TrưỜng đẠi học cần thơ  luận văn tốt nghiệP


PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ KHẢO SÁT KÍCH THƯỚCtải về 0.51 Mb.
Chế độ xem pdf
trang42/42
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích0.51 Mb.
#184216
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
FILE 20220526 152223 LVTN-1
PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC 
TRƯƠNG NỞ HẠT XỐP EPS 
1. Kết quả kích nở hạt xốp EPS lần 1 
Số gam ban đầu hạt nguyên sinh là 2 g cho mỗi thời gian kích 
Kích thước hạt EPS nguyên sinh ban đầu 1,2 ± 0,01mm 
Thời gian 
Kích thước sau khi kích nở lần 1 
(mm) 
Số gam sau khi kích nở lần 1
5 giây 
1,31 

10 giây 
1,46 

15 giây 
1,65 
1,98 
20 giây 
1,88 

25 giây 
2,15 
1,97 
30 giây 
2,46 
1,99 
35 giây 
2,75 

40 giây 
2,86 
1,98 
45 giây 
2,98 
2,01 
50 giây 
3,08 

55 giây 
3,12 

60 giây 
3,15 

65 giây 
3,2 
2,01 
70 giây 
3,22 
2,02 
75 giây 
3,22 
2,02 


 
Luận văn tốt nghiệp
 
GVHD: TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh 
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Nguyên
 
Trang 56 
2. Kết quả kích nở hạt xốp EPS lần 2 
Thời 
gian 
Kích thước kích 
nở ở lần 1 
Kích thước sau 
khi kích nở lần 

Số gam ban 
đầu ở lần 1 
Số gam sau 
khi kích nở ở 
lần 2 
5 giây 
1,31 
1,56 

1,99 
10 giây 
1,46 
2,02 

1,98 
15 giây 
1,65 
2,49 
1,98 
1,98 
20 giây 
1,88 
2,92 

1,98 
25 giây 
2,15 
3,25 
1,97 
1,99 
30 giây 
2,46 
3,55 
1,99 
1,98 
35 giây 
2,75 
3,86 

1,98 
40 giây 
2,86 
4,12 
1,98 
1,97 
45 giây 
2,98 
4,3 
2,01 

50 giây 
3,08 
4,49 


55 giây 
3,12 
4,56 


60 giây 
3,15 
4,56 


65 giây 
3,2 
4,56 
2,01 

70 giây 
3,22 
4,56 
2,02 

75 giây 
3,22 
4,56 
2,02 

 
 


 
Luận văn tốt nghiệp
 
GVHD: TS. Cao Lưu Ngọc Hạnh 
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thái Nguyên
 
Trang 57 
PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ TỶ LỆ CHẤT ĐÓNG RẮN VÀ 
THỜI GIAN ĐÓNG RẮN NHỰA UPE 
1. Kết quả khảo sát tỷ lệ và nhiệt độ thời gian đóng rắn nhựa UPE 
Thời Gian 
Tỷ lệ MEKP 
0,75% 
1% 
1,5% 
2% 
2,5% 
0 Phút 
32 
31 
32 
33 
34 
10 Phút 
34 
33 
34 
37 
40 
15 Phút 
34 
34 
40 
43 
55 
20 Phút 
35 
35 
50 
50 
125 
25 Phút 
35 
36 
65 
90 
140 
30 Phút 
36 
37 
96 
125 
138 
35 Phút 
36 
38 
120 
138 
126 
40 Phút 
37 
44 
130 
125 
110 
45 Phút 
37 
48 
123 
107 
100 
50 Phút 
38 
56 
115 
98 
93 
55 Phút 
39 
61 
100 
86 
86 
60 Phút 
41 
65 
94 
82 
78 

tải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương