TrưỜng đh nông lâm tphcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 75.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2018
Kích75.5 Kb.
#17486

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: MÔI TRƯỜNG&TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG

1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên

MSc Urban Development Planning

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ Môn Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên

Địa chỉ liên hệ: Nhà Cẩm Tú, Đại học Nông Lâm TPHCM, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại, email: 0983 724 560 – phuongthaobt86@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: đồ họa ứng dụng, vật liệu cảnh quan, quy hoạch đô thị2. Thông tin chung về môn học

 • Tên môn học: Đồ Họa Ứng Dụng

 • Mã môn học: 216309

 • Số tín chỉ: 3

 • Môn học: Bắt buộc đối với sinh viên ngành TKCQ

 • Các môn học tiên quyết: Diễn họa Cảnh Quan

 • Các môn học kế tiếp:

 • Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết

+ Thực hành: 30 tiết

+ Tự học: 45 tiết

- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Nhà Cẩm Tú, Đại học Nông Lâm TPHCM, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM


3. Mục tiêu của môn học

 • Kiến thức: cách sử dụng các chương trình đồ họa AutoCad, 3dsmax, photoshop phục vụ cho thiết kế cảnh quan

 • Kỹ năng:

+ Kỹ năng thể hiện được bản vẽ kỹ thuật trên máy.

+ Thể hiện được phối cảnh cho thiết kế trên máy tính. • Thái độ, chuyên cần:

+ Dự lớp đủ số tiết qui định

+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành môn học

+ Hoàn thành các bài tậpvề nhà

4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)

Giới thiệu các phần mền cơ bản ứng dụng trong thiết kế cảnh quan bao gồm: AutoCad, Photoshop, 3D Max. Đây là những công cụ để sinh viên quy hoạch và thiết kế cảnh quan.5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)

PHẦN LÝ THUYẾT

PHẦN 1 SỬ DỤNG PHẦN MỀM VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD ( 5 tiết)
Chương 1. Mở đầu


  1. Giới thiệu AutoCad

  2. Cài đặt AutoCad

  3. Khởi động AutoCad

  4. Cấu trúc màn hình đồ họa AutoCad

  5. Thanh công cụ

  6. Điều khiển các danh mục lệnh

Chương 2. Các lệnh về file


2.1 Tạo file bản vẽ mới

2.2 Mở file bản vẽ có sẵn

2.3 Lưu bản vẽ

2.4 Thiết lập môi trường vẽ

2.5 Biến savetime và AutoCAD backup files

2.6 Thoát khỏi AutoCAD


Chương 3. Thiết lập bản vẽ cơ bản
3.1 Thiết lập và giới hạn bản vẽ, định đơn vị

3.2 Thiết lập chế độ vẽ bằng lệnh Dsettings

3.3 Trình tự vẽ một bản vẽ kỹ thuật bằng AutoCAD
Chương 4. Nhập tọa độ và các lệnh vẽ cơ bản
4.1 Hệ tọa độ sử dụng trong autoCAD

4.2 các phương pháp nhập tọa độ

4.3 Các phương thức truy bắt điểm

4.4 Các lệnh vẽ cơ bản: vẽ đường thẳng, đường tròn, cung tròn, elipse, hình chữ nhật, đa giác, đa tuyến…

Chương 5. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình hình học và các phép biến đổi, sao chép
5.1 Xóa đối tượng

5.2 Cắt xén đối tượng: xén phần giữa hai điểm, xén phần giữa hai đối tượng

5.3 Vát mép các cạnh

5.4 Thay đổi chiều dài đối tượng

5.5 Các phép biến đổi: dời hình, đối xứng qua trục, quay hình quanh 1 điểm, biến đổi tỉ lệ

5.6 Sao chép


Chương 6. Quan sát và quản lý bản vẽ
6.1 Thu phóng và di chuyển màn hình

6.2 Tạo và gán tính chất cho hộp thoại Layer Properties Manager

6.3 Hiệu chỉnh các tính chất của đối tượng
Chương 7. Hình cắt, mặt cắt và ký hiệu vật liệu
7.1 Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

7.2 Hiệu chỉnh hình cắt và mặt cắt


Chương 8. Ghi và hiệu chỉnh kích thước, văn bản
8.1 Trình tự và cách thức nhập văn bản

8.2 Hiệu chỉnh văn bản

8.3 Trình tự và cách thức ghi kích thước

8.4 Các loại kích thước

8.5 Hiệu chỉnh kích thước

8.6 Ghi dòng chú thích với đường dẫn

8.7 Xuất bản vẽ từ Autocad sang 3dmax

PHẦN 2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM 3DsMax ( 5 tiết )
Chương 1. Tổng quan về 3DsMax


  1. Cài đặt 3DsMax

  2. Giao diện 3DsMax

  3. Thiết lập đơn vị làm việc

Chương 2. Các lệnh tạo khối và modify cơ bản.

2.1. Vẽ các khối hình học cơ bản.

2.2. Cộng và trừ các khối.

2.3. Sử dụng spline tạo tiết diện.

2.4. Hiệu chỉnh spline.

2.5. Tạo khối từ spline.
Chương 3. Ánh sáng trong 3DsMax

3.1. Tạo và hiệu chỉnh ánh sáng ngoại thất

3.2. Tạo và hiệu chỉnh ánh sáng nội thất.
Chương 4. Sử dụng Vật liệu.

4.1. Ốp và hiệu chỉnh bitmap lên bề mặt khối.

4.2. Tạo vật liệu có độ lồi lõm ( bump), độ bóng, phản quang.
Chương 5. Tạo camera cho phối cảnh và Render.

5.1. Thiết lập camera

5.2. Tạo background và Render


PHẦN 3 SỬ DỤNG PHẦN MỀM XỬ LÝ ẢNH PHOTOSHOP ( 5 tiết)
Chương 1. Tổng quan về photoshop


  1. Cài đặt

  2. Khởi động chương trình photoshop

  3. Thanh trình đơn

  4. Thanh công cụ

  5. Chế độ xem ảnh

  6. Làm việc với các palette

  7. Sử dụng thông tin trợ giúp

  8. . Xuất bản vẽ từ Autocad sang Photoshop

Chương 2. Tạo vùng chọn


2.1 Tạo vùng chọn với trình đơn select

2.2 Tạo vùng chọn với công cụ marquee

2.3 Tạo vùng chọn với công cụ magic wand

2.4 Dùng lệnh color range

2.5 Lưu và tải vùng chọn

2.6 Sao chép đối tượng trong vùng chọn

Chương 3. Làm việc với layer
3.1 Tạo một file mới

3.2 Tạo một layer mới

3.3 Định vị và di chuyển hình ảnh

3.4 Nhân đôi và xóa layer

3.5 Hiệu ứng layer

3.6 Điều chỉnh độ mờ đục và xóa layer

3.7 Trộn và liên kết các layer
Chương 4. Tô và hiệu chỉnh màu
4.1 Sử dụng công cụ tô vẽ

4.2 Tô màu cho đối tượng bằng công cụ gradient

4.3 Tô màu cho đối tượng bằng công cụ paint bucket

4.4 Các công cụ dùng để tẩy xóa

4.5 Làm việc với hộp màu
Chương 5. Một số thao tác khi thực hiện phối cảnh máy tính

5.1 .Xử lý bản vẽ Autocad trong Photoshop

5.2. Xử lý ảnh chụp hiện trạng, ảnh xuất từ 3dsmax trước khi làm phối cảnh

5.3. Sử dụng các hiệu ứng của bộ lọc filter trong bản vẽ phối cảnhPHẦN THỰC HÀNH

Bài 1: Làm quen với Autocad và các lệnh cơ bản (3 tiết)

Bài 2: Lệnh hiệu chỉnh tạo hình hình học và các phép biến đổi, sao chép. Hiệu chỉnh kích thước, văn bản và quản lý bản vẽ (5 tiết)

Bài 3: Xuất bản vẽ từ ACad sang Max, thiết lập bản vẽ và dựng hình cơ bản (3 tiết)

Bài 4: Hiệu chỉnh khối, sử dụng vật liệu và ánh sáng (7 tiết)

Bài 5: Tạo camera, render (3 tiết)

Bài 6: Làm quen với photoshop, xuất bản vẽ từ autocad sang photoshop và tô màu cho đối tượng , tạo vùng chọn và làm việc vói layer (5 tiết)

Bài 7:Xử lý ảnh hiện trạng từ ảnh chụp và hình xuất từ 3dmax (2 tiết)

Bài 8: Sử dụng bộ lọc filter và một số công cụ tạo hiệu ứng cho phối cảnh. (2 tiết)

6. Học liệu

 1. Lê Quang Huy - Photoshop toàn tập, 2004, nhà xuất bản GTVT

 1. Quang Huấn , Photoshop 7.0, 2002, nhà xuất bản GTVT

 2. Nguyễn Hữu Lộc , Sử dụng Autocad 2002, 2003, Nhà xuất bàn Tp.HCM

 3. Nguyễn Hữu Lộc , Sử dụng Autocad 2004, 2005, Nhà xuất bàn Tp.HCM

 4. Nguyễn Hữu Lộc , Sử dụng Autocad 2006, 2007, Nhà xuất bàn Tp.HCM

 5. Nguyễn Hữu Lộc, Tạo các tiện ích thiết kế trên AutoCad, 2003, Nhà xuất bàn Tp.HCM

WEB

www.vietphotoshop.com

www.3dvn.com
7. Hình thức tổ chức dạy học

* Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập giáotrình, rèn nghề, …

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Phần 1

58

15

28

Phần 2

513

15

33

Phần 3

59

15

29

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Sinh viên không vắng quá số tiết quy định.

- Tham gia học thực hành đầy đủ

- Chuẩn bị trước ở nhà trước khi tham gia giờ thực hành.9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

Kiểm tra lại phần kiến thức đã truyền đạt trong giờ học thực hành9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì:

Tham gia đủ số tiết quy định (5%)

Kiểm tra lần 1: Sau khi GV hoàn tất dướng dẫn phần mềm AutoCad (15%)

Kiểm tra lần 1: Sau khi GV hoàn tất dướng dẫn phần mềm 3dsMax (15%)

Kiểm tra lần 1: Sau khi GV hoàn tất dướng dẫn phần mềm Photoshop(15%)

Kiểm tra cuối khóa : GV cho đề và SV sẽ làm bài tại nhà, nộp đúng thời hạn quy định (50%)9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Bài làm thể hiện rõ ràng, cụ thể ý đồ của người thiết kế.- Phối cảnh thực, đúng tỉ lệ, hợp lý.

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

Giảng viên Duyệt Chủ nhiệm bộ môn Thủ trưởng đơn vị đào tạo

(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)

tải về 75.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương