TậP ĐOÀN ĐIỆn lực việt namtải về 1.28 Mb.
trang15/16
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.28 Mb.
#143
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16Bài 4: Thí nghiệm Bảo vệ so lệch MBA

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết nguyên lý hoạt động của bảo vệ so lệch máy biến áp: Bảo vệ chỉ tác động trong vùng làm việc;khi ngắn mạch ngoài bảo vệ không tác động.

- Biết cách tính toán,cài đặt dòng khởi động

- Thành thục trong việc tính toán, cài đặt dòng khởi động cho BV.

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:


4.1. Bảo vệ so lệch MBA không có hãm

4.2. Bảo vệ so lệch MBA có hãm
Bài 5: Thí nghiệm rơle hơi bảo vệ MBA

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Rơle hơi

- Biết cách vận hành Rơle hơi

- Thành thục trong việc vận hành Rơle hơi

- Đọc mạch thao tác bên trong Rơle hơi

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình bơm hơi,xả hơi và đóng điện.

2. Nội dung:

5.1. Mục đích thí nghiệm

5.2. Nội dung thí nghiệm


Bài 6: Thí nghiệm Bảo vệ kém áp- bảo vệ quá áp cho Máy biến áp

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết tính toán,cài đặt điện áp khởi động cho bảo vệ quá áp - kém áp cho máy biến áp.

- Biết nguyên lý hoạt động của sơ đồ

- Phân biệt giữa bảo vệ kém áp và bảo vệ quá áp.

- Thành thục trong việc tính toán cài đặt áp khởi động cho BV.

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

6.1. Bảo vệ kém áp

6.2. Bảo vệ quá ápBài 7: Thí nghiệm Bảo vệ kém áp – quá áp cho Động cơ điện

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được nguyên lý làm việc của bảo vệ quá áp - kém áp cho động cơ điện

- Tính toán dòng khởi động, điện áp khởi động của BV quá áp-kém áp cho động cơ điện

- Thành thục trong việc tính toán cài đặt các thông số cho các BV.

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

7.1. Mục đích thí nghiệm

7.2. Nội dung thí nghiệm


Bài 8: Thí nghiệm Bảo vệ tần số cho máy phát điện

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết nguyên lý làm việc của bảo vệ tần số cho máy phát điện.

- Biết cài đặt tần số cho BV

- Thành thạo trong việc cài đặt tần số

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

8.1. Mục đích thí nghiệm

8.2. Nội dung thí nghiệm


Bài 9: Thí nghiệm Tự động đóng MBA dự phòng (TĐD)

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được nguyên lý tự động đóng nguồn dự phòng máy biến áp.

- Biết tính toán dòng khởi động,cài đặt dòng khởi động,thời gian cho TĐD

- Thành thạo trong việc tính toán,cài đặt thông số cho TĐD

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

9.1. Mục đích thí nghiệm

9.2. Nội dung thí nghiệm


Bài 10: Thí nghiệm Tự động đóng lặp lại đường dây (TĐL)

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được nguyên lý tự động đóng nguồn dự phòng máy biến áp.

- Biết tính toán dòng khởi động, cài đặt dòng khởi động,thời gian cho TĐL

- Biết mắc sơ đồ tự động đóng lại nguồn điện theo thiết bị sẵn có của phòng thí nghiệm.

- Thành thạo trong việc tính toán,cài đặt thông số cho TĐL

- Rèn luyện kỹ năng trong việc lắp đặt sơ đồ thí nghiệm.

- Hoạt động nhóm

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

- Có thái độ học tập nghiêm túc,đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và đóng điện.

2. Nội dung:

10.1. Mục đích thí nghiệm

10.2. Nội dung thí nghiệmIV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Rơle dòng điện, rơle điện áp, rơle trung gian, rơle tín hiệu, rơle thời gian và rơle công suất.

4. Các điều kiện khác:V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Biết sử dụng các thiết bị để phục vụ cho quá trình TN các Rơle, các BV cũng như các mạch tự động hóa.

+ Hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại Rơle. Chứng minh lý thuyết đã học về các loại Rơle cũng như các mạch tự động hóa.

+ Sau quá trình TN, biết các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các loại Rơle.

+ Biết cách tính toán,cài đặt thông số tác động cũng như là nguyên lý hoạt động của các mạch BV và tự động hóa.

- Về kỹ năng:+ Thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị

+ Phân biệt và đánh giá chất lượng các loại Rơle: Điện cơ,tĩnh,số….

+ Tính toán, cài đặt các thông số cho các mạch BV cũng như tự động hóa

+Đấu nối được sơ đồ mạch điện

+ Hoạt động nhóm

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và vệ sinh công nghiệp

+ Có thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong quá trình lắp mạch và

đóng điện.2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Thí nghiệm các rơle chiếc điện từ và tĩnh để đánh giá chất lượng rơle dựa vào chuẩn. Sau đó tiến hành so sánh chất lượng giữa các loại rơle đó

- Trong mỗi bài thí nghiệm phải biết cách tính toán và cài đặt các thông số cho rơle

- Thành thục trong việc kết nối các rơle thành các sơ đồ thí nghiệm ứng với mỗi bài thí nghiệm và biết cách tiến hành những thí nghiệm. Từ đó rút ra những kết luận, nhận xét

4. Tài liệu tham khảo:

+ Hướng dẫn Thí nghiệm bảo vệ rơle và tự động hóa - Trần Văn Lâm xuất bản năm 2001 (lưu hành nội bộ).

+ Bảo vệ rơle và Tự động hóa trong hệ thống điện - Trần Văn Lâm xuất bản năm 2010 (lưu hành nội bộ).

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: TT Vận hành hệ thống điện

Mã mô đun: MĐ25

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ

(Lý thuyết:9 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 49 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học Thực tập Vận hành hệ thống điện là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trung cấp ngành Vận hành nhà máy thủy điện. Môn học học trước: Đo lường điện, Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện, Vận hành TBĐ và HTĐ...

- Tính chất: Môn học Thực tập Vận hành hệ thống điện là môn học kỹ thuật, mang tính thực hành thuộc khối các môn học bắt buộc chuyên ngành Vận hành nhà máy thủy điện.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống điện mô phỏng.

+ Trình bày được các bước thao tác khi vận hành hệ thống điện mô phỏng.

+ Phân tích được các thông số đo lường và các tình trạng làm việc có thể xảy ra đối với hệ thống điện.

- Về kỹ năng:

+ Đấu nối được các sơ đồ thực hành theo từng bài.

+ Thực hiện các thao tác theo từng nội dung bài học một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận trong vận hành thiết bị điện, sử dụng hiệu quả và an toàn các trang thiết bị thực tập.

+ Rèn luyện tính tỉ mĩ khi cài đặt và kiểm tra thông số cho các thiết bị bảo vệ rơ le và tự động hóa trên hệ thống điện.

+ Rèn luyện tính bình tĩnh, tự tin khi xử lý các sự cố xảy ra trên hệ thống điện.III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :Số

TT

Tên các bài trong mô đun

Thời gian (giờ)

TS

LT

TH

KTBài mở đầu: Vị trí, tính chất, mục tiêu môn học

1

1

Bài 1: Nội qui phòng thí nghiệm và giới thiệu khái quát hệ thống điện mô phỏng

7

1

6


Bài 2: Vận hành độc lập tổ máy phát điện

7

1

6


Bài 3: Vận hành song song tổ máy phát điện

7

1

6


Bài 4: Vận hành hệ thống phân phối

8

1

6

1Bài 5: Thí nghiệm về truyền tải công suất trên đường dây

7

1

6


Bài 6: Vận hành trạm biến áp phân phối

7

1

6


Bài 7: Vận hành, chỉnh định thiết bị Auto – Reclose

7

1

6


Bài 8: Tính toán và phối hợp bảo vệ quá dòng cho hệ thống điện đơn giản

9

1

7

1
Tổng số

60

9

49

2

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nội qui phòng thí nghiệm và giới thiệu khái quát hệ thống điện mô phỏng

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết rõ nội qui phòng thí nghiệm.

- Hiểu khái quát về các phần tử của hệ thống điện.

- Rèn luyện kỹ năng nối các sơ đồ đơn giản.

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện các thao tác cơ bản trên hệ thống mô phỏng.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi thao tác thiết bị trên tủ điều khiển.

2. Nội dung:

1.1. Nội qui phòng thí nghiệm

1.2. Giới thiệu các phần tử cơ bản của hệ thống điện mô phỏng

1.3. Phương pháp kết nối sơ đồ

1.4. Đặc điểm hệ thống điện mô phỏng và các thí nghiệm có thể thực hiện


Bài 2: Vận hành độc lập tổ máy phát điện

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ thực tập và các thiết bị trong vận hành.

- Hiểu được quy trình vận hành tổ máy phát điện.

- Rèn luyện kỹ năng vận hành và điều chỉnh các thông số của máy phát điện.

- Rèn luyện kỹ năng phân tích được các chế độ phát của tổ máy.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi thực hiện theo các bước thao tác mà giảng viên đã hướng dẫn.

2. Nội dung:

2.1. Sơ đồ thí nghiệm

2.2. Trình tự khởi động tổ máy phát điện

2.3. Trình tự dừng tổ máy phát điệnBài 3: Vận hành song song tổ máy phát điện

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ và các phương pháp hoà điện.

- Hiểu được quy trình vận hành máy phát điện để hoà đồng bộ.

- Hoà được máy phát điện với lưới bằng các phương pháp hoà.

- Điều chỉnh được công suất phát của tổ máy.

- Rèn luyện thái độ bình tĩnh, tự tin xử lý được sự cố khi không hòa được máy phát vào lưới điện.

2. Nội dung:

3.1. Sơ đồ thực tập và các thiết bị vận hành tổ máy phát điện

3.2. Các điều kiện hòa và phương pháp hoà

3.3. Khởi động và hòa tổ máy phát điện vào lưới

3.4. Dừng tổ máy phát điện


Bài 4: Vận hành hệ thống phân phối

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ hệ thống phân phối.

- Biết các nguyên tắc thao tác cơ bản trên hệ thống thanh góp.

- Rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống theo các phương thức khác nhau.

- Rèn luyện kỹ năng thao tác đưa các thiết bị ra sửa chữa khi có sự cố trên sơ đồ hệ thống phân phối.

- Rèn luyện cho sinh viên tính nghiêm túc, cẩn thận khi thao tác sơ đồ.

2. Nội dung:

4.1. Giới thiệu hệ thống phân phối

4.2. Bảo vệ rơle cho hệ thống phân phối

4.3. Sơ đồ nối dây cho hệ thống phân phối

4.4. Các nguyên tắc thao tác cơ bản trên hệ thống phân phối

4.5. Vận hành hệ thống phân phối theo các chế độ vận hành khác nhauBài 5: Thí nghiệm về truyền tải công suất trên đường dây

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ truyền tải công suất của đường dây.

- Hiểu được nguyên lý làm việc và cách nối dây của các tụ bù.

- Ghi chép được các thông số vận hành trên đường dây.

- Phân tích được các thông số vận hành trên đường dây.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mĩ khi đọc và ghi số liệu thí nghiệm.

2. Nội dung:

5.1. Sơ đồ thí nghiệm đường dây trên không

5.2. Trình tự thí nghiệm đường dây trên không

5.3. Sơ đồ thí nghiệm đường dây cáp

5.4. Trình tự thí nghiệm đường dây cáp


Bài 6: Vận hành trạm biến áp phân phối

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ thí nghiệm trạm biến áp.

- Hiểu được các phương thức vận hành của trạm biến áp phân phối.

- Vận hành được trạm biến áp phân phối theo các chế độ vận hành khác nhau.

- Điều chỉnh được điện áp trong vận hành trạm biến áp.

- Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận khi vận hành trạm biến áp phân phối.

2. Nội dung:

6.1. Sơ đồ nối dây trạm biến áp phân phối

6.2. Vận hành độc lập các máy biến áp trong trạm biến áp phân phối

6.3. Vận hành song song các máy biến áp trong trạm biến áp phân phối

6.4. Điều chỉnh điện áp trong trạm biến áp phân phối


Bài 7: Vận hành, chỉnh định thiết bị Auto – Reclose MVTR-51

Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được nguyên lý tác động của A/R.

- Biết được các đại lượng mã hoá.

- Chỉnh định và kiểm tra được các giá trị cài đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mĩ khi cài đặt và kiểm tra thông số cho thiết bị A/R.

2. Nội dung:

7.1. Nguyên lý làm việc của thiết bị MVTR-51

7.2. Mã hoá các đại lượng cho MVTR-51

7.3. Đọc, cài đặt và kiểm tra thông số cho MVTR-51

7.4. Vận hành thử MVTR-51 với các dạng sự cố khác nhauBài 8: Tính toán và phối hợp bảo vệ quá dòng cho hệ thống điện đơn giản

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý làm việc của bảo vệ quá dòng có đặc tính thời gian phụ thuộc.

- Hiểu được cách phối hợp các bảo vệ quá dòng trong hệ thống điện đơn giản.

- Tính toán được các thông số cài đặt.

- Chỉnh định được các thông số cho các bảo vệ.

- Rèn luyện tính cẩn thận khi tính toán thông số và tính tỉ mĩ khi cài đặt thông số cho các bảo vệ rơ le.

2. Nội dung:

8.1. Các loại bảo vệ quá dòng dùng cho hệ thống điện đơn giản

8.2. Sơ đồ tính toán thông số cài đặt

8.3. Cài đặt thông số cho các bảo vệ quá dòng

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Hệ thống điện mô phỏng

4. Các điều kiện khác:V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của hệ thống điện mô phỏng.

+ Trình bày được các bước thao tác khi vận hành hệ thống điện mô phỏng.

+ Phân tích được các thông số đo lường và các tình trạng làm việc có thể xảy ra đối với hệ thống điện.

- Về kỹ năng:

+ Đấu nối được các sơ đồ thực hành theo từng bài.

+ Thực hiện các thao tác theo từng nội dung bài học một cách thành thạo.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận trong vận hành thiết bị điện, sử dụng hiệu quả và an toàn các trang thiết bị thực tập.

+ Rèn luyện tính tỉ mĩ khi cài đặt và kiểm tra thông số cho các thiết bị bảo vệ rơ le và tự động hóa trên hệ thống điện.

+ Rèn luyện tính bình tĩnh, tự tin khi xử lý các sự cố xảy ra trên hệ thống điện.2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công tác vận hành tổ máy phát - máy biến áp.

- Công tác vận hành hệ thống phân phối.

- Theo dõi và ghi chép các số liệu vận hành trong hệ thống điện.

- Cài đặt các thiết bị bảo vệ và tự động hoá trong hệ thống điện.

4. Tài liệu tham khảo:

+ Bảo vệ các hệ thống điện, Trần Đình Long, Nxb KHKT- 2000

+ Rơle số - Lý thuyết và ứng dụng, Nguyễn Hồng Thái - Vũ Văn Tẩm, Nxb Giáo dục- 2001

+ NE9170 Power System Simulator, Tecquipment- 1998

+ Bài giảng Thực tập VH HTĐ, Trần Duy Linh, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung- 2013

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: TT Lắp mạch nhị thứ

Mã mô đun: MĐ26

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ

(Lý thuyết: 5giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 53 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Môn học thực tập lắp mạch nhị thứ là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo hệ trung cấp ngành Hệ thống điện. Môn học này được bố trí học sau khi đã học xong môn học Lắp đặt điện và Thí nghiệm Bảo vệ rơ le.

- Tính chất: Môn học Thực tập mạch nhị thứ là môn học thực hành thuộc môn bắt buộc đối với sinh viên ngành Hệ thống điệntải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương