Tình huống 1: Khi bạn quay về lớp thì hỏi mượn chứ không tự ý lấy đọctải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích445 b.Tình huống 1: Khi bạn quay về lớp thì hỏi mượn chứ không tự ý lấy đọc.

  • Tình huống 1: Khi bạn quay về lớp thì hỏi mượn chứ không tự ý lấy đọc.

  • Tình huống 2: Khuyên ngăn các bạn không làm hỏng mũ người khác và nhặt mũ trả lại cho Thịnh.Bài 6:

  • Bài 6:

  • Tình huống 1: Giờ ra chơi thấy Mai đang ngồi đọc thư cuả bà ở quê gửi lên, Linh liền giật thư từ tay Mai và chạy ra sân rủ Quang mở ra xem. Em sẽ làm gì nếu là Quang?

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương