TậP ĐOÀN ĐIỆn lực việt namtải về 1.28 Mb.
trang8/16
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.28 Mb.
#143
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cơ ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy

Mã môn học: MH11

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 9 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn học cơ sở trong chương trình dạy nghề vận hành nhà máy thuỷ điện; được bố trí đồng thời hoặc sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học / mô đun đào tạo chuyên môn nghề

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trình bày và giải thích được: Hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, mô men lực;

Viết được phương trình hệ lực cân bằng của hệ lực phẳng, xác định được trọng tâm của các vật rắn đối xứng, của các hình phẳng thông thường;

Nhận biết được các hiện tượng biến đổi của lực và ứng suất sinh ra trong các vật chịu tác dụng của của lực và mô men;

Trình bày được những khái niệm về động học và động lực học; các chuyển động của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay, chuyển động song phẳng;

Trình bày và phân biệt được các chuyển động cơ bản của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay quanh trục cố định, chuyển động song phẳng;

Giải được bài toán cơ bản về hệ vật, ma sát, động học và động lực học

- Về kỹ năng: Phân biệt được các kiến thức cơ bản về sức bền vật liệu, máy và các chi tiết máy, về sự hình thành cơ cấu máy; chỉ ra được ưu, nhược điểm, trạng thái làm việc của các chi tiết máy thông dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn tính cẩn thậnIII. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:Số

TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

TS

LT

TH

KTChương 1: Cơ học vật rắn

15

10

5


Chương 2: Sức bền vật liệu

3

2

0

1Chương 3: Nguyên lý máy

2

2

0


Chương 4: Chi tiết máy

5

3

2


Chương 5: Cơ học chất lỏng ứng dụng

5

2

2

1
Cộng:

30

19

9

2

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Cơ học vật rắn

Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

 • Phát biểu được các tiên đề động lực học, nguyên lý Đa-lăm-be;

 • Trình bày được được khái niệm cơ bản, các định luật tĩnh học cơ bản;

 • Nhận biết được lực liên kết và phản lực liên kết, hợp hệ lực phẳng đồng quy, song song và điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của hệ lực đó;

 • Định nghĩa được mô men và ngẫu lực, ma sát, trọng tâm, điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của hệ lực phẳng bất kỳ;

 • Trình bày được các khái niệm công của lực, công suất;

 • Phát biểu được các định lý cơ bản của động lực học;

 • Giải được bài toán cơ bản về hệ vật, ma sát, động học và động lực học

2. Nội dung:

Những khái niệm cơ bản

Các tiên đề tĩnh học cơ bản

Liên kết và phản lực liên kết

Hợp hệ lực phẳng đồng quy và điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của 1 hệ lực

Hợp hệ lực phẳng song song

Mô men và ngẫu lực

Điều kiện cân bằng cho vật dưới tác dụng của hệ lực phẳng bất kỳ

Ma sát, trọng tâm - Cân bằng ổn định

Hệ lực không gian

Động lực học chất điểm

Động lực học vật rắn

Công của lực - Công suất

Các định lý cơ bản của động lực họcChương 2: Sức bền vật liệu

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm, nguyên lý cơ bản về cơ học ứng dụng.

- Mô tả được các trường hợp biến dạng cơ bản của vật liệu.

- Vẽ, xác định và tính toán được nội lực, ngoại lực, ứng suất, mômen của vật liệu biến dạng

2. Nội dung:

Ngoại lực, nội lực, ứng suất và ứng suất cho phép

Kéo (nén) đúng tâm

Uốn phẳng

Trục chịu xoắn


Chương 3: Nguyên lý máy

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Trình bày được khái niệm về các cơ cấu biến đổi chuyển động

Tính toán được một số cơ cấu biến đổi chuyển động

2. Nội dung:

Cấu trúc cơ cấu

Bậc tự do của cơ cấu phẳng

Phân tích cơ cấu

Một số cơ cấu máy cơ bảnChương 4: Chi tiết máy

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

-Trình bày được những khái niệm về máy và chi tiết máy;

- Mô tả được đặc điểm, phạm vi ứng dụng, ưu nhược điểm và trạng thái làm việc của một số mối ghép thường gặp: Ren, then, đinh tán, hàn, trục, ổ trục;

- Tính toán được một số mối ghép thường gặp

2. Nội dung:

Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy

Các tiết máy ghép

Truyền động cơ khíChương 5: Cơ học chất lỏng ứng dụng

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các tính chất của chất lỏng và chất khí;

- Phân tích và giải thích được sự cân bằng của chất lỏng và khí.

- Trình bày được phương pháp biểu diễn chuyển động của chất lỏng và chất khí.

- Phân biệt được lưu lượng, lưu tốc trung bình mặt cắt của chất lỏng và khí

2. Nội dung:

Các tính chất vật lý của chất lỏng và khí

Sự cân bằng của chất lỏng và khí

Động học chất lỏng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trình bày và giải thích được: Hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, mô men lực;

Viết được phương trình hệ lực cân bằng của hệ lực phẳng, xác định được trọng tâm của các vật rắn đối xứng, của các hình phẳng thông thường;

Nhận biết được các hiện tượng biến đổi của lực và ứng suất sinh ra trong các vật chịu tác dụng của của lực và mô men;

Trình bày được những khái niệm về động học và động lực học; các chuyển động của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay, chuyển động song phẳng;

Trình bày và phân biệt được các chuyển động cơ bản của vật rắn: chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay quanh trục cố định, chuyển động song phẳng;

Giải được bài toán cơ bản về hệ vật, ma sát, động học và động lực học

- Về kỹ năng: Phân biệt được các kiến thức cơ bản về sức bền vật liệu, máy và các chi tiết máy, về sự hình thành cơ cấu máy; chỉ ra được ưu, nhược điểm, trạng thái làm việc của các chi tiết máy thông dụng

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn tính cẩn thận

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học sử dụng để dạy nghề Vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý: Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần chú ý một số nội dung trọng tâm như: Giải các bài toán ứng dụng về liên kết, mô men lực, lực, ma sát, trọng tâm, cân bằng lực, kéo (nén) đúng tâm, uốn, xoắn, độ bền các mối ghép bằng đinh tán, bằng hàn và bằng ren.

4. Tài liệu tham khảo:


 • Giáo trình Cơ kỹ thuật - GS.TSKH Đỗ Sanh, NXB Giáo dục-2006.

 • Cơ tĩnh học - Nguyễn Văn Nhậm, Hoàng Gia Toàn, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp-2004.

 • Sức bền vật liệu - Bùi Trọng Lưu, NXB Khoa học kỹ thuật-2000

 • Cơ học ứng dụng - GS.TSKH Đỗ Sanh, PGS.TS Nguyễn Văn Vượng NXB Khoa học và kỹ thuật -2006.

 • Chi tiết máy Tập1- Nguyễn Trọng Hiệp, Nhà xuất bản giáo dục-2008.

 • Chi tiết máy Tập 2- Nguyễn Trọng Hiệp, Nhà xuất bản giáo dục-2008.

 • Cơ học chất lỏng ứng dụng - Hoàng Văn Quý, Nhà xuất bản xây dựng-2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kỹ thuật an toàn

Mã môn học: MH12

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ

(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này được dạy sau khi học xong các môn học cơ sở. Môn học trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề vận hành nhà máy thuỷ điện

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Xác định được các nguyên nhân gây và nguy cơ có thể gây ra mất an toàn;

+ Xác định được các thông số tiêu chuẩn về an toàn điện, an toàn áp lực...

+ Phân tích được các trường hợp gây nên tai nạn lao động;

+ Đảm bảo an toàn điện, an toàn áp lực...cho người và thiết bị

- Về kỹ năng: Thực hiện sơ cứu, cấp cứu nạn nhân bị điện giật và tai nạn lao động...

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Xử lý được các trường hợp sự cố xảy raIII. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:Số

TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

TS

LT

TH

KTChương 1: Kỹ thuật an toàn điện

6

4

2


Chương 2: Công tác phòng chống cháy nổ

6

4

2


Chương 3: Kỹ thuật an toàn áp lực

4

2

1

1Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao

2

2

Chương 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

3

2

1


Chương 6: Cấp cứu người bị tai nạn lao động

6

4

2


Chương 7: Giới thiệu một số mẫu phiếu thao tác, công tác và các loại biển báo dùng trong nhà máy

3

2
1
Cộng:

30

20

8

2

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kỹ thuật an toàn điện

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:

- Phân tích được điều kiện an toàn khi tiếp xúc với mạng điện.

- Phân tích chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

- Xác định được các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

- Giải thích được các biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị điện.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

2. Nội dung:

1. Nguyên tắc chung;

1.1. Khái niệm cơ bản về an toàn điện;

1.2. Phân tích điều kiện an toàn khi tiếp xúc với mạng điện;

1.3. Xử lý khi vi phạm an toàn;

1.4. Chế độ phiếu thao tác và cách thi hành;

1.5 Biện pháp đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc.

2. Những biện pháp an toàn khi vận hành thiết bị điện;

2.1. Biện pháp an toàn khi công tác ở trạm biến áp;

2.2. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện;

2.3. Biện pháp an toàn khi làm việc với máy phát điện;

2.4. Biện pháp an toàn khi làm việc với động cơ điện cao áp.

3. Các biện pháp an toàn cho công tác thí nghiệm và đo đếm;

3.1. Biện pháp an toàn khi tháo lắp đồng hồ, rơle và thiết bị thông tin;

3.2. Biện pháp an toàn khi ghi chỉ số công tơ điện.

4. Cấp cứu người bị điện giật

4.1. Cách tách người bị điện giật ra khỏi mạch điện;

4.2. Cấp cứu nạn nhân sau khi tách ra khỏi mạch điện;

4.3. Phương pháp làm hô hấp nhân tạo;

4.4. Phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực.

5. Thực hiện các biện pháp an toàn cho đội công tác vào làm việc. 6. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật an toàn và các biển báo an toàn về điện.

6.1. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật an toàn;

6.2. Các biển báo an toàn về điện.Chương 2: Công tác phòng chống cháy nổ

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng:

- Phân tích được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ phòng cháy và chữa cháy.

2. Nội dung:

1. Những quy định chung;

2. Các biện pháp phòng chống cháy nổ;

3. Tổ chức phòng chữa cháy ở nhà máy.Chương 3: Kỹ thuật an toàn áp lực

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng:

- Giải thích được tính chất và phân loại các thiết bị chịu áp lực.

- Xác định được nguyên nhân gây ra hư hỏng, nổ vỡ thiết bị chịu áp lực.

- Vận dụng các quy định về biện pháp an toàn đối với thiết bị chịu áp lực.

2. Nội dung:

1. Khái niệm, phân loại các thiết bị chịu áp lực ;

2. Hiện tượng và công sinh ra khi nổ vỡ thiết bị chịu áp lực ;

3. Nguyên nhân gây ra hư hỏng, nổ vỡ thiết bị chịu áp lực ;

4. Tổ chức bảo hộ lao động đối với các thiết bị chịu áp lực;

5. Các quy định về biện pháp an toàn đối với thiết bị chịu áp lực.


Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng :

- Trình bày được các biện pháp an toàn khi làm việc ở trên cao.

- Vận dụng các biện pháp an toàn vào thực tế sản xuất.

2. Nội dung:

1. Quy định chung;

2. Các biện pháp an toàn khi làm việc ở trên cao.


Chương 5: Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được những quy định chung khi làm việc với thiết bị nâng.

- Nêu lên được những quy định trước và trong khi sử dụng thiết bị nâng.

- Trình bày được những quy định khi hết ca làm việc.

- Vận dụng các biện pháp an toàn với các thiết bị năng vào thực tế sản xuất.

2. Nội dung:

1. Khái niệm và phân loại thiết bị nâng ;

2. Những quy định trước khi đưa thiết bị nâng vào vận hành;

3. Những quy định trong khi sử dụng thiết bị nâng;

4. Những quy định khi hết ca làm việc.


Chương 6: Cấp cứu người bị tai nạn lao động

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Học xong chương này người học có khả năng:

- Trình bày được các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn lao động.

- Vận dụng được các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn lao động vào thực tế.

2. Nội dung:

1. Cấp cứu người bị vết thương phần mềm;

2. Cấp cứu người bị vết thương phần cứng.


Chương 7: Giới thiệu một số mẫu phiếu thao tác, công tác và các loại biển báo dùng trong nhà máy

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Học xong bài này người học có khả năng:

- Phân biệt được các loại mẫu phiếu công tác, thao tác và các loại biển báo thường dùng trong nhà máy.

- Sử dụng đúng phiếu công tác, thao tác và các loại biển báo trong công việc cụ thể.

2. Nội dung:

1. Các loại mẫu phiếu công tác ;

2. Các loại mẫu phiếu thao tác;

3. Các loại biển báo thường dùng trong nhà máy

4. Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

+ Kiến thức: thông qua các bài kiểm tra bằng hính thức trắc nghiệm hoặc tự luận những nội dung về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thiết bị áp lực, an toàn khi làm việc trên cao.

+ Kỹ năng: Đánh giá thông qua việc luyện tập các kỹ năng cấp cứu, sơ cứu người bị tai nạn, kỹ năng thực hiện các công việc về an toàn, vệ sinh công nghiệp.

+ Thái độ: Thông qua việc theo dõi về:

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- An toàn, phòng chống tai nạn điện;

- An toàn, phòng chống cháy nổ;

- Sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn lao động.

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình An toàn lao động – PGS -TS Nguyễn Thế Đạt – Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề - NXB Giáo Dục 2006;

- Giáo trình An toàn điện - TS Nguyễn Đình Thắng, Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề - NXB Giáo Dục 2003;

- Quy phạm kỹ thuật an toàn điện - Hà Nội 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Phần điện trong nhà máy thủy điện

Mã môn học: MH13

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: “Phần điện trong nhà máy thủy điện” là mô đun dùng trong chương trình dạy nghề Vận hành nhà máy thủy điện. Mô đun trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về điện trong nhà máy thủy điện làm cơ sở hình thành kỹ năng vận hành phần điện sau này.

- Tính chất: : “Phần điện trong nhà máy thủy điện” là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Đọc được sơ đồ nối điện chính của các nhà máy thủy điện;

+ Trình bày được kết cấu của các thiết bị điện trong nhà máy thủy điện;

+ Mô tả được tính năng, tác dụng của mạch thứ cấp, nguồn thao tác của nhà máy thủy điện;

+ Phát biểu được những khái niệm cơ bản về hệ thống điện quốc gia, nhà máy điện và trạm biến áp;

+ Lựa chọn được các phần tử trong sơ đồ nối điện của nhà máy thủy điện;

+ Phát hiện được những hư hỏng có thể xảy ra của các thiết bị điện trong nhà máy thủy điện

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua khả năng nhận biết về các loại linh kiện điện, phạm vi ứng dụng của chúng và kỹ năng đọc, phân tích các mạch điện trong nhà máy thuỷ điện.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thông qua việc theo dõi về

- Ý thức chấp hành nội quy học tập

- Tác phong và trách nhiệm trong công việc
tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương