bê tông nhẹ EPS với hàm lượng khác nhau. ......... 41 
Hình 4- 6. (a) Nhiệt độ 100 
o
C; (b) Nhiệt độ 110 
o
C; (c) Nhiệt độ 120 
o
C; (d) Nhiệt độ 
130 
o
C . ......................................................................................................................... 42 
Hình 4- 7. Biểu đồ biểu thị thời gian đóng rắn nhựa UPE và nhiệt độ sinh ra quá trình 
đóng rắn. ........................................................................................................................ 43 
Hình 4- 8. (a) Mẫu lõi bê tông nằm ngang; (b) Mẫu lõi bê tông thẳng đứng. ............... 45 
Hình 4- 9. Biểu đồ cơ tính tấm lõi giữa nằm ngang và thẳng đứng. ............................. 45 
Hình 4- 10. (a) Tấm panel nằm ngang; (b) Tấm panel thẳng đứng. .............................. 46 
Hình 4- 11. Biểu đồ đo cơ tính tấm panel bê tông xốp composite vân gỗ .................... 47 
Hình 4- 12. So sánh sản phẩm; (a) Sản phẩm tấm panel vân gỗ; (b) Tấm conwood ốp 
tường INSEE ................................................................................................................. 48 


 
Luận văn tốt nghiệp 
 
GVHD: TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh 
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Nguyên
 
Trang ix 

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương