TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Tóm tắt nội dung môn học (Ghi theo số thứ tự trong khung chươngtải về 125.78 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích125.78 Kb.
#3798
1   2   3   4   55. Tóm tắt nội dung môn học (Ghi theo số thứ tự trong khung chương trình)

 1. 1112007, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Khái quát nội dung cơ bản lý luận chung nhất về sự phát triển của thế giới; quy luật kinh tế cơ bản trong CNTB và CNXH; quy luật hình thành, phát triển của CNXH.

 1. 1112005, Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển TTHCM, và những nội dung cơ bản TTHCM về dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc; CNXH, Đảng Cộng sản; đoàn kết; nhà nước; dân chủ; văn hóa.

 1. 1112006, Pháp luật đại cương 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nghiên cứu lý luận chung nhất về nhà nước và pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của một số ngành luật cơ bản.

 1. 1112008, Đường lối cách mạng Việt Nam 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.

 1. 1113420, Toán A1 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về số thực, số phức và biết tính toán với các số thực, số phức, giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm một biến số thực, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi chúng được biểu diễn dưới dạng tham số, cực, tích phân và ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích, tích phân suy rộng và lý thuyết chuỗi.

 1. 1113440 , Toán A2 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản định thức, ma trận, và biết vận dụng chúng để giải hệ phương trình tuyến tính. Các tính chất của ma trận và định thức, cách tính định thức cấp cao, các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát. Ngoài ra, sinh viên còn được tiếp cận với kiến thức vectơ n chiều, không gian Rn, ánh xạ tuyến tính. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, ứng dụng cho các đường conic và các mặt bậc hai quadric.

 1. 1113490, Vật lí A2 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Trình bày các khái niệm, định luật tổng quát về điện trường tĩnh, từ trường tĩnh, vật dẫn, dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ và trường điện – từ.

 1. 1111480, Anh văn 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung gồm có 4 đơn vị bài, kết hợp giữa Lý thuyết và bài tập. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về ngữ pháp, từ vựng sử dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng như một số từ vựng tiếng Anh thông dụng, các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết ở trình độ A2 đến B1 theo chuẩn Châu Âu, tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên để sinh viên đạt chuẩn đầu ra B1 theo yêu cầu của Nhà trường.

 1. 1120401, Giáo dục thể chất 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản trong lĩnh vực TDTT, phương pháp tập luyện TDTT cả về lý thuyết và thực hành và thực hiện được một số môn thể dục thể thao: Điền kinh, Thể dục, Chương trình tự chọn (sinh viên được học một trong các môn thể thao tự chọn sau: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá).

 1. 1120402, Giáo dục quốc phòng 1 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần cung cấp cho sinh viên vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng và một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

 1. 1120403, Giáo dục quốc phòng 2 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần cung cấp cho sinh viên vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng và một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

 1. 1107463, Quản trị doanh nghiệp 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những hoạt động quản trị bên trong doanh nghiệp và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Nâng cao khả năng giao tiếp, giúp sinh viên thích nghi với các tình huống thường xảy ra trong doanh nghiệp. Hoàn tất môn học này giúp sinh viên hiểu được các chức năng cơ bản và sự phối hợp giữa các bộ phận bên trong của doanh nghiệp.

 1. 1107465, Tổ chức quản lý sản xuất 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về quản trị có hiệu quả quá trình sản xuất trong doanh nghiệp và biết cách vận dụng những kiến thức này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp hiện nay.

 1. 1107467, Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần này trang bị cho sinh viên khối ngành công nghệ những kiến thức cơ bản về một số kỹ năng như kỹ năng giao tiếp bao gồm giap tiếp, diễn thuyết, báo cáo,...; kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng lãnh đạo.

 1. 1114484, Nhập môn công nghệ Kỹ Thuật Điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về công nghệ kỹ thuật điện, từ đó giúp người học có những hiểu biết chung và định hướng chuyên môn phù hợp. Có khả năng hiểu biết ngành nghề kỹ thuật mà mình đã chọn; từ đó, hình thành động cơ học tập đúng đắn, xây dựng được cho mình một mục tiêu và những mơ ước nghề nghiệp, có kế hoạch học tập và hành động thích hợp.

 1. 1114438, Mạch điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạch điện, áp dụng định luật Ohm và định luật Kirchhoff vào giải mạch điện. Hiểu được các phép biến đổi tương đương để biến đổi mạch điện từ phức tạp về đơn giản. Giải các bài toán xoay chiều 1 pha bằng vectơ và bằng số phức để tìn các đại lượng điện áp, dòng điện và công suất. Sử dụng các nguyên lý, định lý và những phương pháp giải mạch như: dòng nhánh, điện thế nút, dòng mắc lưới để tìm các đại lượng của mạch điện. Phân tích và giải mạch điện 3 pha đấu Y hay tam giác trong trường hợp tải cân bằng hay không cân bằng. Khảo sát những tính chất và thông số làm việc của các mạng hai cửa dạng Z, Y , H, G , A, B.

 1. 1114491, Điện tử cơ bản ngành điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Môn học này bao gồm phần linh kiện điện tử, khuếch đại thuật toán và mạch điện tử. Trong phần Linh kiện điện tử sẽ trình bày cho sinh viên biết nguyên lý hoạt động của một số linh kiện được ứng dụng để phân tích mạch điện tử gồm: Điện trở, Tụ điện, Cuộn cảm, Diod, BJT, UJT, FET, Bộ khuếch đại thuật toán (Op-amp) và các tầng khuếch đại công suất nhỏ, tầng khuếch đại công suất.

 1. 1114464, Thực tập cơ sở Kỹ Thuật Điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Kỹ năng sửa chữa điện và sử dụng dụng cụ điện, hàn và nối dây các loại, xác định cực tính và vận hành động cơ, khởi động động cơ điện

Kỹ năng lắp đặt, đấu dây,vận hành các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ một pha và ba pha, động cơ một chiều, các mạch điều khiển trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện....Kỹ năng đọc và phân tích mạch làm cơ sở cho việc vận hành, phát hiện, xác định sự cố và đưa ra những phương án xử lý, khắc phục và cải tiến mạch.

Kỹ năng tiếp cận, làm việc, khai thác, sử dụng hiệu quả những thiết bị điều khiển mới trong công nghiệp

 1. 1114408, Anh văn chuyên ngành ngành điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Anh văn số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu của môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những một số vốn từ liên quan đến chuyên ngành điện để phục vụ cho đọc và dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành bao gồm các nôi dung như sau: máy điện, khí cụ điện, truyền tải điện, tự động hóa và điều khiển tự động.

 1. 1114433, Kỹ thuật đo 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đo lường, nắm vững các cơ cấu đo chỉ thị kim và điện tử, nguyên lý hoạt động và sử dụng các dụng cụ đo điện để đo các đại lượng điện như: điện áp, dòng điện AC và DC, điện trở, điện dung, điện cảm và hỗ cảm, công suất, điện năng tiêu thụ, hệ số công suất, ... Ngoài ra, còn giúp sinh viên hiểu và sử dụng được dao động ký để đo dạng sóng tín hiệu và góc lệch pha giữa hai tín hiệu.

 1. 1114428, Khí cụ điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các lọai khí cụ điện: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, lựa chọn khí cụ điện trong hệ thống điện.

 1. 1114445, Máy điện 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Trang bị các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện cơ bản, có khả năng xây dựng mô hình toán học cho các loại máy điện này. Từ đó phân tích được các chế độ làm việc, giản đồ năng lượng, điều kiện làm việc, điều chỉnh tốc độ ….Các kiến thức lý thuyết được kiểm chứng qua phần thí nghiệm máy điện. Tính toán các thông số của các loại máy điện cơ bản. Hiểu rõ các chế độ làm việc của các loại máy điện cơ bản. Lắp mạch để đo các thông số cần thiết của các loại máy điện cơ bản

 1. 1114407, An toàn điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các khái niệm cơ bản về tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người, phân tích an tòan khi tiếp xúc, … Phân tích và tính tóan các sơ đồ nối đất bảo vệ an tòan cho người chống chạm điện trực tiếp, các hình thức bảo vệ chống chạm điện gián tiếp. Phân tích an tòan và các biện pháp bảo vệ khi làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng tần số cao, tĩnh điện. Phân tích hiện tượng sét và các biện pháp bảo vệ chống sét .

 1. 1114477, Kỹ thuật điều khiển tự động 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Môn học này trang bị cho người học các nội dụng về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, Grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển được và quan sát được, các phương pháp khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ thống ổn định và đạt được các tiếu chí đặt ra.

 1. 1103454, Vẽ Kỹ thuật 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần hình hoạ Vẽ kĩ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp chiếu, đặc biệt là phép chiếu vuông góc để biểu diễn vật thể; nguyên tắc biểu diễn không gian lên mặt phẳng, các phép biến đổi hình chiếu, sự hình thành giao tuyến của các khối hình học. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt Nam & ISO.

 1. 1114475, Vật liệu điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Khái niệm, phân lọai, tính chất, cấu tạo và ứng dụng của các lọai vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện, vật liệu từ

 1. 1118407, Kỹ thuật nhiệt cơ sở 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Những khái niệm cơ bản; Nhiệt lượng và công; Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ hai; Hơi nước; Không khí ẩm; Quá trình lưu động, tiết lưu của khí và hơi; Máy nén khí; Các chu trình chất khí; Chu trình thiết bị động lực hơi nước; Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt; Phương trình vi phân nhiệt động; Nhiệt động hóa học.

 1. 1103407, Cơ ứng dụng 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Môn học bao gồm: những kiến thức tối thiểu về quy luật cân bằng, từ đó giải được các bài toán cân bằng của vật rắn. Xác định trọng tâm của vật phẳng. Chuyển động cơ bản của vật thể trong không gian theo thời gian đối với một hệ quy chiếu đã chọn.

Các định lý cơ bản của động lực học, trên cơ sở đó giải được một số bài toán đơn giản về động lực học.

Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng để học tập các môn kỹ thuật cơ sở và các môn kỹ thuật chuyên ngành.

 1. 1114422, Đồ án chuyên ngành Kỹ Thuật Điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên hiểu biết về hệ thống tín hiệu, biết cách phân tích tín hiệu liên tục trong miền thời gian, biết cách phân tích hiệu gián đoạn trong miền thời gian , xử lý tín hiệu liên tục và gián đoạn một cách hiệu quả, biết được hệ thống CTLTI của tín hiệu liên tục theo chu kỳ và không theo chu kỳ, hệ thống DTLTI của tín hiệu không liên tục theo chu kỳ và không theo chu kỳ.

 1. 1114465, Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Là học phần tích hợp: Thực hành An tòan điện, thực hành Cung Cấp Điện, thực hành Vận hành máy điện. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về việc lắp đặt, vận hành hệ thống điện dân dụng và công nghiệp một cách an tòan, chính xác.

 1. 1114425, Hệ thống điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Phân tích chế độ làm việc bình thường của hệ thống. Nắm vững mô hình tính toán các phần tử trong hệ thống điện và tính toán các thông số trong mô hình các phần tử trong hệ thống. Phân bố trào lưu công suất để đánh giá trạng thái hệ thống điện. Nắm được các phương pháp điều chỉnh điện áp.

 1. 1114419, Điện tử công suất 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện tử số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức hiểu biết về các linh kiện điện tử công suất, các mạch chỉnh lưu không điều khiển và có điều khiển, các chế độ làm việc của bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi điện áp một chiều DC-DC, bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC-AC, bộ nghịch lưu và biến tần, các phương pháp điều khiển và ứng dụng của nó.

 1. 1114416, Cung cấp điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản về hệ thống cung cấp điện, các phương pháp xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, chọn số lượng và dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối. Chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, bù công suất mạng điện hạ áp nhà xưởng và tính toán chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

 1. 1114462, Kỹ thuật lập trình PLC 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng kết nối Vào/Ra cho một hệ thống điều khiển tự động dùng PLC, có kỹ năng lập trình và tư duy logic, nắm vững tập lệnh số học và tương tự, có khả năng lập trình điều khiển cho các hệ thống điều khiển tự động tuần tự và tương tự.

 1. 1114492, Thực hành điện - khí nén 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Môn học Điện - khí nén trang bị cho sinh viên những kiến thức về công nghệ khí nén. Nội dung của học phần này giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và ứng dụng của các phần tử khí nén và điện khí nén, phương pháp tính toán khảo sát và thiết lập một hệ thống khí nén và điện khí nén theo yêu cầu cụ thể. 1. 1114450, Nhà máy điện và trạm biến áp 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Hệ thống điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Lý thuyết về chế độ làm việc của thiết bị, sơ đồ nối điện chính, hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ để quản lý và vận hành nhà máy điện và trạm biến áp một cách đúng kỹ thuật và an toàn.

 1. 1114499, Tính toán và sửa chữa máy điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Máy điện số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán cơ bản , sửa chữa dây quấn máy điện quay và máy biến áp. Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng tính toán, sửa chữa dây quấn máy điện

 1. 1114458, Thiết kế cung cấp điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Phương pháp thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn Việt Nam và Chuẩn quốc tế IEC. Tích hợp thiết kế cung cấp điện bằng phần mềm chuyên dụng và vẽ các bản vẽ điện bằng phần mềm Autocad. Kỹ năng tính tóan phụ tải; chọn dây dẫn, cáp và CB, chọn máy biến áp, máy phát và tụ bù; tính tóan tổn thất, ngắn mạch. Kỹ năng sử dụng phần mềm Autocad và kỹ năng vẽ các bản vẽ chuyên dụng điện

 1. 1114467, Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và dân dụng 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các khái niệm cơ bản về tiết kiệm năng lượng nói chung và điện năng nói riêng. Kiểm tóan năng lượng. Điều khiển tiết kiệm điện năng trong dân dụng và công nghiệp thông qua các giáp pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng, phụ tải động lực, nhiệt, lạnh, máy nén khí, hơi.

 1. 1114432, Kỹ thuật chiếu sáng 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản của ngành kỹ thuật ánh sáng, màu sắc, các lọai nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng. Các kiến thức cơ bản, các phương pháp thiết kế, tính tóa hệ thống chiếu sáng trong công nghiệp, dân dụng và công cộng. Các mô hình chiếu sáng cụ thể và ứng dụng phần mềm thiết kế chíếu sáng.

 1. 1118419, Năng lượng tái tạo 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Hệ thống điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Môn học Năng lượng tái tạo nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Điện các dạng năng lượng tái tạo mà có thể được sử dụng để chuyển đổi thành năng lượng điện. Các dạng năng lượng tái tạo này có thể bao gồm: Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Năng lượng địa nhiệt, Năng lượng Biomass, Năng lượng thủy triều, Năng lượng sóng biển. Các kiến thức về pin quang điện, kết nối các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện và vi lưới điện.

 1. 1118426, Kỹ thuật lạnh cơ sở 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về các loại môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu bôi trơn; nguyên lý hoạt động và tính toán chu trình lạnh một cấp, hai cấp nén. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý hoạt động và tính chọn các thiết bị như: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu và các thiết bị phụ khác trong hệ thống lạnh.

 1. 1114466, Thực tập tốt nghiệp 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có được những kiến thức về thực tế sản xuất, hiểu biết các công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật trong nhà máy, xí nghiệp. Nghiên cứu và tìm hiểu được các quy trình công nghệ và các số liệu cụ thể để làm luận văn tốt nghiệp.

 1. 1114496, Chuyên đề tốt nghiệp 1 2tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Chuyên đề tốt nghiệp 1 là các đề tài nghiên cứu ứng dụng, để giải quyết một vấn đề cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học do sinh viên tự chọn hoặc theo gợi ý của giảng viên hướng dẫn. Chuyên đề tốt nghiệp1 giúp sinh viên hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức, những kỹ năng và vận dụng chúng một cách khoa học và sáng tạo nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo. 1. 1114497, Chuyên đề tốt nghiệp 2 2tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Chuyên đề tốt nghiệp 2 là các đề tài nghiên cứu ứng dụng, để giải quyết một vấn đề cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học do sinh viên tự chọn hoặc theo gợi ý của giảng viên hướng dẫn. Chuyên đề tốt nghiệp 2 giúp sinh viên hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức, những kỹ năng và vận dụng chúng một cách khoa học và sáng tạo nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo.

 1. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

6.1. Đối với các đơn vị đào tạo

Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.6.2. Đối với giảng viên

Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.6.3. Kiểm tra, đánh giá

Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.

Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.6.4. Đối với sinh viên

Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.


 1. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến của nước
 1. Tài Liệu Tham Khảo Xây Dựng Chương Trình

 1. Các văn bản pháp lý

Quy định số: 01/HD-ĐHCN ngày 14/02/2014 về việc xây dựng chương trình đào tạo 2014 của Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh

Quy định số 04/QĐ-ĐHCN ngày 29-4-2014 về việc xây dựng chương trình đào tạo 2014 của Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh 1. Các khung chương trình đào tạo

tải về 125.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương