TrưỜng đẠi học công nghệ  nguyễn thanh nam tạO Ảnh mậT ĐỘ SỬ DỤng tán xạ ngưỢc luận văn thạc sĩtải về 2.01 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích2.01 Mb.
#1702
1   2   3

KẾT LUẬN


Luận văn này đã thành công trong việc giải quyết bài toán khôi phục ảnh siêu âm cắt lớp có ảnh hưởng của mật độ và nâng cao chất lượng ảnh chụp siêu âm cắt lớp bằng cách ứng dụng kỹ thuật nội suy. Ảnh hưởng của sự thay đổi mật độ là yếu tố khó có thể bỏ qua được mà những nghiên cứu trước đó của nhóm còn chưa quan tâm [22-27]. Ảnh khôi phục theo phương pháp đề xuất cho chất lượng tốt hơn hẳn ảnh theo phương pháp truyền thống, hơn nữa thời gian tính toán được giảm thiểu đáng kể.

Như vậy việc sử dụng kỹ thuật nội suy trong việc cải thiện tốc độ tạo ảnh và chất lượng ảnh đã thành công, tạo điều kiện áp dụng trong lĩnh vực y – sinh. Bước tiếp theo của đề xuất này là việc thử nghiệm đề xuất trong tạo ảnh với những dữ liệu thực tế để có thể áp dụng theo thời gian thực trong y tế và đề xuất cấu hình phần cứng tương ứng.

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tác giả đã 01 công bố tại hội nghị trong nước:

Nguyễn Thanh Nam, Chu Thị Phương Dung, Trần Đức Tân, “Tạo ảnh mật độ sử dụng tán xạ ngược và kỹ thuật nội suy”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học liên trường về điện tử viễn thông năm 2016, Học viện kỹ thuật quân sự, 2016, trang 60-65.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] C. F. Schueler, H. Lee, and G. Wade (1984), Fundamentals of digital ultrasonic processing, IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics, vol. 31, no. 4,pp. 195–217.

[2] A. Macovski (1979), Ultrasonic imaging using arrays, Proceedings of the IEEE, vol. 67, no. 4, pp. 484–495.

[3] G. S. Kino (1987), Acoustic Waves: Devices, Imaging, and Analog Signal Processing. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[4] Q. Zhu and . D. Steinberg (1993), Wavefront amplitude distortion and imagesidelobe levels: Part I - Theory and computer simulations, IEEE Transac-tions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Contr ol, vol. 40, no. 6, pp. 747–753.

[5] N. Duric, P. Littrup, A. Babkin, D. Chambers, S. Azevedo, A. Kalinin, R.Pevzner, M. Tokarev, E. Holsapple, O. Rama, and R. Duncan (2005), Development of ultrasound tomography for breast imaging: Technical assessment, Medical Physics, vol. 32, no. 5, pp. 1375–1386.

[6] C. Li, N. Duric, and L. Huang (2008), reast imaging using transmission ultra-sound: Reconstructing tissue parameters of sound speed and attenuation, in International Conference on ioMedical Engineering and Informatics, vol. 2, 2008, pp. 708–712.


[7] J.-W. Jeong, T.-S. Kim, D. C. Shin, S. Do, M. Singh, and V. Z. Marmarelis (2005), Soft tissue differentiation using multiband signatures of high resolution ul-trasonic transmission tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 24, no. 3, pp. 399–408.

[8] S. A. Johnson, T. Abbott, R. Bell, M. Berggren, D. Borup, D. Robinson,J. Wiskin, S. Olsen, and . Hanover (2007), Noninvasive breast tissue charac-terization using ultrasound speed and attenuation, in Acoustical Imaging, vol. 28, 2007, pp. 147–154.


[9] J. Greenleaf, J. Ylitalo, and J. Gisvold (1987), Ultrasonic computed tomography for breast examination, IEEE Engineering in Medicine and Biology Mag-azine, vol.6, no. 4, pp. 27–32.

[10] M. P. Andre, H. S. Janee, P. J. Martin, G. P. Otto, . A. Spivey , and D.A. Palmer (1997), Highspeed data acquisition in a diffraction tomography sys-tem employing large-scale toroidal arrays, International Journal of Imaging Systems and Technology, vol. 8, no. 1, pp. 137–147.

[11] J. Wiskin, D. orup, S. Johnson, M. erggren, T. Abbott, and R. Hanover (2007), Full wave, nonlinear, inverse scattering, in Acoustical Imaging, vol. 28, 2007, pp.183–194.

[12] W. C. Chew and Y. M. Wang (1990), Reconstruction of two-dimensional permittivity distribution using the distorted Born iterative method, IEEE Trans. Med. Imaging 9, pp. 218–225.

[13] D. Borup, S. Johnson, W. Kim, and M. Berggren (1992), Nonperturbative diffraction tomography via Gauss-Newton iteration applied to the scattering integral equation, Ultrason. Imaging 14, pp. 69–85.

[14] S. A. Goss, R. L. Johnston, and F. Dunn (1978), Comprehensive compilation of empirical ultrasonic properties of mammalian tissues, J. Acoust. Soc. Am.64, pp. 423–457.

[15] S. A. Goss, R. L. Johnston, and F. Dunn (1980), Compilation of empirical ultrasonic properties of mammalian tissues II, J. Acoust. Soc. Am. 68, 93–108.

[16] R. J. Lavarello and M. L. Oelze (2009), Tomographic Reconstruction of Three-Dimensional Volumes Using the Distorted Born Iterative Method. IEEE Transactions on Medical Imaging, 28, 2009, pp. 1643-1653.

[17] Lavarello Robert (2009), New Developments on Quantitative Imaging Using Ultrasonic Waves, University of Illinois at Urbana-Champaign.

[18] Yu-Hong Dai, Nonlinear Conjugate Gradient Methods, State Key Laboratory of Scientific and Engineering Computing, Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Zhong Guan Cun Donglu 55, Beijing, 100190, P.R. China.

[19] M. T. Heath (2002), Scientific Computing: An Introductory Survey, New York, NY: McGraw-Hill.

[20] http://tech-algorithm.com/articles/nearest-neighbor-image-scaling/[21] Van Phong, D., Linh-Trung, N., Tan, T. D., Le, H. V., & Do, M. N. (2011, March). Fast image acquisition in magnetic resonance imaging by chaotic compressed sensing. In 2011 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro (pp. 85-88). IEEE.

[22] Tran-Duc, T., Linh-Trung, N., & Do, M. N. (2012, October). Modified distorted Born iterative method for ultrasound tomography by random sampling. In Communications and Information Technologies (ISCIT), 2012 International Symposium on (pp. 1065-1068). IEEE.

[23] Tran, Q. H., Tran, D. T., Huynh, H. T., Ton-That, L., & Nguyen, L. T. (2016). Influence of dual-frequency combination on the quality improvement of ultrasound tomography. Simulation, 92(3), 267-276.

[24] Quang-Huy, T., & Duc-Tan, T. (2015, October). Sound contrast imaging using uniform ring configuration of transducers with reconstruction. In Advanced Technologies for Communications (ATC), 2015 International Conference on (pp. 149-153). IEEE.

[25] Tran, Q. H., & Tran, D. T. (2015). Ultrasound Tomography in Circular Measurement Configuration using Nonlinear Reconstruction Method. International Journal of Engineering and Technology (IJET), 7(6), 2207-2217.

[26] Huy, T. Q., Tan, T. D., & Linh-Trung, N. (2014, October). An improved distorted born iterative method for reduced computational complexity and enhanced image reconstruction in ultrasound tomography. In 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2014) (pp. 703-707). IEEE.

[27] Tran-Duc, T., Linh-Trung, N., Oelze, M. L., & Do, M. N. (2013). Application of l1 Regularization for High-Quality Reconstruction of Ultrasound Tomography. In 4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam (pp. 309-312). Springer Berlin Heidelberg.


tải về 2.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương