Trường Đh công Nghiệp tp. Hcm bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệutải về 346.06 Kb.
trang1/32
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích346.06 Kb.
#184198
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc
2022 BaiTapThucHanhCSDL DaiHoc


Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Bài Tập Thực Hành Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TP. Hồ Chí Minh Năm 2022

BÀI TẬP TUẦN 1
Số tiết: 3

Mục tiêu:

PHẦN 1: SQL SERVER DATABASE ENGINE &
SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

  1. Giới thiệu

  • SQL Server Database Engine là dịch vụ (service) cốt lõi của MS SQL Server, cung cấp chức năng lưu trữ, xử lý, kiểm soát truy suất dữ liệu, quản lý giao tác. Dịch vụ chạy background, đáp ứng yêu cầu từ nhiều user (server). Dịch vụ có thể tự động khởi động (automatic) khi khởi động hệ điều hành hoặc có thể khởi động bằng tay (manual).

Khởi động một instance của SQL Server Database Engine là khởi động một SQL Server service. Sau khi khởi động SQL Server service thành công, người dùng có thể thiết lập một kết nối đến server và sử dụng các chức năng được cung cấp từ server.

  • SQL Server Management Studio (SSMS) là một môi trường tích hợp cho phép truy cập, cấu hình, quản lý, quản trị và phát triển tất cả các dịch vụ của MS SQL Server. Nó kết hợp một nhóm công cụ đồ họa và trình soạn thảo script hỗ trợ cho người lập trình và người quản trị database tương tác với các dịch vụ của MS SQL Server.

SQL Server Management Studio kết hợp các đặc trưng của Enterprise Manager, Query Analyzer, and Analysis Manager vào một môi trường thống nhất. Bên cạnh đó, SQL Server Management Studio làm việc với tất cả công cụ của SQL Server như Reporting Services and Integration Services. Người lập trình cũng như người quản trị dễ dàng thao tác trên một môi trường đồng nhất và thân thiện.

  1. tải về 346.06 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương