TrưỜng đẠi học an giang


II. Văn bản Hán văn tiêu biểu thời Lêtải về 0.81 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích0.81 Mb.
#839
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

II. Văn bản Hán văn tiêu biểu thời Lê:

1. Dục Thúy sơn浴翠山 – Nguyễn Trãi 阮廌

a. Tiểu sử tác giả

Nguyễn Trãi 阮廌 (1380-1442), hiệu là Ức Trai 抑齋, quê ở Chi Ngại (Chí Linh, Hải Dương) sau dời về Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây). Cha là Nguyễn Phi Khanh, một học trò nghèo, học giỏi, đỗ thái học sinh (tiến sĩ). Mẹ là Trần Thị Thái, con Trần Nguyên Đán, một qúy tộc đời Trần. 

Lên sáu tuổi, mất mẹ, lên mười tuổi, ông ngoại qua đời, ông về ở Nhị Khê, nơi cha dạy học. Năm hai mươi tuổi, năm 1400, ông đỗ thái học sinh và hai cha con cùng ra làm quan với nhà Hồ. Năm 1407, giặc Minh cướp nước tạ Nguyễn Phi Khanh bị chúng đưa sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi và một người em đi theo chăm sóc. Nghe lời cha khuyên, ông trở về, nhưng bị quân Minh bắt giữ. Sau đó, ông tìm theo Lê Lợi. Suốt mười năm chiến đấu, ông đã góp công lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. 

Đầu năm 1428, quét sạch quân thù, ông hăm hở bắt tay vào xây dựng lại nước nhà thì bỗng dưng bị nghi oan và bắt giam. Sau đó ông được tha, nhưng không còn được tin cậy như trước. Ông buồn, xin về Côn Sơn. Đó là vào những năm 1438-1440. Năm 1440, Lê Thái Tông mời ông trở lại làm việc và giao cho nhiều công việc quan trọng. Ông đang hăng hái giúp vua thì xảy ra vụ nhà vua chết đột ngột ở Trại Vải (Lệ Chi Viên, Bắc Ninh). Vốn chứa thù từ lâu đối với Nguyễn Trãi, bọn gian tà ở triều đình vu cho ông âm mưu giết vua, khép vào tội phải giết cả ba họ năm 1442. 

Nỗi oan tày trời ấy, hơn hai mươi năm sau, 1464, Lê Thánh Tông mới giải toả, rồi cho sưu tầm lại thơ văn ông và tìm người con trai sống sót cho làm quan. 

Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng dân tộc và là một nhân vật toàn tài hiếm có của lịch sử Việt Nam trong thời đại phong kiến. Ở Nguyễn Trãi có một nhà chính trị, một nhà quân sự, một nhà ngoại giao, một nhà văn hoá, một nhà văn, một nhà thơ tầm cỡ kiệt xuất. 

Nhưng Nguyễn Trãi cũng là một người đã phải chịu những oan khiên thảm khốc, do xã hội cũ gây nên cũng tới mức hiếm có trong lịch sử.
b. Tác phẩm:

浴翠山

海口有仙山, 

年前屢往還。 

蓮花浮水上, 

仙景墜塵間。 

塔影針青玉, 

波光鏡翠鬟。 

有懷張少保, 

碑刻蘚花斑。

Phiên âm: Dục Thuý sơn

Hải khẩu hữu tiên san, 

Niên tiền lũ vãng hoàn. 

Liên hoa phù thủy thượng, 

Tiên cảnh trụy nhân gian. 

Tháp ảnh, trâm thanh ngọc, 

Ba quang kính thúy hoàn. 

Hữu hoài Trương Thiếu Bảo, 

Bi khắc tiển hoa ban.
Dịch nghĩa: Núi Dục Thúy

Gần cửa biển có núi tiên, 

Năm xưa thường đi về. 

Hoa sen nổi trên mặt nước, 

Ðúng là cảnh tiên nơi cõi trần. 

Bóng tháp như cài trâm ngọc xanh, 

Ánh sáng trên sóng soi mái tóc biết, 

Chạnh nhớ quan Trương Thiếu Bảo, Tấm bia đá nói về ông đã lốm đốm rêu phong


2. Bình Ngô đại cáo平吳大告Nguyễn Trãi阮廌

平吳大告

代天行化皇上若曰。 

蓋聞: 

仁義之舉,要在安民, 

弔伐之師莫先去暴。 

惟,我大越之國, 

實為文獻之邦。 

山川之封域既殊, 

南北之風俗亦異。 

自趙丁李陳之肇造我國, 

與漢唐宋元而各帝一方。 

雖強弱時有不同 

而豪傑世未常乏。 

故劉龔貪功以取敗, 

而趙好大以促亡。 

唆都既擒於鹹子關, 

烏馬又殪於白藤海。 

嵇諸往古, 

厥有明徵。 

頃因胡政之煩苛。 

至使人心之怨叛。 

狂明伺隙,因以毒我民; 

惡黨懷奸,竟以賣我國。 

焮蒼生於虐焰, 

陷赤子於禍坑。 

欺天罔民,詭計蓋千萬狀; 

連兵結釁稔惡殆二十年。 

敗義傷仁,乾坤幾乎欲息; 

重科厚歛,山澤靡有孑遺。 

開金場塞冒嵐瘴而斧山淘沙, 

採明珠則觸蛟龍而緪腰汆海。 

擾民設玄鹿之陷阱, 

殄物織翠禽之網羅。 

昆虫草木皆不得以遂其生, 

鰥寡顛連俱不獲以安其所。 

浚生靈之血以潤桀黠之吻牙; 

極土木之功以崇公私之廨宇。 

州里之征徭重困, 

閭閻之杼柚皆空。 

決東海之水不足以濯其污, 

罄南山之竹不足以書其惡。 

神民之所共憤, 

天地之所不容。 
予: 

奮跡藍山, 

棲身荒野。 

念世讎豈可共戴, 

誓逆賊難與俱生。 

痛心疾首者垂十餘年, 

嘗膽臥薪者蓋非一日。 

發憤忘食,每研覃韜略之書, 

即古驗今,細推究興亡之理。 

圖回之志, 

寤寐不忘。 

當義旗初起之時, 

正賊勢方張之日。 
奈以: 

人才秋葉, 

俊傑晨星。 

奔走先後者既乏其人, 

謀謨帷幄者又寡其助。 

特以救民之念,每鬱鬱而欲東; 

故於待賢之車,常汲汲已虛左。 
然其: 

得人之效茫若望洋, 
由己之誠甚於拯溺。 

憤兇徒之未滅, 

念國步之遭迍。 

靈山之食盡兼旬, 

瑰縣之眾無一旅。 

蓋天欲困我以降厥任, 

故與益勵志以濟于難。 

揭竿為旗,氓隸之徒四集 

投醪饗士,父子之兵一心。 

以弱制彊,或攻人之不備; 

以寡敵眾常設伏以出奇。 
卒能: 

以大義而勝兇殘, 

以至仁而易彊暴。 

蒲藤之霆驅電掣, 

茶麟之竹破灰飛。 

士氣以之益增, 

軍聲以之大振。 

陳智山壽聞風而;褫魄, 

李安方政假息以偷生。 

乘勝長驅,西京既為我有; 

選兵進取,東都盡復舊疆。 

寧橋之血成川,流腥萬里; 

窣洞之屍積野,遺臭千年。 

陳洽賊之腹心,既梟其首; 

李亮賊之奸蠹,又暴厥屍。 

王通理亂而焚者益焚, 

馬瑛救鬥而怒者益怒。 

彼智窮而力盡,束手待亡; 

我謀伐而心攻,不戰自屈。 

謂彼必易心而改慮, 

豈意復作孽以速辜。 

執一己之見以嫁禍於他人, 

貪一時之功以貽笑於天下。 

遂靈宣德之狡童,黷兵無厭; 

仍命晟昇之懦將,以油救焚。

 丁未九月柳昇遂引兵猶邱溫而進, 

本年十月木晟又分途自雲南而來。 

予前既選兵塞險以摧其鋒, 

予後再調兵截路以斷其食。 

本月十八日柳昇為我軍所攻,計墜於支稜之野; 

本月二十日柳昇又為我軍所敗,身死於馬鞍之山。 

二十五日保定伯梁銘陣陷而喪軀, 

二十八日尚書李慶計窮而刎首。 

我遂迎刃而解, 

彼自倒戈相攻。 

繼而四面添兵以包圍, 

期以十月中旬而殄滅。 

爰選貔貅之士, 

申命爪牙之臣。 

飲象而河水乾, 

磨刀而山石鈌。 

一鼓而鯨刳鱷斷, 

再鼓而鳥散麇驚。 

決潰蟻於崩堤, 

振剛風於稿葉。 

都督崔聚膝行而送款, 

尚書黃福面縛以就擒。 

僵屍塞諒江諒山之途, 

戰血赤昌江平灘之水。 

風雲為之變色, 

日月慘以無光。 

其雲南兵為我軍所扼於梨花,自恫疑虛喝而先以破腑; 

其沐晟眾聞柳昇為我軍所敗於芹站,遂躪藉奔潰而僅得脫身。 

冷溝之血杵漂,江水為之嗚咽; 

丹舍之屍山積,野草為之殷紅。 

兩路救兵既不旋踵而俱敗, 

各城窮寇亦將解甲以出降。 

賊首成擒,彼既掉餓虎乞憐之尾; 

神武不殺,予亦體上帝孝生之心。 

參將方政,內官馬騏,先給艦五百餘艘,既渡海而猶且魂飛魄散; 

總兵王通,參政馬瑛,又給馬數千餘匹,已還國而益自股慄心驚。 

彼既畏死貪生,而修好有誠; 

予以全軍為上,而欲民之得息。 

非惟謀計之極其深遠, 

蓋亦古今之所未見聞。 

社稷以之奠安, 

山川以之改觀。 

乾坤既否而復泰, 

日月既晦而復明。 

于以開萬世太平之基, 

于以雪天地無窮之恥。 

是由天地祖宗之靈有, 

以默相陰佑而致然也! 
於戲! 

一戎大定, 

迄成無兢之功; 

四海永清, 

誕布維新之誥。 
播告遐邇, 

咸使聞知。


Phiên âm: Bình Ngô đại cáo

Đại thiên hành hoá hoàng thượng nhược viết. 

Cái văn: 

Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân, 

Điếu phạt chi sư mạc tiên khử bạo. 

Duy, ngã Đại Việt chi quốc, 

Thực vi văn hiến chi bang. 

Sơn xuyên chi phong vực ký thù, 

Nam bắc chi phong tục diệc dị. 

Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc, 

Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương.

Tuy cường nhược thì hữu bất đồng, 

Nhi hào kiệt thế vị thường phạp. 

Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại, 

Nhi Triệu Tiết hiếu đại dĩ xúc vong. 

Toa Đô ký cầm ư Hàm Tử quan, 

Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải. 

Kê chư vãng cổ, 

Quyết hữu minh trưng. 

Khoảnh nhân Hồ chính chi phiền hà. 

Chí sử nhân tâm chi oán bạn. 

Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân; 

Ác đảng hoài gian, cánh dĩ mại ngã quốc. 

Hân thương sinh ư ngược diệm, 

Hãm xích tử ư hoạ khanh. 

Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng; 

Liên binh kết hấn nẫm ác đãi nhị thập niên. 

Bại nghĩa thương nhân, càn khôn kỷ hồ dục tức; 

Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mi hữu kiết di. 

Khai kim trường tái mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa, 

Thái minh châu tắc xúc giao long nhi căng yêu thộn hải.

Nhiễu dân thiết huyền lộc chi hãm tịnh, 

Điễn vật chức thuý cầm chi võng la. 

Côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ toại kỳ sinh, 

Quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kỳ sở. 

Tuấn sinh linh chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha; 

Cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ. 

Châu lý chi chinh dao trọng khốn, 

Lư diêm chi trữ trục giai không. 

Quyết Đông Hải chi thuỷ bất túc dĩ trạc kỳ ô, 

Khánh Nam Sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác. 

Thần dân chi sở cộng phẫn, 

Thiên địa chi sở bất dung. 
Dư: 

Phấn tích Lam Sơn, 

Thê thân hoang dã. 

Niệm thế thù khởi khả cộng đới, 

Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh. 

Thống tâm tật thủ giả thuỳ thập dư niên, 

Thường đảm ngoạ tân giả cái phi nhất nhật. 

Phát phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm thao lược chi thư, 

Tức cổ nghiệm kim, tế suy cứu hưng vong chi lý. 

Đồ hồi chi chí, 

Ngộ mị bất vong. 

Đương nghĩa kỳ sơ khởi chi thì, 

Chính tặc thế phương trương chi nhật. 
Nại dĩ: 

Nhân tài thu diệp, 

Tuấn kiệt thần tinh. 

Bôn tẩu tiên hậu giả ký phạp kỳ nhân, 

Mưu mô duy ác giả hựu quả kỳ trợ. 

Đặc dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục đông; 

Cố ư đãi hiền chi xa, thường cấp cấp dĩ hư tả. 
Nhiên kỳ: 

Đắc nhân chi hiệu mang nhược vọng dương, 

Do kỷ chi thành thậm ư chửng nịch. 

Phẫn hung đồ chi vị diệt, 

Niệm quốc bộ chi tao truân. 

Linh Sơn chi thực tận kiêm tuần, 

Khôi Huyện chi chúng vô nhất lữ. 

Cái thiên dục khốn ngã dĩ giáng quyết nhiệm, 

Cố dữ ích lệ chí dĩ tế vu nan. 

Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập; 

Đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm. 

Dĩ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị; 

Dĩ quả địch chúng thường thiết phục dĩ xuất kỳ. 


Tốt năng: 

Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn, 

Dĩ chí nhân nhi dị cường bạo. 

Bồ Đằng chi đình khu điện xế, 

Trà Lân chi trúc phá hôi phi. 

Sĩ khí dĩ chi ích tăng, 

Quân thanh dĩ chi đại chấn. 

Trần Trí, Sơn Thọ văn phong nhi sỉ phách, 

Lý An, Phương Chính giả tức dĩ thâu sinh. 

Thừa thắng trường khu, Tây Kinh ký vị ngã hữu; 

Tuyển binh tiến thủ, Đông Đô tận phục cựu cương. 

Ninh Kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lý; 

Tốt Động chi thi tích dã, di xú thiên niên. 

Trần Hiệp tặc chi phúc tâm, ký kiêu kỳ thủ; 

Lý Lượng tặc chi gian đố, hựu bạo quyết thi. 

Vương Thông lý loạn nhi phần giả ích phần, 

Mã Anh cứu đấu nhi nộ giả ích nộ. 

Bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong; 

Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất. 

Vị bỉ tất dị tâm nhi cải lự, 

Khởi ý phục tác nghiệt dĩ tốc cô. 

Chấp nhất kỷ chi kiến dĩ giá hoạ ư tha nhân, 

Tham nhất thì chi công dĩ di tiếu ư thiên hạ. 

Toại linh Tuyên Đức chi giảo đồng, độc binh vô yếm; 

Nhưng mệnh Thạnh Thăng chi noạ tướng, dĩ du cứu phần. 

Đinh vị cửu nguyệt Liễu Thăng toại dẫn binh do Khâu Ôn nhi tiến, 

Nản niên thập nguyệt Mộc Thạnh hựu phân đồ tự Vân Nam nhi lai. 

Dư tiền ký tuyển binh tái hiểm dĩ tồi kỳ phong, 

Dư hậu tái điều binh tiệt lộ dĩ đoạn kỳ thực. 

Bản nguyệt thập bát nhật Liễu Thăng vị ngã quân sở công, kế truỵ ư Chi Lăng chi dã; 

Bản nguyệt nhị thập nhật Liễu Thăng hựu vị ngã quân sở bại, thân tử ư Mã An chi sơn. 

Nhị thập ngũ nhật Bảo Định bá Lương Minh trận hãm nhi táng khu, 

Nhị thập bát nhật Thượng thư Lý Khánh kế cùng nhi vẫn thủ. 

Ngã toại nghênh nhận nhi giải, 

Bỉ tự đảo qua tương công. 

Kế nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi, 

Kỳ dĩ thập nguyệt trung tuần nhi điễn diệt. 

Viên tuyển tì hưu chi sĩ, 

Thân mệnh trảo nha chi thần. 

Ẩm tượng nhi hà thuỷ càn, 

Ma đao nhi sơn thạch khuyết. 

Nhất cổ nhi kình khô ngạc đoạn, 

Tái cổ nhi điểu tán quân kinh. 

Quyết hội nghĩ ư băng đê, 

Chấn cương phong ư cảo diệp. 

Đô đốc Thôi Tụ tất hành nhi tống khoản, 

Thượng thư Hoàng Phúc diện phọc dĩ tựu cầm. 

Cương thi tái Lượng Giang Lượng Sơn chi đồ, 

Chiến huyết xích Xương Giang Bình Than chi thuỷ. 

Phong vân vị chi biến sắc, 

Nhật nguyệt thảm dĩ vô quang. 

Kỳ Vân Nam binh vị ngã quân sở ách ư Lê Hoa, tự đỗng nghi hư hạt nhi tiên dĩ phá phủ; 

Kỳ Mộc Thạnh chúng văn Liễu Thăng vị ngã quân sở bại ư Cần Trạm, toại lận tạ bôn hội nhi cận đắc thoát thân.

Lãnh Câu chi huyết chử phiếu, giang thuỷ vị chi ô yết; 

Đan Xá chi thi sơn tích, dã thảo vị chi ân hồng. 

Lưỡng lộ cứu binh ký bất toàn chủng nhi câu bại, 

Các thành cùng khấu diệc tướng giải giáp dĩ xuất hàng. 

Tặc thủ thành cầm, bỉ ký trạo ngạ hổ khất liên chi vĩ; 

Thần võ bất sát, dư diệc thể thượng đế hiếu sinh chi tâm. 

Tham tướng Phương Chính, Nội quan Mã Kỳ, tiên cấp hạm ngũ bách dư sưu, ký độ hải nhi do thả

hồn phi phách tán; 

Tổng binh Vương Thông, Tham chính Mã Anh, hựu cấp mã sổ thiên dư thất, dĩ hoàn quốc nhi ích

tự cổ lật tâm kinh. 

Bỉ ký uý tử tham sinh, nhi tu hảo hữu thành; Dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân chi đắc tức. 

Phi duy mưu kế chi cực kỳ thâm viễn, 

Cái diệc cổ kim chi sở vị kiến văn. 

Xã tắc dĩ chi điện an, 

Sơn xuyên dĩ chi cải quan. 

Càn khôn ký bĩ nhi phục thái, 

Nhật nguyệt ký hối nhi phục minh. 

Vu dĩ khai vạn thế thái bình chi cơ, 

Vu dĩ tuyết thiên địa vô cùng chi sỉ. 

Thị do thiên địa tổ tông chi linh hữu, 

Dĩ mặc tương âm hữu nhi trí nhiên dã. 
Ô hô! 

Nhất nhung đại định, 

Hất thành vô cạnh chi công; 

Tứ hải vĩnh thanh, 

Đản bố duy tân chi cáo. 
Bá cáo hà nhĩ, 

Hàm sử văn tri.


Dịch nghĩa: Đại cáo bình Ngô (Người dịch: Ngô Tất Tố)

Thay trời hành hoá, hoàng thượng truyền rằng. 

Từng nghe: 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; 

Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 

Núi sông bờ cỏi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác; 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương; 

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, 

Song hào kiệt thời nào cũng có. 
Cho nên: 

Lưu Cung tham công nên thất bại; 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong; 

Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 

Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi. 


Vừa rồi: 

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà 

Để trong nước lòng dân oán hận 

Quân cuồng Minh thưà cơ gây hoạ 

Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh 

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ 

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế 

Gây thù kết oán trải mấy mươi năm 

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời. 

Nặng thuế khoá sạch không đầm núi. 

Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng. 

Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc. 

Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng. 

Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt. 

Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, 

Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng. 

Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán, 

Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa? 

Nặng nề những nổi phu phen 

Tan tác cả nghề canh cửi. 

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, 

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi ! 

Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được? 
Ta đây: 

Núi Lam sơn dấy nghĩa 

Chốn hoang dã nương mình 

Ngẫm thù lớn há đội trời chung 

Căm giặc nước thề không cùng sống 

Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời 

Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. 

Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, 

Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ. 

Những trằn trọc trong cơn mộng mị, 

Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi 

Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, 

Chính lúc quân thù đang mạnh. 
Lại ngặt vì: 

Tuấn kiệt như sao buổi sớm, 

Nhân tài như lá mùa thu, 

Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần, 

Nơi duy ác hiếm người bàn bạc, 

Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông, 

Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả. 
Thế mà: 

Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi. 

Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối. 

Phần vì giận quân thù ngang dọc, 

Phần vì lo vận nước khó khăn, 

Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, 

Lúc Khôi Huyện quân không một đội. 

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn 

Ta gắng trí khắc phục gian nan. 

Nhân dân bốn cỏi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới 

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào. 

Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh, 

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều. 

Trọn hay: 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cường bạo. 

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay. 

Sĩ khí đã hăng 

Quân thanh càng mạnh. 

Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía, 

Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân. 

Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại, 

Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về. 

Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm 

Tuỵ Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. 

Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu 

Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng. 

Vương Thông gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy 

Mã Anh cứu trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng. 

Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt, 

Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công. 

Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan. 

Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, 

Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian. 
Bởi thế: 

Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng 

Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy 

Đinh mùi tháng chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại 

Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang. 

Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong 

Sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực 

Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế 

Ngày hai mươi, trận Mã Yên Liễu Thăng cụt đầu 

Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong 

Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn. 

Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá 

Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau 

Lại thêm quân bốn mặt vây thành 

Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc 

Sĩ tốt kén người hùng hổ 

Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh 

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn 

Voi uống nước, nước sông phải cạn. 

Đánh một trận, sạch không kình ngạc 

Đánh hai trận tan tác chim muông. 

Cơn gió to trút sạch lá khô, 

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ. 

Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội, 

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng. 

Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường 

Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước 

Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi, 

Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ 

Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật! 

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân. 

Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc 

Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. 

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp, 

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng 

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng 

Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh 

Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc, 

Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run. 

Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng 

Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức. 

Chẳng những mưu kế kì diệu 

Cũng là chưa thấy xưa nay 

Xã tắc từ đây vững bền 

Giang sơn từ đây đổi mới 

Càn khôn bĩ rồi lại thái 

Nhật nguyệt hối rồi lại minh 

Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu 

uôn thuở nền thái bình vững chắc 

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ; 

Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng, 

nên công oanh liệt ngàn năm 

Bốn phương biển cả thanh bình, 

ban chiếu duy tân khắp chốn. 

Xa gần bá cáo, 

Ai nấy đều hay.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương