Tính chất hạt củA Ánh sáng câu 1tải về 306.67 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích306.67 Kb.
1   2   3   4   5

*Câu 44: Một chất phóng xạ pôlôni phát ra tia và biến đổi thành bền X với chu kì bán rã 138 ngày. Tại thời điểm t thỉ số khối lượng của chất X và Po là 103:35. Tuổi của mẫu chất là

A. 138 ngày B. 276 ngày C. 414 ngày D. 69 ngày*Câu 45: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ , với tỷ lệ số hạt và số hạt . Biết chu kì bán rã của lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt và số hạt?

A. 2,74 tỉ năm. B. 2,22 tỉ năm. C.1,74 tỉ năm. D. 3,15 tỉ năm.*Câu 46: Ngày nay tỉ lệ số nguyên tử của U235 là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U238. Cho biết chu kì bán rã của chúng là 7,04.108 năm và 4,46.109 năm. Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thánh cách đây 4,5 tỉ năm là:

A.30,26%. B.46%. C.23,23%. D.16%.*Câu 47: Trong thời gian 1 giờ kể từ thời điểm ban đầu t=0, một lượng chất phóng xạ có 1028 nguyên tử bị phân rã, cũng trong thời gian 1 giờ nhưng sau đó 45 giờ (kể từ khi t=0) có 1,25.1027 nguyên tử bị phân rã. Chu kì bán rã của Na là

A. 22,5 giờ B. 10 giờ C. 30 giờ D. 15 giờ*Câu 48: Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24 (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2Ci. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu?

A. 6,25 lít B.8,84 lít C.5,52 lít D. 4,60 lít

*Câu 49: Thành phần đồng vị phóng xạ C14 có trong khí quyển có chu kỳ bán rã là 5568 năm. Mọi thực vật sống trên Trái Đất hấp thụ cacbon dưới dạng CO2 đều chứa một lượng cân bằng C14. Trong một ngôi mộ cổ, người ta tìm thấy một mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu lâu, biết độ phóng xạ từ C14 ở 1g xương động vật sống là 12 phân rã/phút.

A. 5934năm B. 7689năm C. 3246 năm D. 5275 năm.*Câu 50: Một mẫu phóng xạ Ra226 nguyên chất với chu kì bán rã 1570 năm. Biết tổng số nguyên tử ban đầu là 6,023.1023. Số nguyên tử Ra226 bị phóng xạ trong năm thứ 786 là:

A. 1,5.1020 B. 1,88.1020 C. 2,02.1020 D. 1,24.1020*Câu 51: Poloni Po210 là chất phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày (1 nguyên tử Po phóng xạ phát ra 1 hạt và trở thành đồng vị bền). Một mẫu Po210 nguyên chất có khối lượng ban đầu là 0,01 g. Các hạt phát ra đều được hứng lên một bản của tụ điện phẳng có điện dung 2, bản còn lại nối đất. Biết rằng tất cả các hạt sau khi đập vào bản tụ tạo thành nguyên tử He. Cho NA=6,02.1023 mol-1. Sau 5 phút hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là:

A. 3,2V B. 80 V C. 20 V D. 40 V**Câu 52: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ , người ta dùng máy đếm xung. Máy bắt đầu đếm tại thời điểm t = 0. Đến thời điểm t1 = 7,6 ngày máy đếm được n1 xung. Đến thời điểm t2=2t1 máy điếm được n2=1,25n1. Chu kì bán rã của lượng phóng xạ trên là bao nhiêu

A. 3,8 ngày B. 7,6 ngày C. 3,3 ngày D. 6,6 ngày

**Câu 53. Đồng vị phóng xạ . Một mẫu phóng xạ ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.

A. 2,6 h. B. 3,6 h. C. 4,6h. D. 5,6 h.

**Câu 54: Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia và biến đổi thành chì . Cho chu kì bán rã của là 138 ngày. Ban đầu (t=0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t, tỉ số giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu 4:1, sau đó 552 ngày thì tỉ số giữa khối lượng hạt nhân Po và Pb trong mẫu là bao nhiêu, lấy khối lượng mol của các hạt nhân bằng số khối của chúng

A. 105: 8137 B. 8137:105 C. 1:79 D. 79:1

**Câu 55: Một hạt bụi Ra có khối lượng 1,8.10-8 (g) nằm cách màn huỳnh quang 1cm. Màn có diện tích 0,03cm. Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kì bán rã của Ra là 1590 năm:

A.50. B.95. C.120. D.150.**Câu 56: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là t =20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (t <
A. 28,2 phút. B. 24,2 phút. C. 40 phút. D. 20 phút.

**Câu 57: Người ta trộn 2 nguồn phóng xạ với nhau. Nguồn phóng xạ thứ nhất có chu kì bán rã T1, nguồn phóng xạ thứ 2 có chu kì bán rã T2. Biết T1=2T2. Số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ nhất gấp 3 lần số hạt nhân ban đầu của nguồn thứ 2. Thời gian để số hạt nhân của hỗn hợp hai nguồn phóng xạ còn một nửa số hạt nhân ban đầu là

A.1,25T2 B. 1,66T2 C. 1,5T2 D. 1,75T2**Câu 58: Một khối chất phóng xạ hỗn hợp gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì T1 = 20 ngày đồng vị thứ hai có T2 = 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,5% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số là:

A. 1,5667 B. 1,500 C. 1,6784 D. 1,2563


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương