TậP ĐOÀN ĐIỆn lực việt nam


Bài QA14: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòngtải về 1.28 Mb.
trang4/16
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.28 Mb.
#143
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Bài QA14: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung, biện pháp cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân nơi cư trú;

- Nâng cao trách nhiệm của người học sinh, chấp hành tốt các qui định về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang.

Nội dung: Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)


1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

1 giờ

2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

1 giờ

3. Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

1 giờ

4. Thảo luận

2 giờ


Bài QA15: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Mục tiêu:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam;

- Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.


Nội dung: Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

1 giờ

2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

1 giờ

3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

1 giờ

4. Thảo luận

2 giờ


Bài QA16: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước;

- Nhận thức rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam;

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Nội dung: Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

1 giờ

2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

1 giờ

3. Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo Việt Nam

1 giờ

4. Thảo luận

2 giờ


Bài QA17: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia

Mục tiêu:

- Trình bày những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;

- Phân tích được quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia;

- Vận dụng vào thực tiễn để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.Nội dung: Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia

2. Tình hình an ninh quốc gia1 giờ

3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia trong thời gian tới

4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia1 giờ

5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

6. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia1 giờ

7. Thảo luận

2 giờ


Bài QA18: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)

Mục tiêu:

- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị;

- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân sự và các hoạt động khác của nhà trường;

- Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.Nội dung: Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 4)

1. Đội hình tiểu đội

2. Đội hình trung đội

3. Đổi hướng đội hình


1 giờ

4. Thực hành

4 giờ


Bài QA19: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - súng trường CKC

Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;

- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụm và trúng; bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.Nội dung: Thời gian: 8 giờ (Lý thuyết: 2, thực hành: 6)

1. Ngắm bắn

2. Ngắm chụm và trúng1 giờ

3. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK (cho động tác nằm bắn)

1 giờ

4. Thực hành

6 giờ


Bài QA20: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

Mục tiêu:

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ, quy tắc sử dụng lựu đạn;

- Thực hiện đúng tư thế động tác và ném lựu đạn được xa, đúng hướng;

- Đảm bảo an toàn trong luyện tập.


Nội dung: Thời gian: 4 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 3)

1. Một số loại lựu đạn phổ biến

2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn

3. Tư thế động tác ném

4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn1 giờ

5. Thực hành

3 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lớp học/phòng thực hành

- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học.

- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy tính, phông chiếu, projecter.

- Mô hình vũ khí: • Súng AK-47, CKC;

 • Lựu đạn tập.

- Máy bắn tập:

 • Máy bắn MBT-03;

 • Máy bắn điện tử;

 • Thiết bị theo dõi đường ngắm.

- Thiết bị khác:

 • Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

 • Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

 • Bao cát ứng dụng;

 • Giá đặt bia đa năng;

 • Kính kiểm tra ngắm;

 • Đồng tiền di động;

 • Mô hình đường đạn trong không khí;

 • Hộp dụng cụ huấn luyện;

 • Dụng cụ băng bó cứu thương;

 • Cáng cứu thương;

 • Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;

 • Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu: • Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp nghề;

 • Đĩa hình huấn luyện.

- Tranh in:

 • Súng tiểu liên AK;

 • Súng trường CKC;

 • Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

 • Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn;

 • Các động tác vận động trong chiến đấu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phòng chống bão lụt, động đất sóng thần, thảm họa thiên tai;

- Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội);

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC; kỹ thuật sử dụng lựu đạn.

2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành.


VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

- Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Với học sinh là bộ đội xuất ngũ có thể miễn học các bài: QA06.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;

- Sử dụng các thiết bị của môn học;

- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.


3. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ Giáo dục đào tạo, Cục Giáo dục quốc phòng, Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập I,II,III, Nxb QĐND, Hà Nội 2005.

[2]. “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[3]. Hỏi và đáp “Diễn biến hoà bình và đấu tranh chống diễn biến hoà bình”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[4]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật dân quân tự vệ, 2009.

[5]. Nghị định 116/2006/CP về động viên Quốc phòng.

[6]. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.

[7]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2004.

[8]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

[9]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[10]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quốc phòng, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2006.

[11]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

[12]. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ(Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

Phần 1:

VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT

1. Môn Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

2. Môn Tin học là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

II. MỤC TIÊU

1. Cung cấp cho người học nghề những kiến thức cơ bản về tin học và máy tính, trên cơ sở đó có thể khai thác được các chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính.

2. Trang bị kiến thức tin học cơ bản phục vụ các môn học chuyên môn khác.

III. YÊU CẦU

Người học nghề sau khi học môn Tin học phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

1.2. Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.

1.3. Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính

1.4. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề phải có kiến thức về một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

2. Kỹ năng:

2.1. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.

2.2. Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng

2.3. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề sử dụng thành thạo một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

3. Thái độRèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác phong công nghiệp , tính kiên trì, sáng tạo trong công việc .

Phần 2:

NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN


STT

Tên bài

Số giờ lý thuyết

Số giờ thực hành

Kiểm tra

Tổng số giờ

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

2

1

 

3

1

Bài 1: Các khái niệm cơ bản

0.5

 

 

0.5

2

Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính

1

1

 

2

3

Bài 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính

0.5

 

 

0.5

II. HỆ ĐIỀU HÀNH

2

6

 

8

4

Bài 4: Các lệnh cơ bản của MS-DOS

1

1

 

2

5

Bài 5: Giới thiệu Windows

1

1

 

2

6

Bài 6: Những thao tác cơ bản trên Windows

 

4

 

4

III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET

2

6

1

9

7

Bài 7 : Mạng máy tính

1

1

 

2

8

Bài 8 : Khai thác và sử dụng Internet

1

5

1

7

IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD

1

8

1

10

9

Bài 9: Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh và định dạng

1

3

 

4

10

Bài 10: Làm việc với bảng

 

5

1

6

Tổng cộng

13

15

2

30

 

Phần 3:

NỘI DUNG CHI TIẾT

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bài 1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Thông tin và xử lý thông tin

1.1.1. Thông tin

1.1.2. Dữ liệu

1.1.3. Xử lý thông tin

1.2. Phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin

1.2.1. Phần cứng

1.2.2. Phần mềm

1.2.3. Công nghệ thông tin

Bài 2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính

2.1. Phần cứng

2.1.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)

2.1.2. Thiết bị nhập

2.1.3. Thiết bị xuất

2.1.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Các giao diện với người sử dụng

2.2.4. MultiMedia

Bài 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

II. HỆ ĐIỀU HÀNH

Bài 4. Hệ điều hành MS-DOS

4.1. MS-DOS là gì?

4.2. Tên ổ đĩa và dấu đợi lệnh

4.3. Tệp và thư mục

4.3.1. Tệp

4.3.2. Thư mục

Các lệnh về đĩa

4.4.1. Lệnh định dạng đĩa FORMAT

4.4.2. Lệnh tạo đĩa khởi động

Bài 5. Giới thiệu Windows

5.1. Windows là gì?

5.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

5.3. Desktop

5.4. Thanh tác vụ (Task bar)

5.5. Menu Start

5.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

5.7. Chuyển đổi giữa các ứng dụng

5.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

5.9. Sử dụng chuộtBài 6. Những thao tác cơ bản trên Windows

6.1. File và Folder

6.1.1.Tạo, đổi tên, xoá…

6.1.2. Copy, cut, move…

6.2. Quản lý tài nguyên

6.2.1. My Computer

6.2.2. Windows Explorer

III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET

Bài 7. Mạng cơ bản

7.1. Những khái niệm cơ bản

7.2. Phân loại mạng

7.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý

7.2.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch

7.2.3. Phân loại theo mô hình

7.3. Các thiết bị mạng

7.3.1. Network Card

7.3.2. Hub

7.3.3. Modem

7.3.4. Repeater

7.3.5. Bridge

7.3.6. Router

7.3.7. GatewayBài 8. Khai thác và sử dụng Internet

8.1. Tổng quan về Internet

8.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

8.3. Thư điện tử (Email)IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD

Bài 9. Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh, và định dạng

9.1. Màn hình soạn thảo

9.2. Các thao tác soạn thảo

9.3. Các thao tác hiệu chỉnh

9.4. Các thao tác định dạng

Bài 10. Làm việc với bảng

10.1. Tạo bảng

10.2. Các thao tác với bảng

10.2.1. Copy, di chuyển, xoá bảng

10.2.2. Hiệu chỉnh bảng

10.2.3. Tạo tiêu đề bảng

10.2.4. Tạo đường kẻ, viền khung

Phần 4:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

1. Giáo viên dạy môn Tin học có thể là giáo viên chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm huy động từ lực lượng giáo viên tin học trong nhà trường.

2. Phần thực hành là nhằm mục đích củng cố ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học về cấu trúc chung máy vi tính, hệ điều hành MS-DOS, Windows XP, biết cách soạn thảo một văn bản, sử dụng Internet cũng như thực hiện các bài quản lý cơ bản trên bảng tính điện tử Exce.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ GIẢNG DẠY

1. Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát vấn để người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng.

2. Phương tiện, dụng cụ giảng dạy: Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống giáo viên còn có thể sử dụng Máy chiếu Projector, Laptop, sơ đồ, tranh ảnh minh hoạ giúp làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Trong điều kiện có thể kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành trong cùng một phòng học chuyên môn hoá có máy tính được nối mạng LAN và mạng Internet, có sử dụng các phương tiện dạy học bằng hình ảnh./.

 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Tiếng Anh

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ(Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)


tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương