Toefl grammar Review!tải về 1.03 Mb.
trang17/35
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích1.03 Mb.
#3290
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

Tính từ và phó từ


 • Một tính từ luôn bổ nghĩa cho một danh từ và chỉ một danh từ, nó luôn đứng trước danh từ được bổ nghĩa.

 • Trong tiếng Anh, có duy nhất một tính từ đứng sau danh từ:

galore = nhiều, phong phú, dồi dào

There were errors galore in the final test.

 • Tính từ cũng đứng sau các đại từ phiếm chỉ (something, anything, anybody...)

Its something strange.

He is sb quite unknown.

 • Một phó từ luôn bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hoặc một phó từ khác.

Rita drank too much.

I don't play tenis very well.

 • Adj + ly = Adv. Nhưng phải cẩn thận, vì một số tính từ cũng có tận cùng là đuôi ly (lovely, friendly). Phó từ của các tính từ này được cấu tạo bằng cách như sau:

in a + Adj + way/ manner

He behaved me in a friendly way.

 • Một số các phó từ có cấu tạo đặc biệt: so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too. Các phó từ này trả lời cho câu hỏi how.

 • Ngoài ra còn một số các cụm từ cũng được coi là phó từ, nó bao gồm một giới từ mở đầu với các danh từ đi sau để chỉ: địa điểm (at home), thời gian (at 5 pm), phương tiện (by train), tình huống, hành động (in a very difficult situation). Tất cả các cụm này đều được xem là phó từ.

 • Vị trí của phó từ trong câu tương đối thoải mái và phức tạp, qui luật:

 • Nếu chưa biết đặt phó từ ở đâu thì vị trí thường xuyên của nó ở cuối câu, đặc biệt các phó từ đuôi ly.

 • Các phó từ và cụm phó từ làm bổ ngữ đứng cuối câu theo thứ tự như sau: chỉ phương thức hành động-chỉ địa điểm-chỉ thời gian-chỉ phương tiện hành động-chỉ tình huống hành động.

 • Không bao giờ một phó từ hoặc một cụm phó từ được xen vào giữa động từ và tân ngữ.

 • Nếu trong câu không có phó từ nào khác ngoài phó từ chỉ thời gian thì có thể đưa nó lên đầu câu.

In 1980, He graduated and found a job.

 • Các phó từ chỉ tần số như: always, sometimes, often... luôn đứng trước động từ hành động nhưng đứng sau động từ to be.

The president always comes in time.

The president is always in time.

Động từ nối


Đó là những động từ ở bảng sau, mang những tính chất sau


Be

appear

feel

become

seem

look

remain

sound

smell

Stay


 • Không diễn đạt hành động mà diễn đạt trạng thái hoặc bản chất sự việc.

 • Đằng sau chúng phải là tính từ không thể là phó từ.

 • Không được chia ở thể tiếp diễn dù dưới bất cứ thời nào.

Lưu ý: Trong bảng có các cặp động từ:

to seem to happen

= = dường như

to appear to chance

Chúng có thể thay thế lẫn cho nhau, nhưng không thể thay thế ngang hay thay thế chéo. • Các động từ này được dùng theo mẫu câu sau:

 • Dùng với chủ ngữ giả it

It seems that they have passed the exam./ It happens (chances that they have passed the test)

 • Dùng với chủ ngữ thật

They seem to have passed the exam./ They happened/ chanced to have passed the exam.

 • Nghĩa "Tình cờ", "Ngẫu nhiên", "May mà".

She happened to be out/ It happened that she was out when he called (Ngẫu nhiên cô ta không có nhà khi anh ta gọi điện)

She chanced to be in/ It happened that she was in when he called. (May mà cô ta có nhà khi anh ta gọi điện đến).

 • Ba động từ: to be, to become, to remain trong một số trường hợp có một danh từ hoặc ngữ danh từ theo sau, khi đó chúng mất đi chức năng của một động từ nối.

Children often become bored (adj) at meeting

Christine became class president (noun phrase) after a long, hard campaign.

 • Bốn động từ: to feel, to look, to smell, to taste trong một số trường hợp có thể là ngoại động từ, đòi hỏi một tân ngữ đi sau nó, lúc này nó mất đi chức năng của một động từ nối, có thể có phó từ đi kèm. Chúng thay đổi về mặt ngữ nghĩa:

 1. to feel: sờ nắn để khám.

 2. to look at: nhìn

 3. to smell: ngửi

 4. to taste: nếm

Chúng được phép chia ở thì tiếp diễn.

The lady is smelling the flowers gingerly.

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

1.So sánh bằng


 • Cấu trúc sử dụng là as .... as
S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun
 • Nếu là phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)

 • Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là một tân ngữ (Lỗi cơ bản)

He is not as tall as his father.

He is not so tall as his father.

 • Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh trong trường hợp này, nhưng nên nhớ trước khi so sanh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương.
adjectives

nouns

heavy, light

weight

wide, narrow

width

deep, shallow

depth

long, short

length

big, small

size
S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun


My house is as high as his.

My house is the same height as his.
The same...as >< different from...

 • Chú ý, trong tiếng Anh (A-E), different than... cũng có thể được dùng nếu sau chúng là một mệnh đề hoàn chỉnh. Tuy nhiên trường hợp này không phổ biến và không đưa vào các bài thi ngữ pháp:

His appearance is different from what I have expected.

...than I have expected.(A-E)
tải về 1.03 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương