TrưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI


Bài dịch 4: Dự án khu nhà ở Viễn Đông (file ảnh)tải về 1.13 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích1.13 Mb.
#3772
1   2   3   4   5   6

2.2.Bài dịch 4: Dự án khu nhà ở Viễn Đông (file ảnh)

A. VĂN BẢN GỐC:

B.VĂN BẢN DỊCHBài dịch: Vien Dong villas project

People’s Committee ofBinh Duong

Province


No. 1436/UBND-KTN

Relating with agreement to policy of construction investment Vien Dong villasSocialist republic of Viet Nam

Independence- freedom-happiness

Thu Dau Mot, April 05th ,2010
To:


 • Construction department

 • Natural Resources and Environment department

 • People’s Committee of Ben Cat district

 • Investment and Tourism Vien Dong Joint-stock company.

Consider the proposal of Construction Department in report No.464/TTr-SXD on April 05th, 2010 relating with requesting to policy of construction investment Vien Dong villas; chairman of the People’s Committee said that: 1. Agreement that Investment and Travel Vien Dong Joint-stock company has been construction investment villa with detail contents as follow:

 • Project name: Vien Dong villas

 • Scope of the project: 60 hectare

 • Position: hamlet 4, Tan Dinh village, Ben Cat district, Binh Duong province

 • Limitation of land:

+ The East near: national highway 13 and existing residential area

+ The West near: existing residential area

+ The South near: Ba Lap cannal (220kV power line)

+The North near: rural roads and existing residential area

(There is the diagram accompanying land use)


 1. Investment and Travel Vien Dong Joint-stock company who is investor of project, has duty to carry out contents as follow

 • Established tasks and detailed planning ratio 1/2000 to ensure technical infrastructure of surrounding area; established tasks and detailed planning ratio 1/500 to submit for

 • Developing next steps in accordance with regulation about in order current construction investment.

 • Contact with function office to establish procedures for land, construct with current regulation.

 1. Expiration for caring out establish land procedure, construct is 1 year from applying agreement. If it is over time, Investment and Tourism Vien Dong Joint-stock company has not completed all procedures for land, construction. The agreement will not be effective law.Receive

CT and PCT

Save as above

LĐV,Km,Th

Save:VT,


President

Vice president

(signed and sealed )
Pham Hoang Ha
  1. Bài dịch 5: bài dịch luận văn thạc sỹ

A.VĂN BẢN GỐC:

CHƯƠNG 2


THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

2.1 Khái quát về Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Quá trình hình thành phát triển

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (tên viết tắt là PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, thành lập ngày 01/8/1998 theo Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động KDBH của Bộ Tài chính và Giấy phép số 3633/GP-UB ngày 01/8/1998 của UBND TP. Hà Nội. PTI là doanh nghiệp Cổ phần có vốn Nhà nước chi phối (tỷ lệ 62,2%), trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) là cổ đông chi phi phối, chiếm 33% Vốn điều lệ. PTI hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ. Trụ sở chính của PTI tại tầng 8, số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Theo cơ cấu tổ chức hiện nay của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, PTI là một đơn vị liên kết.

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy phép thành lập và hoạt động hiện hành do Bộ Tài chính cấp, PTI kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau:

(1) Kinh doanh bảo hiểm gốc

(2) Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

(3) Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

(4) Giám định tổn thất.

(5) Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.

(6) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm cung cấp

Hiện PTI đang cung cấp trên thị trường trên 100 sản phẩm, trong đó các sản

phẩm có thế mạnh là bảo hiểm thiết bị điện tử, vệ tinh, xây dựng - lắp đặt, hỏa hoạn, con người, xe cơ giới… Hiện PTI đang giữ vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm Thiết bị điện tử. Nhãn hiệu chủ lực: Phúc vạn dặm, Phúc lưu hành, Phúc An sinh, Phúc học đường. Sản phẩm trọng yếu cả trước mắt và lâu dài của PTI là bảo hiểm Xe cơ giới, Thiết bị điện tử, bảo hiểm học sinh. Các sản phẩm của PTI đều theo chuẩn mực chung của thị trường và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống kênh bán hàng

PTI bán hàng qua 03 kênh: trực tiếp, đại lý và môi giới.

Bán hàng trực tiếp: Thông qua việc khai thác trực tiếp của CBNV trong hệ thống 29 Công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty.

Hệ thống đại lý: Tổng số đại lý đến 32/12/2012: 1.087 đại lý với 12.612 đại lý viên, trong đó Đại lý cá nhân: 1.038; Đại lý tổ chức: 49 (trong đó đại lý qua VNPost bao gồm 11.351 đại lý viên, 48 đại lý tổ chức còn lại có 260 đại lý viên). Với 18.000 điểm bán hàng trên hệ thống VietnamPost, PTI trở thành DNBH có mạng lưới bán lẻ lớn nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Hệ thống các doanh nghiệp môi giới/ngân hàng liên kết: Aon, Grass Savoya, Việt Quốc …; Ngân hàng liên Việt, Ngân hàng Hàng hải...

Nguồn lực tài chính của PTI

Đến 31/12/2012 Vốn Điều lệ 504 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu 665 tỷ đồng, Tổng tài sản 1.612 tỷ đồng trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ 765 tỷ đồng (chiếm 47,5% Tổng tài sản).

Quá trình phát triển

Sau 15 năm tham gia thị trường bảo hiểm Việt Nam, PTI liên tục đứng ở vị trí thứ 5 về thị phần trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, tốc độ tăng trưởng doanh thu khá cao, ổn định và kinh doanh hiệu quả. Doanh thu bình quân hàng năm tăng trưởng trung bình 28% (gấp từ 1,5 đến 2 lần tốc độ tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ). Với kết quả kinh doanh doanh liên tục tăng cao giai đoạn 3 năm gần đây (45%/năm), PTI đã rút dần khoảng cách với đơn vị thứ Tư và đang vươn tới mục tiêu đứng thứ Ba về thị phần trên thị trường bảo hiểm trong vòng 3 năm tới.

2.1.2 Mô hình tổ chức của PTI

Mô hình tổ chức

Hiện tại, PTI có 13 Ban tại Trụ sở chính; 29 Công ty thành viên kinh doanh đặt tại các tỉnh, thành phố là các trung tâm kinh tế trọng điểm, cùng với mạng lưới đại lý bảo hiểm tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Văn phòng Tổng Công ty thực hiện chức năng quản lý vĩ mô, quản lý, hỗ trợ về nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc trong kinh doanh, nhận và nhượng tái bảo hiểm, giải quyết các vụ việc bồi thường trên phân cấp của các đơn vị. Các Công ty thành viên của PTI thực hiện chức năng kinh doanh.

Một số đặc điểm trong tổ chức của PTI

- Cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty là Đại hội cổ đông, họp 01 năm 01 lần, Đại hội cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị để quản trị Tổng công ty và bầu ra Ban kiểm soát, để kiểm soát mọi HĐKD, quản trị, điều hành Tổng công ty.

- HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Tổng công ty, nhiệm kỳ 04 năm bầu lại, có quyền nhân danh Tổng công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng công ty phù hợp với Luật pháp và Điều lệ Tổng công ty; Ban kiểm soát hoạt động độc lập, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành của Tổng công ty; Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật, quản lý điều hành cao nhất của Tổng công ty.

Mô hình tổ chức hạch toán và quản lý tài chính: PTI là một pháp nhân có

con dấu, tài sản, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, thực hiện hạch toán tập trung vốn, quỹ, doanh thu, chi phí và lợi nhuận tại Tổng công ty. PTI có các đơn vị cấp dưới (công ty thảnh viên) hạch toán phụ thuộc được Tổng Công ty giao tài sản, tiền vốn để thực hiện HĐKD.

Năm 2010 đánh dấu bước chuyển mình căn bản của PTI về tổ chức bộ máy:

+ Mô hình tổ chức được chuyển đổi từ “Công ty” thành “Tổng công ty”, các đơn vị trực thuộc từ “Chi nhánh” thành “Công ty thành viên”. Sự chuyển đổi này khẳng định sức lớn mạnh của doanh nghiệp, hòa vào xu thế chung của thị trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của Tổng công ty. Việc chuyển đổi nói trên cũng tạo điều kiện nâng tầm đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

+ Thành lập thêm 03 Công ty thành viên trực thuộc, gồm PTI Khu vực Nam Sông Hồng, PTI Bến Thành, PTI Hà Nội, nâng tổng số công ty bảo hiểm trực thuộc lên 25 Công ty.

+ Thành lập Công ty Bảo hiểm Lane Xang tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cơ sở góp vốn cùng Ngân hàng Phát triển Lào, khẳng định xu thế hội nhập quốc tế, bước đầu đưa thương hiệu PTI vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, đến với bạn bè trong khu vực.

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của PTI giai đoạn 2010 - 2012

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu giai đoạn 2010 - 2012

Đơn vị tính: Tỷ đồngChỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Số tiền

% NT

Số tiền

% NT

Số tiền

% NT

1. Tổng Doanh thu

864.6

152.0%

1,226.6

141.9%

1,827.5

149%

- Doanh thu BHG

679.3

151.3%

1,069.1

157.4%

1,639.5

153.3%

- Doanh thu Tái bảo hiểm

49.3

129.7%

67.4

136.7%

84.9

125.9%

- Doanh thu Đầu tư

135.9

166.3%

90.0

66.2%

103.1

114.6%

Bồi thường BHG

217,6
505,5
550,5
3. Lợi nhuận trước thuế

99.0

173.8%

88.6

89.5%

86.9

98.0%

4. Nộp ngân sách

55.5

113.4%

77.2

139.2%

87.5

113.3%

5. Tỷ lệ cổ tức

15%
13%
11%
(Nguồn: Báo cáo Tài chính PTI đã kiểm toán từ năm 2008-2012)

Ghi chú: Ký hiệu % NT: Tỷ lệ % năm so với năm trước liền kề

Kết quả Doanh thu, thị phần

Bảo hiểm gốc (BHG) là hoạt động chủ đạo của PTI. Kể từ khi thành lập đến nay, doanh thu BHG của PTI tăng trưởng bình quân 30%/năm - gấp 1,5 lần tăng trưởng thị trường bảo hiểm. Riêng giai đoạn 2010-2012, doanh thu BHG tăng trưởng bình quân 45%/năm, gấp 2,5 lần tỷ lệ tăng trưởng thị trường bảo hiểm. Năm 2012, doanh thu BHG đạt 1.639,5 tỷ đồng gấp 2,4 lần năm 2009, gấp 5,7 lần

năm 2007.tải về 1.13 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương