Trổi tiếng chuông vàNGtải về 169.78 Kb.
trang1/83
Chuyển đổi dữ liệu06.02.2022
Kích169.78 Kb.
#125638
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠOTRỔI TIẾNG

CHUÔNG VÀNG

VÀNG

LÒA

ÁNH

TỎ

PHỤC

LINH

THƯỢNG

ĐỨC

PHẢN

HƯỜN

NGUYÊN

CHUÔNG

ĐỔ

TIẾNG

VANG

GỌI

KHÁCH

TRẦN

AI

MAU

GIÁC

NGỘ
Đàn ra Kinh:

Thanh Tịnh Đàn, Tam Thanh Bửu Điện, Nguyệt Thanh Cung, Chiếu Thanh Quang, Thanh Phong và Thanh Liên

Đàn

Lư Bồng Đạo ĐứcNGỌC HOÀNG TÂM ẤN KINH

(Thích Nôm)

Thuốc cao tột, Tinh Thần hóa Khí,

Chuyển pháp luân phục thỉ huyền hào;

Gìn không: giữ chặt trí cao,

Hạng trong giây phút, hiện hào quang ra.

Gió thổi ngọn điều hòa Chơn Tức,

Công trăm ngày chầu chực Thiên Tôn;

Mười hai năm đặng xuất hồn,

Thần thông quảng đại Thiên môn ra vào.

Người trí thức đạo cao dễ ngộ,

Kẻ tối mê xiêu đổ khó thành;

Muốn về Thượng Cảnh trời xanh,

Dưỡng nuôi hơi thở lưu thanh khỏe Thần.

Ra vào phải cân phân Rún Mũi,

Sống như không quên buổi, quên giờ;

Cũng như tượng gỗ trơ trơ,

Ngày qua tháng lại, không ngơ, không tình.

Thân thể vẫn: Ngươn Tinh làm chủ,

Hiệp Ngươn Thần Khí tựu nên Tiên;

Chẳng nên: Nói rõ diệu huyền,

Gượng lời nói rõ, thâu “Diên” là Thần.

Thần qua đá, chẳng dừng không đụng,

Thần hay bay thấu phủng Chín trời;

Xuống nước phải rẽ tách khơi,

Vào lửa không nóng, chói ngời Thần quang.

Thần là Rặp Thần hoàn in Rặp,

Tinh nương theo Khí hấp vò tròn;

Chẳng tiêu, chẳng tán, chẳng mòn,

Như Tòng Bá lạnh, cũng còn tươi xanh.

Ba phẩm thuốc nói rành một lẽ,

Nghe chẳng rồi, đâu tẻ ra nhiều;

Tựu thời ắt có, tán tiêu,

Mở thông Bảy Lỗ, thảy đều sáng trưng.

Tợ Nhựt Nguyệt hai vầng phổ chiếu,

Hiệp qui căn một khiếu trường sanh;

Từ chưa trời đất kết thành,

Chuyển luân biến hóa Ngũ Hành, Lục Căn.

Biết thấu rõ mới rằng linh nghiệm,

Chẳng thấu thời ráng kiếm đừng hôn;

Kim Đơn tàng ẩn nơi lòng,

Không xanh, không trắng khó đong, khó lường.

Tụng muôn biến, mới tường nghĩa vụ,

Lý huyền thâm, diệu hữu chớ nghi;

Tụng rồi lòng khá xét suy,

Tâm Kinh Ngọc Đế, trẻ ghi cho thường.

---o0o---

tải về 169.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương