Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệutải về 346.06 Kb.
trang5/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
MAXSIZE = size_in_MB | UNLIMITED, FILEGROWTH = %_or_MB)
Ví dụ 1 : Tạo CSDL QLSV CREATE DATABASE QLSV ON PRIMARY
(NAME=QLSV_Data,
FILENAME='T:\BTSQL\QLSV_Data.mdf', SIZE=10MB,
MAXSIZE=15MB, FILEGROWTH=20%)
LOG ON
( NAME=QLSV_Log,
FILENAME= 'T:\BTSQL\QLSV_Log.ldf', SIZE=3MB,
MAXSIZE=5MB, FILEGROWTH=1MB)
Ví dụ 2: Tạo CSDL QLBH
CREATE DATABASE QLBH ON PRIMARY
( NAME = QLBH_data1,
FILENAME = 'T:\BTSQL\QLBH_data1.mdf',
SIZE = 10, MAXSIZE = 50, FILEGROWTH = 15% ), ( NAME = QLBH_data2,
FILENAME = 'T:\BTSQL\QLBH_data2.ndf',
SIZE = 10, MAXSIZE = 50, FILEGROWTH = 15% ),
FILEGROUP QLBHGroup1 ( NAME = QLBH_data3,
FILENAME = 'T:\BTSQL\QLBH_data3.ndf',
SIZE = 10, MAXSIZE = 50, FILEGROWTH = 5 ), ( NAME = QLBH_data4,
FILENAME = 'T:\BTSQL\QLBH_data4.ndf', SIZE = 10, MAXSIZE = 50, FILEGROWTH = 5 )
LOG ON
( NAME = 'QLBH_log',
FILENAME = 'T:\BTSQL\QLBH_log.ldf', SIZE = 5MB,
MAXSIZE = 25MB, FILEGROWTH = 5MB )
Chú ý : không thể thiếu dấu phẩy (đánh dấu hightlight)  1. Mở CSDL (chọn sử dụng CSDL) Cú pháp: use database_name Ví dụ: use QLSV
  2. Kiểm tra không gian sử dụng của CSDL


Cú pháp: sp_spaceused
Ví dụ:
use QLSV sp_spaceused


  1. Xem thông tin của tất cả các CSDL trong server hiện hành


Cú pháp: sp_helpdb
Ví dụ: sp_helpdb

  1. tải về 346.06 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương