TrưỜng đhcn hcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.99 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.99 Mb.
#4177
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4

2114485

Đồ án cơ sở
Based Project

2(0,4,2)

Tài liệu bắt buộc

 1. Phan Thị Thanh Bình, …, 2012, Hướng dẫn đồ án môn học, Nhà xuất bản đại học quốc gia tp.HCM.

 2. Phan Thị Thanh Bình và các tác giả, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC, nxb KHKT Hà nội, 2009.

Tài liệu tham khảo

 1. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2012.

 2. Trần Quang Khánh, Bài tập hệ thống cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2006.

 3. Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, nxb KHKT Hà nội, 2006.

5

2102415

Mạch điện tử
Electronic Circuits

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Donald L. Schilling & Charles Belove, Electronic Circuits: Discrete and Integrated, McGraw-Hill, 1998.

 2. Lê Tiến Thường, Giáo trình Mạch điện tử 1, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2003.

 3. Giáo trình Thí nghiệm Mạch điện tử 1. ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Floyd, Thomas L. Electronic devices: conventional current version. Prentice Hall, 2012.

 2. Lê Tiến Thường, Bài tập điện tử tương tự, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2003.

 3. Millman & Halkias, Electronic Circuits and Devices, Prentice Hall.

6

2101463

Ngôn ngữ lập trình C
C programming language

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Slides/Kịch bản Bài giảng

 2. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie. The C Programming Language (Second Edition). Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.

 3. Bản dịch tiếng Việt: Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C.

 4. Bài tập Ngôn ngữ C.

 5. Bài thực hành.

Tài liệu tham khảo

 1. Phạm Văn Ất. Kỹ thuật lập trình C. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995

 2. Randal E.Bryant and David R.O’Hallaron. Computer’s Perspective, 2001

 3. Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, AT&T Labs Murray Hill, New Jersey Addison-Wesley, 1997.

 4. Andy Oram and Greg Wilson, Beautiful Code, 2007

 5. G. J. Bronson, Program Development and Design Using C++, Brooks/COLE Thompson Learning, 2nd Edition 2000

 6. H. M Deitel and P. J. Deitel, C++ How to Program, Prentice-Hall, 3rd Edition, 2001.

7

2114464

Thực tập cơ sở Kỹ Thuật Điện
Based Practice for Electrical Engineering

3(0,6,3)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Thực tập cơ sở Kỹ Thuật Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Stephen L. Herman, Industrial Motor Control, 2012.

 2. TS.Nguyễn Bê, Giáo trình Điện Công Nghiệp, 2013.

 3. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh, Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung 1999.

 4. Dương Hữu Phước, Giáo trình Thực Hành Điều Khiển Máy Điện, 2013

 5. Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện và tự động hoá cần trục, 2006.

 6. Mitsubishi FR-A700 Basic Manual.

 7. Mitsubishi-FR-A700-Programming.

 8. CADe-SIMU Software.

8

2114408

Anh văn chuyên ngành ngành điện
Engineering English

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Oxford English in Electrical Engineering and Electronics.

 2. Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành, Khoa Điện, ĐH Công Nghiệp TP. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering.

 2. English in Electrical Engineering and Computing.

 3. Cambridge English for Engineering.

 4. English for Electrical Engineering – Nguyễn Quốc Tân, Nguyễn Minh Tâm.

9

2114428

Khí cụ điện
Electrical Devices

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Khí Cụ Điện, Khoa Điện, Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, 2012.

 2. Giáo Trình Thí Nghiệm Khí Cụ Điện – Tổ Thiết Bị – Khoa Điện – Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, 2007.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Khí cụ điện, NXB KHKT, 2001.

 2. Nguyễn Chu Hùng, Kỹ thuật điện 1, NXB ĐHQG, 2003.

 3. Electrotechnique Automatique et Informatique Industrielle, Foucher, Paris, 1997.

 4. Một số catalog của các hãng sản xuất thiết bị như: Mitsu, Fuji, MG, GE và Delixi.

10

2114445

Máy điện
Electrical machines

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Lý thuyết Máy điện – Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM.

 2. Giáo trình thí nghiệm Máy điện – Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Máy điện và mạch điều khiển - Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng, NXB KHKT, 2000.

 2. Máy điện 1,2 -Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, NXB Hà Nội, 2000.

 3. Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy điện - Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, NXB KHKT, 2000.

 4. Electric Circuits and machines- Eugenec Lister, Mc.Graw Hill, 1992.

11

2114477

Kỹ thuật điều khiển tự động
Automatic control Engineering

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Thị Phương Hà - Huỳnh Thái Hoàng, “Lý thuyết điều khiển tự động” Đại Học Quốc Gia TP. HỒ CHÍ MINH.

 2. Nguyễn Thị Phương Hà “Bài tập Lý thuyết điều khiển tự động” Đại Học Quốc Gia TP. HỒ CHÍ MINH, 2009.

 3. Katsuhiko Ogata “Modern Control Engineering”, Prentice-Hall 2010.

Tài liệu tham khảo

 1. Trần Sum, “Lý thuyết điều khiển tự động,” Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM.

 2. Benjamin C. Kuo, “ Automatic Control Systems,”, Prentice-Hall International Editions, Seventh Edition 1995.

 3. Stanley M. Shinners, “ Modern Control System Theory and Design,” New York 1992.

 4. John Van De Vegte, “Feedback Control Systems,”, Prentice-Hall 1991.

12

2114433

Kỹ thuật đo
Measurement Engineering

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Kỹ Thuật Đo, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Giáo trình Thực hành Kỹ Thuật Đo, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 3. Máy tính cá nhân.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky, Kỹ Thuật Đo, NXB Đại Học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2005.

 2. A.V.Bakshi U.A.Bakshi, Electronic Measurements and Instrumentation, Technical Publications, 1st edition 2005.

 3. V. Bopov, Electrical Measurements, Mir Publisher Moscow, 1982

 4. Larry D.Jones A.Foster Chin, Electronic Instruments and Measurements, Prentice – Hall International, second edition, 1990

 5. R.K.Rajput, Electronic measurements and Instrumentation, S.Chand, 2009.

13

2114407

An toàn điện
Electrical Safety

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình An toàn lao động, Khoa CN kỹ thuật điện, Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM.

 2. Phan Thị Thu Vân, Giáo trình An Toàn Điện, Nhà xuất bản đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. John Cadick, Mary Capelli-Schellpfeffer, Dennis Neitzel, Electrical Safety Handbook, 4th Edition, Mcgraw-Hill, 2012.

 2. Nguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm, Kỹ Thuật An Toàn Trong Cung Cấp Và Sử Dụng Điện, Nhà xuất bản KHKT, 2001.

II.2

 

Các môn tự chọn (SV chọn 7 TC trong các môn học sau)

7

 

1

2102434

Kỹ thuật số
Digital Engineering

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Kĩ thuật số, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

 2. Giáo trình Kĩ thuật xung, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Như Anh, Kĩ thuật số 1, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM, 2002.

 2. Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Cơ sở kĩ thuật điện tử số, NXB Giáo dục, 1996.

 3. Nguyễn Thúy Vân, Kĩ thuật số, NXB Khoa học và kĩ thuật, 1994.

 4. Nguyễn Như Anh, Kĩ thuật xung, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2007.

 5. Nguyễn Hữu Phương, Giáo trình mạch số, Nxb. Thống kê, 2000.

 6. Nguyễn Việt Hùng, Kĩ thuật xung và số.

 7. Richard F.Tinder, Prentice Hall, Digital Engineering Design, 1991.

 8. Ronald J. Tocci, Digital System, 10th Ed., Prentice Hall, 2009.

 9. Jacob Millman, Pulse Digital and Switching Waveforms, McGraw-Hill.

 10. Sổ tay tra cứu IC số 2006.

2

2102437

Kỹ thuật điện tử
Electronic engineering

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Kỹ thuật điện tử, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

 2. Floyd, Thomas L. Electronic devices: conventional current version. Prentice Hall, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. John Cadick, Mary Capelli-Schellpfeffer, Dennis Neitzel, Electrical Safety Handbook, 4th Edition, Mcgraw-Hill, 20 Millman & Halkias, Electronic Circuits and Devices, Prentice Hall.

 2. Nguyễn Viết Nguyên. Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng, Nhà xuất bản giáo dục 2008.

3

2103454

Vẽ Kỹ thuật
Engineering drawings

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Bài giảng Vẽ Kỹ Thuật của Khoa Công nghệ Cơ khí Trường ĐHCN TpHCM ( GV Nguyễn thị Mỵ)

 2. Bài tập Vẽ Kỹ Thuật của Khoa Công nghệ Cơ khí Trường ĐHCN TpHCM ( GV Nguyễn thị Mỵ).

Tài liệu tham khảo

 1. Vẽ Kỹ thuật cơ khí của Trần hữu Quế và Nguyễn văn Tuấn- NXB Giáo dục.

 2. Bài tập Vẽ Kỹ thuật cơ khí - Trần hữu Quế và Nguyễn văn Tuấn- NXB Giáo dục.

 3. Technical drawing - David L . Goetsch – 2004.

4

2114475

Vật liệu điện
Electrical Materials

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Vật Liệu Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.

 2. Máy tính cá nhân có chức năng tính số phức.

Tài liệu tham khảo

 1. William D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering: An Introduction, 8th ed., New York: John Wiley & Sons, 2010.

 2. Giáo trình vật liệu kỹ thuật điện, ĐHBK Hà Nội.

 3. Giáo trình vật liệu điện-điện tử, ĐHSP kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

 4. B.M.Tareev. Vật lý điện môi (Nhà suất bản năng lượng Moskva. 1973).

 5. V.V.Pasưnkov, B.C.Sorokin. Vật liệu kỹ thuật điện-điện tử (Nhà suất bản trường học cao cấp Moskva 1986).

 6. N.P.Bogorogisku, V.V.Pasakov, B.M.Tareev. Vật liệu kỹ thuật điện (Nhà suất bản năng luợng Leningrat. 1985).

5

2118407

Kỹ thuật nhiệt cơ sở
Thermal Engineering

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình chính: Giáo trình Kỹ thuật nhiệt, ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp - Nhiệt động lực học kỹ thuật - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật – 1997.

 2. Hoàng Đình Tín, Bùi Hải - Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2002.

6

2103407

Cơ ứng dụng
Engineering mechanics

2(2,0,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. GS. TSKH. Đỗ Sanh, TS. Nguyễn Văn Đình, GS. TSKH. Nguyễn Văn Khang, Cơ học – Tĩnh học, NXB Giáo dục, 2012.

 2. PGS. TS. Đỗ Kiến Quốc (chủ biên), PGS. TS Nguyễn Thị Hiền Lương, PGS. TS Bùi Công Thành, ThS Lê Hoàng Tuấn, ThS Trần Tấn Quốc. NXB Đại học quốc gia TP.HCM, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. R.C. Hibbeler. Engineering Mechanics: Statics. Prentice Hall, 2012.

 2. R C Hibbeler, Mechanics of materials, eighth edition.

III

 

Khối kiến thức chuyên ngành

41

 

III.1

 

Phần bắt buộc

30

 

1

2114419

Điện tử công suất
Power electronics

4(3,2,7)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Điện tử công suất, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

 2. Giáo trình Thí nghiệm Điện tử công suất, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. RASHID, M. H, Power Electronics Handbook, Ecademic Press, 2001.

 2. Marian K. Kazimierczuk, Pulse-width Modulated DC-DC Power Converters, Wiley, 2008.

 3. Adrian Ioinovici, Power Electronics and Energy Conversion Systems, Fundamentals and Hard-switching Converters, Wiley, 2013.

 4. Muhammad H. Rashid, Power Electronics Handbook, Academic Press, 2009.

 5. J. David Irwin, The Handbook Power Electronics, CRC Press, 2002.

 6. Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất, nxb Đại Học QG Tp HCM, 2003.

 7. Nguyễn Bính, Điện tử công suất, nxb khoa học – kỹ thuật, 1982.

2

2114462

Kỹ thuật lập trình PLC
PLC Program

2(0,4,2)

Tài liệu bắt buộc

 1. Frank D. Petruzella, “Programmable_logic_controllers”, Third Edition, Thomos E. Cosson/David T. Cu/vern·ell

 2. W_Bolton, “Programmable_logic_controllers” Fourth_Edition, Elsevier Newnes.

 3. Giáo trình PLC – Bộ môn Tự Động, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Thiết bị điều khiển khả trình PLC, Nhà xuất bản Việt Nam.

 2. Mitsubishi FX Programmable Logic Controllers, Second Edition Applications and Programming.

 3. PROGRAMMING_MANUAL__FX0__FX.

 4. Programmable Logic Controllers Programming Methods, by John R. Hackworth And Frederick D. Hackworth, Jr.

3

2114422

Đồ án chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
Electrical Engineering project

2(0,4,2)

Tài liệu bắt buộc

 1. Tùy theo từng đề tài cụ thể.

Tài liệu tham khảo

 1. Ranjit Kumar,2010, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, Third Edition edition , SAGE Publications Ltd.

 2. Vũ Cao Đàm. 2003. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (xuất bản lần thứ IX). Nhà xuất bản KH & KT. Hà Nội.

4

2114465

Thực tập chuyên ngành Kỹ Thuật Điện
Practice for Electrical Engineering

4(0,8,4)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Thực hành Cung Cấp Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Giáo trình Thực Hành Vận Hành Máy Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 3. Giáo trình TN An toàn điện, Khoa Công nghệ điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Bùi Ngọc Thư, Mạng phân phối và cung cấp điện, nxb KHKT Hà nội, 2002.

 2. Trần Bách, Lưới điện & hệ thống điện, nxb KHKT Hà nội, 2004.

 3. Hadi Saadat, Power system analysis, WCB/McGraw Hill 1999.

 4. Wang Xifan, Song Yonghua, Irving Malcolm, Modern Power Systems Analysis, Springer, 2008.

 5. Steven W. Blume, Electric Power System Basics, Wiley-IEEE Press, 2007. Saccomanno Fabio, Electric Power Systems Analysis and Control, Wiley-IEEE Press, 2003.

 6. Alexandra von Meier, Electric Power Systems, Wiley-IEEE Press, 2006.

 7. Machowski Jan, W. Bialek Janusz, R. Bumby James, Power System Dynamics Stability and Control, John Wiley & Sons, 2008.

 8. Giáo trình Máy Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

 9. Đặng Văn Đào, Lương Ngọc Hải, Huỳnh Ngọc Dương, Kỹ thuật điện, NXB. KHKT, 2003.

 10. Trần Khánh Hà, Máy điện, NXB Hà Nội, 2005.

 11. Giáo trình: An Toàn Điện, Phan Thị Thu vân, NXB DHQG Tp. HCM, 2004.

 12. The specification for electric safety Hps manufactures – Germany.

 13. TCVN 3256:1979, 4086:1985, 3146:1986, 5556:1991, …

 14. DOE Hand book of electrical safety – American Department of Energy, 2004.

 15. Electrical installation guide, IEC standard ( Schneider Electric, 2009).

5

2102435

Kỹ thuật vi xử lý
Microprocessors Engineering

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Vi xử lý, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

 2. Giáo trình Thí nghiệm Vi xử lí PIC, ĐH Công nghiệp Tp. HCM.

Tài liệu tham khảo

 1. Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, NXB KHKT, 1997.

 2. Đỗ Xuân Tiến, Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý. NXB KHKT, 2006.

 3. Barry B. Brey, The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium and Pentium Pro Processor: Architecture, Programming, and Interfacing, Fourth Edition, Prentice Hall, 1997.

 4. PICmicro® MCU Mid-Range Family Reference Manual (DS33023A) Microchip Technology.

 5. Programming and Customizing PICmicro Microcontrollers by Myke Predko.

 6. Design with PIC® Microcontrollers by John B. Peatman.

 7. 123 PIC® Microcontroller Experiments for the Evil Genius by Myke Predko

 8. Datasheet PIC16F877A, PIC16F887.

 9. Một số tài liệu của hãng Microchip.

6

2114425

Hệ thống điện
Electric Power System

3(3,0,6)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Hệ Thống Điện, Khoa Công Nghệ Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

 2. Glover J. Duncan, S. Sarma Mulukutla, J. Overbye Thomas, Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Cengage Learning, 2012.

Tài liệu tham khảo

 1. Bùi Ngọc Thư, Mạng phân phối và cung cấp điện, nxb KHKT Hànội, 2002.

 2. Trần Bách, Lưới điện & hệ thống điện, nxb KHKT Hà nội, 2004.

 3. Wang Xifan, Song Yonghua, Irving Malcolm, Modern Power Systems Analysis, Springer, 2008.

 4. Steven W. Blume, Electric Power System Basics, Wiley-IEEE Press, 2007. Saccomanno Fabio, Electric Power Systems Analysis and Control, Wiley-IEEE Press, 2003.

 5. Alexandra von Meier, Electric Power Systems, Wiley-IEEE Press, 2006.

 6. Machowski Jan, W. Bialek Janusz, R. Bumby James, Power System Dynamics Stability and Control, John Wiley & Sons, 2008.

 7. Alikeyhani, N. Marwali Mohammad, Dai Min, Integration of Green and Renewable Energy in Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2010.

 8. Vedam R. Sastry, S. Sarma Mulukutla, Power Quality, Taylor & Francis, 2009.

 9. Hadi Saadat, Power system analysis, WCB/McGraw Hill 1999.

 10. Freris Leon, Infield David, Renewable Energy in Power Systems, John Wiley & Sons, 2008.

 11. Hồ Văn Hiến, Hệ thống điện - truyền tải và phân phối, nxb Đại Học QG Tp HCM, 2003.

7

2118419

Năng lượng tái tạo
Renewable energy

3(2,2,5)

Tài liệu bắt buộc

 1. Giáo trình Năng lượng tái tạo Lý thuyết và Thực Hành.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Thanh Hào - Năng lượng tái tạo - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM - năm 2012.

 2. Nguyễn Bốn - Hoàng Dương Hùng - Giáo trình Năng lượng mặt trời - ĐHBK Đà Nẵng - 2008.

 3. Nguyễn Thanh Hào - Nhà máy nhiệt điện - Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp TP.HCM - năm 2011.

 4. Duffie J.A. and Beckman W.A. - Solar Engineering of Thermal Processes 2nd Edn - John Wiley and Sons Inc., New York - 1994.

 5. Kreith, F. and Kreider, J.F. - Principle of Solar Energy - McGraw Hill Inc., New York - 1978.

 6. Norton, B. - Solar Energy Thermal Technology - Germany - 1992.

 7. Ramage, J. - Energy A Guidebook - Oxford University Press, Oxford - 1983.

8

2114416

Cung cấp điện
Power supply

3(3,0,6)


tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương