TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.87 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích0.87 Mb.
#4808
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Nguyễn Quân

ThS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

11

2114433

Kỹ thuật đo
Measurement Technique

3(2,2,5)

Đinh Thị Thanh Thảo

ThS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Ngô Đình Nghĩa

DH

Điện tử Viễn thông

Khoa Điện

12

2101463

Ngôn ngữ lập trình C
C programming language

3(2,2,5)

Nguyễn Hữu Tình

ThS

CNTT

Khoa CNTT

Trần Văn Vinh

ThS

CNTT

Khoa CNTT

Hồ Đắc Quán

ThS

CNTT

Khoa CNTT

13

2114407

An toàn điện
Electrical Safety

2(2,0,4)

Trần Thị Giang Thanh

ThS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Trần Thanh Ngọc

TS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Phạm Trung Kiên

ThS

Điện

Khoa Điện

14

2114477

Kỹ thuật điều khiển tự động
Automatic Control Engineering

4(3,2,7)

Ngô Thanh Quyền

TS

Kỹ thuật và khoa học điều khiển

Khoa Điện

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Phan Minh Thân

ThS

Điện - Tự động hóa

Khoa Điện

II.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 4 TC trong các môn học sau)

4

 

 

 

 

1

2114475

Vật liệu điện
Electrical Materials

2(2,0,4)

Trần Thị Giang Thanh

ThS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Phạm Quốc Nghiệp

ThS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

2

2114471

Toán ứng dụng trong điều khiển
Applied mathematics for control

2(2,0,4)

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Phan Minh Thân

ThS

Điện - Tự động hóa

Khoa Điện

3

2114489

Lập trình LabVIEW
LabVIEW Programming

2(2,0,4)

Hà Chí Kiên

ThS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Ngô Thanh Quyền

TS

Kỹ thuật và khoa học điều khiển

Khoa Điện

Nguyễn Đức Toàn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

4

2114468

Tín hiệu và hệ thống
Signals and Systems

2(2,0,4)

Nguyễn Trung Dũng

CH

Điện - Điện tử

Khoa Điện

Nguyễn Đức Toàn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Nguyễn Mạnh Hoàn

ThS

Điện - Điện tử

Khoa Điện

5

2103454

Vẽ Kỹ thuật
Engineering drawings

2(2,0,4)

Nguyễn Hữu Thường

ThS

Cơ khí

Khoa Cơ khí

Nguyễn Thị Mỵ

DH

Cơ khí

Khoa Cơ khí

III

 

Khối kiến thức chuyên ngành

40

 

 

 

 

III.1

 

Phần bắt buộc

28

 

 

 

 

1

2114423

Đồ án chuyên ngành Tự động hóa và Điều khiển
Automation and control project

2(0,4,2)

Bộ môn tự động

 

 

Khoa Điện

2

2114457

Thiết bị và hệ thống tự động
Equipment & Automated systems

3(2,2,5)

Huỳnh Trung Cang

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Nguyễn Thành Phúc

ThS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Ngô Thanh Quyền

TS

Kỹ thuật và khoa học điều khiển

Khoa Điện

3

2102423

Vi xử lý
Microprocessors

5(3,4,8)

Nguyễn Minh Ngọc

TS

Điện tử

Khoa Điện tử

Phan Tuấn Anh

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Trương Năng Toàn

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Phạm Quang Trí

CH

Điện tử

Khoa Điện tử

4

2103414

Hệ thống khí nén thủy lực
Pneumatic - Hydraulic systems

3(2,2,5)

Lăng Văn Thắng

ThS

Cơ điện tử

Khoa Cơ khí

Nguyễn Ngọc Tuyến

ThS

Điện tử

Khoa Cơ khí

5

2102483

Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Computer for Measurement and Control

3(2,2,5)

Huỳnh Minh Ngọc

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Mai Thăng Long

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

6

2114419

Điện tử công suất
Power electronics

4(3,2,7)

Châu Minh Thuyên

TS

Điện

Khoa Điện

Nguyễn Mạnh Hoàn

ThS

Điện - Điện tử

Khoa Điện

7

2114473

Truyền động điện
Electric Drives

3(2,2,5)

Phạm Công Duy

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Phạm Thúy Ngọc

ThS

Thiết bị mạng - NMĐ

Khoa Điện

8

2114462

Kỹ thuật lập trình PLC
PLC Program

2(0,4,2)

Võ Thị ánh Tuyết

CH

Điện - Điện tử

Khoa Điện

Phan Minh Thân

DH

Điện khí hóa và Cung cấp Điện

Khoa Điện

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

9

2114455

SCADA và mạng truyền thông công nghiệp
SCADA & Industrial communication network

3(2,2,5)

Lê Long Hồ

ThS

Điện - Điện tử

Khoa Điện

Huỳnh Trung Cang

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Nguyễn Thành Phúc

ThS

Điện - Tự động hóa

Khoa Điện

III.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 12 TC trong các môn học sau)

12

 

 

 

 

1

2102438

Kỹ thuật cảm biến và đo lường
Measurement and sensors Engineering

3(2,2,5)

Mai Thăng Long

TS

Cơ điện tử

Khoa Điện tử

Nguyễn Tấn Luỹ

ThS

Cơ điện tử

Khoa Điện tử

2

2103415

Tự động hóa quá trình sản xuất
Manufacturing automation

3(2,2,5)

Nguyễn Ngọc Điệp

Ths

Cơ điện tử

Khoa Điện tử

Huỳnh Công Hảo

Ths

Điện tử

Khoa Điện tử

3

2103445

Truyền động và điều khiển máy CNC
CNC Machine drive and control

3(3,0,6)

Diệp Bảo Trí

ThS

Cơ khí

Khoa Cơ khí

Đường Công Truyền

TS

Cơ khí

Khoa Cơ khí

4

2114416

Cung cấp điện
Power supply

3(3,0,6)

Dương Thanh Long

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

3(3,0,6)

Phạm Trung Kiên

ThS

Điện

Khoa Điện

3(3,0,6)

Phan Công Thịnh

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

5

2102491

Lý thuyết điều khiển nâng cao
Advanced control Theory

3(3,0,6)

 Nguyễn Tấn Luỹ

ThS 

Điện tử

Khoa Điện tử

Trần Văn Hùng

ThS 

Điện tử

Khoa Điện tử

6

2114427

Hệ thống điều khiển thông minh
Intelligent Control Systems

3(3,0,6)

Phan Minh Thân

ThS

Tự động hóa

Khoa Điện

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Ngô Thanh Quyền

TS

Tự động Hóa

Khoa Điện

7

2102426

Truyền số liệu và mạng
Data communication and Networking

3(3,0,6)

Huỳnh Trung Cang

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Nguyễn Đức Toàn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

8

2114435

Kỹ thuật Robot
Robotic Engineering

3(3,0,6)

Ngô Thanh Quyền

TS

Kỹ thuật và khoa học điều khiển

Khoa Điện

Nguyễn Đức Toàn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

9

2114447

Mô hình hóa và mô phỏng cho Điều Khiển Tự Động
Modeling and Simulation for Automatic Control

3(2,2,5)

Nguyễn Đức Toàn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

ThS

Tự động hóa

Khoa Điện

Ngô Thanh Quyền

TS

Kỹ thuật và khoa học điều khiển

Khoa Điện

IV

 

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

10

 

 

 

 

1

2114466

Thực tập tốt nghiệp
Practice for graduation

5(0,10,5)

Phạm Trung Kiên

NCS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

2

2114424

Đồ án tốt nghiệp
Project for graduation

5(2,6,7)

Các bộ môn

 

 

Khoa Điện


tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương