TậP ĐOÀN ĐIỆn lực việt namtải về 1.28 Mb.
trang11/16
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích1.28 Mb.
#143
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

1. Mục tiêu:

+Hiểu được nhiệm vụ và các nguyên tắc thực hiện điều chỉnh điện áp.

+Trình bày được nguyên tắc điều chỉnh, phân phối công suất phản kháng trong hệ thống điện; Các sơ đồ tự động điều khiển tụ bù ở trạm biến áp

+Phân tích được nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các thiết bị kích từ cưỡng bức, compun dòng, corrector điện áp2. Nội dung:

3.1. Khái niệm chung

3.1.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của việc điều chỉnh điện áp.


3.1.1.1. Ý nghĩa của việc điều chỉnh điện áp.

3.1.1.2. Nhiệm vụ của việc điều chỉnh điện áp.

3.1.2. Các nguyên tắc thực hiện điều chỉnh kích từ.

3.2. Thiết bị tự động điều chỉnh kích từ MPĐ

3.2.1 Thiết bị kích từ nhanh

3.2.1.1. Tự động tăng nhanh kích từ

3.2.1.2. Tự động giảm nhanh kích từ

3.2.2. Tự động điều chỉnh điện áp MFĐ kiểu Kompun dòng

3.2.2.1. Nguyên tắc làm việc của Kompun dòng điện

3.2.2.2. Sơ đồ nguyên lý của thiết bị Kompun dòng

3.2.3. Tự động điều chỉnh điện áp kiểu corrector

3.2.3.1. Bộ phận khuếch đại KĐ

3.2.3.2. Bộ phận đo lường ĐL

3.2.3.3. Corrector điện từ

3.3. Sơ lược về điều chỉnh điện áp và phân phối công suất phản kháng giữa các máy phát làm việc song song

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Tự động điều chỉnh và phân phối công suất phản kháng giữa các máy phát nối chung nhau ở thanh góp điện áp máy phát

3.4. Tự động điều khiển bộ tụ ở trạm

3.4.1. Khái niệm

3.4.2. Tự động điều khiển tụ bù ở trạm theo điện áp

3.4.2.1. Sơ đồ và các bộ phận chính.

3.4.2.2. Nguyên lý tác động

3.4.3. Tự động điều khiển tụ bù ở trạm theo thời gian

3.4.3.1. Sơ đồ

3.4.3.2. Nguyên lý làm việc:

3.4.4. Tự động điều khiển dung lượng bù theo thời gian kết hợp với điện áp:

3.4.4.1. Sơ đồ

3.4.4.2. Nguyên lý làm việc:


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

- Hiểu được nhiệm vụ của tự động hoá trong hệ thống điện

- Trình bày được các yêu cầu đối với thiết bị tự động hoá trong hệ thống điện..

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các sơ đồ tự động hóa trong hệ thống điện.

- Về kỹ năng:

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống tự động như: TĐL, TĐD; phạm vi ứng dụng của các loại hình tự động trong thực tế.

- Tính toán các thông số khởi động của TĐL, TĐD…

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Xác định được tầm quan trọng của môn học trong quá trình lĩnh hội kiến thức của ngành học. Có thái độ nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm trong học tập;

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 1: Tự động đóng nguồn dự trữ

Chương 2: Tự động đóng lặp lại

4. Tài liệu tham khảo:

1. Bảo vệ rơle và tự động hoá trong HTĐ, Trần Đình Long, NXB Khoa học kỹ thuật, 2000

2. Bảo vệ rơle và tự động hoá trong HTĐ, Lê Kim Hùng-Đoàn Ngọc Minh Tú, NXB giáo dục, 1998

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Nhà máy thủy điện

Mã môn học: MH18

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: “Nhà máy Thuỷ điện” là môn học kỹ thuật cơ sở của nghề vận hành nhà máy Thuỷ điện. Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học /mô đun chuyên môn nghề

- Tính chất: “Nhà máy Thuỷ điện” là môn học cơ sở, cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kết cấu chung của các nhà máy Thuỷ điện, ưu nhược điểm của nhà máy Thuỷ điện so với nhà máy điện khác

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Phân biệt được các công trình chính trong nhà máy Thuỷ điện; hiểu được tầm quan trong của nhà máy Thuỷ điện trong hệ thống điện Quốc gia;

+ Trình bày được nguyên lý chung, các dạng nhà máy Thuỷ điện; các công trình chính của nhà máy Thuỷ điện, nguyên tác xác định trữ lượng thuỷ năng và lợi ích tổng hợp của nguồn nước;

+ Chỉ ra được các đặc tính, thông số, chỉ tiêu kỹ thuật chính của các hệ thống, bộ phận của nhà máy thuỷ điện;

+ Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc vận hành an toàn nhà máy

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc giải các bài tập, tính toán, lựa chọn các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc trong học tậpIII. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:Số

TT

Tên chương, mục

Thời gian (giờ)

TS

LT

TH

KTKhái quát về thuỷ năng và nguyên lý khai thác

4

4

Các công trình và thiết bị chính của nhà máy thuỷ điện

13

10

3


Các loại nhà máy thuỷ điện

9

5

3

1Nhà máy thuỷ điện làm việc trong hệ thống điện lực

8

5

3


Các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện

11

6

4

1
Cộng:

45

30

13

2

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát về thuỷ năng và nguyên lý khai thác

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được năng lượng dòng chảy và khả năng lợi dụng dòng chảy;

- Thống kê được lợi ích tổng hợp của hồ thuỷ điện.

2. Nội dung:

1. Năng lượng dòng nước và khả năng sử dụng:

1.1 Thuỷ năng.

- Tính công suất điện lượng cho một đoạn sông.

- Tính trữ lượng thuỷ năng cho một con sông;

- Khả năng lợi dụng năng lượng tiềm tàng của dòng nước.

1.2 Nguyên lý khai thác Thuỷ năng.

1.3 Biện pháp khai thác Thuỷ năng.

- Tập trung cột nước;

- Điều tiết lưu lượng.

2. Vấn đề sử dụng tổng hợp các lợi ích của hồ chứa:

2.1 Điều tiết lũ;

2.2 Tưới tiêu trong nông nghiệp và nước sinh hoạt;

2.3 Giao thông thuỷ.


Chương 2: Các công trình và thiết bị chính của nhà máy thuỷ điện

Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu:

- Mô tả được các công trình chính của nhà máy thuỷ điện;

- Trình bày được tác dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của các công trình chính trong nhà máy thủy điện

2. Nội dung:

1 Công trình dâng nước:

1.1 Đập đất;

1.2 Đập đá và đá hỗn hợp;

1.3 Đập bê tông trọng lực;

1.4 Đập vòm;

1.5 Đập bản chống;

2. Công trình dẫn nước:

2.1 Khái niệm và phân loại;

2.2 Kênh dẫn nước;

2.3 Hầm dẫn nước;

2.4 Tháp điều áp.

3. Thiết bị biến đổi năng lượng:

3.1 Tua bin;

3.2 Máy phát điện;

4. Trạm phân phối điện:

5. Hệ thống thiết bị phụ:

5.1 Hệ thống điện tự dùng;

5.2 Hệ thống điện một chiều;

5.3 Hệ thống khí nén;

5.4 Hệ thống thiết bị nhị thứ;

5.5 Hệ thống nước kỹ thuật;

5.6 Thiết bị các trạm bơm nước;

5.7. Hệ thống thông gió


Chương 3: Các loại nhà máy thuỷ điện

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các loại nhà máy thuỷ điện hiện có trên thế giới;

- Trình bày được đặc điểm của nhà máy thuỷ điện so với nhà máy nhiệt điện.

2. Nội dung:

1. Nhà máy thuỷ điện kiểu đập:

1.1 Đặc điểm;

1.2 Cách bố trí nhà máy thuỷ điện kiểu đập.

2. Nhà máy thuỷ điện kiểu kênh dẫn.

2.1 Đặc điểm;

2.2 Cách bố trí nhà máy thuỷ điện kiểu kênh dẫn

3. Nhà máy thuỷ điện kiểu hỗn hợp.

4. Một vài nhà máy thuỷ điện dạng khác.

4.1 Nhà máy thuỷ điện thuỷ triều;

4.2 Nhà máy thuỷ điện tích năng.

5. So sánh ưu, nhược điểm của nhà máy thuỷ điện với các nhà máy điện khác:

5.1 Đầu tư xây dựng .

5.2 Chi phí vận hành.

5.3 Ảnh hưởngChương 4: Nhà máy thuỷ điện làm việc trong hệ thống điện lực

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Chỉ ra được nhu cầu dùng điện trong nền kinh tế;

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống điện;

- Mô tả được sự kết hợp làm việc của các nhà máy điện trong hệ thống điện lực

2. Nội dung:

1. Yêu cầu dùng điện và biểu đồ phụ tải.

1.1 Đặc điểm của các hộ dùng điện.

1.2 Định mức tiêu thụ điện năng.

1.3 Biểu đồ phụ tải.

2. Khái quát về hệ thống điện:

2.1 Khái niệm;

2.2 Hệ thống điện gồm nhà máy nhiệt điện;

2.3 Hệ thống điện gồm các nhà máy thuỷ điện;

2.4 Hệ thống điện hỗn hợp.

3. Nhà máy thuỷ điện tham gia vào cân bằng năng lượng của Hệ thống điện lực.

3.1 Yêu cầu của hệ thống điện đối với các nhà máy thuỷ điện;

3.2 Khả năng tham gia cân bằng năng lượng điện của các nhà máy thuỷ điện có chế độ làm việc khác nhau.

4. Các chỉ tiêu kinh tế chính của nhà máy thuỷ điện

4.1 Các chỉ tiêu kinh tế chính.

4.2 Cách xác định các chỉ tiêu.Chương 5: Các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện

Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu:

- Mô tả được những nhiệm vụ chính của nhà máy thuỷ điện;

- Trình bày được cách xác định các thông số của nhà máy thuỷ điện.

2. Nội dung:

1. Các thông số cơ bản và trình tự xác định.

1.1 Các thông số cơ bản:

- Mực nước dâng bình thường (MNDBT);

- Mực nước chết (MNC);

- Dung tích có ích ( V­ci);

- Mực nước dâng cưỡng bức (MNDCB);

- Công suất lắp máy (Nlm);

- Công suất đảm bảo (Nđb);

- Điện lượng ( Enăm).

1.2 Trình tự xác định các thông số

2. Xác định nhiệm vụ cung cấp nước và chọn mức nước tính toán:

2.1 Yêu cầu dùng nước và nhiệm vụ của nhà máy thuỷ điện;

2.2 Mức nước tính toán của nhà máy thuỷ điện và yêu cầu dùng nước của các ngành kinh tế khác.

3. Chọn năm tính toán nước dự trữ:

3.1 Năm nhiều nước;

3.2 Năm nước trung bình;

3.3 Năm nước kiệt (năm tính toán);

3.4 Năm nước rất kiệt.

4. Cách xác định các thông số chính của nhà máy thuỷ điện.

4.1 Xác định mực nước dâng bình thường;

4.2 Xác định mực nước chết và dung tích có ích. (MNC; V­ci);

4.3 Xác định công suất lắp máy (Nlm) ;

4.4 Xác định công suất đảm bảo (Nđb);

4.5 Xác định Điện lượng ( Enăm).IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, tivi

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: máy tính xách tay, phấn, bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Phân biệt được các công trình chính trong nhà máy Thuỷ điện; hiểu được tầm quan trong của nhà máy Thuỷ điện trong hệ thống điện Quốc gia;

+ Trình bày được nguyên lý chung, các dạng nhà máy Thuỷ điện; các công trình chính của nhà máy Thuỷ điện, nguyên tác xác định trữ lượng thuỷ năng và lợi ích tổng hợp của nguồn nước;

+ Chỉ ra được các đặc tính, thông số, chỉ tiêu kỹ thuật chính của các hệ thống, bộ phận của nhà máy thuỷ điện;

+ Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc vận hành an toàn nhà máy

- Về kỹ năng: Đánh giá thông qua việc giải các bài tập, tính toán, lựa chọn các thông số cơ bản của nhà máy thuỷ điện

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc trong học tập

2. Phương pháp: Theo quy chế đào tạo hiện hành.VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Ch­ương trình dùng cho dạy nghề vận hành nhà máy thuỷ điện trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Sử dụng phương pháp thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với phát vấn, phần mềm chứng minh, thảo luận theo tình huống, làm bài tập ứng dụng để thực hiện bài giảng.

- Đối với người học: tập trung, trao đổi, tương tác với giáo viên

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các loại nhà máy thủy điện;

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của các hệ thống chính trong nhà máy thủy điện;

- Các thông số cơ bản của nhà máy thủy điện;

- Ưu, nhược điểm của nhà máy thủy điện.

4. Tài liệu tham khảo:


-

Nhà máy Thuỷ điện - Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng- NXB Khoa học kỹ thuật- 2007;

-

Giáo trình Thuỷ năng - Tập thể Bộ môn Thuỷ điện - Trường ĐH Thủy lợi –NXB Nông thôn- 1974;

-

Công trình trạm Thuỷ điện - PGS.TS Hồ Sỹ Dự; PGS-TS Nguyễn Duy Hạnh; TS Huỳnh Tấn Lượng- NXB Xây dựng- 2003;

-

Thuỷ công - Tập thể trường ĐH Thuỷ Lợi (GS.TS Ngô Trí Viềng chủ biên)- NXB Xây dựng -2005;tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương