TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạotải về 160.56 Kb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích160.56 Kb.
#4183
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

6.1. Đối với các đơn vị đào tạo

Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.6.2. Đối với giảng viên

Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.6.3. Kiểm tra, đánh giá

Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.

Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.6.4. Đối với sinh viên

Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.


  1. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình)

7.1. Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình

Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Bachelor of Automation Control Engineering Technology

Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (KTU)

Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường Đại học Kaunas Technology University (KTU), thành lập năm 1920, là một trong những trường nổi tiếng trên thế giới, hiện này trường là thành viên của Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER). http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.card_ml?p_valkod=612H66001&p_year=2014&p_lang=EN7.2. Bảng so sánh chương trình đào tạo

TT

Tên môn học trong chương trình đào tạo của đơn vị

Tên môn học trong chương trình đào tạo của nước ngoài

Thuyết minh về những điểm giống nhau giữa các môn học của 2 chương trình ĐT

1

Toán A1

Mathematics 1 & 2

Giống nhau 80% nội dung

2

Toán A2

Mathematics 1 & 2

Giống nhau 80% nội dung

3

Toán A3

Mathematics 1 & 2

Giống nhau 80% nội dung

4

Toán ứng dụng trong điều khiển

Applied Mathematics

Giống nhau 80% nội dung

5

Toán chuyên đề ngành điện

Theory of Probability and Statistics

Giống nhau 80% nội dung

6

Vật lý 1

Physics 1

Giống nhau về nội dung cốt lõi

7

Vật lý 2

Physics 2

Giống nhau về nội dung cốt lõi

8

Hóa đại cương

Chemistry

Giống nhau về nội dung cốt lõi

9

Pháp luật đại cương

Law Basics

Giống nhau về nội dung cốt lõi

10

Quản trị doanh nghiệp

Fundamentals of Enterprises Management

Giống nhau 80% nội dung cốt lõi

11

Vẽ Kỹ thuật

Computer Drawing

Giống nhau về nội dung cốt lõi

12

Mạch điện

Analysis of Electric Circuits 1

Giống nhau về nội dung cốt lõi

13

Mạch điện nâng cao

Analysis of Electric Circuits 2 

Giống nhau về nội dung cốt lõi

14

Điện tử công suất

Applied Electronics

Giống nhau về nội dung cốt lõi

15

Kỹ thuật điều khiển tự động

Automatic Control Theory

Giống nhau về nội dung cốt lõi

16

Truyền động điện

Electric Drives 

Giống nhau về nội dung cốt lõi

17

Thiết bị và hệ thống tự động

Instrumentation of Automation Systems

Giống nhau 80% nội dung cốt lõi

2

Vật liệu điện

Engineering Materials

Giống nhau về nội dung cốt lõi

26

Cung cấp điện

Electrical Power Engineering

Giống nhau về nội dung cốt lõi

29

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Computer Controlled Systems 

Giống nhau về nội dung cốt lõi

21

Máy điện

Electromechanics 

Giống nhau về nội dung cốt lõi

25

Kỹ thuật lập trình PLCProgrammable Logical Controllers

Giống nhau 80% nội dung cốt lõi

30

Mô hình hóa và mô phỏng cho Điều Khiển Tự Động

Modelling of Processes and Systems

Giống nhau về nội dung cốt lõi

33

Thực tập tốt nghiệp

Professional Practice

Giống nhau về nội dung cốt lõi

34

Đồ án tốt nghiệp

Final Degree Project

Giống nhau về nội dung cốt lõi

35

Kỹ thuật đo

Electrical Materials and Measurements

Giống nhau 60% nội dung cốt lõi  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Các văn bản pháp lý

Quy định số: 01/HD-ĐHCN ngày 14/02/2014 về việc xây dựng chương trình đào tạo 2014 của Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh

Quy định số 04/QĐ-ĐHCN ngày 29-4-2014 về việc xây dựng chương trình đào tạo 2014 của Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh  1. Các khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo ngành Electrical Engineering Trường Đại học Kỹ thuật Hồng Kông
tải về 160.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương