Tổng quan các phần tử MẠng lan


+ Làm quen với chương trình Bosonnetsimtải về 332.59 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích332.59 Kb.
1   2

+ Làm quen với chương trình Bosonnetsim


Chương trình bosonnetsim là một chương trình giả lập dùng cho việc thiết lập một mạng máy tính với các thiết bị như: Router, Switch và các máy tính.

Các phần chính trong trong Bosonnetsim:Bosonetsim

Phần này để cấu hình router ,switch …. Sử dụng câu lệnh để thực hiệnBoson Network Designer

Là màn hình giả lập các thiết bị, dùng để cấu hình các thiết bị như router, switch, …


- Thiết lập một mạng trong Bosonnetsim


1.Nhấp chuột vào boson network desiger .

2. Kéo các “thiết bị” từ cửa sổ bên trên trái thả vào màn hình Net Visualizer.

3. Tiếp tục kéo các thiết bị cần thiết để tạo thành một mạng máy tính.

Muốn bỏ một thiết bị ra khỏi màn hình chỉ việc nhấn vào “thiết bị” chọn delete


- Kết nối các thiết bị trong Bosonnetsim


Sau khi kéo thả các thiết bị trong màn hình Network Visualizer, chúng ta phải kết nối chúng lại với nhau.

1. Nhấp chuột phải trên thiết bị.

hình 2.19 giao diện bosonnetsin desiger

2.Nhấp chuột trên các cổng muốn kết nối, ví dụ: E0, S0, S1.

3. Đối với các cổng S0, S1, sẽ yêu cầu kết nối DTE hay DCE. Chú ý đối với DCE chúng ta phải cấu hình clock rate cho cổng đó.

4. Tương tự chúng ta nhấn chuột phải lên thiết bị cần kết nối tới và click chuột trái lên port kết nối.

Nếu muốn bỏ các kết nối chúng ta làm tương tự như việc kết nối:


 1. Click chuột phải lên thiết bị.

 2. Click chuột trái lên kết nối muốn bỏ.

 3. Chương trình sẽ hỏi chúng ta muốn bỏ kết nối đó hay không? OK

- Đăng nhập vào router


 • Muốn cấu hình router chúng ta vào ở trong chế độ privileged mode, bằng cách sử dụng lệnh enable để vào privileged mode ( Router# )

 • Dùng lệnh logout, exit để thoát

 • Các dấu nhắc trong Router:

  • Router # : Đang ở chế độ privileged (enable)

  • Router (config) # : Đang ở chế độ global config mode (config)

  • Router (config-if) # : Đang ở chế độ config các interface của router (interface ethernet0)

  • Router (config-subif) # : subinterfacce (int f0/0.1)

  • Router (config-line) # : cấu hình trên các line (line console 0)

  • Router (config-router) # : Cấu hình routing (router rip)

  • .

- Password cho Privileged mode


 • Config T : Để vào cấu hình router (Router(config)#)

 • enable secret : Đặt password cho router (1)

 • enable password : Đặt password cho router (2)

 • Chú ý: Khi đã đặt password theo lệnh (1) thì password trong lệnh (2) sẽ không có tác dụng nữ

+ Cấu hình cho router

-Cài đặt câu thông báo khi logon vào router


 • banner motd # Câu thông báo #

- Cấu hình các giao tiếp của router


 • interface (int) e0 / [fastethernet 0/0]

 • ip address A.B.C.D subnetmask

 • no shutdown (no shut)/ kết thúc bằng noshut\

+ cấu hình cho cổng giao tiếp serial

 • int so/s1

 • ip address A.B.C.D subnetmask

 • no shut

 • exit

 • clock rate 64000(câu lệnh này để cấp xung cho clock) • Đặt tên router

 • con t

 • hostname Tên_của_router

- Cấu hình Switch


switch cũng giống như trong router chỉ có ý nghĩa logic. Có nghĩa là nó không giữ một chức năng nào trong mạng hay phân giải tên bất cứ cái gì. Tuy nhiên nó cũng có ích giúp chúng ta xác định được đó là switch nào khi kết nối vào nó. Thông thường người ta đặt hostname cho switch dựa vào cái vùng nó phục vụ.

Các lệnh đặt hostname cho Switch 1900 tương tự như trong router :

#con t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.(config)#hostname PMMang01

PMMang01(config)#


- Đặt IP Address cho Switch


Chúng ta không cần đặt IP cho Switch, chỉ cần gắn vào là nó sẽ hoạt động như HUB. Nhưng chúng ta đặt IP cho Switch để chúng ta có thể cấu hình nó thông qua Telnet hay là các cương trình quản lý khác. Hoặc để phục vụ cho VLAN hoặc các tính năng khác.

- Đặt IP Address cho pc

Trong màn hình của bosonnetsim ta chọn công cụEstation trên thanh tác vụ-- chọn pc cần đặt địa chỉ ip

Sử dụng lệnh \\winip

Sau đó đặt địa chỉ ip và các thong số cần thiết khác

Kết thúc quá trình cấu hình ta có thế kiểm tra tính kết nối của các thiết bị bằng lệnh\\ping (ip addres máy trong mạng)

2. XÂY DỰNG MẠNG LAN QUY MÔ MỘT TÒA NHÀ

2.1 Hệ thống mạng bao gồm:

− Hệ thống các thiết bị chuyển mạch (switch, switch có chức năng định tuyến – layer 3 switch) cung cấp nền tảng mạng cho các máy tính có thể trao đổi thông tin với nhau. Do toàn bộ phân mạng xây dựng tập trung trong 1 toà nhà nên hệ thống cáp truyền dẫn sẽ sử dụng bao gồm các cáp đồng tiêu chuẩn UTP CAT5 và cáp quang đa mode. Công nghệ mạng cục bộ sẽ sử dụng là Ethernet/ FastEthernet/GigabitEthernet tương ứng tốc độ 10/100/100Mbps chạy trên cáp UTP hoặc cáp quang.

− Các máy chủ dịch vụ như cơ sở dữ liệu quản lý, giảng dạy, truyền thông…

− Các máy tính phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học : Cung cấp các thông tin cho sinh viên, giáo viên, và cung cấp công cụ làm việc cho các cán bộ giảng dạy, các bộ môn, khoa.

− Các máy tính phục vụ riêng cho công tác quản lý hành chính nhằm thực hiện mục tiêu tin học hoá quản lý hành chính.

2.2 Phân tích yêu cầu:

• Mạng máy tính này là LAN Campus Network có băng thông rộng đủ để khai thác hiệu quả các ứng dụng, cơ sở dữ liệu đặc trưng của tổ chức cũng như đáp ứng khả năng chạy các ứng dụng đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh) phục vụ cho công tác giảng dạy từ xa.

* Như vậy, mạng này sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ truyền dẫn tốc độ cao Ethernet/FastEthernet/GigabitEthernet và hệ thống cáp mạng xoắn UTP CAT5 và cáp quang đa mode.

* Mạng cần có độ ổn định cao và khả năng dự phòng để đảm bảo chất lượng cho việc truy cập các ứng dụng dữ liệu quan trọng cũng như đào tạo từ xa :

hình ảnh, âm thanh... Như vậy, hệ thống cáp mạng phải có khả năng dự phòng 1:1 cho các kết nối switch-switch cũng như đảm bảo khả năng sửa chữa, cách ly sự cố dễ dàng.

* Mạng có khả năng cung cấp việc giảng dạy từ xa trong phạm vi tổ chức nên các ứng dụng phải đáp ứng thời gian thực.

* Hệ thống cáp mạng cần được thiết kể đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kết nối tốc độ cao và khả năng dự phòng cũng như mở rộng lên các công nghệ mới.

* Mạng cần đảm bảo an ninh an toàn cho toàn bộ các thiết bị nội bộ trước các truy nhập trái phép ở mạng ngoài cũng như từ các truy nhập gián tiếp có mục đích phá hoại hệ thống nên cần có tường lửa.2.3 Thiết kế hệ thống

Hệ thống chuyển mạch và định tuyến trung tâm cho LAN

− Hệ thống chuyển mạch chính bao gồm các switch có khả năng xử lý tốc độ cao có cấu trúc phân thành 2 lớp là lớp phân tán (distribution) và lớp cung cấp truy nhập (access) cho các đầu cuối máy tính. Switch phân tán là switch tốc độ cao, băng thông lớn có khả năng xử lý đến hàng trăm triệu bít/giây. Switch phân phối còn có có chức năng định tuyến cho các phân mạng LAN ảo khác nhau thiết lập trên mạng và tăng cường bảo mật cho các phân mạng riêng rẽ. Switch truy cập làm nhiệm vụ cung cấp cổng truy nhập cho các đầu cuối máy tính và tích hợp cổng truy cập với mật độ cao. Các kết nối giữa switch truy cập và switch phân phối là các kết nối truyền tải dữ liệu qua lại cho các LAN ảo nên phải có tốc độ cao 100/1000Mbps. Các switch truy cập cung cấp các cổng truy cập cho máy tính mạng có tốc độ thấp hơn nên cần có cổng 10/100Mbps

- Hệ thống switch phân phối theo cấu hình chuẩn sẽ bao gồm 2 switch có cấu hình mạnh đáp ứng được nhu cầu chuyển mạch dữ liệu tốc độ cao và tập trung lưư lượng đến từ các access switch. Switch phân phối cũng đảm nhận chức năng định tuyến. Cấu hình 2 switch phân phối cho phép mạng lưới có độ dự phòng cao (dự phòng nóng 1:1) tuy nhiên trong trường hợp quy mô mạng ban đầu không lớn và kinh phí hạn chế vẫn có thể triển khai mạng với 1 switch phân phối đáp ứng được yêu cầu hoạt động. Tổ chức hoàn toàn có khả năng nâng cấp lên 2 switch phân phối trong tương lai do thiết kế mạng cáp đảm bảo yêu cầu trên.

− Hệ thống các switch truy cập cung cấp cho các máy tính đường kết nối vào mạng dữ liệu. Do phần lớn các giao tiếp mạng cho máy tính đầu cuối cũng như server hiện tại có băng thông 10/100Mbps nên các switch truy cập cũng sử dụng công nghệ 10/100 BaseTX FastEthernet và đáp ứng được mục tiêu cung cấp số lượng cổng truy nhập lớn để cho phép mở rộng số lượng người truy cập mạng trong tương lai. Các switch truy cập sẽ kết nối với switch phân phối để tập trung lưu lượng và thông qua switch phân phối với làm tác vụ tập trung và lưu chuyển qua lại lưu lượng dữ liệu sẽ giúp cho các máy tính nằm trên các switch khác nhau có thể liên lạc được với nhau. Các đường kết nối giữa switch truy cập và switch phân phối còn được gọi là các kết nối lên (up-link) và sử dụng công nghệ FastEthernet 100 BaseTX có băng thông 100Mbps. Trong tương lai, khi cần nâng cấp các kết nối uplink thì có thể sử dụng thay thế công nghệ 1000BaseT với tốc độ Gigabit

Hình 2.20 Mô hình thiết kế

− Trong cấu hình vẽ mạng máy tính cục bộ toà nhà điều hành có 1 switch phân phối có chức năng định tuyến (layer 3 switch). Switch này có tác dụng chuyển lưu lượng qua lại giữa các switch truy cập và một nhiệm vụ rất quan trọng là định tuyến giữa các LAN ảo. Bất kỳ một switch truy cập nào được kết nối đến switch phân phối bằng đường kết nối uplink 100Mbps và kết nối này đảm bảo cung cấp băng thông cho toàn bộ các máy tính kết nối đến switch truy cập. Switch phân phối sử dụng ở đây là thiết bị có nhiều cổng truy nhập 100Mbps . Các switch truy cập cung cấp 24 cổng 10/100 Mbps đảm bảo băng thông này cho từng máy trạm. Toàn bộ toàn nhà sẽ có 14 switch truy cập cung cấp số cổng tối đa cho khoảng 336 máy tính . Nếu số lượng máy tính trong toàn bộ toàn nhà phát triển lên, các switch truy cập có thể cắm xếp trồng để cung cấp số lượng cổng truy cập nhiều hơn hoặc các phòng ban có thể cắm switch mở rộng để cung cấp thêm số cổng truy nhập. Tuy nhiên, việc cắm thêm switch mở rộng cần tuân thủ nguyên tắc về việc xây dựng mạng tránh tình trạng cắm thiết bị mạng (HUB, switch) mở rộng tràn LAN và làm giảm đáng kể tố độ truy cập các máy tính của phân mạng ở xa khi tập trung nhiều lưu lượng tải năng vào 1 switch truy cập và làm quá tải băng thông uplink từ switch đó lên switch phân phối.

− Các switch truy cập được chia ra thành hai nhóm (gọi là closet) với mỗi nhóm 07 switch được đặt tại 2 phòng bao gồm 1 phòng thông tin và 1 phòng Trung tâm điều hành mạng trên tầng 3. Trung tâm điều hành mạng cũng là nơi đặt các máy chủ nội bộ và switch phân phối. Từ các phòng này có các phiến đấu cáp UTP và cáp được đưa đến các máy tính đặt rải rác trên nhiều phòng. Mỗi một nhóm switch do đó cung cấp truy cập cho một nửa của toà nhà .Thiết kế này cho phép các switch truy cập cung cấp được đủ số cổng cho các thiết bị máy tính của các khoa, phòng ban thoả mãn điều kiện dây cáp từ mỗi máy tính tới switch không vượt quá 100m, Đây là giới hạn độ dài vật lý khi sử dụng cáp mạng xoắn UTP CAT5 hoặc CAT5 với công nghệ 10/100FastEthernet. Mỗi một switch truy cập có 1 đường kết nối uplink lên switch.

− Khi xây dựng các mạng LAN ảo, kỹ thuật cho phép gán 1 cổng trên một switch bất kỳ vào một phân mạng LAN riêng rẽ. Khi đó, mặc dù sử dụng chung một hệ thống switch, chỉ có các máy tính trong cùng một phân mạng LAN mới có thể nhận được các gói tin gửi qua lại cho nhau. Có được điều đó là do switch sẽ kiểm tra thông tin về phân mạng LAN với mỗi một khung tin và chỉ gửi đến các máy tính trong cùng phân mạng. Các kết nối uplink sẽ là các kết nối trunking cho phép mọi thông tin LAN ảo được đi qua. Chính vì chỉ sử dụng trong 1 môi trường mạng vật lý nên các phân mạng LAN phân chia logic như ở đây goi là các LAN ảo. Trong hình vẽ trên có miêu tả hoạt động của các phân mạng LAN ảo. Ví dụ : thông tin giữa các máy tính trong phân mạng LAN 1 sẽ không được nhận bởi các máy tính trong phân mạng LAN 2 hoặc phân mạng máy chủ nội bộ. Nếu muốn đi từ phân mạng LAN 1 sang phân mạng LAN 2 cần đi qua bộ định tuyến của switch phân phối. Tương tự vấn đề với việc trao đổi thông tin giữa mạng LAN 1 với mạng máy chủ dịch vụ.2.4 Hệ thống cáp

Hệ thống cáp được chia thành 02 phần. Mỗi phần phụ trách cung cấp truy nhập cho các máy tính nằm trong một nửa toà nhà. Do các switch trong một closet đặt cùng với switch phân phối tại Trung tâm điều hành mạng tầng 3 và các switch trong closet còn lại đặt trong 1 phòng đặt thiết bị trên cùng tầng 3 nên các cáp nối uplink từ các switch trong closet thứ hai sang switch phân phối sử dụng cáp UTP 25 đôi. Các cáp uplink từ các switch trong closet 1 do nằm cùng với switch phân phối sẽ là cáp nhảy 4 đôi. Tại các phòng đặt các thiết bị switch sẽ có các patch panel AMP với 24 cổng RJ-45/1 patch panel để tập trung đấu nối cho cáp mạng.

Cáp UTP nối giữa máy tính và switch truy cập là cáp 4 đôi kéo thẳng từ các patch panel AMP tại một trong 2 phòng đặt thiết bị switch đến các outlet riêng rẽ đặt gắn trên tường phòng gần nơi đặt các máy tính của người sử dụng. Do dây cáp có 4 đôi nên có thể sử dụng 2 đôi thừa làm dây dự phòng.

Quản lý và cấp phát địa chỉ IP Mạng máy tính thư viện là mạng máy tính dùng riêng, do vậy sẽ được đánh địa chỉ IP trong dải địa chỉ IP dùng cho mạng dùng riêng quy định tại RFC1918 (Bao gồm các địa chỉ từ 10.0.0.0 đến 10.255.255.255, 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 và địa chỉ 192.168.0.0 đến 192.168.255.255). Số lượng máy tính cho 1 segment mạng đông nhất được tính bằng một phần 4 số lượng máy tính dự tính sẽ có trong toàn nhà (Khoảng vài chục máy tính). Như vậy, có thể gán cho 2 segment máy tính bằng các phân lớp class C địa chỉ IP từ class C 192.168.0.0 đến 192.168.255.0 Hệ thống các máy chủ sẽ nằm trong phân mạng riêng và có địa chỉ IP gán trong phân lớp địa chỉ 172.18.0.0. Để có thể truy cập ra Internet, một số các máy chủ cần có tính năng che dấu địa chỉ như Firewall hay Proxy và các máy chủ này cần có địa chỉ IP thật. Các máy tính bên trong mạng sử dụng địa chỉ của các máy chủ khi kết nối ra INTERNET. Nếu các máy chủ cần cung cấp thông tin cho người dùng INTERNET thì cần phải đánh lại địa chỉ IP cho các máy chủ này là địa chỉ do IANA cung cấp.

Để kết nối với các phân mạng máy tính của trường và mạng quốc gia, cần tuân thủ một qui định đánh địa chỉ chặt chẽ để khỏi sử dụng trùng vùng địa chỉ mạng dùng riêng. Có thể sử dụng các kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ NAT để tránh xung đột địa chỉ khi kết nối 2 mạng.

Để thuận tiện cho công việc quản trị hệ thống, các thiết bị switch với khả năng hỗ trợ DHCP và cùng với việc thiết lập máy chủ DHCP, các máy tính trạm trong tòa nhà sẽ được cấp phát địa chỉ IP một cách tự động và tin cậy.2.5 Xây dựng hệ thống tường lửa kết nối mạng với INTERNET

Tiếp theo, chúng ta mở rộng quy mô mạng LAN cho nhiều toà nhà trong khuôn viên của một tổ chức, một trường.

Hình 2.21 Mô hình tường lửa kết nối mạng internet

Mạng máy tính cục bộ sẽ được kết nối với phân mạng truy cập INTERNET thông qua Firewall. Firewall sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn và bảo mật các máy tính thuộc phân mạng nội bộ với mạng INTERNETphía bên ngoài. Như vậy một giao tiếp mạng của firewall sẽ kết nối với phân mạng bên trong và 1 giao tiếp mạng sẽ kết nối với phân mạng INTERNETcông cộng.KẾT LUẬN

Trong thời gian nghiên cứu và vận dụng những kiến thức đã được trang bị ở nhà trường và các lĩnh vực khác. em đã xây dựng hệ thống mạng nội bộ cho một toà nhà, được thiết kế theo TOPO hình sao hai mức. Hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm mạng và cung cấp các công cụ cho việc quản trị hệ thống. Hệ thống cáp truyền dẫn đảm bảo kết nối tốc độ cao, hạn chế mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong quá trình vận hành ngoài ra đáp ứng được khả năng mở rộng trong tương lai.

Trong đồ án này, chúng tôi đã đư­a ra một số khái niên cơ bản nhằm hoàn thiện hơn các khái niệm về hệ thống mạng thông dụng nhất hiện nay. em hy vọng rằng những khái niệm này có thể áp dụng cho các lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và các ngành liên quan đến mạng máy tính nói riêng.

Trong quá trình thực hiên đồ án, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo LÊ HẢI NAM giúp em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.Vì thời gian làm đồ án hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên đồ án không tránh khỏi những sai sót, rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn.HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mạng LAN hiện nay được sử dụng một cách rộng rãi và phổ biến tại các cơ quan, xí nghiệp. Bên cạnh các loại hình kết nối mạng tuyền thông dùng dây cáp hữu tuyến, kết nối mạng không dây(Wireless) trở thành xu thế mới trong sự phát triển của Công nghệ thông tin.

Ưu điểm lớn nhất của mạng không dây là cho phép người sử dụng có thể truy cập bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu Thiết lập mạng không dây không tốn kém thời gian, công sức và không phức tạp như các hệ thống mạng truyền thông khác. Ngoài ra hoạt động của mạng ổn định,cài đặt đơn giản, giá cả phải chăng là những yếu tố đặc trưng thể hiện sự phát triển vượt bậc của mạng không dây.

Từ những ưu điểm vượt trội của mạng của mạng này, chắc chắn trong tuơng lai gần mạng LAN không dây sẽ được đưa vào sử dụng một cách rông rãi tại các cơ quan, xí nghiệp.

Chính vì vậy mạng không dây sẽ là đối tượng em nghiên cứu trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo1 Mạng căn bản - NXB thống kê.

2 Mạng máy tính và các hệ thống mở - Nguyễn Thúc Hải

3 Mạng máy tính . Nguyễn Gia Hiểu.

4 Giáo trình : Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN

5. TCP/IP Network Administration. Craig Hunt, O’Reilly & Associates .

6. Trang web: www. Quantrimang.com.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương