TrưỜng cao đẲng sư phạm twtải về 329.84 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích329.84 Kb.
  1   2   3   4

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

GIÁO DỤC HỌC TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ MẦM NON 2
 1. Thông tin về giảng viên

 • Giảng viên 1:

Họ và tên : Nguyễn Thị Tường Vân Chức danh: Giảng viên Học vị: Cử nhân

Thời gian, địa điểm làm việc : Sáng thứ 4 hàng tuần tại cơ sở 1, Q.10.

Địa chỉ liên hệ : Văn phòng khoa Giáo dục đặc biệt, 182 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, Tp.HCM.

Điện thoại : 0909 339 229 E-mail: 2107lamvan@hcm.vnn.vn

Các hướng nghiên cứu chính : Giáo dục trẻ Mầm non, Giáo dục trẻ Chậm phát triển trí tuệ (CPTTT)


 • Giảng viên 2:

Họ và tên : Võ Thị Bích Thủy Chức danh: Giảng viên Học vị: Cử nhân

Thời gian, địa điểm làm việc : Sáng thứ 5 hàng tuần tại cơ sở 1, Q.10.

Địa chỉ liên hệ : Văn phòng khoa Giáo dục đặc biệt, 182 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, Tp.HCM.

Điện thoại : 0938 883 048 E-mail: vtbichthuy123@yahoo.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính : Giáo dục trẻ Mầm non, giáo dục trẻ khiếm thính.


 1. Thông tin chung về học phần

 • Tên học phần: Giáo dục học trẻ Chậm phát triển trí tuệ Mầm non 2 (CPTTT MN)

 • Mã học phần: 5DBS475

 • Số tín chỉ: 4

 • Học phần: Bắt buộc

 • Các học phần tiên quyết: GDH trẻ CPTTT Mầm non 1

 • Học phần kế tiếp: Can thiệp sớm cho trẻ CPTTT Mầm non

 • Yêu cầu đối với học phần: Cần có đề cương chi tiết của học phần và đầy đủ học liệu. Phòng học cần có máy chiếu projector. Người học cần được thực hành bộ môn tại các trường chuyên biệt CPTTT và hòa nhập.

- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

Phân bổ

Số tiết

(1 tiết = 50 phút) • Giờ lên lớp:

40

Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ)

20

Thảo luận /thực hành trên lớp, thực tập tại cơ sở (30 tiết/tín chỉ)

20 (40)

 • Giờ tự học (45 giờ/tín chỉ)

Cá nhân

Nhóm


20

10

10 1. Mục tiêu học phần:

  1. Kiến thức:

 • Hiểu và giải thích những vấn đề chung về điều chỉnh chương trình trong giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

 • Xác định những yêu cầu và phương pháp điều chỉnh chương trình GDMN cho trẻ CPTTT.

 • Hiểu những khó khăn của trẻ CPTTT khi tham gia vào các hoạt động.

 • Xác định nội dung, phương pháp và cấu trúc 01 giờ hoạt động nhằm phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm – XH và thể chất cho trẻ CPTTT Mầm non.

 • Xác định những kiến thức cơ bản để đánh giá khả năng của trẻ CPTTT Mầm non.

  1. Kỹ năng:

 • Điều chỉnh chương trình GDMN hiện hành cho phù hợp với sự phát triển của trẻ CPTTT tuổi Mầm non.

 • Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động rèn luyện nhận thức, giao tiếp, thẩm mỹ, kỹ năng xã hội và thể chất cho trẻ CPTTT Mầm non.

 • Tích hợp hài hòa các mặt phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

 • Xử lý một số tình huống sư phạm trong giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

 • Quan sát, ghi chép, làm việc nhóm, trao đổi về cấu trúc một giờ hoạt động học tập qua Video, qua hoạt động mẫu của GV và của bạn.

 • Quan sát và đánh giá trẻ CPTTT thông qua các hoạt động giáo dục.

 • Giao tiếp, ứng xử đúng mực với GV, với mọi người.

 • Thuyết trình lưu loát, rõ ràng.

  1. Thái độ:

 • Có ý thức tham gia trong hoạt động nhóm, tôn trọng ý kiến của bạn.

 • Thương yêu và chấp nhận những khó khăn từ phía trẻ.

 • Kiên trì trong quá trình giáo dục trẻ.

 • Tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ.

 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ý thức rèn luyện tác phong, nhân cách của bản thân.

 • Linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong các giờ dạy.

 1. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung được chia thành 2 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về điều chỉnh quá trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non: sinh viên sẽ tìm hiểu những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non khi tham gia vào các hoạt động. Trên cơ sở và nguyên tắc điều chỉnh, sinh viên có thể điều chỉnh nội dung, phương pháp cũng như hình thức, phương tiện dạy học trong việc dạy trẻ.

Chương 2: Tổ chức quá trình giáo dục cho trẻ CPTTT Mầm non gồm 2 bài chính. Mục đích sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách đánh giá khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT, sau đó tiến hành lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ CPTTT Mầm non qua 5 mặt phát triển: nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, kỹ năng xã hội và thể chất. Cuối chương 2 sẽ giới thiệu cho sinh viên cách đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT.

Trong mỗi chương đều có nội dung lý thuyết và bài tập thảo luận, kết hợp với tham quan kiến tập và thực hành tại một số cơ sở giáo dục chuyên biệt và hòa nhập cho trẻ CPTTT MN để sinh viên có cơ hội trải nghiệm và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. 1. Nội dung chi tiết học phần

Nội dung

Mức độ cần thiết

Phải biết

Nên biết

Có thể biết

Chương 1: Những vấn đề chung về điều chỉnh quá trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non

Bài 1: Những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non

  1. Trong hoạt động nhận thức

  2. Trong sự phát triển ngôn ngữ

  3. Trong kỹ năng xã hội (KNXH)

  4. Trong hoạt động thẩm mỹ

  5. Trong hoạt động thể chất

Những khó khăn của trẻ CPTTT Mầm non trong: hoạt động nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng XH, thẩm mỹ và thể chất.


Các yếu tố ảnh hưởng những khó khăn của trẻ.

Khả năng thực hiện các hoạt động của trẻ Mầm non bình thường.

Sự phát triển về ngôn ngữ, về hình vẽ, về vận động của trẻ bình thường từ 0 - 6 tuổi.


Các cách hướng dẫn, giao tiếp của người lớn đối với trẻ CPTTT.

Phân loại KNXH.

Cách phát huy tính sáng tạo của trẻ.


Bài 2: Những vấn đề chung về điều chỉnh chương trình

 1. Khái niệm điều chỉnh

 2. Mục đích điều chỉnh

 3. Cơ sở điều chỉnh

 4. Nguyên tắc điều chỉnh

Khái niệm điều chỉnh, điều chỉnh chương trình.

Cơ sở của việc điều chỉnh chương trình.


Các nguyên tắc chủ yếu khi điều chỉnh chương trình giáo dục.

Vai trò và sự cần thiết của việc điều chỉnh chương trình trong giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.
Hệ thống trợ giúp điều chỉnh cho sự phát triển của trẻ CPTTT MN.

Đặc điểm và nội dung tác động của người lớn đối với trẻ CPTTT MN.

Bài 3: Điều chỉnh mục tiêu dạy trẻ CPTTT Mầm non.

 1. Khái niệm mục tiêu

 2. Các loại mục tiêu

 3. Cơ sở điều chỉnh mục tiêu

 4. Điều chỉnh mục tiêu
Các loại mục tiêu

Cơ sở điều chỉnh mục tiêu

Cách điều chỉnh mục tiêu. Xây dựng 01 mục tiêu SMART.


Sự khác nhau giữa mục tiêu và mục đích.

Nội dung xây dựng mục tiêu

Thang đo mức độ nhận thức Bloom


Cách xây dựng mục tiêu hiện nay của GV.

Bài 4: Điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục cho trẻ CPTTT Mầm non.

 1. Nội dung chương trình dạy trẻ MN

 2. Điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục cho trẻ CPTTT MN.Các nội dung cần điều chỉnh trong chương trình GDMN mới khi dạy trẻ CPTTT.

Chọn lựa và điều chỉnh những nội dung trong chương trình GDMN mới (05 mặt giáo dục) phù hợp với khả năng của trẻ CPTTT MN.

Những nội dung giáo dục trẻ trong chương trình GDMN mới.

Những định hướng cơ bản trong quá trình giáo dục điều chỉnh thực hiện tại cơ sở giáo dục trẻ CPTTT.

Chương trình hiện hành của một số trường MN chuyên biệt và hòa nhập trong giáo dục trẻ CPTTT.Bài 5: Điều chỉnh phương pháp dạy trẻ CPTTT Mầm non.

 1. Các cách học của trẻ Mầm non

 2. Phương pháp dạy trẻ Mầm non

 3. Điều chỉnh phương pháp khi dạy trẻ CPTTT Mầm non

 4. Các phương pháp điều chỉnh trong GDHN

Phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm non trong từng hoạt động.

Các phương pháp điều chỉnh trong dạy trẻ CPTTT Mầm non học hòa nhập.

Chọn lựa và điều chỉnh những phương pháp giảng dạy cho phù hợp với khả năng của trẻ CPTTT MN.


Các cách học của trẻ Mầm non nói chung và của trẻ CPTTT MN nói riêng.
Các phương pháp dạy trẻ CPTTT MN tại các trường Chuyên biệt và hòa nhập hiện nay.

Các cách tiếp cận trẻ CPTTT MN của giáo viên.


Bài 6: Điều chỉnh hình thức và phương tiện dạy trẻ CPTTT Mầm non.

 1. Điều chỉnh hình thức dạy trẻ CPTTT Mầm non 1. Điều chỉnh phương tiện dạy họcChọn hình thức dạy học phù hợp với khả năng học tập của trẻ và các hoạt động diễn ra.

Những yếu tố cần điều chỉnh trong hình thức dạy học cho trẻ CPTTT: hoạt động của trẻ, phong cách dạy của GV, cách trợ giúp trẻ học, cách giao bài tập…
Yêu cầu về việc xây dựng môi trường vật chất khi thực hiện chương trình giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học ở trường MN.Các hình thức dạy học cho trẻ CPTTT Mầm non.

Ưu và hạn chế của mỗi hình thức dạy học.

Yêu cầu về việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy trẻ CPTTT Mầm non.

Các loại đồ dùng và thiết bị dạy học cho trẻ CPTTT.

Năng lực sư phạm của giáo viên.


Cách làm đồ dùng dạy học trẻ CPTTT Mầm non.

Chương 2: Tổ chức quá trình giáo dục cho trẻ CPTTT Mầm non

Bài 7: Đánh giá khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT (tìm hiểu ban đầu)

 1. Nội dung đánh giá

 2. Các phương pháp đánh giá

Nội dung đánh giá trẻ.

Các phương pháp đánh giá trẻ.

Đặc điểm tâm lý của trẻ CPTTT Mầm non.

Mục đích của việc đánh giá trẻ.

Các cách tiếp cận khi đánh giá trẻ CPTTT.


Cách đánh giá khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT Mầm non hiện nay tại các trường Chuyên biệt và hòa nhập.Bài 8: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình dạy trẻ CPTTT Mầm non

 1. Xây dựng mục tiêu dạy học


 1. Lựa chọn nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học 1. Thiết kế và tiến hành bài dạy có hiệu quả

Mục tiêu bài học theo các cấp độ nhận thức khác nhau của trẻ CPTTT.

Cách trình bày mục tiêu của bài học.

Nội dung, phương pháp, phương tiện phù hợp với khả năng của trẻ, với từng bài dạy.

Tiêu chí cơ bản khi lựa chọn nội dung dạy học cho trẻ CPTTT.

Các phương pháp chủ đạo khi hướng dẫn từng hoạt động cho trẻ và phương pháp điều chỉnh.

Kế hoạch giảng dạy 01 tiết nhóm/lớp với 01 đề tài cụ thể.

Tích hợp hài hòa các mặt phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ trong một giờ hoạt động.

Nhận xét về các hoạt động diễn ra trong tiết học.


03 lĩnh vực cần thể hiện khi xây dựng mục tiêu: nhận thức, hành vi – tình cảm và tâm vận động.

Khả năng của từng nhóm trẻ trong lớp.

Đặc điểm hành vi của trẻ CPTTT.

Các mức độ/cấp độ nhận thức theo mô hình Bloom.

Cách thức tổ chức truyền đạt nội dung dạy học của bài học.

Các biện pháp hỗ trợ trẻ CPTTT MN trong các hoạt động.

Những điều GV cần lưu ý khi cho trẻ CPTTT thao tác với đồ vật, đồ dùng (học cụ).

Các cách tiếp cận “tích hợp” trong 01 giờ học.

Ý nghĩa của trò chơi đối với sự phát triển tâm lý của trẻ.

Những tình huống có thể xảy ra trong giờ học.


Tác dụng của việc thể hiện 03 lĩnh vực: nhận thức, hành vi – tình cảm và tâm vận động khi xây dựng mục tiêu.

Chủ điểm của từng tháng trong chương trình học của trẻ Mầm non.

Các trò chơi học tập, trò chơi ngón tay,… dành cho trẻ MN.

Bài 9: Đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT Mầm non.

 1. Quan điểm đánh giá

 2. Quy trình đánh giá

 3. Nội dung đánh giá

 4. Phương pháp đánh giáÔn tập

Quan điểm mới về cách đánh giá trẻ CPTTT.

Nội dung đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT.

Các phương pháp đánh giá.


Một số kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và tổ chức 01 giờ dạy trên trẻ CPTTT đạt được mục tiêu đề ra.
Hoàn thành các bài kiểm tra của nhóm và của cá nhân.

Quan điểm không tiến bộ về cách đánh giá trẻ khuyết tật nói chung và trẻ CPTTT nói riêng.

Quy trình đánh giá.

Một số bộ bài tập, thang đo, trắc nghiệm, …

Một số biện pháp quản lý hành vi của trẻ CPTTT trong giờ học.
Những vấn đề về tổ chức hoạt động dạy trẻ CPTTT Mầm non.


Công cụ đánh giá hiện nay tại các trường Chuyên biệt và Hòa nhập dạy trẻ CPTTT.Xây dựng nhiều đề tài khác nhau với nhiều mức độ CPTTT, trẻ nhiều độ tuổi khác nhau.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương