Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu


PHẦN 2: TẠO VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) PHẦN LÝ THUYẾTtải về 346.06 Kb.
trang3/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc

PHẦN 2: TẠO VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) PHẦN LÝ THUYẾT


 1. Giới thiệu Database

 1. Database: Cơ sở dữ liệu trong SQL server là cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm một tập các quan hệ, mỗi quan hệ là một bảng dữ liệu bao gồm các dòng (bộ dữ liệu hay record) và cột (field) .

 2. Một CSDL được lưu trữ trong tối thiểu 2 tập tin: một file .mdf và một file

.ldf . Một CSDL cũng có thể được lưu trong nhiều hơn 2 tập tin: một file
.mdf, một hay nhiều file .ndf , một hay nhiều file .ldf

  • File dữ liệu cơ bản (Primary data file) : file .mdf, mỗi CSDL có duy nhất 1 file dữ liệu cơ bản (bắt buộc). Primary data file chứa thông tin về CSDL, thông tin về các tập tin khác của CSDL và chứa dữ liệu.

  • Các file dữ liệu thứ cấp (Secondary data files) : file .ndf, một CSDL có thể không có hoặc có một/nhiều file dữ liệu thứ cấp (tuỳ chọn), chứa dữ liệu.

  • File nhật ký giao tác (Transaction log file) : file .ldf, mỗi CSDL có tối thiểu 1 hoặc có thể có nhiều file nhật ký, dùng để lưu trữ thông tin cần thiết cho việc phục hồi các giao tác (transaction) mà người dùng đã thực hiện.

Như vậy , một cơ sở dữ liệu (Database) có thể nhìn ở 2 góc độ :

  • Về mặt vật lý: một CSDL bao gồm hai hay nhiều tập tin nằm trên một hay nhiều đĩa. Các file lưu trữ CSDL chỉ thấy được bởi nhà quản trị và trong suốt đối với người dùng cuối.

   • Khi tạo 1 CSDL, các file dữ liệu và file log được tạo và lưu trữ tại vị trí do người quản trị xác định.

   • Các file dữ liệu thường nằm trên những đĩa vật lý khác nhau để tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu.

  • Về mặt Logic: một CSDL bao gồm các thành phần (đối tượng), hiển thị với người dùng như các Tables, Views, Procedures, …
 1. Filegroup : một khái niệm dùng gom nhóm các file dữ liệu (data file) . Một filegroup gồm 1 hay nhiều file dữ liệu. Một file dữ liệu luôn thuộc về một filegroup. Có 3 loại: Primary filegroup, user-define filegroup và default filegroup
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương