Tëp ®äc LÒng dân I. MỤc tiêUtải về 1.47 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu10.07.2020
Kích1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

TuÇn 3

Ngày dạy: ..................

TËp ®äc

LÒNG DÂN

I. MỤC TIÊU

- Biết đọc đúng văn bản kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình hống kịch.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3)

II/ Các phương pháp và hình thức dạy học:

- Thảo luận, vấn đáp, thực hành, quan sát, trực quan

- Cá nhân, nhóm.

III - §å dïng d¹y häc:

- Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc.. IV - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:


Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định : Hát

2. Kiểm tra bài :

+ Đọc thuộc những khổ thơ HS thích và trả lời câu hỏi.

3. Bài mới:

a.Giới thiệu bài

b. Luyện đọc

- GV đọc diễn cảm trích đoạn kịch.

- Cho HS xem tranh.

- Chia lớp thành nhiều tốp(3 em) đọc nối tiếp 3 đoạn

- Có thể chia như sau:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến …Thằng này là con.

+ Đoạn 2: Từ lời cai đến….Rục rịch tao bắn.

+ Đoạn 3: Phần còn lại

- Chỉnh sửa phát âm ngắt giọng.

- Gọi HS đọc phần chú thích.

c. Hướng dẫn tìm hiểu bài.
+ Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?

+ Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu chú cán bộ?

+ Dì Năm đấu trí với địch khôn khéo như thế nào để bảo vệ cán bộ?
+ Chi tiết nào trong đoạn kịch làm bạn thích nhất? Vì sao?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực phát biểu ý kiến.


d. Hướng dẫn HS đọc diễn cảm

- GV hướng dẫn 1 tốp HS đọc theo cách phân vai (6 HS).

- Treo bảng phụ ghi tiêu chuẩn đánh giá.

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc. ( Nhấn giọng : có thấy, hổng thấy, lâu mau, tức thời, không rõ ràng, chồng tui…

4. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nêu nội dung chính của vở kịch.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.- Cả lớp .


  • HS trả lời

- Lắng nghe để thực hiện.


- Quan sát tranh.

- Một HS đọc lời mở đầu giới thiệu nhân vật, cảnh trí, thời gian

- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn của màn kịch 2 lần.

- HS luyện đọc nhóm 3.

- Xung phong đọc.

- HS đọc


- Đọc phần đầu màn kịch, trả lời các câu hỏi.

+ …bị bọn giặc rượt đuổi bắt, hết đường chạy vào nhà dì Năm.

+ Dì đưa chú 1 chiếc áo khác để thay, bảo chú ngồi xuống chõng vờ ăn cơm.

+ …bình tĩnh trả lời tên cai, nhận cán bộ là chồng, kêu oan, vờ trối trăng, căn dặn con.

+ Tình huống kết thúc màn 1 hấp dẫn nhất vì dì Năm đã lừa được bọn giặc.

- Nối tiếp nhau trả lời. HS khác bổ sung.

- Các HS phân vai đọc, những HS còn lại theo dõi nhận xét.

-Mỗi nhóm 6HS phân vai đọc.

-Thực hiện.

- HS nêu nội dung chính: Ca ngợi dì Năm dũng cảm mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc , cứu cán bộ .


í í í í í í í í í í íí í í íToán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU :

Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết cách so sánh hỗn số.II/ Các phương pháp và hình thức dạy học:

- Vấn đáp, thực hành

- Cá nhân.

III - §å dïng d¹y häc:

- GV: Bảng phụ

- HS: SGK, vở

IV - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài :+ Nhận xét.


3. Bài mới: GTB - PTB

Bài 1: (2 ý đầu) Chuyển hỗn số thành phân số.

+ Yêu cầu HS tự làm bài vào vở. (2 ý đầu)

+ Hướng dẫn sửa bài.

+ Nhận xét.Bài 2: (a,d) So sánh các hỗn số.

+ Yêu cầu HS tiếp tục thực hiện vào vở

a) 3 > 2 d) =

+ Sửa bài + Nhận xét.
Bài 3: Chuyển hỗn số thành phân số rồi tính:

+ Yêu cầu HS tiếp tục thực hiện vào vở.; b)

Chữa bài, nhận xét.

4: Củng cố, dặn dò

Nhận xét – Tuyên dương. Dặn bài tập về nhà: Về làm VBT.Chuẩn bị tiết sau: Xem trước bài Luyện tập chung.HátПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương