Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệutải về 346.06 Kb.
trang8/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc

PHẦN THỰC HÀNH


 1. Tạo CSDL QLSach bằng SSMS với giá trị các tham số như sau:
Tham số

Giá trị

Database name

QLSach

Tên logic của file data chính

QLSach_data

Tên và đường dẫn của file data chính

T:\QLTV\QLSach_Data.mdf

Kích cỡ khởi tạo của file data chính

20 MB

Kích cở tối đa của file data chính

40 MB

Gia số gia tăng của file data chính

1 MB

Tên logic của file transaction log

QLSach_Log

Tên và đường dẫn của file transaction log

T:\QLTV\QLSach_Log.ldf

Kích cở khởi tạo của file transaction log

6 MB

Kích cở tối đa của file transaction log

8 MB

Gia số gia tăng của file transaction log

1 MB

  1. Sau khi tạo thành công CSDL QLSach, xem thuộc tính (properties) của CSDL QLSach : Nhắp phải chuột tại tên CSDL, chọn properties. Đọc hiểu thông tin hiển thị về CSDL ?

  2. Tại cửa sổ properties của CSDL, khai báo thêm

   • Một Filegroup mới có tên là DuLieuSach

   • Một tập tin dữ liệu (data file) thứ hai nằm trong filegroup vừa tạo ở trên và có thông số như sau : Tên logic của data file là QlSach_Data2; Tên tập tin và đường dẫn vật lý của data file là T:\QLTV\QlSach_Data2.ndf ; các thông số về kích thước tùy ý.

   • Thiết lập thuộc tính ReadOnly, sau đó đóng cửa sổ properies. Quan sát màu sắc của CSDL. Bỏ thuộc tính ReadOnly.

   • Thay đổi Owner

 1. tải về 346.06 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương