TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.99 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.99 Mb.
#4177
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Phan Minh Thân

ThS

Điện - Tự động hóa

Khoa Điện

12

2114433

Kỹ thuật đo
Measurement Engineering

3(2,2,5)

Đinh Thị Thanh Thảo

ThS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Ngô Đình Nghĩa

DH

Điện tử Viễn thông

Khoa Điện

13

2114407

An toàn điện
Electrical Safety

2(2,0,4)

Trần Thị Giang Thanh

ThS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Trần Thanh Ngọc

TS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Phạm Trung Kiên

ThS

Điện

Khoa Điện

II.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 7 TC trong các môn học sau)

7

 

 

 

 

1

2102434

Kỹ thuật số
Digital Engineering

3(2,2,5)

Nguyễn Minh Ngọc

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Lê Lý Quyên Quyên

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Trương Năng Toàn

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

2

2102437

Kỹ thuật điện tử
Electronic engineering

3(2,2,5)

Lưu Thế Vinh

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Nguyễn Thị Hồng Hà

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Nguyễn Văn Cường

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

3

2103454

Vẽ Kỹ thuật
Engineering drawings

2(2,0,4)

Nguyễn Hữu Thường

ThS

Cơ khí

Khoa Cơ khí

Nguyễn Thị Mỵ

DH

Cơ khí

Khoa Cơ khí

4

2114475

Vật liệu điện
Electrical Materials

2(2,0,4)

Trần Thị Giang Thanh

ThS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Phạm Quốc Nghiệp

ThS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

5

2118407

Kỹ thuật nhiệt cơ sở
Thermal Engineering

2(2,0,4)

Đỗ Hữu Hoàng

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt Lạnh

Lê Văn Hiên

TS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt Lạnh

Trương Quang Trúc

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt Lạnh

Võ Long Hải

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt Lạnh

6

2103407

Cơ ứng dụng
Engineering mechanics

2(2,0,4)

Trần Quang Thịnh

ThS

Cơ khí

Khoa Cơ khí

Huỳnh Thị Ngọc Trinh

ThS

Cơ khí

Khoa Cơ khí

III

 

Khối kiến thức chuyên ngành

41

 

 

 

 

III.1

 

Phần bắt buộc

30

 

 

 

 

1

2114419

Điện tử công suất
Power electronics

4(3,2,7)

Châu Minh Thuyên

TS

Điện

Khoa Điện

Nguyễn Mạnh Hoàn

ThS

Điện - Điện tử

Khoa Điện

2

2114462

Kỹ thuật lập trình PLC
PLC Program

2(0,4,2)

Võ Thị ánh Tuyết

CH

Điện - Điện tử

Khoa Điện

Nguyễn Thành Phúc

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

3

2114422

Đồ án chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
Electrical Engineering project

2(0,4,2)

Các Bộ môn

 

 

Khoa Điện

4

2114465

Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
Practice for Electrical Engineering

4(0,8,4)

Dương Thanh Long

TS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Phan Công Thịnh

ThS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

5

2102435

Kỹ thuật vi xử lý
Microprocessors Engineering

3(2,2,5)

Nguyễn Minh Ngọc

TS

Điện tử

Khoa Điện tử

Phan Tuấn Anh

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Trương Năng Toàn

ThS

Điện tử

Khoa Điện tử

Phạm Quang Trí

CH

Điện tử

Khoa Điện tử

6

2114425

Hệ thống điện
Electric Power System

3(3,0,6)

Phan Thị Hạnh Trinh

ThS

Điện

Khoa Điện

Nguyễn Trung Nhân

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

7

2118419

Năng lượng tái tạo
Renewable energy

3(2,2,5)

Nguyễn Hiếu Nghĩa

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt Lạnh

Bùi Trung Thành

TS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt Lạnh

Cao Trung Hậu

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt Lạnh

8

2114416

Cung cấp điện
Power supply

3(3,0,6)

Trần Thanh Ngọc

TS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Dương Thanh Long

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

9

2114450

Nhà máy điện và trạm biến áp
Transformer station and power plant

3(2,2,5)

Nguyễn Trung Nhân

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Phan Lâm Vũ

CH

Hệ thống Điện

Khoa Điện

10

2114473

Truyền động điện
Electric Drives

3(2,2,5)

Phạm Công Duy

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Phạm Thúy Ngọc

ThS

Thiết bị mạng - NMĐ

Khoa Điện

III.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 11 TC trong các môn học sau)

11

 

 

 

 

1

2114409

Bảo vệ rơ le
Power System Protection

3(2,2,5)

Nguyễn Trung Nhân

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Phan Thị Hạnh Trinh

ThS

Điện

Khoa Điện

2

2114454

Scada trong hệ thống điện
Scada for Electric Power Systems

3(2,2,5)

Phan Thị Hạnh Trinh

ThS

Điện

Khoa Điện

Nguyễn Trung Nhân

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

3

2114452

Ổn định hệ thống điện
Power System Stability

3(3,0,6)

Phan Lâm Vũ

CH

Hệ thống Điện

Khoa Điện

Trần Anh Vũ

TS

Hệ thống điện

Khoa Điện

4

2114458

Thiết kế cung cấp điện
Power Supply Design

3(2,2,5)

Phan Công Thịnh

ThS

Tự động Hóa

Khoa Điện

Phạm Thị Lệ Diễm

ThS

Thiết bị mạng và Nhà máy điện

Khoa Điện

5

2114470

Thiết kế hệ thống điện
Power System Design

3(2,2,5)

Nguyễn Trung Nhân

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

Trần Anh Vũ

TS

Hệ thống điện

Khoa Điện

6

2114467

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và dân dụng Energy Saving

3(2,2,5)

Trần Thanh Ngọc

TS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Phạm Trung Kiên

ThS

Điện

Khoa Điện

7

2114430

Kỹ thuật cao áp
High Voltage Engineering

2(2,0,4)

Trần Anh Vũ

TS

Hệ thống điện

Khoa Điện

Phan Thị Hạnh Trinh

ThS

Điện

Khoa Điện

8

2114456

Thiết bị điều khiển lập trình thiết bị điện
The Mini Programmable Control Devives

3(2,2,5)

Dương Hữu Phước

ThS

Điện công nghiệp

Khoa Điện

Phạm Thúy Ngọc

ThS

Thiết bị mạng - NMĐ

Khoa Điện

9

2114459

Thiết kế máy điện
Electrical Machines Design

3(2,2,5)

Lý Bình Sơn

DH

Điện công nghiệp

Khoa Điện

Đào Văn Dương

DH

Điện - Điện tử

Khoa Điện

10

2114448

Matlab và ứng dụng trong Kỹ Thuật Điện
Matlab in electrical engineering

2(0,4,2)

Trần Thanh Ngọc

TS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Phạm Thị Lệ Diễm

ThS

Thiết bị mạng và Nhà máy điện

Khoa Điện

Dương Thanh Long

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

11

2114469

Tính toán và sửa chữa máy điện Calculation and Repair for Electrical Machines

3(2,2,5)

Lý Bình Sơn

DH

Điện công nghiệp

Khoa Điện

Đào Văn Dương

DH

Điện - Điện tử

Khoa Điện

12

2118426

Kỹ thuật lạnh cơ sở
Refrigeration Engineering

3(2,2,5)

Nguyễn Thị Tâm Thanh

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt lạnh

Nguyễn Thị Kim Liên

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt lạnh

Trương Quang Trúc

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt lạnh

Võ Long Hải

ThS

Kỹ thuật nhiệt

Khoa Nhiệt lạnh

13

2114432

Kỹ thuật chiếu sáng
Lighting Engineering

3(2,2,5)

Phạm Quốc Nghiệp

ThS

Kỹ Thuật Điện

Khoa Điện

Dương Thanh Long

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

14

2114410

Điện công nghệ
Technology of electricity

3(3,0,6)

Phạm Ái Quốc

DH

Điện công nghiệp

Khoa Điện

Huỳnh Gia Thịnh

ThS

Điện công nghiệp

Khoa Điện

15

2114446

Máy điện trong điều khiển tự động
Electrical Machines in Automation Control

2(2,0,4)

Bạch Thanh Quý

TS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện

2(2,0,4)

Văn Thị Kiều Nhi

ThS

Kỹ Thuật điện

Khoa Điện


tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương