Tran Thanhtải về 289.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2018
Kích289.5 Kb.
#14098

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu Taekwondo 1

(Kèm theo Quyết định Số /QĐ-TDTTĐN, ngày tháng năm 201….. )
1. Thông tin về giảng viên

1.1. Giảng viên phụ trách chính học phần:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy

 • Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân. Giảng viên

 • Thời gian, địa điểm làm việc: 7h đến 17h các ngày trong tuần (trừ thứ 7 & chủ nhật), bộ môn Võ, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, 44 Dũng Sĩ Thanh Khê.

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Võ, trường ĐH TDTT Đà Nẵng

 • Điện thoại: 0932 410 714 .Email: Nguyenthibichthuytdtt@gmail.com

1.2. Các giảng viên tham gia giảng dạy học phần:


TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Phan Nguyên Cầu

Thạc sĩ

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng
2

Phan Thanh Long

Cử nhân

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

0935822362


2. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần (Chữ in): TAEKWONDO 1 Tên tiếng Anh: TAEKWONDO 1

- Mã học phần: DHCSN0622

- Số tín chỉ: 03

- Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học , Hình thức đào tạo: Chính quy

- Loại học phần: Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết: Không

- Các học phần kế tiếp: Phương pháp giảng dạy và thực hành chuyên sâu Taekwondo II

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


  • Nghe giảng lý thuyết: 06 tiết

  • PPGD&TH : 39 tiết

  • Tự học : 90 tiết

 • Khoa, Bộ môn phụ trách học phần: bộ môn Võ.

3. Mục tiêu của học phần

3.1. Mục tiêu chung học phần

 • Kiến thức

- Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện về các mặt: Đức – Trí – Thể - Mỹ.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành trong giáo dục thể chất nói chung và Taekwondo nói riêng: Hiểu rõ về lịch sử phát triển, tính chất, đặc điểm, vai trò của môn võ Taekwondo. • Kĩ năng

- Có năng lực vận dụng những kỹ thuật đã học vào bài tập một cách khoa học và logic.

- Nắm vững và vận dụng chính xác các nguyên tắc, phương pháp trong giáo dục thể chất cũng như trong hoạt động huấn luyện, đào tạo môn võ Taekwondo. • Thái độ, chuyên cần

- Sinh viên cần thực hiện đúng các qui định của môn học cũng như những qui định của nhà trường đề ra.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình hăng hái trong tập luyện.

- Nhìn thấy giá trị của xã hội và có phẩm chất cơ bản của người giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, người cán bộ TDTT cơ sở…

- Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, tác phong mẫu mực, có trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp và sự tự tin trong quá trình công tác. • Mục tiêu khác

 • Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu khoa học.

 • Hoàn thành tốt các kỹ thuật là hành trang vững chắc cho sinh viên đối với công việc của mình sau này.

 • Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

 • Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết


Mục tiêu

Nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

1. Lý thuyết

-Nêu được nguồn gốc lịch sử củamôn Taekwondo.

- Trình bày được lịch sử phát triển của môn Taekwondo trên thế giới.

- Phân tích các giai đoạn phát triển môn Taekwondo.

- Trình bày được lịch sử phát triển của môn Taekwondo ở Việt nam.

- So sánh lịch sử phát triển Taekwondo Việt Nam và Thế giới.
Bài 1: Mở đầu môn học, lịch sử phát triển của môn võ TAEKWONDO.

Bài 2: Vũ khí, mục tiêu tấn công của môn TAEKWONDO.

Bài 3: Tính chất, đặc điểm, vai trò của môn võ Taekwondo.

Bài 4: Các tư thế tấn và các kỹ thuật cơ bản. Một số nghi lễ trong môn TAEKWONDO.

2. Các tư thế tấn cơ bản (SEOGI):

- Nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật tấn.


- Nắm được kỹ thuật căn bản của từng giai đoạn động tác một cách tự nhiên.

- Thực hiện được kỹ thuật tấn một cách cơ bản.


- Phân tích và tư duy được kỹ thuật tấn.


- Nhận biết các sai lầm, nguyên nhân thường mắc khi học kỹ thuật và biết cách sửa chữa kỹ thuật.


- Có khả năng truyền đạt và giảng dạy kỹ thuật cho các đối tượng mới học võ.- Giới thiệu kỹ thuật tấn.

- Gồm các tấn: Moa seogi, Dwit chuk moa seogi, Naranhi seogi, Wen seogi, Oreun seogi, Pyonhi seogi, Juchum seogi.

- Kỹ thuật di chuyển: Di chuyển tấn: Ap seogi, Apkubi seogi, Dwit seogi.


3. Các kỹ thuật tay cơ bản (Jireugi+ Makki):

- Nắm vững được yếu lĩnh kỹ thuật.

- Thực hiện được kỹ thuật tay một cách cơ bản.

- Phân tích và tư duy được kỹ thuật tay.


- Nhận biết các sai lầm, nguyên nhân thường mắc khi học kỹ thuật và biết cách sửa chữa kỹ thuật.

- Có khả năng truyền đạt và giảng dạy kỹ thuật cho các đối tượng mới học võ.- Giới thiệu và dạy các giai đoạn của kỹ thuật tay cơ bản.

- Tư thế chuẩn bị: Kibon jumbi seogiKỹ thuật đấm:Jireugi

Đấm thuận: Baro jireugi

Đấm nghịch: Bandae Jireugi

Đấm cao: Olgul Jireugi

Đấm trung: Momtong Jireugi

Đấm thấp: Arae JireugiKỹ thuật đỡ bằng cổ tay: Palmok Makki

- Đỡ hạ đẳng: Arae makki

- Đỡ trung đẳng ra ngoài bằng cổ tay trong: Alpalmok momtong makki

- Đỡ trung đẳng ra ngoài bằng cổ tay ngoài: Momtong bakkat makki

- Đỡ trung đẳng từ ngoài vào: Momtong makki

- Đỡ thượng đẳng: Olgul makkiKỹ thuật đỡ bằng cạnh bàn tay: Sonnal makki, Hansonal makki

4. Kỹ thuật chân cơ bản (CHAGI)

- Nắm vững được yếu lĩnh kỹ thuật.

- Thực hiện được kỹ thuật chân một cách cơ bản.


- Phân tích và tư duy được kỹ thuật chân.


- Nhận biết các sai lầm, nguyên nhân thường mắc khi học kỹ thuật và biết cách sửa chữa kỹ thuật.

- Có khả năng truyền đạt và giảng dạy kỹ thuật cho các đối tượng mới học võ.- Giới thiệu và dạy các giai đoạn của kỹ thuật chân cơ bản.

- Đá tống trước: Ap chagi

- Đá vòng cầu: Dollyo chagi

- Đá tống ngang: Yop chagi5. Kỹ thuật quyền (POOMSE)

- Nắm vững được yếu lĩnh kỹ thuật quyền.

- Thực hiện được kỹ thuật quyền một cách cơ bản.


- Phân tích và tư duy được kỹ thuật quyền.


- Nhận biết các sai lầm, nguyên nhân thường mắc khi học kỹ thuật và biết cách sửa chữa kỹ thuật.

- Có khả năng truyền đạt và giảng dạy kỹ thuật cho các đối tượng mới học võ.- Giới thiệu và dạy các giai đoạn của kỹ thuật kỹ thuật quyền.

- Dạy bài quyền

Taegeuk IL jang

Taegeuk EE jang6. Kỹ thuật đối luyện

- Nắm nguyên lý của kỹ thuật đối luyện.

- Nắm được kỹ thuật cơ bản trong đối luyện.

- Thực hiện được kỹ thuật động tác đối luyện một cách cơ bản.


- Thực hiện được kỹ thuật động tác đối luyện một cách thành thạo.- Thực hiện kỹ thuật động tác đối luyện đạt đến mức kỹ xảo, đạt độ chính xác cao.
Kỹ thuật tam thế đối luyện 1 – 2 – 3 – 4 – 5


Chú giải:

- Bậc 1: Nhớ (A)

- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)

- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)3.3. Tổng hợp mục tiêu chi tiết

Mục tiêu
Nội dung

Bậc 1


Bậc 2


Bậc 3


Các mục tiêu khác

Lý thuyết

2

2

1
Các thế tấn cơ bản

3

2

1
Kỹ thuật tay cơ bản

2

2

1
Kỹ thuật chân cơ bản

2

2

1
Kỹ thuật quyền

2

2

1
Kỹ thuật đối luyện

3

1

1
Tổng

14

11

6

31


4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ)

Taekwondo trang bị những kiến thức cơ bản tối thiểu về môn võ Taekwondo như lịch sử môn học, các trang thiết bị vũ khí sử dụng trong môn học… đồng thời trang bị đạo đức con người mới XHCN.

Taekwondo là môn học thuộc nội dung chương trình giảng dạy của trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Sau khi kết thúc chương trình I, sinh viên sẽ nắm được những vấn đề cơ bản nhất về môn võ Taekwondo như: Lịch sử, kỹ thuật cơ bản, đối luyện, quyền cơ bản…

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là các sinh viên chuyên sâu năm thứ nhất trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục thể chất.


5. Nội dung chi tiết học phần

I – Lý thuyết: 06 tiết

 • Lịch sử phát triển của môn Taekwondo trong thời kỳ cổ đại

 • Lịch sử phát triển của môn Taekwondo trong thời kỳ trung cổ

 • Lịch sử phát triển của môn Taekwondo trong thời hiện đại

 • Sự phát triển của môn Taekwondo trong giai đoạn hiện nay.

 • Lịch sử phát triển của môn Taekwondo ở Việt Nam

 • Vũ khí và mục tiêu tấn công của môn TAEKWONDO.

 • Một số nghi lễ trong môn TAEKWONDO.

II: KỸ THUẬT TẤN: 08 tiết

 • Giới thiệu các kỹ thuật tấn và phương pháp di chuyển.

 • Dạy kỹ thuật tấn Moa seogi, Dwit chuk moa seogi, Naranhi seogi, Wen seogi, Oreun seogi, Pyonhi seogi, Juchum seogi.

 • Dạy phương pháp di chuyển Kỹ thuật di chuyển: Di chuyển tấn: Ap seogi, Apkubi seogi, Dwit seogi

 • Thi kiểm tra học phần

III: KỸ THUẬT CƠ BẢN:

* Các kỹ thuật tay cơ bản: 10 tiết

+ Ký thuật đấm: Jireugi • Đấm thuận Baro jireugi

 • Đấm nghịch: Bandae Jireugi

 • Đấm cao: Olgul Jireugi

 • Đấm trung: Momtong Jireugi

 • Đấm thấp: Arae Jireugi

+ Kỹ thuật đỡ bằng cổ tay: Palmok Makki

 • Đỡ hạ đẳng: Arae makki

 • Đỡ trung đẳng ra ngoài bằng cổ tay trong: Alpalmok momtong makki

 • Đỡ trung đẳng ra ngoài bằng cổ tay ngoài: Momtong bakkat makki

 • Đỡ trung đẳng từ ngoài vào: Momtong makki

 • Đỡ thượng đẳng: Olgul makki

+ Kỹ thuật đỡ bằng cạnh bàn tay: Sonnal makki, Hansonal makki

*Kỹ thuật chân cơ bản. 06 tiết

+ Kỹ thuật Đá: Chagi • Đá tống trước: Ap chagi

 • Đá vòng cầu: Dollyo chagi

 • Đá tống ngang: Yop chagi

 • Thi kiểm tra học phần

IV: QUYỀN (POOMSE): 08 tiết

- Giới thiệu các kỹ thuật quyền.

- Dạy kỹ thuật quyền + Thái cực cung quyền (Taegeuk IL Jang)

+ Thái cực đoài cung quyền (Taegeuk EE Jang).

- Thi kiểm tra học phần

V: ĐỐI LUYỆN: 04 tiết

- Giới thiệu các kỹ thuật đối luyện.

- Tam thế đối luyện 1 – 2 – 3 – 4 – 5

VI: THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 03 tiết

6. Tài liệu

6.1. Tài liệu chính

[1]. Nguyễn Văn Chung, Vũ Xuân Long, Vũ Xuân Thành, Nguyễn Anh Tú, Giáo Trình Taekwondo, NXB TDTT Hà Nội

[2]. Hồ Hoàng Khánh, 1995, Căn bản Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội.

[3]. Ủy ban TDTT, 2006, Luật thi đấu Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội.

[4]. Lê Bửu, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Hiệp (1983), Lí luận và phương pháp huấn luyện thể thao , Sở TDTT thành phố Hồ Chí Minh

[5]. Khúc Văn Bốn (1989), Phương pháp giảng dạy Taekwondo, NXB TDTT Hà Nội.6.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Kim Yong Choi, 1990, Kỹ thuật Taekwondo, NXB Korea

[2]. S.H.Choi, 1990, Taekwondo (Song đấu tự do), NXB Korea.

[3]. Kuk Hyun Chung – Kyung Myung Lee, 1998, Taekwondo huấn luyện nângcao, NXB TDTT, Hà Nội.

[4]. Đặc san Võ thuật (1988), Hội Võ thuật Hà Nội , Nhà in báo TNTP nhiều tác giả.7. Hình thức tổ chức dạy - học (Tương ứng với từng nội dung học phần có các hình thức dạy học chủ yếu như lí thuyết, thực hành, bài tập, thảo luận, hoạt động theo nhóm, tự học, tự nghiên cứu… cùng số giờ tín chỉ sẽ được thực hiện cho từng hình thức. Giảng viên có trách nhiệm cập nhật vấn đề này hằng năm)

Phương án dạy - học theo tín chỉ (thiết kế cho cả tiến trình cho đến hết học phần. Yêu cầu soạn thật chi tiết, hàng năm có bổ sung chỉnh sửa)

7.1. Lịch trình chung


Tuần

Nội dung


Hình thức tổ chức dạy học học phần

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập..

SV tự nghiên cứu, tự học.

Lý thuyết

PPGD&

Thực hành

Bài tập
Lý thuyết

6
0

0

10

6
Các thế tấn cơ bản
8

0

0

20

8
Kỹ thuật tay cơ bản
10

0

0

10

10
Kỹ thuật chân cơ bản
6

0

0

20

6
Quyền
8

0

0

12

8
Đối luyện
4

0

0

10

4
Thi kết thúc
3

0

0

8

3
Tổng

6

39

0

0

90

45

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung

Thời gian

Nội dung


Hình thức tổ chức dạy-học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đến lớp

Thời gian, địa điểm thực hiệnThực hành


Tự

học
Giáo án thứ 1


Bài 1: Mở đầu môn học, lịch sử phát triển của môn võ TAEKWONDO.

2 tiết4 tiết

- Tìm hiểu về môn Taekwondo trên giáo trình và sách, báo có liên quan.

Giáo án thứ 2

Bài 2: Vũ khí của môn TAEKWONDO. Một số nghi lễ trong môn TAEKWONDO.


2 tiết


2 tiết


- Tìm hiểu nội dung vũ khí và các nghi lễ trong môn Taekwondo trước khi lên lớp.
Giáo án thứ 3

Bài 3: Tính chất, đặc điểm, vai trò của môn võ Taekwondo.2 tiết2 tiết


- Tìm hiểu về môn Taekwondo trên giáo trình và sách, báo có liên quan.
Giáo án thứ 4

Khởi động; Học kỹ thuật tấn, học kỹ thuật tay:

- Khởi động chung và chuyên môn.Dạy kỹ thuật tấn

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ thuật tấn

- Dạy kỹ thuật tấn Moa seogi, Dwit chuk moa seogi, Naranhi seogi.

Dạy kỹ thuật tay

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ thuật tayJireugi

- Đấm thuận Baro jireugi

- Đấm nghịch: Bandae Jireugi

- Đấm cao: Olgul Jireugi

- Đấm trung: Momtong Jireugi

- Đấm thấp: Arae Jireugi

- Các bài tập thả lỏng hồi phục
1 tiết

1 tiết2 tiết

2 tiết

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.

- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 5

Khởi động; Học kỹ thuật tấn, học kỹ thuật tay:

- Khởi động chung và chuyên môn.Dạy kỹ thuật tấn

- Dạy kỹ thuật tấn Wen seogi, Oreun seogi, Pyonhi seogi, Juchum seogi.Dạy kỹ thuật tay

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ thuật tay.

- Dạy kỹ thuật

Đỡ hạ đẳng: Arae makki

Đỡ trung đẳng ra ngoài bằng cổ tay trong: Alpalmok momtong makki

Đỡ trung đẳng ra ngoài bằng cổ tay ngoài: Momtong bakkat makki

- Các bài tập thả lỏng hồi phục.
1 tiết

1 tiết2 tiết

2 tiết

- Tìm hiểu và tập luyện trước khi lên lớp.

- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 6

Khởi động; Ôn kỹ thuật tấn; Dạy kỹ thuật tay:

- Khởi động chung và chuyên mônÔn kỹ thuật tấn:

-Moa seogi,

- Dwit chuk moa seogi,

- Naranhi seogi,

- Wen seogi,

- Oreun seogi,

- Pyonhi seogi,

- Juchum seogi.Dạy kỹ thuật tay:

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ thuật tay

- Dạy KT

Đỡ trung đẳng từ ngoài vào: Momtong makki

Đỡ thượng đẳng: Olgul makki

Đỡ bằng cạnh bàn tay: Sonnal makki, Hansonal makki

1 tiết

1 tiết2 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp


Giáo án thứ 7

Khởi động; Học kỹ thuật tấn, ôn kỹ thuật tay:

- Khởi động chung và chuyên môn.Dạy kỹ thuật tấn

Di chuyển tấn: Ap seogi, Apkubi seogi, Dwit seogiÔn kỹ thuật tay

- Baro jireugi,

- Bandae Jireugi,

- Olgul Jireugi,

- Momtong Jireugi,

- Arae Jireugi, Arae makki,

- Alpalmok momtong makki,

- Momtong bakkat makki,

- Momtong makki,

- Olgul makki,

- Sonnal makki,

- Hansonal makki

1 tiết

1 tiết

2 tiết

2 tiết


- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.Giáo án thứ 8

Khởi động;Ôn kỹ thuật tấn; Dạy kỹ thuật chân:

- Khởi động chung và chuyên mônÔn kỹ thuật tấn

Ap seogi, Apkubi seogi, Dwit seogDạy kỹ thuật chân

+ Đá tống trước: Ap chagi

- Thả lỏng hồi phục
1 tiết
1 tiết2 tiết
2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 9

Khởi động; Ôn kỹ thuật chân; Học kỹ thuật quyền:

- Khởi động chung và chuyên môn

- Ôn kỹ thuật chân Ap chagi

Dạy kỹ thuật quyền Taegeuk IL Jang

- Giới thiệu sơ đồ bài quyền.

- Dạy từ đòn số 1 đến 10.

- Bài tập thả lỏng hồi phục1 tiết


1 tiết

2 tiết


2 tiết

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.


- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 10

Khởi động; Học kỹ thuật chân; Học kỹ thuật quyền.

- Khởi động chung và chuyên mônDạy kỹ thuật chân

+ Đá vòng cầu: Dollyo chagi

+ Đá tống ngang: Yop chagi

Dạy kỹ thuật quyền Taegeuk IL Jang

- Dạy từ đòn số 11 đến 20.

- Bài tập thả lỏng hồi phục1 tiết


1 tiết


2 tiết


2 tiết

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.

- Chuẩn bị tốt nội dung thi kiểm tra- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 11

Khởi động; Ôn các kỹ thuật tay,chân:

- Khởi động chung và chuyên môn

- Ôn kỹ thuật tay

- Ôn kỹ thuật chânThảo luận

- Nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của môn Taekwondo.

- Anh (chị) có suy nghĩ gì khi học tập môn chuyên sâu và tập luyện ngoại khóa môn võ này.


1 tiết


1 tiết

2 tiết


2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu các nội dung mới trước khi lên lớp.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 12

Kiểm tra giữa học kỳ:

Nội dung: Tiểu luận.2 tiết


4tiết


- Chuẩn bị tốt nội dung thi kiểm tra.

- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 13

Khởi động; Ôn kỹ thuật tay; Ôn kỹ thuật chân:

- Khởi động chung và chuyên môn

- Ôn kỹ thuật tay

- Ôn kỹ thuật chânÔn kỹ thuật quyền Taegeuk IL Jang

- Ôn kỹ thuật quyền từ đòn số 1 đến 20

- Thực hiện theo nhịp điệu bài quyền


1 tiết


1 tiết

2 tiết


2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

Giáo án thứ 14

Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền:

- Khởi động chung và chuyên môn

- Ôn kỹ thuật quyền từ đòn số 1 đến 20

- Thực hiện theo nhịp điệu bài quyềnDạy kỹ thuật quyền Taegeuk EE Jang

- Giới thiệu sơ đồ bài quyền.

- Dạy từ đòn số 1 đến 10.

- Bài tập thả lỏng hồi phục1 tiết


1 tiết

2 tiết


2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 15

Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền:

- Khởi động chung và chuyên môn

- Ôn kỹ thuật quyền từ đòn số 1 đến 10

- Thực hiện theo nhịp điệu bài quyềnDạy kỹ thuật đối luyện

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ thuật đối luyện.

Dạy kỹ thuật Tam thế đối luyện 1 – 2 – 3

- Thực hiện theo từng đôi.

- Bài tập thả lỏng hồi phục


1 tiết


1 tiết

2 tiết


2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.Giáo án thứ 16

Khởi động; Học kỹ thuật quyền, Ôn kỹ thuật đối luyện:

- Khởi động chung và chuyên mônDạy kỹ thuật quyền Taegeuk EE Jang

- Dạy từ đòn số 11 đến 20.

- Thực hiện theo nhịp điệu bài quyền

Ôn kỹ thuật đối luyện

- Tam thế đối luyện 1 – 2 – 3

- Thực hiện theo từng đôi.

- Bài tập thả lỏng hồi phục
1 tiết

1 tiết


6 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 17

Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền; Học kỹ thuật đối luyện:

- Khởi động chung và chuyên mônÔn kỹ thuật quyền

- Ôn kỹ thuật quyền từ đòn số 1 đến 20

- Thực hiện theo nhịp điệu bài quyền

Dạy kỹ thuật đối luyện

- Giới thiệu, phân tích, làm mẫu kỹ thuật đối luyện.

- Dạy kỹ thuật Tam thế đối luyện 4 – 5

- Thực hiện theo từng đôi.

- Bài tập thả lỏng hồi phục
1 tiết

1 tiết


2 tiết

2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 18

Khởi động; Ôn kỹ thuật đối luyện:

- Khởi động chung và chuyên mônÔn kỹ thuật Tam thế đối luyện 1 – 2 – 3 – 4 – 5

- Thực hiện theo từng đôi.

- Bài tập thả lỏng hồi phục
2 tiết
4 tiết


- Ôn lại các kỹ thuật đã học.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 19

Khởi động; Ôn kỹ thuật quyền:

- Khởi động chung và chuyên môn

Ôn 2 bài quyền:

- Taegeuk IL Jang

- Taegeuk EE Jang

- Thực hiện theo nhịp điệu bài quyền

- Bài tập thả lỏng hồi phục


2 tiết

4 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.


- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 20

Khởi động; Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật quyền; kỹ thuật đối luyện:

- Khởi động chung và chuyên mônCủng cố và hoàn thiện kỹ thuật quyền:

- Thực hiện theo nhịp điệu bài quyền.

Củng cố và hoàn thiện kỹ thuật đối luyện:

- Tam thế đối luyện 1 – 2 – 3 – 4 – 5

- Thực hiện theo từng đôi.1 tiết
1 tiết


2 tiết
2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.

- Tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.
- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 21

Khởi động; Ôn các nội dung thi kết thúc học phần:

- Ôn 2 bài quyền: Taegeuk IL Jang và

Taegeuk EE Jang.

- Kỹ thuật căn bản

- Tam thế đối luyện 1-2-3-4-5

1 tiết

1 tiết2 tiết
2 tiết

- Ôn lại các kỹ thuật đã học.


- Tự tập luyện thêm ngoài giờ học trên lớp

Giáo án thứ 22

Kiểm tra kết thúc học phần:

3tiết

6 tiết

- Chuẩn bị tốt nội dung thi kiểm tra

8. Các phương pháp giảng dạy và học tập của học phần

Căn cứ định nghĩa tín chỉ, nội dung dạy học trong chương trình môn học gồm ba phần:

+ Phần thực hành trực tiếp trên lớp; dùng phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại trong giáo dục thể chất như: Trình bày ,diễn giải, thị phạm, trực quan, giúp đỡ trực tiếp, phân chia, hoàn chỉnh.

+ Phần không thực hành trực tiếp trên lớp mà giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể sinh viên tự ôn tập những nội dung đã học.

+ Phần dành riêng cho tự nghiên cứu, chuẩn bị bài, v.v... và các hoạt động khác có liên quan đến môn học.

9. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên

- Thực hiện đủ các yêu cầu của Bộ GD & ĐT, của nhà trường, của bộ môn đối với quy chế thực hiện giờ lên lớp.+ Yêu cầu đối với giảng viên:

- Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án và bài giảng đầy đủ trước khi lên lớp.

- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần.

- Chuẩn bị dụng cụ, tài liệu để đảm bảo cho học tập.+ Yêu cầu đối với sinh viên:

- Tham gia học tập đúng giờ, phải đạt từ 70% trở lên thời gian lên lớp mới được thi học phần (kể cả học phần có thực hành và lý thuyết).

- Những vấn đề khác: Trang phục thể thao gọn gàng đúng quy cách; tìm hiểu và tập luyện các kỹ thuật mới trước khi lên lớp.

10. Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá bộ phận và kết thúc học phần: • Điểm học phần: Điểm trung bình chung của các điểm bộ phận tính theo trọng số.

 • Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân.

11. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

11.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: (trọng số) 20%.

- Mục tiêu: Nhằm đánh giá mức độ tham gia học tập và ý thức học tập của sinh viên trong suốt học phần.

- Hình thức kiểm tra: Theo dõi quá trình học tập trong suốt học phần.

- Nội dung kiểm tra: Xác định tỷ lệ % số buổi học sinh viên vắng mặt trong suốt học phần.

- Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.

- Cách đánh giá: Theo thang điểm đào tạo.

- Thời gian kiểm tra: Sau khi kết thúc học phần.

11.2. Kiểm tra giữa kỳ: (trọng số) 20%

- Mục tiêu: Nhằm đánh giá kết quả về mức độ tiếp thu của sinh viên trong quá trình học tập để có những điều chỉnh về phương pháp giảng dạy kịp thời và hợp lý hơn.

- Nội dung kiểm tra: Bài kỹ thuật căn bản.

+ Thời gian tổ chức: Theo lịch trình giảng dạy cụ thể.

+ Nội dung đánh giá: Kỹ thuật.

- Hình thức kiểm tra: Thực hành .

- Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.

- Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn.

- Thời gian kiểm tra: Theo lịch trình giảng dạy cụ thể.

11.3. Thi cuối kỳ: (trọng số) 60%

- Mục tiêu: Nhằm đánh giá chất lượng và kết quả học tập mà sinh viên đã tiếp thu được ở học phần này.

- Nội dung thi

TT

Nội dung kiểm tra

đánh giá

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra đánh giá các kỹ năng

1

Kỹ thuật cơ bản


(3 điểm)

- 5 kỹ thuật phối hợp cơ bản kết hợp di chuyển tiến lùi 5 lần.

- 5 kỹ thuật chân cơ bản

(lăng chân, tống trước, vòng cầu,

tống ngang)

Kỹ thuật chuyên môn

2

Quyền Bài 1 – 2

(3 điểm)

1 người thực hiện hoàn chỉnh. Thực hiện 2 bài.

3

Kỹ thuật tam thế đôí luyện (2 điểm)

2 người thực hiện tấn công và phản công.(Thực hiện 5 đòn)

4

Chống đẩy, nhảy dây

(2 điểm)

Nằm sấp 30 lần

Nhảy dây 1phút

Thể lực chung và chuyên môn


- Thời gian tổ chức: Theo kế hoạch của nhà trường.

- Nội dung đánh giá: Kỹ thuật.

+ Hình thức thi: Thực hành.

+ Yêu cầu: Đánh giá chính xác, công bằng đúng quy chế.

+ Cách đánh giá: Theo thang điểm bộ môn.

+ Thời gian kiểm tra: Theo lịch trình giảng dạy cụ thể.11.4. Lịch trình kiểm tra định kỳ, thi cuối kỳ:

- Kiểm tra giữa kỳ: Giáo án thứ 12

- Thi cuối kỳ: Giáo án thứ 22Phê duyệt

Ngày …… tháng …… năm……

Hiệu trưởng
Xác nhận

Ngày ….tháng….. năm ……

Trưởng khoa, bộ môn

(ký, ghi họ tên)

Ngày….. tháng ….. năm…Giảng viênLê Đức Chương Dương Mạnh Thắng Nguyễn Thị Bích Thủytải về 289.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương