TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.87 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích0.87 Mb.
#4808
1   2   3   4   5   6   7   8   9

III.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 12 TC trong các môn học sau)

12
1

2102438

Kỹ thuật cảm biến và đo lường
Measurement and sensors Engineering

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bài Giảng Kỹ Thuật cảm biến đo lường. ĐH Công nghiệp Tp. HCM

 2. Giáo trình Thí nghiệm cảm biến đo lường. ĐH Công nghiệp Tp. HCM

Tài liệu tham khảo

 1. Festo-Sensors for Sensor for distance and displacement (Work book), 2001.

 2. Festo-Sensors for Proximity sensor (Work book), 2001.

 3. Festo-Sensors for Sensors for force and pressure (Work book), 2001.

 4. Cảm biến và Ứng dụng , Dương Minh Trí. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2001.

 5. Giáo trình Cảm biến, Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến.

 6. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

2

2103415

Tự động hóa quá trình sản xuất
Manufacturing automation

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Tự động hóa quá trình sản xuất, PGS.TS Trần văn Địch, NXB KH và KT-2008

 2. Tự động hóa quá trình sản xuất, Hồ Viết Bình, ĐH SPKT TP.HCM - 2009.

Tài liệu tham khảo

 1. Industrial Automation and Process Control, Jon Stenerson, New Jersey, Columbus, Ohio

 2. Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturing - Gavriel Salvendy, Purdue University - April, 2002.

3

2103445

Truyền động và điều khiển máy CNC
CNC Machine drive and control

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bùi Qúy Lực. Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp. KHKT. 2005.

Tài liệu tham khảo

 1. Suk-Han Suh. Theory and design of CNC systems. Springer. 2008.

 2. Tạ Duy Liêm. Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ. KHKT. 2001.

4

2114416

Cung cấp điện
Power supply

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2012

 2. Trần Quang Khánh, Bài tập hệ thống cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2006

 3. Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, nxb KHKT Hà nội, 2006

Tài liệu tham khảo

 1. M. E. El-Hawary, Electrical energy systems, 2nd Edition, CRC Press, 2008

 2. Phan Thị Thanh Bình và các tác giả, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC, nxb KHKT Hà nội, 2009

 3. Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện, Tập 1, Tập 2, nxb KHKT Hà nội, 2006

 4. Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 1998

 5. Bùi Ngọc Thư, Mạng phân phối và cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2002.

 6. Nguyễn Văn Đạm, Mạng điện, nxb KHKT Hà nội, 1999

 7. Quyền Huy Ánh, Giáo trình cung cấp điện, Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM, 2006

 8. Nguyễn Công Hiền, Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, nxb KHKT Hà nội, 1974

5

2102491

Lý thuyết điều khiển nâng cao
Advanced control Theory

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1.  Giáo trình Lí thuyết điều khiển hiện đại, ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Tài liệu tham khảo

 1. Lương Văn Lăng, Cơ sở tự động, NXB ĐH Quốc gia, 2002.

 2. Nguyễn Phương Hà, Lí thuyết Điều khiển Tự động, NXB ĐH Quốc gia, 2005.

 3. Benjamin C. Kuo, Automatic Control Systems, Prentice-Hall, 2002.

6

2114427

Hệ thống điều khiển thông minh
Intelligent Control Systems

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Huỳnh Thái Hoàng, “Hệ Thống Điều Khiển Thông Minh ” Đại Học Quốc Gia TP. HỒ CHÍ MINH, 2009

 2. Y.Chen, “Hybrid Soft Computing Approach to Indentification and control of Nonlinear System”, Ph.D, Thesis, Kumamoto University, Japan. 2001

Tài liệu tham khảo

 1. Kevin M. Passino, Stephen Yurkovich, “Fuzzy Control”, Addison-Wesley Longman, Inc, 1998

 2. Hopgood, “Intelligent Systems for Engineers and Scientists”, 2001

 3. Isidori, ‘Nonlinear Control Systems’, 2001

 4. H. Kiếm và L. h. Thái, Thuật giải di truyền – cách giải tự nhiên các bài toán trên máy tính, NXB Giáo dục, 2000

 5. F. Nardi, Neural Network Based Adaptive Algorithms for Nonlinear Control, Ph.D Thesis, Georgia Institute of Technology, USA, 2010.

7

2102426

Truyền số liệu và mạng
Data communication and Networking

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Data Communications and Networking By Behrouz A.Forouzan, 2007

 2. Truyền số liệu và mạng PLC khoa Công Nghệ Điện trường đại học Công Nghiệp TP. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Hồng Sơn, Kỹ thuật truyền số liệu - Nhà xuất bản lao động xã hội, 2008

 2. Trần Văn Sư – “Truyền số liệu và mạng thông tin số” Nxb ĐHQG TpHCM, 2010

 3. Behrouz A. Foruzan, Introduction

8

2114435

Kỹ thuật Robot
Robotic Engineering

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Siciliano, B. ; Sciavicco, L, ; Villani, L. ; Oriolo, ‘Robotics Modelling, Planning and Control’, Springer Press, 2009.

 2. GS.TSKH. Nguyễn Thiện Phúc ‘Robot Công Nghiệp’, Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật, 2006

Tài liệu tham khảo

 1. PGS.TS. Tạ Duy Liêm ‘Kỹ Thuật Robot’, Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật, 2004.

 2. PGS.TS. Đào Văn Hiệp ‘Máy móc và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí Robot’, Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật, 2004

 3. Bruno Siciliano, Oussama Khatib (Eds.), “Springer handbooks of robotics” Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.

 4. Pro literatur Verlag, “ Industrial Robotics Theory, Modelling and Control” 2007.

9

2114447

Mô hình hóa và mô phỏng cho Điều Khiển Tự Động
Modeling and Simulation for Automatic Control

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Devendra K. Chaturvedi, ‘Modeling and Simulation of Systems Using MATLAB and Simulink’, CRC Press Taylor&Francis Group, 2010.

 2. J. Lowen Shearer, Bohdan T. Kulakowski, ‘Dynamic Modeling and Control of Engineering Systems’, Macmillan Publishing Company, NEW YORK, 1990.

Tài liệu tham khảo

 1. Olav Egeland and Jan Tommy Gravdahl ‘Modeling andSimulation for Automatic Control’, Norwegian University of Science and TechnologyTrondheim, Norway, 2002.

 2. Hugh Jack, ‘Dynamic System Modelingand Control’, 2003

 3. J. Awrejcewicz, ‘Modeling, Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems’ Springer Science, 2009.

 4. Philip D. Cha, James J. Rosenberg, Clive L. Dym, ‘Fundamentals of Modeling and Analyzing Engineering Systems’, Harvey Mudd College, California, 2000

IV

 

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

10
1

2114466

Thực tập tốt nghiệp
Practice for graduation

5(0,10,5)

 Tài liệu bắt buộc

 1. Tùy theo từng vị trí thực tập cụ thể

Tài liệu tham khảo

 1. Tài liệu của đơn vị thực tập.

2

2114424

Đồ án tốt nghiệp
Project for graduation

5(2,6,7)

 Tài liệu bắt buộc

 1. Tùy theo từng đề tài cụ thể

Tài liệu tham khảo

 1. Ranjit Kumar,2010, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, Third Edition edition , SAGE Publications Ltd

 2. VŨ CAO ĐÀM. 2003. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (xuất bản lần thứ IX). Nhà xuất bản KH & KT. Hà Nội.

V

 

Tổng

142

 


tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương
Application form