Trang 512/4 Mã đề: 2251200. 0139 trưỜng thpt chuyêN ĐỀ kiểm tra chất lưỢng tuần học kì IItải về 363.46 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích363.46 Kb.
#4099
  1   2   3

Trang 2512/4 - Mã đề: 2251200.02251200.0139

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KÌ II

LÊ HỒNG PHONG Môn: Lịch sử. Lớp 11. Ban KHXH

Năm học: 2016-2017.

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra có 04 trang, gồm 40 câu hỏi)

Họ tên học sinh: ............................………….SBD: .................. ….Lớp:...............................
Câu 1. Để giải quyết khủng hoảng, các nước tư bản như Anh, Pháp, Mĩ có giải pháp chủ yếu là

A. cải cách kinh tế - xã hội.

B. trút gánh nặng khủng hoảng lên các nước thuộc địa.

C. tăng cường khủng bố đàn áp phong trào cách mạng.

D. thiết lập chế độ độc tài phát xít.

Câu 2. Vì sao ngày 25-10 - 1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày đầu tiên cách mạng bùng bổ.

B. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

C. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

D. Ngày quân cách mạng tấn công vào thủ phủ của Chính phủ tư sản lâm thời.

Câu 3. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của

A. học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh

B. tầng lớp nông dân chống phong kiến.

C. giai cấp công nhân chống tư sản Trung Quốc

D. học sinh, sinh viên, công nhân Bắc Kinh.

Câu 4. Vì sao khối Đồng minh ra đời muộn?

A. Do sự phá hoại của các nước phát xít. B. Chưa đến thời điểm thích hợp.

C. Do Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa. D. Do chính sách hai mặt của Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 5. Trong buổi đầu thời cận đại, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung chủ yếu là

A. ca ngợi nhân phẩm của con người.

B. phơi bày hiện thực xã hội tư bản.

C. thể hiện lòng yêu thương với những số phận khốn cùng.

D. hình thành quan điểm, tư tưởng con người tư sản.

Câu 6. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 có liên hệ như thế nào với Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nguyên nhân cơ bản. B. Nguyên nhân trực tiếp.

C. Nguyên nhân sâu xa. D. Nguyên nhân chủ yếu.

Câu 7. Nguyên nhân cơ bản của Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường.

C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về tự do hàng hải.

D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề Trung Quốc.

Câu 8. Để xây dựng đất nước, tháng 3/1921, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện

A. Chính sách Cộng sản thời chiến. B. Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.

C. Chính sách kinh tế mới. D. những kế hoạch nhà nước 5 năm.

Câu 9. Đặc điểm phong trào độc lập dân tộc ở Mĩ Latinh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. B. phong trào chống Mĩ đòi dân sinh dân chủ.

C. phong trào giành và bảo vệ độc lập. D. phong trào đấu tranh đòi Mĩ về nước.

Câu 10. Hội nghị Muyních (9-1938) để giải quyết vấn đề lãnh thổ của nước

A. Xuyđét. B. Ba Lan. C. Tiệp Khắc. D. Áo.Câu 11. Mở đầu cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện:

A. Đêm 24/10, các đội Cận vệ đánh chiếm Cung điện Mùa đông.

B. Đêm 25/10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.

C. Ngày 27/10, Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.

D. Đêm 25/10. Quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa đông.

Câu 12. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) mang tính chất

A. phi nghĩa đối với Anh - Pháp - Mĩ.

B. phi nghĩa đối với Đức - Áo - Hung.

C. phi nghĩa đối với Anh - Pháp - Nga.

D. phi nghĩa đối với Anh - Pháp – Nga và Đức - Áo - Hung.

Câu 13. Để tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách

A. mua chuộc giai cấp phong kiến bản xứ.

B. tăng cường đào tạo đội ngũ tay sai.

C. chia rẽ người theo Hồi giáo và người theo Hinđu giáo.

D. chia để trị.

Câu 14. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trật tự thế giới mới được thiết lập theo khuôn khổ

A. trật tự hai cực Ianta. B. hệ thống Vécxai.

C. hệ thống Vécxai- Oasinhtơn. D. trật tự Viên.

Câu 15. Chính sách đối ngoại của Chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ Latinh là

A. chính sách láng giềng thân thiện.

B. gây chiến tranh xâm lược.

C. can thiệp bằng vũ trang.

D. sử dụng đồng tiền đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.

Câu 16. Sự kiện nào đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?

A. Nhà Thanh chấp nhận "mở cửa" cho các nước tư bản được tự do buôn bán.

B. Chiến tranh thuốc phiện bùng nổ.

C. Hiệp ước Nam Kinh được kí kết.

D. Thực dân Anh chiếm đóng khu vực sông Dương Tử.

Câu 17. Tình cảnh "một cổ hai tròng" của nhân dân Đông Dương bắt đầu từ sự kiện

A. Nhật tiến vào Đông Dương (9-1940). B. Pháp đầu hàng Đức (6-1940).

C. Pháp tuyên chiến với Đức (9-1939). D. Nhật đảo chính Pháp (3-1945).

Câu 18. Đứng trước nguy cơ bị phương Tây xâm lược, Nhật Bản và Xiêm đã

A. khuyến khích phát triển công thương nghiệp B. trọng dụng nhân tài Tây học.

C. tiến hành cải cách, canh tân đất nước. D. tăng cường lực lượng quân sự.

Câu 19. Chính sách trung lập của Mĩ có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Tạo điều kiện hòa bình cho nước Mĩ xây dựng đất nước.

B. Góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động.

C. Khiến nguyên thủ các nước tư bản Tây Âu nghi hoặc.

D. Gián tiếp ảnh hưởng đến quyền dân tộc của nhiều quốc gia.

Câu 20. Tính chất của cuộc Cách mạng tân Hợi (1911) là

A. cuộc cách mạng tư sản dân quyền. B. cuộc cách mạng vô sản.

C. cuộc cách mạng tư sản kiểu mới. D. cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 21. Vì sao các nước Anh, Pháp, Mĩ không liên kết chặt chẽ với Liên Xô chống phát xít?

A. Anh, Pháp, Mĩ coi chế độ cộng sản là kẻ thù nên muốn đẩy cuộc chiến tranh về phía Liên Xô.

B. Giữa Liên Xô và Mĩ, Anh, Pháp không thống nhất được về quan điểm và đường lối chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh.

C. Họ cho rằng chủ nghĩa phát xít không đồng nghĩa với nguy cơ chiến tranh.

D. Phe phát xít là những nước có tiềm lực rất mạnh.

Câu 22. Hô-xê-Ri-dan là nhà văn, nhà thơ lớn của Philippin với tác phẩm nổi tiếng nào?

A. Những người I-nô-xăng đi du lịch.

B. Nhật ký người điên.

C. Đừng động vào tôi.

D. Những người khốn khổ.

Câu 23. Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ Mạc Phủ Tô-ku-ga-oa ở Nhật Bản

A. phát triển thịnh đạt. B. lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

C. có sự phát triển thần kì. D. có biểu hiện bước đầu suy yếu.

Câu 24. Yếu tố quyết định thành công của Chính sách mới, giúp nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

A. thực hiện Chính sách láng giềng thân thiện.

B. Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.

C. cứu trợ thất nghiệp, ổn định xã hội.

D. không can thiệp vào các cuộc xung đột bên ngoài.

Câu 25. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên – được thành lập là

  1. Hội nghị Viên. B. Hội Quốc liên.

  1. Hội tư bản D. Hội liên hiệp Quốc tế mới.

Câu 26. Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. có sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

B. có sự liên minh giữa tư sản và vô sản.

C. giai cấp tư sản liên minh với phong kiến.

D. có sự liên minh giữa giai cấp vô sản với giai cấp nông dân.

Câu 27. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. Tạo tiền đề để Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.

B. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ.

C. Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

Câu 28. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kẻ hung hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa là

A. đế quốc Đức. B. đế quốc Pháp.

C. đế quốc Anh. D. đế quốc Nhật Bản.

Câu 29. Giữ vai trò lãnh đạo trong phong trào độc lập ở Ấn Độ trong những năm giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là

A. trí thức. B. nông dân. C. tư sản dân tộc. D. công nhân.

Câu 30. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi dưới hình thức

A. đấu tranh chính trị. B. bằng sự thoả hiệp.

C. thông qua cuộc đảo chính. D. khởi nghĩa vũ trang.

Câu 31. Yếu tố tác động mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây.

B. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

C. Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở trung Quốc.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 32. Ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến thắng Xta-lin-grat là

A. làm xoay chuyển cục diện chiến tranh.

B. bảo về đuợc Xta-lin-grat - cái "nút sống" của Liên Xô.

C. thể hiện mẫu mực về đường lối, nghệ thuật quân sự của Liên Xô.

D. gây tổn thất nặng nề cho quân Đức.

Câu 33. Quốc gia nào ở Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa sớm nhất?

A. Inđônêxia. B. Mã Lai. C. Philippin. D. Xiêm.

Câu 34. "Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, tài lực và vật lực…" là tuyên bố của nhân vật nào trong chính quyền Pháp với xứ Đông Dương?

A. Toàn quyền Đông Dương. B. Tổng thống Pháp.

C. Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp. D. Thủ tướng Pháp.

Câu 35. Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản vào ngày 6 và 9/8/1945 là

A. Haoai và Nagasaki. B. Hirosima và Nagasaki.

C. Osaka và Hirosima. D. Tôkiô và Osaka.

Câu 36. Nhật ký người điên, Thuốc, AQ chính truyện… là những tác phẩm văn học phản ánh cuộc sống khổ đau của

A. dân nghèo thành thị. B. những người khốn khổ.

C. người lao động ở các nước tư bản. D. nhân dân thuộc địa.

Câu 37. Điểm khác biệt giữa Cách mạng tháng Hai - 1917 ở Nga so với các cuộc cách mạng tư sản Anh (1640), cách mạng tư sản Pháp (1789) là gì?

1. Cách mạng tháng Hai - 1917 thực hiện nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến.

2. Cách mạng tháng hai - 1917 do giai cấp vô sản lãnh đạo.

3. Cách mạng tháng Hai - 1917 nhằm thực hiện những cải cách dân chủ.

4. Sau khi cách mạng kết thức, nước Nga tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

A. 2.3 B. 2,4 C. 1,2 D. 3,4

Câu 38. Thực chất của chính sách kinh tế mới là

A. sự chuyển đổi từ nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

B. chuyển từ nền kinh tế lấy nông nghiệp làm trọng tâm sang nền kinh tế công nghiệp là chủ yếu.

C. sự chuyển đổi từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

D. sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

Câu 39. Thái độ của Liên Xô vào cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là

A. tuyên chiến với Nhật.

B. kí hiệp ước liên minh với Mĩ để đánh quân phiệt Nhật Bản.

C. kí hoà ước ngừng chiến với Nhật Bản vào năm 1945.

D. giữ vai trò trung lập ở châu Á.

Câu 40. Chính phủ Xô viết đã thông qua văn kiện lịch sử nào ngay sau khi thành lập (thông qua Đại hội Xô viêt toàn Nga lần II)?

A. Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

B. Sắc lệnh về hoà bình và Sắc lệnh về ruộng đất.

C. Hiến pháp Xô viết.

D. Cương lĩnh cách mạng xã hội chủ nghĩa.
-----------------------------------Hết-----------------------------------TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN HỌC KÌ II

LÊ HỒNG PHONG Môn: Lịch sử. Lớp 11. Ban KHXH

Năm học: 2016-2017.

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra có 04 trang, gồm 40 câu hỏi)

Họ tên học sinh: ....................................................SBD: .................. . Lớp:......................
Mã đề: 173


Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến thắng Xta-lin-grat là

A. gây tổn thất nặng nề cho quân Đức.

B. bảo về đuợc Xta-lin-grat - cái "nút sống" của Liên Xô.

C. làm xoay chuyển cục diện chiến tranh.

D. thể hiện mẫu mực về đường lối, nghệ thuật quân sự của Liên Xô.

Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?

A. Thực dân Anh chiếm đóng khu vực sông Dương Tử.

B. Nhà Thanh chấp nhận "mở cửa" cho các nước tư bản được tự do buôn bán.

C. Chiến tranh thuốc phiện bùng nổ.

D. Hiệp ước Nam Kinh được kí kết.

Câu 3. Điểm khác biệt giữa Cách mạng tháng Hai - 1917 ở Nga so với các cuộc cách mạng tư sản Anh (1640), cách mạng tư sản Pháp (1789) là gì?

1. Cách mạng tháng Hai - 1917 thực hiện nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến.

2. Cách mạng tháng hai - 1917 do giai cấp vô sản lãnh đạo.

3. Cách mạng tháng Hai - 1917 nhằm thực hiện những cải cách dân chủ.

4. Sau khi cách mạng kết thức, nước Nga tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.

A. 3,4 B. 2,4 C. 1,2 D. 2.3

Câu 4. Để xây dựng đất nước, tháng 3/1921, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện

A. Chính sách Cộng sản thời chiến. B. Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.

C. những kế hoạch nhà nước 5 năm. D. Chính sách kinh tế mới.

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ Latinh là

A. sử dụng đồng tiền đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.

B. gây chiến tranh xâm lược.

C. chính sách láng giềng thân thiện.

D. can thiệp bằng vũ trang.

Câu 6. Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản vào ngày 6 và 9/8/1945 là

A. Osaka và Hirosima. B. Hirosima và Nagasaki.

C. Haoai và Nagasaki. D. Tôkiô và Osaka.

Câu 7. Hô-xê-Ri-dan là nhà văn, nhà thơ lớn của Philippin với tác phẩm nổi tiếng nào?

A. Những người khốn khổ.

B. Những người I-nô-xăng đi du lịch.

C. Đừng động vào tôi.

D. Nhật ký người điên.

Câu 8. Phong trào Ngũ tứ là phong trào đấu tranh của

A. giai cấp công nhân chống tư sản Trung Quốc .

B. học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh.

C. tầng lớp nông dân chống phong kiến.D. học sinh, sinh viên, công nhân Bắc Kinh.

tầng lớp nông dân chống phong kiến.Câu 9. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) mang tính chất

A. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Nga.

B. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Mĩ.

C. chính nghĩa đối với Anh - Pháp - Mĩ và Đức - Áo - Hung.

D. chính nghĩa đối với Đức - Áo - Hung.

Câu 10. Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ Mạc Phủ Tô-ku-ga-oa ở Nhật Bản

A. phát triển thịnh đạt. B. lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

C. có biểu hiện bước đầu suy yếu. D. có sự phát triển thần kì.

Câu 11. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi dưới hình thức

A. khởi nghĩa vũ trang. B. thông qua cuộc đảo chính.

C. đấu tranh chính trị. D. bằng sự thoả hiệp.

Câu 12. Hội nghị Muyních (9-1938) để giải quyết vấn đề lãnh thổ của nước

A. Xuyđét. B. Áo. C. Tiệp Khắc. D. Ba Lan.Câu 13. Trong buổi đầu thời cận đại, các tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung chủ yếu là

A. thể hiện lòng yêu thương với những số phận khốn cùng.

B. phơi bày hiện thực xã hội tư bản.

C. ca ngợi nhân phẩm của con người.

D. hình thành quan điểm, tư tưởng con người tư sản.

Câu 14. Thực chất của chính sách kinh tế mới là

A. sự chuyển đổi từ nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

B. chuyển từ nền kinh tế lấy nông nghiệp làm trọng tâm sang nền kinh tế công nghiệp là chủ yếu.

C. sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường.

D. sự chuyển đổi từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Câu 15. Đứng trước nguy cơ bị phương Tây xâm lược, Nhật Bản và Xiêm đã

A. tăng cường lực lượng quân sự. B. khuyến khích phát triển công thương nghiệp.

C. trọng dụng nhân tài Tây học. D. tiến hành cải cách, canh tân đất nước.

Câu 16. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên – được thành lập là

A. Hội nghị Viên. B. Hội Quốc liên.

C. Hội tư bản D. Hội liên hiệp Quốc tế mới.

Câu 17. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 có liên hệ như thế nào với Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nguyên nhân sâu xa. B. Nguyên nhân chủ yếu.

C. Nguyên nhân cơ bản. D. Nguyên nhân trực tiếp.

Câu 18. Nhật ký người điên, Thuốc, AQ chính truyện… là những tác phẩm văn học phản ánh cuộc sống khổ đau của

A. người lao động ở các nước tư bản. B. những người khốn khổ.

C. dân nghèo thành thị. D. nhân dân thuộc địa.

Câu 19. Chính sách trung lập của Mĩ có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Gián tiếp ảnh hưởng đến quyền dân tộc của nhiều quốc gia.

B. Góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động.

C. Tạo điều kiện hòa bình cho nước Mĩ xây dựng đất nước.

D. Khiến nguyên thủ các nước tư bản Tây Âu nghi hoặc.

Câu 20. Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. có sự liên minh giữa giai cấp vô sản với giai cấp nông dân.

B. có sự liên minh giữa tư sản và vô sản.

C. giai cấp tư sản liên minh với phong kiến.

D. có sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc.

Câu 21. Tính chất của cuộc Cách mạng tân Hợi (1911) là

A. cuộc cách mạng vô sản. B. cuộc cách mạng tư sản dân quyền.

C. cuộc cách mạng tư sản kiểu mới. D. cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 22. Nguyên nhân cơ bản của Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường.

B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề Trung Quốc.

C. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về tự do hàng hải.

Câu 23. Vì sao ngày 25-10 - 1917 (tức ngày 7-11-1917) đi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga?

A. Ngày cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

B. Ngày đầu tiên cách mạng bùng bổ.

C. Ngày cách mạng giành thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

D. Ngày quân cách mạng tấn công vào thủ phủ của Chính phủ tư sản lâm thời.

Câu 24. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kẻ hung hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa là

A. đế quốc Đức. B. đế quốc Pháp.

C. đế quốc Anh. D. đế quốc Nhật Bản.

Câu 25. Giữ vai trò lãnh đạo trong phong trào độc lập ở Ấn Độ trong những năm giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là

A. trí thức. B. nông dân. C. công nhân. D. tư sản dân tộc.

Câu 26. Tình cảnh "một cổ hai tròng" của nhân dân Đông Dương bắt đầu từ sự kiện

A. Pháp tuyên chiến với Đức (9-1939). B. Nhật tiến vào Đông Dương (9-1940).

C. Pháp đầu hàng Đức (6-1940). D. Nhật đảo chính Pháp (3-1945).

Câu 27. Đặc điểm phong trào độc lập dân tộc ở Mĩ Latinh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. B. phong trào chống Mĩ đòi dân sinh dân chủ.

C. phong trào đấu tranh đòi Mĩ về nước. D. phong trào giành và bảo vệ độc lập.

Câu 28. Yếu tố quyết định thành công của Chính sách mới, giúp nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

A. Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế

B. thực hiện Chính sách láng giềng thân thiện.

C. không can thiệp vào các cuộc xung đột bên ngoài.

D. cứu trợ thất nghiệp, ổn định xã hội.

Câu 29. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ.

B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.


tải về 363.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương