TrưỜng đh thủ ĐÔ HÀ NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 45.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích45.37 Kb.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

straight connector 2TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI


Ngành đào tạo: Sư phạm Tin học

Major in: Computer Science Education

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

1. Kiến thức

Đáp ứng điều 17 - Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)1.1. Chuyên ngành

Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, có năng lực giảng dạy chương trình dạy học tiếp cận với năng lực học sinh THCS.

- Hiểu được kiến thức đại cương, tổng quan về ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông nói chung, về môn Tin học ở trường Trung học cơ sở (THCS) nói riêng.

- Kiến thức cơ bản về Thông tin, Máy tính, Mạng máy tính, phương pháp xử lí thông tin trong máy tính, và một số lĩnh vực tiên tiến trong sự phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Hiểu được mục tiêu, cấu trúc, nội dung của chương trình Tin học ở trường THCS.

- Có phương pháp dạy học bộ môn phù hợp với đối tượng học sinh THCS.

1.2. Khoa học GD chính trị

- Hiểu được các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Có thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Có bản lĩnh chính trị vững vàng; Tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Biết vận dụng lí luận vào thực tiễn cuộc sống.

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên như yêu thương, tận tụy với học sinh, yêu nghề, có tác phong sư phạm, ý thức trách nhiệm xã hội.

1.3. Tâm lí - Giáo dục

- Hiểu các khái niệm, các quy luật cơ bản về tâm lí. Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, nhân cách.

- Biết được quan điểm Duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh THCS. Khái niệm về hoạt động dạy, hoạt động học. Các phẩm chất và năng lực của người giáo viên. Các nguyên tắc và kĩ năng giao tiếp sư phạm.

- Hiểu được mục đích, tính chất, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động Đội, phương pháp Công tác Đội, nội dung và hình thức hoạt động của Đội TNTPHCM và liên hệ được các vấn đề đó trong thực tiễn hiện nay.

- Hiểu được các kiến thức cơ bản về giáo dục học (các khái niệm, các phạm trù và phương pháp nghiên cứu giáo dục học, ...) làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, học tập và tham gia các hoạt động giáo dục có hiệu quả.
- Biết được mục đích, mục tiêu giáo dục và hệ thống Giáo dục quốc dân.

- Biết được khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, động lực, lôgíc của quá trình dạy học, giáo dục. Các nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học trường THCS.

- Hiểu được nhiệm vụ và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm.

1.4. Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Đạt trình độ B1.

- Phát triển cấu trúc ngữ pháp qua một số ngữ cảnh khác nhau như thói quen, quan sát người xung quanh, câu chuyện về đời người, trắc nghiệm một số kiến thức cơ bản, tình huống khó xử, …

- Củng cố và mở rộng vốn từ, cấu trúc câu, các thành ngữ. Có thể nghe nói xoay quanh một số chủ đề thông thường trong cuộc sống hằng ngày như nói về thời gian, sắp xếp cuộc hẹn, …

- Củng cố và phát triển kĩ năng viết qua các loại hình bài tập từ đơn giản đến phức tạp như sử dụng từ nối để liên kết câu, viết thư có tính chất cá nhân, …

- Củng cố và phát triển khả năng phát âm và hiểu thêm về nguyên âm, phụ âm trong tiếng Anh, phiên âm quốc tế, trọng âm từ, câu, ngữ điệu lên xuống trong câu trần thuật và câu hỏi.2. Kĩ năng

2.1. Chuyên ngành

- Kĩ năng cơ bản:

+ Kĩ năng giao tiếp.

+ Kĩ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

+ Có năng lực nhận thức tốt để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

+ Kĩ năng truyền đạt thông tin ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.

- Kĩ năng chuyên môn Tin học:

+ Kĩ năng xử lí các sự cố thường gặp của máy tính và mạng máy tính.

+ Kĩ năng lập trình máy tính trong một ngôn ngữ bậc cao.

+ Kĩ năng tìm hiểu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy học.

+ Kĩ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý trường học.

+ Kĩ năng quản lí hệ thống máy tính và mạng máy tính trong các cơ sở giáo dục.- Kĩ năng nghiệp vụ sư phạm:

+ Kĩ năng tổ chức các hình thức dạy học (các giờ lí thuyết và thực hành)

+ Kĩ năng lấy thông tin phản hồi để điều chỉnh phương pháp dạy học.

+ Kĩ năng thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

+ Kĩ năng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

2.2. Tâm lí - Giáo dục

- Kĩ năng thiết lập mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp với học sinh, tìm hiểu đặc điểm tâm lí học sinh và đề ra các biện pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức được quá trình hình thành khái niệm khoa học và các hành động học tập hợp lí trong từng tiết học cho học sinh. Giải quyết các tình huống sư phạm hợp lí, có hiệu quả, mang tính giáo dục.

- Kĩ năng thực hành nghi thức Đội, tổ chức các hoạt động tập thể cho thiếu niên.

- Kĩ năng phân tích, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học, nguyên tắc, phương pháp dạy học qua một bài giảng cụ thể.

- Kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi và điều kiện của nhà trường, địa phương. Kĩ năng tổ chức quản lí lớp học. Kĩ năng phân tích việc thực hiện các nguyên tắc giáo dục và phương pháp giáo dục trong các tình huống cụ thể.

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin và nâng cao khả năng làm việc với tài liệu; Kĩ năng giao tiếp và thuyết trình vấn đề trước tập thể; Kĩ năng hoạt động nhóm; Kĩ năng tự học, tự nghiên cứu.2.3. Ngoại ngữ (tiếng Anh)

- Kĩ năng hiểu (để trả lời được) những câu hỏi đơn giản, những thông tin đơn giản (để hồi đáp được) trong phạm vi những chủ đề quy định trong chương trình (thời gian, sắp xếp cuộc hẹn, mua hàng,…) với điều kiện những thông tin này được diễn đạt bằng giọng chuẩn đồng thời không sử dụng những cấu trúc câu khó, những từ vựng khó hơn so với trình độ sơ-trung cấp.

- Kĩ năng duy trì những cuộc hội thoại đơn giản, đồng thời cũng có khả năng dùng các mẫu câu đơn giản để truyền đạt thông tin phản hồi với các thông tin do người khác đưa ra trong phạm vi những chủ đề chức năng ngôn ngữ và số lượng từ vựng quy định trong chương trình.

- Kĩ năng đọc và hiểu những bài khóa nói về con người, nơi chốn, sự kiện cuộc sống, khoa học, những quảng cáo trên báo hoặc Tivi, những yết thị hoặc thông tin nơi công cộng như giờ tàu, hội nghị, …

- Kĩ năng viết đoạn văn có nội dung nằm trong phạm vi những chủ đề đã học trong chương trình, viết thư giao dịch, thư cho bạn bè, …

3. Thái độ

3.1. Chuyên ngành

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với đường lối giáo dục của Đảng, vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng vào giảng dạy.

- Lối sống trung thực, giản dị nêu gương cho học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, cha mẹ học sinh.

- Có ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có đạo đức nghề nghiệp và tác phong sư phạm mẫu mực.

- Có tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để có các bài giảng chất lượng.

- Có lòng yêu nghề, yêu môn Tin học và biết động viên, khích lệ học sinh yêu thích, say mê học môn Tin học.

- Có tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, cập nhật kiến thức mới về môn học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học trong trường THCS, đáp ứng yêu cầu đổi mới của bộ môn. Xây dựng tổ bộ môn vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn đổi mới.

3.2. Tâm lí - Giáo dục

- Thấy được tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển cá nhân và tiến bộ xã hội, vai trò quyết định của người giáo viên đối với quá trình giáo dục, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực sư phạm để trở thành người giáo viên giỏi trong tương lai.

- Có thái độ tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo và biết hợp tác trong học tập, rèn luyện nhân cách của bản thân đáp ứng yêu cầu của thời đại.

- Có lòng yêu nghề, mến trẻ.

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu để tiếp thu những ý tưởng mới trong dạy học, giáo dục và rèn luyện kĩ năng học tập suốt đời.

4. Hành vi

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương nơi cư trú, nội quy nơi công tác.

- Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác của tổ chức.

- Hòa nhã, hợp tác với đồng nghiệp.

- Tự tin, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực của bản thân.

- Có ý chí khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và xã hội. Khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, điều chỉnh các mối quan hệ để thích nghi với môi trường lao động.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giảng dạy bộ môn Tin học tại các trường THCS.

- Làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, có thể kiêm nhiệm công tác tổng phụ trách đội tại các trường THCS.

- Tham gia công tác bảo trì, bảo dưỡng máy tính và mạng máy tính trong các doanh nghiệp, công ty.

- Tham gia công tác quản lí bằng máy tính trong các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước, các doanh nghiệp, công ty.

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập nâng cao trình độ để lấy bằng cử nhân Đại học tại trường: Đh Thủ đô Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên.

- Có khả năng học tiếp các bậc sau Đại học.

7. Các chương trình tài liệu chuẩn Quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung giáo dục Đại học, khối ngành Cao đẳng sư phạm Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các công trình nghiên cứu của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách khoa Hà Nội, …

- Các tài liệu của nước ngoài về lĩnh vực CNTT.

[1]. Chương trình đào tạo giáo viên THCS môn Tin học, Bộ GD&ĐT 2004.

[2]. Computing Curricula 2009, ACM and IEEE Computer Society.

[3]. National Council of Engineering Examiners, NCEE Model Rules of Professional Conduct.

[4]. Bloom, Benjamin S., The Taxonomy of Educational Objectives: Classification of Educational Goals. Handbook I: The Cognitive Domain, McKay Press, New York (1956).Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Bùi Văn Quân


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương