TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


IV   Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệptải về 0.99 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.99 Mb.
#4177
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IV

 

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

10

 

 

 

 

1

2114466

Thực tập tốt nghiệp
Practice for graduation

5(0,10,5)

Trần Thanh Ngọc

TS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Phạm Trung Kiên

ThS

Điện

Khoa Điện

2

2114424

Đồ án tốt nghiệp
Project for graduation

5(2,6,7)

Các bộ môn

 

 

Khoa Điện

V

 

Tổng

142

 

 

 

 

5. Tóm tắt nội dung môn học (Ghi theo số thứ tự trong khung chương trình)

 1. 2112007, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Khái quát nội dung cơ bản lý luận chung nhất về sự phát triển của thế giới; quy luật kinh tế cơ bản trong CNTB và CNXH; quy luật hình thành, phát triển của CNXH.

 1. 2112005, Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển TTHCM, và những nội dung cơ bản TTHCM về dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc; CNXH, Đảng Cộng sản; đoàn kết; nhà nước; dân chủ; văn hóa.

 1. 2112006, Pháp luật đại cương 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nghiên cứu lý luận chung nhất về nhà nước và pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của một số ngành luật cơ bản.

 1. 2112008, Đường lối cách mạng Việt Nam 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.

 1. 2113420, Toán A1 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về số thực, số phức và biết tính toán với các số thực, số phức, giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm một biến số thực, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi chúng được biểu diễn dưới dạng tham số, cực, tích phân và ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích, tích phân suy rộng và lý thuyết chuỗi.

 1. 2113440 , Toán A2 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản định thức, ma trận, và biết vận dụng chúng để giải hệ phương trình tuyến tính. Các tính chất của ma trận và định thức, cách tính định thức cấp cao, các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát. Ngoài ra, sinh viên còn được tiếp cận với kiến thức vectơ n chiều, không gian Rn, ánh xạ tuyến tính. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, ứng dụng cho các đường conic và các mặt bậc hai quadric.

 1. 2113450, Toán A3 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản: phép tính vi phân hàm nhiều biến, giới hạn, liên tục, đạo hàm riêng, dạng vi phân, cực trị tự do, cực trị vướng, cực trị toàn cục. Tích phân nhiều lớp, cụ thể là 2, 3 lớp, các ứng dụng trong vật lý như trọng tâm, momen quán tính. Cuối cùng là cách giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân dùng hàm mũ ma trận.

 1. 2113483, Toán chuyên đề ngành điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Toán A1 số TC: 2

Tóm tắt nội dung:

Trình bày được các khái niệm cơ bản về những kiến thức để tìm nghiệm gần đúng của phương trình, hệ phương trình tuyến tính cũng như phi tuyến và các hệ phương trình vi phân tuyến tính. Ngoài ra học phần cũng giúp sinh viên giải được gần đúng các bài toán vi tích phân mà các phương pháp giải đúng không giải được.

Nắm vững các kỹ năng để thực hiện các tính toán cần thiết trong các chương (máy tính bỏ túi, excel, phần mềm,…)

 1. 2113490, Vật lí A2 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Trình bày các khái niệm, định luật tổng quát về điện trường tĩnh, từ trường tĩnh, vật dẫn, dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ và trường điện – từ.

 1. 2111480, Anh văn 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Nội dung gồm có 4 đơn vị bài, kết hợp giữa Lý thuyết và bài tập. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về ngữ pháp, từ vựng sử dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng như một số từ vựng tiếng Anh thông dụng, các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết ở trình độ A2 đến B1 theo chuẩn Châu Âu, tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên để sinh viên đạt chuẩn đầu ra B1 theo yêu cầu của Nhà trường.

 1. 2120401, Giáo dục thể chất 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản trong lĩnh vực TDTT, phương pháp tập luyện TDTT cả về lý thuyết và thực hành và thực hiện được một số môn thể dục thể thao: Điền kinh, Thể dục, Chương trình tự chọn (sinh viên được học một trong các môn thể thao tự chọn sau: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá).

 1. 2120402, Giáo dục quốc phòng 1 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần cung cấp cho sinh viên vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng và một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

 1. 2120403, Giáo dục quốc phòng 2 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần cung cấp cho sinh viên vấn đề tư duy lý luận trong đường lối quân sự của Đảng và một số nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, về nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam.

 1. 2113480, Vật lý A1 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Trình bày các khái niệm, định luật tổng quát về chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn, chất lưu và chất khí lí tưởng.

Trình bày các nguyên lí nhiệt động học, hiệu suất của các máy nhiệt.

 1. 2104601, Hoá học đại cương 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

 1. 2107463, Quản trị doanh nghiệp 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức về những hoạt động quản trị bên trong doanh nghiệp và sự vận dụng chúng vào thực tiễn doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Nâng cao khả năng giao tiếp, giúp sinh viên thích nghi với các tình huống thường xảy ra trong doanh nghiệp. Hoàn tất môn học này giúp sinh viên hiểu được các chức năng cơ bản và sự phối hợp giữa các bộ phận bên trong của doanh nghiệp.

 1. 2114484, Nhập môn công nghệ Kỹ Thuật Điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về công nghệ kỹ thuật điện, từ đó giúp người học có những hiểu biết chung và định hướng chuyên môn phù hợp. Có khả năng hiểu biết ngành nghề kỹ thuật mà mình đã chọn; từ đó, hình thành động cơ học tập đúng đắn, xây dựng được cho mình một mục tiêu và những mơ ước nghề nghiệp, có kế hoạch học tập và hành động thích hợp.

 1. 2107465, Tổ chức quản lý sản xuất 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về quản trị có hiệu quả quá trình sản xuất trong doanh nghiệp và biết cách vận dụng những kiến thức này vào điều kiện thực tế của các doanh nghiệp hiện nay.

 1. 2107467, Kỹ năng phát triển nghề nghiệp 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần này trang bị cho sinh viên khối ngành công nghệ những kiến thức cơ bản về một số kỹ năng như kỹ năng giao tiếp bao gồm giap tiếp, diễn thuyết, báo cáo,...; kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng lãnh đạo.

 1. 2114438, Mạch điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạch điện, áp dụng định luật Ohm và định luật Kirchhoff vào giải mạch điện. Hiểu được các phép biến đổi tương đương để biến đổi mạch điện từ phức tạp về đơn giản. Giải các bài toán xoay chiều 1 pha bằng vectơ và bằng số phức để tìn các đại lượng điện áp, dòng điện và công suất. Sử dụng các nguyên lý, định lý và những phương pháp giải mạch như: dòng nhánh, điện thế nút, dòng mắc lưới để tìm các đại lượng của mạch điện. Phân tích và giải mạch điện 3 pha đấu Y hay tam giác trong trường hợp tải cân bằng hay không cân bằng. Khảo sát những tính chất và thông số làm việc của các mạng hai cửa dạng Z, Y , H, G , A, B.

 1. 2114472, Trường điện từ 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Toán A3 số TC: 2

Tóm tắt nội dung:

Có kiến thức về vectơ trong tọa độ vuông góc, tọa độ trụ, tọa độ cầu, và chuyển đổi vectơ trong các tọa độ với nhau. Vận dụng định luật Gauss để tính D và E. Điện trường và điện thế do điện tích điểm hoặc do một mật độ đường hay một mật độ mặt, hay một mật độ khối tạo ra và mối quan hệ giữa điện thế và điện trường. Áp dụng định luật Biot – Savart và định luật Ampère để tìm từ trường H do dòng dẫn, mật độ đường, mật độ mặt, mật độ khối tạo ra. Giải bài toán mạch từ để tìm các thông số: I, H, B, f, L. Giải bài tóan điều kiện biên trong điện trường và từ trường. Hiểu được các phương trình Maxwell trong trường dừng và trường biến thiên. Biết được sóng điện từ và truyền sóng trong các môi trường không tổn hao và có tổn hao.

 1. 2114439, Mạch điện nâng cao 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về quá trình quá độ và cách giải bài toán quá độ bằng phương pháp kinh điển và phương pháp toán tử với nguồn kích thích là DC, AC hay có dạng xung để xác dòng điện hay điện áp quá độ. Hiểu và phân tích được mạch điện ở miền tần số với kích thích là một chuỗi hoặc có dạng tuần hoàn không sin hay dạng bất kỳ tác động vào mạch điện và đáp ứng ngõ ra là chuỗi có nhiều thành phần tần số.

 1. 2114485, Đồ án cơ sở 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Hệ thống hóa các kiên thức cơ sở ngành, trang bị cho sinh viên kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá; kỹ năng báo cáo, trình bày, làm việc nhóm.

 1. 2102415, Mạch điện tử 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu các phương pháp phân cực, ổn định phân cực trong mạch khuếch đại, phân tích và thiết kế các mạch khuếch đại cơ bản, phân tích và thiết kế mạch điện tử ghép nhiều transistor với các phương pháp hồi tiếp, phân tích. Thực hành phân tích và thiết kế mạch điện tử cơ bản dùng các loại transistor (BJT, JFET, MOSFET). Khảo sát đặc tuyến hoạt động, các thông số đặc trưng, mạch phân cực, các sơ đồ tương đương. Thực hành kĩ thuật phân tích và thiết kế mạch điện tử ghép nhiều transistor và kĩ thuật hồi tiếp.

 1. 2101463, Ngôn ngữ lập trình C 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Môn học giúp cho sinh viên hình thành tư duy lập trình máy tính, cung cấp phương pháp tiếp cận lập trình hướng cấu trúc. Nắm bắt và làm chủ ngôn ngữ lập trình C để hiện thực các bài toán bằng chương trình.

 1. 2114464, Thực tập cơ sở Kỹ Thuật Điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Kỹ năng sửa chữa điện và sử dụng dụng cụ điện, hàn và nối dây các loại, xác định cực tính và vận hành động cơ, khởi động động cơ điện

Kỹ năng lắp đặt, đấu dây,vận hành các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ một pha và ba pha, động cơ một chiều, các mạch điều khiển trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện....Kỹ năng đọc và phân tích mạch làm cơ sở cho việc vận hành, phát hiện, xác định sự cố và đưa ra những phương án xử lý, khắc phục và cải tiến mạch.

Kỹ năng tiếp cận, làm việc, khai thác, sử dụng hiệu quả những thiết bị điều khiển mới trong công nghiệp

 1. 2114408, Anh văn chuyên ngành ngành điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Anh văn số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu của môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những một số vốn từ liên quan đến chuyên ngành điện để phục vụ cho đọc và dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành bao gồm các nôi dung như sau: máy điện, khí cụ điện, truyền tải điện, tự động hóa và điều khiển tự động.

 1. 2114428, Khí cụ điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Trang bị cho sinh viên kiến thức về các lọai khí cụ điện: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, lựa chọn khí cụ điện trong hệ thống điện.

 1. 2114445, Máy điện 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Trang bị các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện cơ bản, có khả năng xây dựng mô hình toán học cho các loại máy điện này. Từ đó phân tích được các chế độ làm việc, giản đồ năng lượng, điều kiện làm việc, điều chỉnh tốc độ ….Các kiến thức lý thuyết được kiểm chứng qua phần thí nghiệm máy điện. Tính toán các thông số của các loại máy điện cơ bản. Hiểu rõ các chế độ làm việc của các loại máy điện cơ bản. Lắp mạch để đo các thông số cần thiết của các loại máy điện cơ bản

 1. 2114477, Kỹ thuật điều khiển tự động 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Môn học này trang bị cho người học các nội dụng về các thành phần của một hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp xây dựng mô hình toán học của hệ thống điều khiển tự động bao gồm: hàm truyền đạt, Grapth tín hiệu và phương trình trạng thái, vấn đề điều khiển được và quan sát được, các phương pháp khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động, các phương pháp khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển: độ chính xác, miền thời gian, miền tần số và các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động sao cho hệ thống ổn định và đạt được các tiếu chí đặt ra.

 1. 2114433, Kỹ thuật đo 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về đo lường, nắm vững các cơ cấu đo chỉ thị kim và điện tử, nguyên lý hoạt động và sử dụng các dụng cụ đo điện để đo các đại lượng điện như: điện áp, dòng điện AC và DC, điện trở, điện dung, điện cảm và hỗ cảm, công suất, điện năng tiêu thụ, hệ số công suất, ... Ngoài ra, còn giúp sinh viên hiểu và sử dụng được dao động ký để đo dạng sóng tín hiệu và góc lệch pha giữa hai tín hiệu.

 1. 2114407, An toàn điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các khái niệm cơ bản về tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người, phân tích an tòan khi tiếp xúc, … Phân tích và tính tóan các sơ đồ nối đất bảo vệ an tòan cho người chống chạm điện trực tiếp, các hình thức bảo vệ chống chạm điện gián tiếp. Phân tích an tòan và các biện pháp bảo vệ khi làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng tần số cao, tĩnh điện. Phân tích hiện tượng sét và các biện pháp bảo vệ chống sét .

 1. 2102434, Kỹ thuật số 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện tử số TC: 4

Tóm tắt nội dung

Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ đếm, mức logic, đại số Boole, các cổng logic cơ bản, vi mạch số, các mạch logic tổ hợp, các loại flip-flop, các mạch logic tuần tự, bộ đếm, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số (ADC, DAC), cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ RAM, ROM; nguyên lý các mạch dao động số. Phương pháp phân tích và tổng hợp các mạch số. Khảo sát các cổng logic và flip-flop, các mạch tổ hợp, mạch đếm, thanh ghi dịch, vi mạch MSI (ADC. DAC) định thời và thiết kế, lắp ráp các mạch ứng dụng từ các IC đã khảo sát.

 1. 2102437, Kỹ thuật điện tử 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện tử số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ đếm, mức logic, đại số Boole, các cổng logic cơ bản, vi mạch số, các mạch logic tổ hợp, các loại flip-flop, các mạch logic tuần tự, bộ đếm, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số (ADC, DAC), cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ RAM, ROM; nguyên lý các mạch dao động số. Phương pháp phân tích và tổng hợp các mạch số. Khảo sát các cổng logic và flip-flop, các mạch tổ hợp, mạch đếm, thanh ghi dịch, vi mạch MSI (ADC. DAC) định thời và thiết kế, lắp ráp các mạch ứng dụng từ các IC đã khảo sát.

 1. 2103454, Vẽ Kỹ thuật 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần hình hoạ Vẽ kĩ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp chiếu, đặc biệt là phép chiếu vuông góc để biểu diễn vật thể; nguyên tắc biểu diễn không gian lên mặt phẳng, các phép biến đổi hình chiếu, sự hình thành giao tuyến của các khối hình học. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt Nam & ISO.

 1. 2114475, Vật liệu điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Khái niệm, phân lọai, tính chất, cấu tạo và ứng dụng của các lọai vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu cách điện, vật liệu từ

 1. 2118407, Kỹ thuật nhiệt cơ sở 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Những khái niệm cơ bản; Nhiệt lượng và công; Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ hai; Hơi nước; Không khí ẩm; Quá trình lưu động, tiết lưu của khí và hơi; Máy nén khí; Các chu trình chất khí; Chu trình thiết bị động lực hơi nước; Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt; Phương trình vi phân nhiệt động; Nhiệt động hóa học.

 1. 2103407, Cơ ứng dụng 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Môn học bao gồm: những kiến thức tối thiểu về quy luật cân bằng, từ đó giải được các bài toán cân bằng của vật rắn. Xác định trọng tâm của vật phẳng. Chuyển động cơ bản của vật thể trong không gian theo thời gian đối với một hệ quy chiếu đã chọn.

Các định lý cơ bản của động lực học, trên cơ sở đó giải được một số bài toán đơn giản về động lực học.

Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng để học tập các môn kỹ thuật cơ sở và các môn kỹ thuật chuyên ngành.

 1. 2114419, Điện tử công suất 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện tử số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức hiểu biết về các linh kiện điện tử công suất, các mạch chỉnh lưu không điều khiển và có điều khiển, các chế độ làm việc của bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi điện áp một chiều DC-DC, bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC-AC, bộ nghịch lưu và biến tần, các phương pháp điều khiển và ứng dụng của nó.

 1. 2114462, Kỹ thuật lập trình PLC 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng kết nối Vào/Ra cho một hệ thống điều khiển tự động dùng PLC, có kỹ năng lập trình và tư duy logic, nắm vững tập lệnh số học và tương tự, có khả năng lập trình điều khiển cho các hệ thống điều khiển tự động tuần tự và tương tự.

 1. 2114422, Đồ án chuyên ngành Kỹ Thuật Điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên hiểu biết về hệ thống tín hiệu, biết cách phân tích tín hiệu liên tục trong miền thời gian, biết cách phân tích hiệu gián đoạn trong miền thời gian , xử lý tín hiệu liên tục và gián đoạn một cách hiệu quả, biết được hệ thống CTLTI của tín hiệu liên tục theo chu kỳ và không theo chu kỳ, hệ thống DTLTI của tín hiệu không liên tục theo chu kỳ và không theo chu kỳ.

 1. 2114465, Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện 4 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Là học phần tích hợp: Thực hành An tòan điện, thực hành Cung Cấp Điện, thực hành Vận hành máy điện. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về việc lắp đặt, vận hành hệ thống điện dân dụng và công nghiệp một cách an tòan, chính xác.

 1. 2102435, Kỹ thuật vi xử lý 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các kiến thức về cấu trúc phần cứng, lập trình Assembly và các vi mạch lập trình được cho phối ghép ngoại vi với hệ vi xử lý 8088/86 của Intel. Các kiến thức về các thiết bị ngoại vi, ghép nối vào ra IO, ghép nối số, ghép nối analog và phương pháp xây dựng các chương trình điều khiển. Kiến thức về vi điều khiển họ PIC 16F877A. Phương pháp thiết kế các hệ vi xử lý 8bit, 16bit, 32bit… Ứng dụng việc lập trình trên Microcontroller PIC 16F8XX, thiết kế mạch thực theo yêu cầu ứng dụng thực tế … Viết chương trình điều khiển giao tiếp và điều khiển các thiết bị ngoại vi cơ bản.

 1. 2114425, Hệ thống điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Phân tích chế độ làm việc bình thường của hệ thống. Nắm vững mô hình tính toán các phần tử trong hệ thống điện và tính toán các thông số trong mô hình các phần tử trong hệ thống. Phân bố trào lưu công suất để đánh giá trạng thái hệ thống điện. Nắm được các phương pháp điều chỉnh điện áp.

 1. 2118419, Năng lượng tái tạo 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Hệ thống điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Môn học Năng lượng tái tạo nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Điện các dạng năng lượng tái tạo mà có thể được sử dụng để chuyển đổi thành năng lượng điện. Các dạng năng lượng tái tạo này có thể bao gồm: Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Năng lượng địa nhiệt, Năng lượng Biomass, Năng lượng thủy triều, Năng lượng sóng biển. Các kiến thức về pin quang điện, kết nối các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện và vi lưới điện.

 1. 2114416, Cung cấp điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Mạch điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản về hệ thống cung cấp điện, các phương pháp xác định phụ tải tính toán, tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch, chọn số lượng và dung lượng máy biến áp, sơ đồ trạm biến áp phân phối. Chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trung và hạ áp, các phương pháp chọn dây dẫn, cáp, thiết bị đóng cắt- bảo vệ- đo lường, tủ phân phối trung và hạ áp, bù công suất mạng điện hạ áp nhà xưởng và tính toán chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

 1. 2114450, Nhà máy điện và trạm biến áp 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Hệ thống điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Lý thuyết về chế độ làm việc của thiết bị, sơ đồ nối điện chính, hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ để quản lý và vận hành nhà máy điện và trạm biến áp một cách đúng kỹ thuật và an toàn.

 1. 2114473, Truyền động điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Máy điện số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống truyền động điện hiện đại bao gồm việc phân tích các đặc tính của các hệ truyền động điện có bộ biến đổi điện tử công suất. Nghiên cứu các cấu trúc điều khiển mới của các hệ truyền động động cơ xoay chiều đồng bộ và không đồng bộ.

 1. 2114409, Bảo vệ rơ le 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Nhà máy điện và trạm biến áp số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Có kiến thức tổng quan về các dạng bảo vệ bằng Rơle và tự động hoá trong hệ thống điện. Có khả năng áp dụng kiến thức của môn Bảo vệ rơle vào việc xây dựng hệ thống bảo vệ cho các phần tử trong hệ thống điện; Nắm vững tính năng kỹ thuật, công dụng và cấu tạo của từng mạch bảo vệ bằng rơle điện từ, điện tử và kỹ thuật số trong hệ thống điện

 1. 2114454, Scada trong hệ thống điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Nhà máy điện và trạm biến áp số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Các kiến thức cơ bản về hệ thống Scada, ứng dụng hệ thống SCADA trong đo lường, điều khiển và giám sát hệ thống máy phát điện, trạm biến áp, đường dây truyền tải điện.

 1. 2114452, Ổn định hệ thống điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Hệ thống điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm và định nghĩa cơ bản về ổn định hệ thống điện. Mô hình các phần tử trong khảo sát ổn định tĩnh, động. Các biện pháp nâng cao ổn định hệ thống.

 1. 2114458, Thiết kế cung cấp điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Phương pháp thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn Việt Nam và Chuẩn quốc tế IEC. Tích hợp thiết kế cung cấp điện bằng phần mềm chuyên dụng và vẽ các bản vẽ điện bằng phần mềm Autocad. Kỹ năng tính tóan phụ tải; chọn dây dẫn, cáp và CB, chọn máy biến áp, máy phát và tụ bù; tính tóan tổn thất, ngắn mạch. Kỹ năng sử dụng phần mềm Autocad và kỹ năng vẽ các bản vẽ chuyên dụng điện

 1. 2114470, Thiết kế hệ thống điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Hệ thống điện số TC: 3

Tóm tắt nội dung:

Có kiến thức tổng quan về thiết kế hệ thống. Có khả năng áp dụng kiến thức của môn Thiết kế hệ thống vào việc tính toán các thông số và thiết kế đường dây tải điện, tính toán chọn lựa máy biến áp, chọn lựa sơ đồ nối điện chính.

 1. 2114467, Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và dân dụng 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các khái niệm cơ bản về tiết kiệm năng lượng nói chung và điện năng nói riêng. Kiểm tóan năng lượng. Điều khiển tiết kiệm điện năng trong dân dụng và công nghiệp thông qua các giáp pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng, phụ tải động lực, nhiệt, lạnh, máy nén khí, hơi.

 1. 2114430, Kỹ thuật cao áp 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Các kiến thức tổng quan về kỹ thuật điện áp cao. Có khả năng áp dụng kiến thức của môn Kỹ thuật cao áp vào việc xây dựng mô hình và tính toán các thông số của sét, tính toán hệ thống nối đất và chống sét. Hiểu biết về quá trình phóng điện và công nghệ sử dụng trong các thiết bị cao áp.

 1. 2114456,Thiết bị điều khiển lập trình thiết bị điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cung cấp các kiến thức cơ bản các thiết bị điều khiển lập trình, nắm được cấu tạo về phần cứng và phần mềm và các ứng dụng của thiết bị điều khiển lập trình trong các hệ thống điều khiển tự động. Thực hiện được những bài toán tự động có sử dụng thiết bị điều khiển lập trình loại nhỏ. Có kỹ năng kết nối phần cứng hệ thống điều khiển tự động và thiết bị điều khiển lập trình loại nhỏ.

 1. 2114459, Thiết kế máy điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Máy điện số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Trang bị các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý vận hành, các quan hệ điện từ trong máy điện…Thiết kế một vài loại máy điện thông dụng như : động cơ không đồng bộ, máy điện đồng bộ...

 1. 2114448, Matlab và ứng dụng trong Kỹ Thuật Điện 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Kỹ năng tính toán trên Matlab. Kỹ năng lập trình trên Matlab. Kỹ năng áp dụng Matlab giải quyết các vấn đề của Kỹ Thuật Điện.

 1. 2114469, Tính toán và sửa chữa máy điện 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Máy điện số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Trang bị cho sinh viên kiến thức tính toán cơ bản , sửa chữa dây quấn máy điện quay và máy biến áp. Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng tính toán, sửa chữa dây quấn máy điện

 1. 2118426, Kỹ thuật lạnh cơ sở 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về các loại môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu bôi trơn; nguyên lý hoạt động và tính toán chu trình lạnh một cấp, hai cấp nén. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý hoạt động và tính chọn các thiết bị như: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu và các thiết bị phụ khác trong hệ thống lạnh.

 1. 2114432, Kỹ thuật chiếu sáng 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản của ngành kỹ thuật ánh sáng, màu sắc, các lọai nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng. Các kiến thức cơ bản, các phương pháp thiết kế, tính tóa hệ thống chiếu sáng trong công nghiệp, dân dụng và công cộng. Các mô hình chiếu sáng cụ thể và ứng dụng phần mềm thiết kế chíếu sáng.

 1. 2114410, Điện công nghệ 3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Máy điện số TC: 4

Tóm tắt nội dung:

Các quá trình và thiết bị điện – nhiệt , ứng dụng các thiết bi gia công điện hóa , điện vật lý. Nguyên lý của các thiết bị nhiệt ứng dụng trong công nghệ như điện trở, cảm ứng, điện môi, plasma, laser,…….

 1. 2114446, Máy điện trong điều khiển tự động 2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy điện thường sử dụng trong hệ thống truyền động. Sửa chữa, bảo trì, phương thức vận hành, phương pháp điều khiển các loại động cơ điện DC, động cơ servo, động cơ bước, động cơ đồng bộ

 1. 2114466, Thực tập tốt nghiệp 5 tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có được những kiến thức về thực tế sản xuất, hiểu biết các công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật trong nhà máy, xí nghiệp. Nghiên cứu và tìm hiểu được các quy trình công nghệ và các số liệu cụ thể để làm luận văn tốt nghiệp.

 1. 2114424, Đồ án tốt nghiệp 5tín chỉ

Môn học tiên quyết: số TC:

Tóm tắt nội dung:

Đồ án tốt nghiệp là các đề tài nghiên cứu ứng dụng, để giải quyết một vấn đề cụ thể mang tính thực tế liên quan đến ngành học do sinh viên tự chọn hoặc theo gợi ý của giảng viên hướng dẫn. Đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức, những kỹ năng và vận dụng chúng một cách khoa học và sáng tạo nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách độc lập và sáng tạo.


tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương
Application form