TậP ĐOÀN ĐIỆn lực việt namtải về 1.28 Mb.
trang7/16
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.28 Mb.
#143
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được phương trình cân bằng sức điện. Biết cách thành lập phương trình đặc tính cơ của ĐCĐ một chiều.

+ Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiều.

+ Phân loại được động cơ điện một chiều

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

3.1. Khái niệm chung

3.2. Các đặc tính làm việc của ĐCĐ một chiều

3.3. Khởi động ĐCĐ một chiều

3.4. Điều chỉnh tốc độ ĐCĐ một chiềuChương 4: Đại cương về máy biến áp

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của MBA.

+ Hiểu được ý nghĩa các trị số định mức của MBA.

+ Phân biệt và xác định được các bộ phận, thông số của máy biến áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

4.1. Khái niệm chung

4.2. Cấu tạo của MBA

4.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của MBA

4.4. Các trị số định mức của MBAChương 5: Quan hệ điện từ trong MBA

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được ý nghĩa của các phương trình cơ bản.

+ Hiểu được tổ nối dây của MBA.

+ Xác định được các tổ nối dây MBA.

+ Thành lập được mạch điện thay thế và vẽ được đồ thị vectơ của MBA.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

5.1. Các phương trình cơ bản của MBA

5.2. Mạch điện thay thế và đồ thị vectơ của MBA

5.3. Mạch từ và tổ nối dây của MBAChương 6: Chế độ làm việc ở tải đối xứng của MBA

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được giản đồ năng lượng của MBA.

+ Hiểu và xác định được hiệu suất của MBA.

+ Hiểu được điều kiện vận hành song song các MBA.

+ Biết cách xác định tham số của MBA bằng thí nghiệm không tải, thí nghiệm ngắn mạch.

+ Biết xác định độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

6.1. Chế độ không tải và ngắn mạch MBA

6.2. Giản đồ năng lượng của MBA

6.3. Độ thay đổi điện áp và cách điều chỉnh điện áp

6.4. Hiệu suất của MBA

6.5. MBA làm việc song song


Chương 7: Các MBA đặc biệt

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc điểm của các loại MBA ba cuộn dây, MBA tự ngẫu và MBA đo lường.+ Phân biệt được công dụng của các loại MBA đặc biệt.

+ Biết được sự cần thiết của nội dung kiến thức trong quá trình học tập môn học.

2. Nội dung:

7.1. MBA ba cuộn dây

7.2. MBA tự ngẫu

7.3. MBA đo lườngIV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

- Về kỹ năng:

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp:VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy điện một chiều, máy biến áp.

- Hiểu được các phương pháp khởi động, điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều.

- Hiểu được các phương trình cân bằng, mạch điện thay thế của máy biến áp. Các chế độ làm việc, hiệu suất của máy biến áp.

- Hiểu được các điều kiện làm việc song song của máy biến áp.

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình Máy điện – Th.s Nguyễn Tiến Phong, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2012.

Giáo trình Máy điện - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh - Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.

Máy điện - Trần Khánh Hà, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 1997.

Máy điện - Vũ Gia Hanh và nhóm tác giả, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Protection application handbook ABB

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Mạch điện

Mã môn học: MH10

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 34 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 9 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Mạch điện 1 là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành Vận hành nhà máy thủy điện. Môn học kế tiếp liên quan: Mạch điện 2

- Tính chất: Mạch điện 1 là môn học lý thuyết thuộc khối kiến thức bắt buộc ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:Số

TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

TS

LT

TH

KT
Bài mở đầu

1

1

0

0

1

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện

8

6

2

0

2

Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa

(Mạch điện xoay chiều hình sin)13

11

2

0
Ôn tập thi giữa kỳ

1

1

0

0
Thi giữa kỳ

1

0

0

1

3

Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa

14

9

5

0
Kiểm tra 1 tiết

1

0

0

1

4

Chương 4: Mạch điện phi tuyến

5

5

0

0
Ôn tập

1

1

0

0
Tổng cộng

45

34

9

2

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu và nội dung của môn học. Phương pháp học tập, tài liệu tham khảo, các phần mềm ứng dụng. Hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Các quy định chung liên quan đến học tập và rèn luyện.

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

+ Nhớ được khái niệm dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, điện cảm, điện dung.

+ Giải thích được định luật Ôm, định luật Kiếc-sốp 1, Kiếc-sốp 2.

+ Tính toán được mạch điện một chiều.

2. Nội dung:


1.1 Khái niệm chung
1.1.1 Khái niệm kỹ thuật điện
1.1.2 Mạch điện và mô hình
1.2 Dòng điện – điện áp
1.2.1 Điện tích
1.2.2 Dòng điện
1.2.3 Mật độ dòng điện
1.2.4 Điện áp – điện thế
1.2.5 Công suất của dòng điện
1.3 Các phần tử mạch điện
1.3.1 Nguồn điện áp độc lập (hay nguồn sức điện động)
1.3.2 Nguồn dòng điện
1.3.3 Phần tử điện trở
1.3.4. Phần tử điện cảm
1.3.5. Phần tử điện dung
1.3.6. Phân loại mạch điện
1.4 Các định luật cơ bản về mạch điện
1.4.1. Định luật Kiếc-sốp về dòng điện (Định luật K1)
1.4.2. Định luật Kiếc-sốp về điện áp (Định luật K2)
Chương 2: Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa (Mạch điện xoay chiều hình sin)

Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu:

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm và thuần dung;

+ Nhớ và phân biệt được các mối liên hệ giữa các đại lượng dòngòng điện, điện áp và các thông số trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.

+ Phân tích và giải được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp;

+ Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất;

2. Nội dung:2.1 Dòng điện hình sin
2.1.1 Các định nghĩa
2.1.2 Các thông số đặc trưng
2.2 Số phức
2.2.1 Khái niệm số phức
2.2.2 Sử dụng máy tính điện tử để tính số phức.
2.2.3 Biểu diễn dòng điện hình sin bằng số phức
2.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở, thuần cảm, thuần dung
2.3.1 Mạch điện xoay chiều thuần điện trở
2.3.2 Mạch điện xoay chiều thuần điện cảm
2.3.3 Mạch điện xoay chiều thuần điện dung
2.4 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.
2.4.1 Định luật Ohm dạng phức - Tổng trở phức của mạch RLC nối tiếp
2.4.2 Công suất mạch RLC nối tiếp
2.4.3 Điện năng
2.5 Nâng cao hệ số công suất
2.5.1 Khái niệm
2.5.2 Nâng cao hệ số công suất
Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa

Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

+ Mô tả được phương pháp dòng điện nhánh để giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp dòng điện vòng để giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp điện thế nút nhánh để giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Mô tả được phương pháp biến đổi tương đương để giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa.

+ Tính toán và phân tích mạch điện xác lập điều hòa;

+ Áp dụng các kiến thức về tính toán mạch điện để phân tích các hiện tượng xảy ra trong mạch điện thực tế;

2. Nội dung:3.1 Định luật Kiếc-sốp 1,2 dạng phức
3.1.1 Định luật Kiếc-sốp 1 dạng phức
3.1.2 Định luật Kiếc-sốp 2 dạng phức
3.2 Phương pháp dòng điện nhánh.
3.2.1 Các bước thực hiện
3.2.2 Ví dụ
3.3 Phương pháp điện thế 2 nút.
3.4.1 Các bước thực hiện
3.4.2 Ví dụ
3.4 Các phép biến đổi tương đương.
3.4.1 Biến đổi tương đương các nhánh nối tiếp
3.4.2 Biến đổi tương đương các nhánh song song
3.4.3 Biến đổi tương đương sao –tam giác
Mô phỏng trên phần mềm Multisim
Chương 4: Mạch điện phi tuyến

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

+ Mô tả đặc điểm cơ bản của các phần tử phi tuyến;

+ Minh họa được các phần tử phi tuyến trong thực tế;

2. Nội dung:4.1 Khái niệm chung.

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Đặc điểm của các phần tử phi tuyến

4.2 Mạch điện xoay chiều trở phi tuyến.

4.3 Mạch điện xoay chiều cảm phi tuyến.

4.3.1 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép bỏ qua hiện tượng từ trễ.

4.3.2 Đường cong dòng điện cuộn dây lõi thép khi xét hiện tượng từ trễ.

4.4 Sơ đồ tương đương cuộn dây có lõi thép.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Các mô hình mô phỏng mạch điện một chiều, xoay chiều

Các bản vẽ, hình ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nhớ các khái niệm cơ bản về mạch điện gồm: các đại lượng, thông số mạch điện, các định luật cơ bản về mạch điện;

+ Nhớ và phân biệt được quan hệ giữa điện áp- dòng, công suất trong mạch điện xoay chiều;

+ Nhớ được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

+ Mô tả được các phương pháp giải mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

- Về kỹ năng:

+ Tính toán được các mạch điện một chiều;

+ Sử dụng công cụ số phức để hỗ trợ tính toán mạch điện;

+ Phân tích được các bài toán về mạch thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch RLC nối tiếp.

+ Phân tích được các bài toán về nâng cao hệ số công suất.

+ Phân tích được các bài toán về mạch điện ở chế độ xác lập điều hòa;

+ Nhận ra được các phân tử phi tuyến trong mạch điện thực tế;

+ Mô tả các đặc điểm đặc trưng của các phần tử phi tuyến;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài học, các bài kiểm tra;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3

4. Tài liệu tham khảo:


   • Mạch điện 1 - Phạm Thị Cư (chủ biên) - NXB Giáo dục - 1996.

   • Cơ sở Kỹ thuật điện - Hoàng Hữu Thận - NXB Giao thông vận tải - 2000.

   • Cơ sở lý thuyết mạch điện - Nguyễn Bình Thành - Đại học Bách khoa Hà Nội - 1980.

   • Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1976.

   • Bài tập Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội - 1980.

Bài tập mạch điện 1 - Phạm Thị Cư - Trường Đại học Kỹ thuật TPHCM - 1996.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương